Participle clauses (cümlecik) nedir? (38 cümle örneği)

Participle clause (cümlecik) konuşma İngilizcesinde çok yaygın değildir; ancak yazılı İngilizcede pek çok örnek bulabilirsiniz, belki de participle clause (cümlecik) çok kullanışlı olabildiği içindir. Koşul, sebep, neden, sonuç veya zamanı tam zarf... Read more »
ingilizce have got

İngilizce have ve have got’ın 10 kullanımı

Bu gönderide, ingilizce have ve have got arasındaki farkı öğreneceksiniz. İngilizce have ve have got arasındaki fark oldukça basittir, ancak her fiili nasıl ve ne zaman kullanacağınızı bilmediğiniz için kafanız karışabilir. Have... Read more »
ingilizceden türkçeye çeviri

İngilizceden Türkçeye çeviri yapma yöntemleri (5 temel bilgi)

İngilizceden Türkçeye çeviriyi akıldan yapmanız gereken bir çok ortam olacak. İki dil arasındaki farkları ve çeviri yöntemlerini çevri tekniklerinizi geliştirmenizi sağlar. Türkçe ve ingilizce farklı dil ailelerinden. Köken bakımından dil aileleri incelendiğinde... Read more »
dil bileşen

İngilizce: Dil bileşenleri. İngilizcenin yapısını oluşturan 5 Dil Bileşeni

Dil bileşeni; dili kullanırken ihtiyacımız olan sesler, kelime, cümle, anlam ve sosyal kullanım gibi alanlardır.   Her bir bileşeni inceleyen bir bilim dalı olur. Sesler (Phonetics) Kelime (Morphology) Cümle (Syntax) Anlam (Semantics)... Read more »
ingilizce noktalama

İngilizce noktalama işaretleri ve kullanımları (Punctuation) 13 örnek

İngilizce noktalama (veya bazen ara noktalama), ister sessiz ister yüksek sesle okunsun, yazılı metnin anlaşılmasına ve doğru okunmasına yardımcı olarak boşluk bırakmanın, noktalama işaretlerinin ve belirli tipografik araçların kullanılmasıdır. Noktalama işaretleri, yazdığınız... Read more »
ingilizce gramer çeviri

İngilizce gramer kapsamlı kılavuz (CEFR Konu sıralaması içerir) 9 cümle öğesi, sıfatlar, zarflar, çeviri yöntemi vb.

İngilizce gramer ve çeviri yönteminin bir dil öğrenme metodu olduğunu biliyor muydunuz? 1940’lara kadar kullanılıp birçok tepki alarak yeni metodlar geliştirilmesine sebep olan bir metod. Sadece ingilizce gramer öğrenmek ingilizce konuşmanıza yardımcı... Read more »
ingilizce verb

İngilizce Verb / Yüklemlere ilgili bilmeniz gereken 11 yapı

İngilizce verb yani yüklemler, ister fiziksel ister zihinsel olsun, eylemleri tanımlayan kelimelerdir. Cümleye ruhunu verenler fiillerdir. Fiil değiştikçe cümle değişir. Fiilin çeşitlerine ve Türkçe – İngilizce karşılaştırmasını aşağıda inceleyeceğiz. Önce; ingilizce cümle... Read more »
ingilizce tense

İngilizce tense kapsamlı kılavuz (15 fiil çekimi)

İngilizce tenseler, fiil zamanları, eylemin ne zaman gerçekleştiğini göstermek için fiillerde yapılan değişiklikler veya eklemelerdir. 3 zamanı 4 aksiyon tipiyle anlatırız. Zamanlar geçmiş şimdi gelecek Aksiyon tipi Simple Continuous Perfect Perfect Continuous... Read more »

İngilizce simple present tense konu anlatımı (I do) (65 cümle örneği)

Simple present tense cümle kurulumunda fiilin en yalın halini içerir. Geniş zaman fiil çekimidir. Şunlar için kullanılır birbiri ardına gerçekleşen olaylar gerçekler veya genel olarak geçerli olan şeyler planlanmış ve önceden belirlenmiş... Read more »
simple past tense

İngilizce Simple Past Tense (He played) (39 cümle örneği)

Simple past tense geçmişte belli bir tarihi anlatırken kullanırız. Fiilin geçmiş hali kullanılır. Genellikle aşağıdaki durumlar için kullanılır.   geçmişte bir kez veya tekrar tekrar gerçekleşen eylemler geçmişte birbiri ardına gerçekleşen eylemler... Read more »