MALİYET FAKTÖRÜ3 min read

Muhasebede maliyet faktörü maliyet yaratan her şeydir.

Farz edin bir iş yeri açtınız. Her türlü elektronik eşyayı satıyorsunuz. Elektronik eşyalar da iyi sattığı için para kazanmayı bekliyorsunuz. Fakat 3 ay sonra baktınız ki karınız istediğiniz gibi değil. Farkediyorsunuz ki bir araç teybinin ses açma düğmesi iyi çalışmadığından beklemediğiniz kadar iade geliyor. Bu da karınızdan yiyor. Bu iadeler sizin için bir maliyet faktörü.

Maliyet faktörü aktivite maliyetinde değişiklik yapan herhangi bir şey olabilir.

15 genel maliyet faktörü örneği

İşi etkileyebilecek bazı maliyet faktörlerini inceleyelim:

 1. Yönetimsel maliyet faktörleri: Yönetim, satış ve diğer genel yönetimsel maliyetler en esnek maliyet faktörleridir.
 2. Ürün bileşenleri: Her ürün için harcanan ham maddeler, tasarım, paketleme gibi malzemeler. Malzemeyi değiştirerek malyeti azaltabiliyorsanız ciddibir maliyet faktörü olabilir.
 3. Depolama: Depolama fiziki ürünlerde büyük bir maliyet olabilir. Ürünün hacmen büyük olması, ürünleri yüklemeye hazır hale getirmek ayrıca maliyet faktörüdür.
 4. Müşteri hizmetlerinde, yapılan çağrı maliyetleri, kadro sayısı, hizmet saat miktari gibi maliyet faktörleri vardır.
 5. Pazarlamada maliyet faktörleri, reklam sayısı, satış veya pazarlama personel sayısı olabilir.
 6. Üretimde maliyet faktörleri; işçilik maliyetleri, verimlilik oranı, üretim metodları vs.
 7. Doğrudan işçilik saatleri :Birim başına maliyeti kontrol etmek için doğrudan işçilik saatlerini maliyet faktörü olarak incelemeli.
 8. Makine saatleri : Makine saat sayısı amortisman, onarım ve bakım gibi maliyetleri hesaplamak için kullanılan maliyet faktörüdür.
 9. Makine operatörü :Makine oparotörü sayısı makine operasyon maliyetlerini hesaplarken kullanılan bir maliyet faktörüdür.
 10. Makine kurulum sayısı: Üretim açısından bir aktivitedir. Bu aktivite aynı zamanda bir maliyettir. Makine kurulum oranını bilmek için maliyet faktörünü bilmemiz gerek. Kurulumsayısı bir maliyet faktörü olabilir.
 11. Test veya teftiş sayısı: Her ürün üretildiğinde test edilir. Bu test için özel uzmanlar atanır. Maaşları, elektrik, ulaşım ve diğer kullandıkları ekipmanların amortismanları malyet faktörüdür. Bu maliyetler test başına yapılabilir. Haliyle test sayısı bir maliyet faktörüdür.
 12. Paylaşımlı giderler: Bakım, kira, makine kullanım ücretleri maliyet faktörü sayılabilir.
 13. Ürün araştırma ve geliştirme: Bazı pazarlarda inovasyon ve trendleri takip etmek talep edilyor. Böyle firmalarda ARGE bir gereklilik oluyor. ARGE niin harcadıkları ise bir maliyet faktörüdür.
 14. Ürün nakliyesi: Malzemelerin nakliye sayısı, yükleme sayısı, uzaklık vs maliyet faktörüdür.

maliyet faktörü sağlık sektörü.jpg

Sağlık sektöründe 9 maliyet faktörü

Araştırma Amerika kökenlidir.

Amerika’da 2012’de bir bireye düşen ortalama sağlık masrafı $9.000. Toplam harcama ise yine 2012’de 2,8 trilyon dolardır. CMS nin son verilerine göre bu yüksek harcamaların maliyet faktörleri belirlenmiş. İşte o raporlara göre sağlık sektöründe 8 maliyet faktörü

 1. Doktor, tesis ve ilaç masrafları.Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonunun verilerine göre doktor, hastane, tesis ve ilaçlar dünyadaki en yüksek malyet faktörü
 2. Pahalı teknolojiler ve prosedürler.Amerikalılar tedavi olduğunda genelde en pahalı teknoloji ve prosedürleri tercih ederler. Örneğin Amerikadaki MRI kullanımı OECD kayıtlarındaki ortalama bir ülkenin iki katı kadardır. Kullanılan teknoloji de önemli bir maliyet faktörüdür.
 3. Bölük pörçük ve koordine edilmemiş bakım.Tedavi edenler aynı hastaya daha az danışma, gereksiz bakım, hatalar ile bakım yaparlar.
 4. Hastaların maliyet umursamaması.Hastalarda en pahalı bakımın en iyi sonucu vereceği inancı vardır fakat en pahalı en iyisi değildir.
 5. Hizmet bedeli.Hastalar ve doktorlar her verdikleri hizmetin ücretini alırlar bu da onların tedaviden ziyade satış hacmine odaklanmalarına sebep olur.
 6. Yüksek yönetim maliyetleri.Sağlık sigortacılarının güçlükleri ve faturalama süreçleri maliyetleri Amerika’daki sağlık sisteminde her sene milyar dolarların çöpe atılmasına sebep oluyor.
 7. Sağlıksız davranışlar.Kronik hastalıklar Amerika’daki tüm ölümlerin 70% ini oluşturuyor. Ve bu hastalıklar tedavi etmesi en pahalı olanlar. Bu hastalıkların da büyük çoğunluğu sağlıksız davranışlardan geliyor.
 8. Tedarikçi birleşmeleri.Hastaneler ve sağlık sistemleri birleşiyor. Bu birleşmeler ölçek ekonomisi sağlıyor gibi gözükse de araştırmalara göre daha tekelci yaklaşım sebebiyle daha yüksek fiyatlara sebep olabiliyor.

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir