SEKTÖR MALİYET EĞRİSİ NEDİR?

  Sektör maliyet eğrisi fiyatlandırmanın dinamiklerini analiz etmek için temel bir araçtır. Artan maliyete paralel olarak ürünün kapasitesini haritalandıran standart mikro ekonomik bir grafiktir. Sektörün küçük bir resmini çeker.   Birçok sektörde, fiyat ve karı belirleyen 3 şey vardır. Üretim kapasitesi Üretim maliyetleri Talep... Read more »

AKTİVİTE BAZLI (ABC) MALİYETLEME KULLANMAK İÇİN 9 SEBEP

ABC maliyetleme yani aktivite bazlı maliyetleme sistemi aktivitelerin maliyet doğurduğunu ve aynı zamanda ürünlerin de aktivite için talep doğurduğunu savunur. Aktivite bazlı maliyetleme üretimin hesaplanamayan giderlerini ürünlere geleneksel yollara göre daha makul bir yolla dağıtır. Aktivite bazlı maliyetleme ilk önce genel üretim giderlerini bu... Read more »

ÖLÇEK EKONOMİSİ NEDİR?

Ölçek ekonomisi üretimi arttırarak maliyetleri düşürmektir. Aynı zamanda marjinal maliyetleri düşürmek de demektir. Ölçek ekonomisini gerçekleştirmek için üretim operasyonunun büyüklüğünü veya hızını arttırmak gerekir. Ölçek ekonomisi sabit bir sermayeden kaynaklanır. Ölçek ekonomisi uygulanmış bilindik bir örnek derseniz hemen matbaacılıktan vermek gerek. Eğer satınalmacı iseniz... Read more »

BAŞABAŞ NOKTASI NEDİR?

Başabaş noktası toplam maliyet ve toplam gelirin eşit olduğu noktadır. Bu nokta ne kar ne zararın olduğu noktadır. Başabaş noktası belli bir iş hacmini anlatır ve “Tüm maliyetleri kapatmak için kaç tane ürün satmalıyız?” sorusunun cevabını verir. Başabaş noktası gelen nakit akışıyla sabit maliyet... Read more »

MALİYET FAKTÖRÜ

Muhasebede maliyet faktörü maliyet yaratan her şeydir. Farz edin bir iş yeri açtınız. Her türlü elektronik eşyayı satıyorsunuz. Elektronik eşyalar da iyi sattığı için para kazanmayı bekliyorsunuz. Fakat 3 ay sonra baktınız ki karınız istediğiniz gibi değil. Farkediyorsunuz ki bir araç teybinin ses açma... Read more »