68 FİYATLANDIRMA STRATEJİSİ

Ürün fiyatlandırma firmanın karını doğrudan etkiler, dönemlere ve bölgelere göre değişebilir, psikolojik etkisi vardır, toplumun neredeyse yarısında karar verme sürecinde fiyatlandırma en önemli kriterdir. (Toplumun 45%ine yakını düşük gelir olduğu varsayılıyor) Her... Read more »

FİYAT KORİDORU

Belli bir ürünün piyasadaki fiyatların en alt ve en üstünün oluşturduğu aralıktır. Rekabetin fiyat koridorunu çıkartmak demek tüm fiyatları bir haritaya yerleştirip en alt ve en üst limite iki paralel çizgi çekmekle... Read more »