İngilizce “is going to” Gelecek zaman (22 cümle örneği)5 min read

be going to + fiil yapısı gelecekteki plan ve niyetlerimiz için kullanılır. Kararlarınız daha keskin olduğunda will yerine goingbe going to to yardımcı fiilini kullanırsınız. Genellikle aşağıdaki durumlar için kullanılır

 

 • Bir karar verildiğinde gelecek için planlar ve niyetler.
 • mevcut kanıtlara dayalı geleceğe yönelik tahminler.
 • Komutlar: Komut verirken veya bir şeyin zorunlu olduğunu belirtirken

be Going to kullanırız:

 

Conjugation/Cümle kurulumu

positiveS + am/is/are going to V + OI am going to speakhe is going to speakyou are going to speaking
negativeS + am/is/are not going to V + OI am not going to speakhe is not going to speakyou are not going to speak
questionam/is/are + S + going to + V + OAm I going to speaking?Is he going to speak?Are you going to speak?

Cümle kurulumu örneği/ zamirlere göre

subjectauxiliary verbmain verb
positiveIam going tospeakto you.
Youare going toreadthis.
negativeSheisnot going tostayin London.
Wearenot going toplayfootball.
questionIshegoing towatchTV?
Aretheygoing towaitfor John?

Contractions/kısaltmalar

long formcontractionexample
am (not)…’m (not)I’m (not) (not: I amn’t)
are…’reyou’re
are not…’re not/… aren’twe’re not/we aren’t
is…’she’s
is not…’s not/… isn’tshe’s not/she isn’t

Yazılı İngilizcede, are’in kısaltılmış biçimi yalnızca zamirlerden sonra kullanılabilir, isimlerden ve isimlerden sonra kullanılamaz.

 

 • They’re going to meet in town.
 • (but not:The women’re going to meet in town.)

 

Signal Words

in one yearbir yıl içinde
next weekgelecek hafta
tomorrowYarın

 

be going to Kullanıldığı Yerler

Bir karar verildiğinde gelecek için planlar ve niyetler.

Mrs Lucky is going to meet a friend in town.Bayan Lucky kasabada bir arkadaşıyla buluşacak.
I’m going to look for a new place to live next month.Gelecek ay yaşayacak yeni bir yer arayacağım.
She’s going to be a professional dancer when she grows up.Büyüdüğünde profesyonel bir dansçı olacak.

 

mevcut kanıtlara dayalı geleceğe yönelik tahminler.

Look out! He’s going to break that glass.Dikkat! O camı kıracak.
It’s going to snow again soon. (The speaker can probably see dark snow clouds.)Yakında tekrar kar yağacak. (Konuşmacı muhtemelen kara kar bulutlarını görebilir.)
The sky is blue – it is not going to rain. So Mrs Lucky is going to leave her umbrella at home.Gökyüzü mavi – yağmur yağmayacak. Yani Bayan Lucky şemsiyesini evde bırakacak.

 

Komutlar: Komut verirken veya bir şeyin zorunlu olduğunu belirtirken be Going to kullanırız:

 

You’re going to pick up all of those toys right now. This room is a mess!Şu anda tüm o oyuncakları toplayacaksın. Bu oda bir karmaşa!

 

Gonna (informal contexts)

Gayri resmi bağlamlarda, özellikle konuşmada ve şarkı sözlerinde, going to yerine gonna /gənə/ kullanırız. Nasıl telaffuz edileceğini göstermek için gonna yazıyoruz:

 

One day I’m gonna be a star.Bir gün bir yıldız olacağım.
I’m gonna meet a friend in town.(informal/spoken English)Kasabada bir arkadaşımla buluşacağım.(resmi olmayan/İngilizce konuşulan)
Mrs Lucky is going to meet a friend in town. (more formal/written English)Bayan Lucky kasabada bir arkadaşıyla buluşacak. (daha resmi/yazılı İngilizce)
Are you gonna try and get stuff sorted as soon as you can then? (Are you going to try and get things organised as soon as you can?)Mümkün olan en kısa sürede işleri düzene sokmaya çalışacak mısınız? (Olabildiğince kısa sürede işleri organize etmeye çalışacak mısınız?)

 

WILL / İS GOING TO farkı

Her ikisi de geleceğe atıfta bulunur ve ikisi arasında küçük bir fark vardır, ancak çoğu durumda anlam farkı olmaksızın birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Yanlış kullansanız bile, ana dili İngilizce olan bir kişi sizi sorunsuz bir şekilde anlayacaktır.

GOING TO

BE GOING TO yapısı normalde geleceği belirtmek için kullanılır, ancak şimdiki zamanla bir tür bağlantısı vardır. Aşağıdaki durumlarda kullanırız:

 1. Gelecekte bir şey yapmaya zaten karar verdiğimizde veya NİYET ettiğimizde. (Ön Plan)

Karar, konuşma anından önce verilmiştir.

 • They‘re going to retire to the beach – in fact they have already bought a little beach house.
 • I‘m going to accept the job offer.
 1. Bir şeyin olacağına dair kesin işaretler olduğunda. (Kanıt)

Elinizdeki kanıtlara veya deneyime dayanarak bir şeyin gerçekleşmesi muhtemeldir.

 • I think it is going to rain – I just felt a drop.
 • I don’t feel well. I think I‘m going to throw up. (throw up = vomit)
 1. Bir şey olmak üzereyken:
 • Get back! The bomb is going to

 

WILL

Diğer durumlarda, şimdiki zamanla örtük veya açık bir bağlantı yoksa, WILL kullanın:

 1. Şimdi yapmaya karar verdiğimiz şeyler için. (Hızlı Kararlar)

Bu, o anda, spontane bir şekilde bir karar verdiğiniz zamandır.

 • I’ll buy one for you too.
 • I think I’ll try one of those. (I just decided this right now)
 1. Gelecek hakkında bir şey düşündüğümüzde veya inandığımızda. (Tahmin)
 • My team will not win the league this season.
 • I think it will rain later so take an umbrella with you.

Not: Gelecek tahminleri yapmak için Will ve Going to seçeneklerinin her ikisini de kullanabilirsiniz.

 1. Bir teklifte bulunmak, söz vermek veya tehdit etmek.
 • I’ll give you a discount if you buy it right now.
 • I promise I will behave next time.
 • I’ll take you to the movies if you’d like.
 • Study hard or you will fail.
 • Give me all your money or you will die.

 

 1. Birisi bir şeyi yapmayı reddettiğinde WON’T kullanırsınız.
 • I told him to take out the trash but he won’t do it.
 • My kids won’t listen to anything I say.
 • My car won’t start.

 

 1. Perhaps, probably, certainly gibi zarflardan sonra kullanırız
 • Perhaps they will support you in the election.
 • Jackson will probably go to London next year.

 1. Question tag dediğimiz soru teyidi uzantısında kullanırız. “Going to” kullanmayız.
 • Do it today, will you?
 • Don’t look at your friend’s paper, will you?

Gelecek Tahminleri

Gördüğünüz gibi, Will ve Going to kelimelerinin her ikisi de gerçek bir anlam farkı olmaksızın gelecek tahminleri yapmak için kullanılabilir.

 • The weather report says it will rain tomorrow. (Correct)
 • The weather report says it is going to rain tomorrow. (Correct)

 

Gelecekle ilgili diğer noktalar:

Kesin gelecek düzenlemeleri için şimdiki zaman kipini kullanırız. Çoğu zaman, ‘be going to’ ya da şimdiki zamanı seçmemiz gerçekten önemli değildir. Aşağıdaki örnekte, anlam açısından gerçekten çok az fark vardır:

 • I‘m going to the cinema tonight.
 • I‘m going to go to the cinema tonight.

Geniş zamanı iki durumda kullanırız. Birincisi, toplu taşıma araçları veya dersin başlaması gibi gelecekte gerçekleşecek zamanlanmış bir olay için kullanırız:

 • My train leaves at six tonight.
 • His class starts at 9am tomorrow.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir