SEKTÖR MALİYET EĞRİSİ NEDİR?

  Sektör maliyet eğrisi fiyatlandırmanın dinamiklerini analiz etmek için temel bir araçtır. Artan maliyete paralel olarak ürünün kapasitesini haritalandıran standart mikro ekonomik bir grafiktir. Sektörün küçük bir resmini çeker.   Birçok sektörde,... Read more »

68 FİYATLANDIRMA STRATEJİSİ

Ürün fiyatlandırma firmanın karını doğrudan etkiler, dönemlere ve bölgelere göre değişebilir, psikolojik etkisi vardır, toplumun neredeyse yarısında karar verme sürecinde fiyatlandırma en önemli kriterdir. (Toplumun 45%ine yakını düşük gelir olduğu varsayılıyor) Her... Read more »

AKTİVİTE BAZLI (ABC) MALİYETLEME KULLANMAK İÇİN 9 SEBEP

ABC maliyetleme yani aktivite bazlı maliyetleme sistemi aktivitelerin maliyet doğurduğunu ve aynı zamanda ürünlerin de aktivite için talep doğurduğunu savunur. Aktivite bazlı maliyetleme üretimin hesaplanamayan giderlerini ürünlere geleneksel yollara göre daha makul... Read more »

ÖLÇEK EKONOMİSİ NEDİR?

Ölçek ekonomisi üretimi arttırarak maliyetleri düşürmektir. Aynı zamanda marjinal maliyetleri düşürmek de demektir. Ölçek ekonomisini gerçekleştirmek için üretim operasyonunun büyüklüğünü veya hızını arttırmak gerekir. Ölçek ekonomisi sabit bir sermayeden kaynaklanır. Ölçek ekonomisi... Read more »

PİYASANIN KAYMAĞINI ALMAK

Piyasanın kaymağını almak talebi yüksek olabilecek, rakplerin zayıf olduğu yeni bir ürünü (yeni teknoloji, yeni parfüm, yazılım vs.) için üretici firmanın piyasadaki boşluktan yararlanarak yüksek fiyat koymasıdır. Amaç daha çok arge masraflarını... Read more »

KAR HAVUZU

Kar havuzu yöneticilerin gelir büyümesinden ziyade kar büyümesine odaklanmalarını sağlayan bir strateji modelidir. Asıl tanımı sektördeki değer zincirinin her adımındaki kazanılan kardır. Sektörde diğerlerinin görmediğini gören firmalar daha büyük karlar için daha... Read more »
başabaş noktası

BAŞABAŞ NOKTASI NEDİR?

Başabaş noktası toplam maliyet ve toplam gelirin eşit olduğu noktadır. Bu nokta ne kar ne zararın olduğu noktadır. Başabaş noktası belli bir iş hacmini anlatır ve “Tüm maliyetleri kapatmak için kaç tane... Read more »

FİYAT KORİDORU

Belli bir ürünün piyasadaki fiyatların en alt ve en üstünün oluşturduğu aralıktır. Rekabetin fiyat koridorunu çıkartmak demek tüm fiyatları bir haritaya yerleştirip en alt ve en üst limite iki paralel çizgi çekmekle... Read more »

MALİYET FAKTÖRÜ

Muhasebede maliyet faktörü maliyet yaratan her şeydir. Farz edin bir iş yeri açtınız. Her türlü elektronik eşyayı satıyorsunuz. Elektronik eşyalar da iyi sattığı için para kazanmayı bekliyorsunuz. Fakat 3 ay sonra baktınız... Read more »