16 MADDEDE PEST ANALİZİ

Firmanın önce kendisini, sonra rakiplerini sonra endüstrisini ve sonra da makro çevreyi incelemeli. Firmanın çevresine hakim olması çalışmalarının etkili yönlendirmesini sağlayabilir. Bunun için etkili inceleme yöntemlerinden biri PEST analizi. PEST analizi açılımı... Read more »