İngilizce kelime form değiştirme: 1.000 İsim, fiil, zarf, sıfat form değiştirme örneği44 min read

Bu makalede İsimler, fiiller, sıfatlar ve zarflar olan konuşmanın sekiz ana bölümünden dördünü ve bu kelime formlarını nasıl birbirine çevireceğinizi okuyacaksınız.kelime form değiştirme

Yani isimden fiile, fiilden sıfata kelime form değişimi vb.

örneğin;

 • quick -> quickly
 • red -> reddish
 • visit -> visitor

Konuşmanın bölümlerini anlamak, kelimeleri bir cümlede doğru kullanmayı ve daha iyi bir yazar olmayı öğretecektir.

Kelime türleri

İsimler/Nouns

İsim bir kişi, yer ve bir şeydir

 • Bir kişinin bazı örnekleri: sister, friend, Alex, Stephanie, you, me, dog
 • Yer örnekleri: house, beach, New York, playground, the store
 • Nesneler: chair, pencil, thoughts, memories, and knowledge.

 

Fiiller/Verbs

Fiiller eylem sözcükleridir! İsimlerin yaptığı şeyleri anlatmak için kullanılırlar!

 • Bir fiil örneği “koşmak” olacaktır. Koşmak, yürüme hızından daha hızlı hareket eden birini veya bir şeyi tanımlamak için kullanılan bir kelimedir.
 • Diğer fiil örnekleri şunları içerir: sing, watch, play, sleep, study, walk, and think.

 

Sıfatlar/Adjectives

Sıfatlar sözcükleri niteler. İsimleri anlatmak için kullanılırlar.

 • Bir sıfat örneği “güzel” olacaktır. Güzel, birini veya bir şeyi tanımlayan bir kelimedir.
 • Örneğin, gökyüzü güzeldir. Gökyüzü bir isim olduğu ve onu tanımlamak için güzel kullanıldığı için, bu güzeli bir sıfat yapar.
 • Sıfatların diğer örnekleri şunlardır: blue, dark, warm, happy, good, and fast.

 

Zarflar/Adverbs

Zarflar fiilleri tanımlayan kelimelerdir.

Örneğin, hızlı bir zarftır çünkü hızlı yürüdüğünüzü söylerseniz, yürümek fiildir ve hızlı, nasıl yürüdüğünüzü anlatır. Bu nedenle, hızlı bir zarftır.

Zarfları belirlemenin kolay bir yolu, sonlarına bakmaktır, çünkü bunlar genellikle ly harfleriyle biter, örneğin quickly.

 • Diğer zarf örnekleri şunları içerir: nicely, proudly, slowly, and firmly.

Bazı kelimeler isim, fiil, sıfat veya zarf olarak kullanılabilir. Yine de genellikle, onları nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak kelimelerin sonlarını değiştirmeniz gerekir. Aşağıdaki tabloda, konuşmanın farklı bölümleri olarak değiştirebileceğiniz bazı sözcük örnekleri bulunmaktadır.

 

Dilbilgisel Kelime Form Değiştirme, Türetme

verb to noun:preserve → preservation
verb to adjective:bore → boring
noun to verb:code → codify
noun to adjective:nature → natural
adjective to noun:ugly → ugliness
adjective to verb:sweet → sweeten
adjective to adverb:quick → quickly

Örnek 1

 • It is obvious that he hides something from us. (Obvious – sıfat)
 • He obviously hides something from us. (Obviously – zarf)

Örnek 2

 • The man was shot in the head and died in an instant. (Instant – isim)
 • The man was shot in the head and died instantly. (Instantly – zarf)

Örnek 3

 • She was seemingly (Seemingly – zarf)
 • She seemed to be convinced. (Seemed – fiil)

Örnek 4

 • The farmer was apparently a fool. (Apparently – zarf)
 • The farmer appeared to be a fool. (Appeared – fiil)

Örnek 5

 • She microwaved (fiil) her lunch.
 • She heated her lunch in the microwave (isim).

Örnek 6

 • My grandmother bottled (verb) the juice and canned (verb) the pickles.
 • My grandmother put the juice in a bottle (noun) and the pickles in a can (noun).

Örnek 7

 • He succeeded in his attempt. (Succeeded – verb)
 • He attempt was met with success. (Success – noun)
 • His attempt was successful. (Successful – adjective)

Örnek 8

 • Respect your parents and teachers.
 • Be respectful to your parents and teachers. (Respectful – adjective)
 • Show respect to your parents and teachers. (Respect – noun)

Örnek 9

 • She works diligently. (Diligently – adverb)
 • She works with diligence. (Diligence – noun)

 

Not

Bazen aklımız şurada karışabilir.

– ing ile biten sıfatlar ve -ed ile biten sıfatlar

 • ing sıfatları – etkiyi tarif ederler
 • – ed sıfatları – insanın nasıl hissettiğini tarif ederler

 

Örnek

 • His speech bored the audience. So they started clapping before it ended.
 • His speech was very boring
 • I am very much interestedi n his speech.
 • His speech is very
 • We were shocked to hear the news.
 • It was very shocking news

 

İsim, fiil sıfat zarf kelime form değiştirme örnekleri

 

Verb -> adjective

VerbTürkçesiAdjectiveTürkçesi
1absorbemmekabsorbedabsorbe edilmiş
2bereaveyas tutmakbereavedyaslı
3captivatedbüyülenmişcaptivatingbüyüleyici
4carebakımcarelessbakımsız
5fascinatecezbetmekfascinatedbüyülenmiş
6grieveüzülmekgrievousağır
7enjoyEğlenceenjoyableeğlenceli
8helpyardımhelpfulyardımsever
9ticklegıdıklamakticklishgıdıklayıcı
10tireyorulmaktirelessyorulmak bilmez
11judgeyargıçjudgementalyargılayıcı
12forgetunutmakforgetfulunutkan
13shakesallamakshakeablesallanabilir
14readOkumakreadableokunabilir
15talkkonuşmaktalkativekonuşkan
16usekullanmakusefulkullanışlı
17likebeğenmeklikablesevimli
18manipulatemanipule etmekmanipulativemanipülatif
19thankteşekkür etmekthankfulmüteşekkir
20hatenefrethatefulnefret dolu
21laughgülmeklaughablegülünç
22adjustayarlamakadjustableayarlanabilir
23annoykızdırmakannoyingsinir bozucu
24differfarklılıkdifferentfarklı
25seeGörmekscenicmanzaralı
26speedhızspeedyhızlı

Noun -> adjective

NounTürkçesiAdjectiveTürkçesi
1distresssıkıntıdistressedsıkıntılı
2spiteinatspitefulkindar
3provisionkarşılıkprovisionalgeçici
4hazardtehlikehazardoustehlikeli
5truthgerçektruthfuldürüst
6effortçabaeffortlesszahmetsiz
7manAdammanlyerkekçe
8couragecesaretcourageouscesur
9stormfırtınastormyfırtınalı
10envyimrenmekenviouskıskanç
11adviseöğüt vermekadvisorydanışma
12girlkızgirlishkız gibi
13goldaltıngoldenaltın
14herokahramanheroickahramanca
15windrüzgârwindyrüzgarlı
16childçocukchildishçocukça
17beautygüzellikbeautifulGüzel
18efficiencyyeterlikefficientverimli
19effusionefüzyoneffusivetaşkın
20humaninsanhumanlyinsanca
21sensealgısenselessanlamsız
22laughgülmeklaughablegülünç
23kingkralkinglykralca
24accesserişimaccessibleerişilebilir
25dangertehlikedangeroustehlikeli
26lengthuzunluklengthyuzun
27visiongörüşvisionaryvizyoner
28inabilityyeteneksizlikunableaciz
29testimonytanıklıktestimonialtanıklık
30difficultyzorlukdifficultzor
31tribekabiletribalaşiret
32hostilitydüşmanlıkhostiledüşmanca
33subordinationitaatsubordinateast
34attitudedavranışattitudinaltutumsal
35truismgerçekçiliktruisticgerçekçi
36recreationyeniden yaratmarecreationaleğlence
37imagerygörüntüimaginativeyaratıcı
38tragedytrajeditragictrajik
39creationyaratmacreativeyaratıcı

noun -> adjectives ve adverbs

NOUNTürkçesiADJECTIVETürkçesiADVERBTürkçesi
1emotionduyguemotional, emotiveduygusal, duygusalemotionallyduygusal olarak
2generositycömertlikgenerouscömertgenerouslyCömertçe
3gentlenessnezaketgentlenazikgentlynazikçe
4glass, glassescam, gözlükglassycamsı
5good, goodies, goodness, goodsiyi, güzellikler, iyilik, mallargoodiyi
6gratitude, ingratitudeşükran, nankörlükgrateful, ungratefulminnettar, nankörgratefullyminnetle
7greatnessbüyüklükgreatHarikagreatlybüyük ölçüde
8green, greenery, greensyeşil, yeşillik, yeşilliklergreenyeşil
9guilt, guiltinesssuçluluk, suçlulukguiltysuçluguiltilysuçluluk duygusuyla
10habitalışkanlıkhabitualalışılmışhabituallyalışkanlıkla
11hair, hairinesssaç, tüylülükhairless, hairykılsız, kıllı
12happiness, unhappinessmutluluk, mutsuzlukhappy, unhappymutlu mutsuzhappily, unhappilymutlu, mutsuz
13healthsağlıkhealthy, unhealthysağlıklı sağlıksızhealthily, unhealthilysağlıklı, sağlıksız
14heartkalpheartened, heartening, heartless, heartyyürekli, yüreklendirici, kalpsiz, içtenheartily, heartlesslykalpten, kalpsizce
15heightyükseklikhighyüksekhigh, highlyyüksek, son derece
16historian, historytarihçi, tarihhistoric, prehistoric, historicaltarihi, tarih öncesi, tarihselhistoricallytarihsel olarak
17honesty, dishonestydürüstlük, sahtekârlıkhonest, dishonestdürüst Dürüst değilhonestly, dishonestlydürüstçe, dürüst olmayan bir şekilde
18hungeraçlıkhungryhungrilyiştahla
19importanceönemimportant, unimportantönemli, önemsizimportantlydaha da önemlisi
20credibility, incredulityinandırıcılık, inanmazlıkincredible, credible, incredulousinanılmaz, inandırıcı, inanılmazincredibly, incredulouslyinanılmaz derecede, inanamayarak
21independence, independentbağımsızlık, bağımsızindependentbağımsızindependentlybağımsız
22industrialist, industrialization, industrysanayici, sanayileşme, endüstriindustrial, industrialized, industriousendüstriyel, sanayileşmiş, çalışkanindustrially, industriouslyendüstriyel olarak, çalışkan bir şekilde
23innocencemasumiyetinnocentmasuminnocentlymasumca
24instance, instantörnek, anlıkinstant, instantaneousanlık, anlıkinstantly, instantaneouslyanında, anında
25intelligenceistihbaratintelligent, unintelligentzeki, akılsızintelligentlyakıllıca
26journal, journalism, journalistdergi, gazetecilik, gazetecijournalisticgazetecilik
27juice, juicesmeyve suyu, meyve sularıjuicysulu
28keennesskeskinlikkeenheveslikeenlyşiddetle
29kindness, unkindnessnezaket, nezaketsizlikkind, unkindkibar kabakindly, unkindlynazik, nezaketsiz
30lifehayatlifeless, lifelike, lifelongcansız, cansız, ömür boyulifelesslycansız
31likelihoodolasılıklikely, unlikelymuhtemel, ihtimal dışılikelybüyük ihtimalle
32literature, literacyedebiyat, okuryazarlıkliterary, literate, illiterateedebiyatçı, okuryazar, okuma yazma bilmeyen
33luckşanslucky, unluckyşanslı, şanssızluckily, unluckilyşans eseri, şanssız
34machine, machinery, mechanic mechanics, mechanism, machinistmakine, makine, mekanik mekanik, mekanizma, makinistmechanical, mechanizedmekanik, mekanizemechanicallymekanik olarak
35magic, magicianbüyü, büyücümagic, magicalbüyü, büyülümagicallysihirli bir şekilde
36man, manhood, mankind, man manliness, mannishnesserkeklik, erkeklik, insanlık, erkeklik, erkeklikmanly, manned, unmanned mannisherkeksi, insanlı, insansız erkeksimannishly, manfullyerkekçe, erkekçe
37medical, medication, medicinetıp, ilaç, tıpmedical, medicated, medicinaltıbbi, ilaçlı, tıbbimedically, medicinallytıbbi olarak, tıbbi olarak
38mentalityzihniyetmentalzihinselmentallyzihinsel olarak
39method, methodologyyöntem, metodolojimethodical, methodologicalmetodik, metodolojikmethodicallymetodik olarak
40militancy, militant, the military, militia, militarist, militarismmilitanlık, militan, ordu, milis, militarist, militarizmmilitary, militant, militaristic militarized, demilitarizedaskeri, militan, militarist militarize, askerden arındırılmışmilitantly, militarilymilitanca, askeri olarak
41momentanmomentary, momentousanlık, önemlimomentarilyanlık olarak
42mood, moodinessruh hali, karamsarlıkmoodykaprislimoodilyhuysuzca
43music, musical, musician musicianship, musicality, musicologist, musicologymüzik, müzikal, müzisyen müzisyenliği, müzikalite, müzikolog, müzikolojimusical, unmusicalmüzikal, müzikal olmayanmusicallymüzikal olarak
44nerve, nerves, nervousnesssinir, sinirler, sinirliliknervous, nervy, nerveless, unnervinggergin, gergin, sinirsiz, sinir bozucunervously, nervelessly, unnervinglygergin bir şekilde, sinirsizce, sinir bozucu bir şekilde
45night, midnightgece, gece yarısıovernight, nightly, nightsgece, gece, geceler
46noise, noisinessgürültü, gürültünoisy, noiselessgürültülü, gürültüsüznoisilygürültüyle
47north, northernerkuzey, daha kuzeynorth, northerly, northern northward(s), northboundkuzey, kuzeyden, kuzey kuzeye doğru(lar), kuzeye doğrunorth, northbound northward(s),kuzey, kuzeye doğru kuzey(ler),
48occasionfırsatoccasionalara sıraoccasionallyara sıra
49purpose, purposelessnessamaç, amaçsızlıkpurposeful, purposelessamaçlı, amaçsızpurposefully, purposely, purposelesslybilerek, kasten, amaçsızca
50race, racism, racistırk, ırkçılık, ırkçıracial, multiracial, racistırksal, çok ırklı, ırkçıraciallyırksal olarak
51rarityenderlikrare rarefiednadir seyreltilmişrarelynadiren
52religiondinreligious, irreligiousdindar, dinsizreligiouslydini olarak
53reputation, disreputeitibar, itibarsızlıkreputable, disreputable, reputeditibarlı, itibarsız, itibarlıreputedly, reputablysöylendiğine göre, itibarlı bir şekilde
54responsibility, irresponsibilitysorumluluk, sorumsuzlukresponsible, irresponsiblesorumlu, sorumsuzresponsibly, irresponsiblysorumlu bir şekilde, sorumsuzca
55royal, royalist, royaltykralcı, kralcı, krallıkroyal, royalistkralcı, kralcıroyallyasil bir şekilde
56rudenessedepsizlikrudekabarudelyterbiyesizce
57safe, safetygüvenli, güvenliksafe, unsafegüvenli, güvensizsafelygüvenli bir şekilde
58science, scientistbilim, bilim adamıscientific, unscientificbilimsel, bilimsel olmayanscientificallybilimsel olarak
59searcharamaksearchable searcharanabilir aramasearchinglyaraştırarak
60seriousnessciddiyetseriousciddenseriouslyCidden
61sex, sexism, sexuality, sexistseks, cinsiyetçilik, cinsellik, cinsiyetçisexist, sexual, bisexual, sexy, asexualcinsiyetçi, cinsel, biseksüel, seksi, aseksüelsexually, sexilycinsel olarak, cinsel olarak
62similaritybenzerliksimilar, dissimilarbenzer, farklısimilarlybenzer şekilde
63skillyetenekskillful, skilled, unskilled deskilledyetenekli, vasıflı, vasıfsız vasıfsızskillfullyustaca
64slighthafifslight, slighted, slightesthafif, hafif, hafifslightlybiraz
65south, southernergüney, güneylisouth, southerly, southern southbound southernmost southwardgüney, güneye, güney güneye, güneye, güneye doğrusouth, southward(s),güney, güneye doğru(lar),
southboundgüneye doğru
66stranger, strangenessyabancı, tuhaflıkstrange, estrangedgarip, yabancıstrangelygarip bir şekilde
67stupidityaptallıkstupidaptalstupidlyaptalca
68suddennessani olmasuddenbirdensuddenlyBirden
69summer, midsummeryaz, yaz ortasısummeryyazlık
70tear, tearfulnessgözyaşı, gözyaşıtearfulağlamaklıtearfullyTüylerüzüzmek
71technicality, technician, techniqueteknik, teknisyen, tekniktechnicaltekniktechnicallyteknik olarak
72technology, technologistteknoloji, teknoloji uzmanıtechnologicalteknolojiktechnologicallyteknolojik olarak
73thirstsusuzlukthirstysusuzthirstilysusamış
74thought, thoughtfulness, thoughtlessnessdüşünce, düşüncelilik, düşüncesizlikthoughtful, thoughtlessdüşünceli, düşüncesizthoughtfully, thoughtlesslydüşünceli, düşüncesizce
75tradition, traditionalist traditionalismgelenek, gelenekçi gelenekçiliktraditionalgelenekseltraditionallygeleneksel olarak
76truth, untruth, truthfulnessdoğruluk, gerçek olmayan, doğruluktrue, untrue, truthfuldoğru, doğru olmayan, gerçektruly, truthfully, untruthfullygerçekten, hakikaten, hakikaten
77vegetable, vegetariansebze, vejeteryanvegetarianvejetaryen
78violenceşiddetviolent, non-violentşiddetli, şiddet içermeyenviolentlyşiddetle
79war, warfare, warriorsavaş, harp, savaşçıpre-war, post-war, warring, warlikesavaş öncesi, savaş sonrası, savaşan, savaşçı
80way, subway, midwayyol, metro, orta yolwaywarddik başlımidwayyarı yol
81week, midweekhafta, hafta ortasıweekly, midweekhaftalık, hafta ortasıweekly, midweekhaftalık, hafta ortası
82whole, wholesomenessbütünlük, sağlıklılıkwhole, wholesome, unwholesomebütün, sağlıklı, sağlıksızwhollytamamen
83wild, wildnessvahşi, vahşilikwildvahşiwildlyçılgınca
84willingness, unwillingnessisteklilik, isteksizlikwilling, unwillingistekli, isteksizwillingly, unwillinglyisteyerek, istemeyerek
85winter, midwinterkış, kış ortasıwintrybuz gibi
86woododunwooded, wooden, woodyağaçlık, ahşap, odunsuwoodenlyahşap olarak
87wool, woollens, woolliness woolyyünlü, yünlü, yünlü yünlüwoollen/US woolen, woolly/USyünlü/ABD yünlü, yünlü/ABD
88world, underworlddünya, yeraltıworld, worldly, unworldly, worldwidedünyevi, dünyevi, dünya dışı, dünya çapındaworldwideDünya çapında
89worth, worthlessnessdeğer, değersizlikworth, worthless, worthwhile  worthy, unworthydeğer, değersiz, değerli  layık, değersizworthilylayıkıyla
90yearyılyearlyyıllıkyearlyyıllık
91young, youngster, youthgenç, genç, gençlikyoung, youthfulgenç, gençyouthfullygençlikle

 

verb -> noun -> adjectives -> adverbs

SıraVERBTürkçesiNOUNADJECTIVEADVERB
1tastetatmaktaste, distaste, taster distastefulnesstasteful, distasteful, tasteless, tastytastefully, distastefully tastelessly
2Ability/inabilityYetenek/yetersizlikability, inability disabilityable, unable disabled
3AbsentMevcut olmayanabsenteeismabsent
4AcademicAkademikacademyacademic
5AccentAksanaccent
6acceptkabul etmekacceptanceacceptable, unacceptableacceptably
7accesserişimaccessaccessible, inaccessible
8accommodateKarşılamakaccommodation
9Accurate/ inaccuratedoğru/yanlışaccuracyaccurate, inaccurateaccurately
10accusesuçlamakaccusationaccusingaccusingly
11accustomalıştırmakcustomcustomarycustomarily
12achievebaşarmakachievement, achieverachievable
13actdavranmakact, action, activity,activeness  activeactively
14activateetkinleştiractivity, inactivityactive, inactive, interactive, proactiveactively
15ActualGerçekactualactually
16addeklemekadditionadditionaladditionally
17AddictionBağımlılıkaddictionaddictive, addicted
18adjustayarlamakadjustmentadjustable
19admirebeğenmekadmiration admireradmirableadmirably
20Adolescentergenadolescent
21adoptevlat edinmekadoptionadopted adoptive
22AdultYetişkinadult, adulthood
23advertisereklam yapmakadvertisement, advert
24advertisereklam yapmakadvertisement, advertiser, advertising
25adviseöğüt vermekadviceadvisable, inadvisable, advisoryadvisably
26affectetkilemekeffecteffectiveeffectively
27AgencyAjansagency agent
28AggressiveAgresifaggressionaggressiveaggresively
29agree, disagreeKabul etmek, reddetmekagreement, disagreementagreeableagreeably
30AgricultureTarımagricultureagricultural
31aidyardımaid
32aimamaçaimaimlessaimlessly
33Aircraftuçakaircraft
34Airlineshava Yollarıairlines
35AlarmAlarmalarm
36Alikebenzeralikealike
37allowizin vermekallowance
38AlternativeAlternatifalternativealternatively
39amassbiriktirmekmassmassivemassively
40amazeşaşırtmakamazementamazing, amazedamazingly
41amazedhayretamazementamazing
42AmountMiktaramount
43amuseeğlendirmekamusementamusing
44AngerKızgınlıkangerangryangrily
45AnniversaryYıl dönümüanniversary
46announceduyurmakannouncement, announcerunannouncedunannounced
47annoykızdırmakannoyanceannoying
48AnnualYıllıkannualannually
49ApartApartapart
50appear, disappear reappeargörünmek, kaybolmak, tekrar ortaya çıkmakappearance, disappearance, reappearance
51apply, reapplybaşvurmak, yeniden başvurmakapplicant, applicationapplicable, applied
52appreciatetakdirle karşılamakappreciationappreciable, appreciativeappreciatively
53approachyaklaşmakapproachapproachable
54Appropriate/InappropriateUygun/Uygunsuzappropriate, inappropriateappropriately, inappropriately
55approve, disapproveonaylamak, onaylamamakapproval, disapprovalapprovingapprovingly
56approximateyaklaşıkapproximationapproximateapproximately
57ArchitectureMimariarchitecture, architect
58arguetartışmakargumentarguable, argumentativearguably
59ArmyOrduarmy
60arrange, rearrangedüzenlemek, yeniden düzenlemekarrangement, rearrangementarranged
61arrivevarmakarrival
62ArtificialYapayartificialartifically
63ascertainanlamakcertainty, uncertaintycertain, uncertaincertainly, uncertainly
64AshamedUtanmışshameashamed shameless
65assessdeğer biçmekassessment, assessor
66assignatamakassignment
67assumefarz etmekassumption
68attach, detachiliştirmek, ayırmakattachmentattached, unattached, detachable, detached
69attack, counter- attacksaldırı, karşı saldırıattack, counter- attack, attacker
70attemptgirişimattemptattempted
71attendkatılmakattentionattentiveattentively
72AttitudeDavranışattitude
73attractcezbetmekattraction attractivenessattractive unattractiveattractively
74AudienceKitleaudience
75authorizeyetki vermekauthority, authorizationauthoritarian, authoritative authorized, unauthorizedauthoritatively
76avoidkaçınmakavoidanceavoidable, unavoidableunavoidably
77AwkwardGaripawkward
78BackwardsGeriye doğrubackwards
79Bacteriabakteribacteriabacterial
80Baggagebagajbaggage
81banyasakban
82bandagebandajbandage
83Barberberberbarber
84bargainpazarlıkbargain
85basetemelbase, basisbasicbasically
86Basketsepetbasket, basketball
87BatteryPilbattery
88bearayıbearerbearable, unbearable
89beatvurmakbeat, beatingunbeatable, unbeaten
90beautifygüzelleştirmekbeautybeautifulbeautifully
91befriendarkadaş olmakfriend, friendlinessfriendly, unfriendly
92beginbaşlamakbeginner, beginning
93behavedavranmakbehaviourbehavioral
94believeinanmakbeliefbelievable /unbelievablebelievably
95belongait olmakbelongings
96benefitfaydabenefitbeneficial
97biteısırmakbite
98blackenkaralamakblacknessblack
99blamesuçlamakblame
100BlankBoşlukblankblank
101bleedkanamableeding, bloodbloody, bloodless
102blockengellemekblock, blockageblocked, unblocked
103boilkaynamakthe boil, boilerboiling
104BoldGözü pekbold
105bombbombabomb
106boredelikbore, boredombored, boringboringly
107botherrahatsız etmekbotherationbothering
108BottomAltbottom
109bowyaybow
110BrandMarkabrand
111breakkırmakbreak, breakage, outbreakbroken, unbreakable, unbroken
112BreastGöğüsbreast
113breathenefes almakbreath, breather, breathingbreathless, breathybreathlessly
114BrilliantMuhteşembrilliancebrilliantbrilliantly
115broadcastyayınbroadcast
116BucketKovabucket
117BudgetBütçebudget
118buildinşa etmekbuilding,  builder
119bullykabadayıbully, bullying
120burnyakmakburn, burnerburning, burnt
121burstpatlamak
122burygömmekburialburied
123buttondüğmebutton
124CageKafescage
125calculate miscalculateyanlış hesaplamakcalculation miscalculation, calculatorincalculable, calculated, calculating
126calmsakinlikcalm, calmnesscalmcalmly
127canceliptal etmekcancellation
128Capable/incapable (of)yetenekli/yetersizcapabilitycapable/incapable
129carebakımcare, carercareful, caringcarefully, carelessly
130cashpeşincash
131categorizekategorize etmekcategory
132celebratekutlamakcelebration, celebritycelebrated, celebratory
133centralizemerkezileştirmekcentre, centralizationcentral, centralizedcentrally
134Certificatesertifikacertificate
135challengemeydan okumakchallengechallenging
136ChanceŞanschancechangeable, interchangeable, unchanged, changing
137characterizekarakterize etmekcharactercharacteristiccharacteristically
138chargeşarj
139charityhayır kurumucharitable
140chasetakip etmekchasechasing
141CheekYanakcheek
142cheertezahüratcheerfulnesscheerfulcheerfully
143chooseseçmekchoicechosen
144circledairecircle
145circulatedolaşmakcirculationcircular
146Civilization/civilisationMedeniyet/medeniyetcivilisationcivilised
147cleantemizcleaner, cleaning, cleanlinessclean, uncleancleanly
148cleartemizlemekclarity, clearanceclearclearly
149clicktıklamak
150cloneklonclone, cloning
151closekapalıclose, closure, closenessclose closed, closingclose, closely
152clothegiydirmekclothes, clothingclothed, unclothed
153CloudBulutcloudcloudy
154CognitiveBilişselcognitivecognitively
155CoincidenceTesadüfcoincidence
156Collaryakacollar
157Colleagueiş arkadaşıcolleague
158collecttoplamakcollection, collectorcollected, collectivecollectively
159colourrenkcolourcoloured colourful, colourlesscolourfully
160combinebirleştirmekcombination, combinecombined
161comfortkonforcomfort, discomfortcomfortable/ comforting/ uncomfortablecomfortably
162commentYorumcomment
163commitişlemekcommitmentnoncommittal, committed
164communicateiletişimcommunication, communicatorcommunicative, uncommunicative
165comparekarşılaştırmakcomparisoncomparable, comparativecomparatively
166competerekabet etmekcompetition, competitorcompetitive, uncompetitivecompetitively
167completetamamlamakcompletion, incompletenesscomplete, incompletecompletely, incompletely
168complexkarmaşıkcomplexitycomplex
169complicatekarmaşıkcomplicationcomplicated, uncomplicated
170computerizebilgisayarlaştırmakcomputer, computing, computerization
171concentrateyoğunlaşmakconcentrationconcentrated
172concernkaygıconcernconcerned, unconcerned
173concludesonuçlandırmakconclusionconcluding, conclusive, inconclusiveconclusively
174conditiondurumcondition, precondition, conditioner, conditioningconditional, unconditionalconditionally unconditionally
175ConferenceKonferansconference
176confidesır vermekconfidenceconfident, confidentialconfidently, confidentially
177ConfidenceKendinden eminconfidence, self-confidenceconfident, self-confident
178confirmonaylamakconfirmationconfirmed, unconfirmed
179conflictanlaşmazlıkconflict
180confusekafası karışmakconfusionconfusing confusedconfusingly
181connectbağlamakconnection
182connect, disconnectbağlanmak, bağlantıyı kesmekconnectionconnected, disconnected, unconnected
183consider, reconsiderdüşünmek, yeniden düşünmekconsiderationconsiderate, inconsiderateconsiderably, considerately
184consolekonsolconsolationconsoled
185containiçermekcontainer
186continue, discontinuedevam etmek, ara vermekcontinuation, continuitycontinual, continued,continuouscontinually, continuously
187ContractSözleşmecontract
188contributekatkı yapmakcontribution
189contributekatkı yapmakcontribution, contributorcontributory
190controlkontrolcontrol, controllercontrolling, uncontrollableuncontrollably
191ConvenientUygunconvenience, inconvenienceconvenient, inconvenient
192convinceikna etmekconvinced, convincingconvincingly
193cookaşçıcook, cooker, cookery, cookingcooked, uncooked
194CookieKurabiyecookie
195coolSerincool, coolnesscoolcoolly
196correctdoğrucorrection, correctnesscorrect, incorrect, correctivecorrectly, incorrectly
197CottonPamukcotton
198coughöksürükcough
199count, recountsaymak, yeniden saymakcount, recountcountable, uncountable, countless
200cover, uncoverörtmek, ortaya çıkarmakcover, coverage, coveringundercover, uncoveredundercover
201crazeçılgınlıkcrazecrazycrazily
202create, recreateyaratmak, yeniden yaratmakcreation, creativity,creatorcreative, uncreativecreatively
203creditkredicreditcreditablecreditably
204criticizeeleştirmekcriticism criticcriticalcritically
205criticizeeleştirmekcritic, criticismcritical, uncriticalcritically
206CropMahsulcrop
207crowdkalabalıkcrowd, overcrowdingcrowded, overcrowded
208cryağlamakcry, outcrycrying
209Cueİstekacue
210CuisineYerel mutfakcuisine
211curetedavicurecurable, incurable
212CuriousMeraklıcuriositycuriouscuriously
213CurrentAkımcurrentcurrently
214CurriculumMüfredatcurriculumcurricular, extracurricular
215curseküfürcursecursed
216CushionMindercushion
217cut, undercutkesmek, altını kesmekcut, cuttingcutting
218damagezarardamage, damagesdamaging, undamaged
219darecesaret etmekdaredaringdaringly
220darkenkarartmakdark, darknessdark, darkened, darkeningdarkly
221DatabaseVeri tabanıdatabase
222date, predatetarih, predatedatedated, outdated
223deadenuyuşturmakdead, deathdead, deadly, deathlydeadly, deathly
224DeafSağırdeafnessdeaf
225dealanlaşmakdeal, dealer, dealings
226deceivealdatmakdeceit, deceptiondeceitful, deceptivedeceptively
227decidekarar vermekdecision, indecisiondecided, undecided, decisive  indecisivedecidedly, decisively, indecisively
228decoratesüslemekdecorationdecorativedecoratively
229deducesonuç çıkarmakdeduction
230deductindirimdeductive
231deependerinleştirmekdeep, depthdeep, deepeningdeeply
232defeatyenmekdefeat, defeatism, defeatistundefeated, defeatist
233defendsavunmakdefencedefensivedefensively
234definetanımlamakdefinitiondefinite, indefinitedefinitely, indefinitely
235DegreeDerecedegree
236delightzevkdelightdelightfuldelightfully
237deliverteslim etmekdelivery
238demandtalep etmekdemand, demandsdemanding, undemanding
239demonstrategöstermekdemonstrationdemonstrable, demonstrativedemonstrably
240denyreddetmekdenialundeniableundeniably
241dependbağlı olmakdependant, dependence independence, dependencydependable, dependent independentdependably independently
242derivetüretmekderivationderivative
243describebetimlemekdescriptiondescribable, indescribable, descriptive, nondescriptdescriptively
244deservehak etmekdeservedeserving
245desirearzudesiredesirable, undesirable, desired, undesired
246DestinationVarış noktasıdestination
247destroytahrip etmekdestructiondestructivedestructively
248Detaildetaydetaildetailed
249determinebelirlemekdeterminationdetermined, predetermined, indeterminatedeterminedly
250develop, redevelopgeliştirmek, yeniden geliştirmekdeveloper, development, redevelopmentdeveloped, undeveloped, developing
251DeviceCihazdevice
252DiagramDiyagramdiagram
253dieölmekdeathdeaddeadly
254differfarklılıkdifferencedifferentdifferently
255digestsindirmekdigestiondigestive
256direct, redirectdoğrudan, yönlendirmedirectness, direction, directions, directordirect, indirectdirectly, indirectly
257disabledevre dışı bırakmakdiabled
258disagreeaynı fikirde olmamakdisagreementdisagreeabledisagreeably
259disappointhayal kırıklığına uğratmakdisappointmentdisappointing, disappointeddisappointingly
260disciplinedisiplindisciplinarian, disciplinedisciplinary, disciplined, undisciplined
261Discountİndirimdiscount
262discoverkeşfetmekdiscoverer, discovery
263disgustiğrenmedisgustdisgusting disgusted
264DishesBulaşıklardishes
265Dishonest/HonestDürüst olmayan/Dürüsthonestyhonest, dishonest
266dislocate, relocateyerinden oynatmak, yerini değiştirmeklocal, location, relocationlocallocally
267DistanceMesafedistancedistant
268distractdikkatini dağıtmakdistractiondistracted/ingdistractedly
269DistrictSemtdistrict
270disturbrahatsız etmekdisturbancedisturbed, disturbingdisturbingly
271disturbrahatsız etmekdisturbancedisturbed, undisturbed, disturbing
272divide, subdividebölmek, bölmekdivide, division, subdivisiondivided, undivided, divisible, divisive
273divorceboşanmakdivorce, divorceedivorced
274do, outdo, overdo, redo undoyapmak, aşmak, aşırıya kaçmak, tekrar geri almakdo, doingdone, overdone, undone
275Documentbelgedocument
276DollarDolardollar
277doubtşüphedoubtdoubtfuldoubtfully doubtless undoubtedly
278DraftTaslakdraft
279dreamrüyadream, dreamerdream, dreamless, dreamydreamily
280dress, redress, undresselbise, düzeltme, soyunmakdress, dresser, dressingdressed, undressed, dressydressily
281drinkiçmekdrink, drinker, drinking drunk, drunkennessdrunk, drunkendrunkenly
282drivesürmekdrive, driver, drivingdriving
283DroughtKuraklıkdrought
284drownbastırmakdrowning
285dumpçöplükdump
286DurationSüreduration
287dusttozdustdusty
288earnpara kazanmakearner, earnings
289easekolaylaştırmakease, unease, easinesseasy, uneasyeasily, uneasily, easy
290economizetasarruf etmekeconomics, economist, economyeconomic, economical uneconomic(al)economically
291editdüzenlemekedition, editor
292educateEğitim vermekeducationeducated, educationaleducationally
293effectetkieffect, effectiveness, ineffectivenesseffective, ineffective, ineffectualeffectively, ineffectively
294Efficient/ inefficientverimli/verimsizefficiencyefficient inefficientefficiently
295elect, re-electseçmek, yeniden seçmekelection, re-election, elector electorateunelected, electoral
296electrifyelektriklendirmekelectrician, electricityelectric, electricalelectrically
297ElectronicElektronikelectronic
298ElegantZarifeleganceelegantelegantly
299embarrassutandırmakembarrassmentembarrassed, embarrassingembarrassingly
300EmergencyAcil durumemergency
301EmotionDuyguemotionemotional
302emphasizevurguemphasisemphaticemphatically
303Empireimparatorlukempire, emperor
304employkullanmakemployee, employer employment, unemploymentunemployed
305empoweryetkilendirmekpowerpowerfulpowerfully
306emptyboşemptinessempty
307enable, disableEtkinleştirme / Devre dışıability, disability, inabilityable, unable,disabledably
308encirclekuşatmakcirclecircularcircularly
309encourage, discouragecesaretlendirmek, vazgeçirmekencouragement, courage, discouragementencouraged, encouraging,courageous, discouragingencouragingly
310endsonendunending, endlessendlessly
311endangertehlikeye atmakdangerendangered, dangerousdangerously
312EnemyDüşmanenemy
313energizeenerji vermekenergyenergeticenergetically
314enjoyEğlenceenjoymentenjoyableenjoyably
315enlargebüyütmekenlargementlargelargely
316enrichzenginleştirmekriches, richness, enrichment, the richrichrichly
317entergirmekentrance, entrant, entry
318entertaineğlendirmekentertainmententertainingentertainingly
319entertaineğlendirmekentertainment entertainerentertainingentertainingly
320enthusecoşmakenthusiasmenthusiasticenthusiastically
321enumeratenumaralandırmaknumbernumerable
322EnvelopeMektupenvelope
323envyimrenmekenvyenviousenviously
324EpidemicEpidemiepidemic
325EqualEşitequality, inequalityequal, unequal
326equalizeeşitlemekequality, inequalityequal, unequalequally, unequally
327EquipmentTeçhizatequipment
328Eradönemera
329ErrorHataerror
330escapekaçmakescape, escapismescaped, inescapableinescapably
331EssayMakaleessay
332EssentialGerekliessential
333establishkurmakestablishment
334estimatetahmin etmekestimate, estimationoverestimate, estimated,
underestimate
335evaporatebuharlaşmakevaporationevaporating
336EventEtkinlikevent
337ExactBire bir aynıexactexactly
338examine, cross- examineincelemek, çapraz incelemekexam, examination cross-examination, examiner
339excelmükemmelexcellenceexcellentexcellently
340Exchange- rateDöviz kuruexchange-rate
341exciteheyecanlandırmakexcitementexcitable, excited,excitedly, excitingly
exciting unexciting
342excusemazeretexcuseexcusable, inexcusableinexcusably
343exist, coexistvar olmak, bir arada var olmakexistencenon-existent, existing, pre-existing
344expandgenişletmekexpansion
345expectbeklemekexpectation /expected, expectant, unexpectedexpectedly, unexpectedly
expectancy
346expendharcamakexpenditure, expense, expensesexpensive, inexpensiveexpensively, inexpensively
347experiencedeneyimexperience, inexperienceexperienced,inexperienced
348experimentdeneyexperimentexperimentalexperimentally
349ExpertUzmanexpert
350explainaçıklamakexplanationexplanatory, explicableinexplicably
351explainaçıklamakexplaining, explanationunexplained, explanatory, explicable,inexplicably
inexplicable
352explodepatlamakexplosion, explosiveexploding, explosiveexplosively
353explorekeşfetmekexploration, explorerexploring, exploratory
354expressifade etmekexpressionexpressiveexpressively
355extenduzatmakextension
356FacialYüzfacial
357FactoryFabrikafactory
358failhatafail, failureunfailingunfailingly
359Fair (just)/UnfairAdil (sadece)/Haksızfairfairly
unfair
360familiarizeaşina olmakfamiliarityfamiliar unfamiliarfamiliarly
361familiarizeaşina olmakfamiliarity, familyfamiliar, unfamiliarfamiliarly
362fascinatecezbetmekfascinationfascinating, fascinated
363fashionmodafashionfashionable,fashionably,
unfashionableunfashionably
364fasten, unfastenbağlamak, çözmekfastener
365fattenşişmanlamakfatfat, fattening, fatty
366faultarızafaultfaultless, faultyfaultlessly
367favouriyilikfavour
368fearkorkufearfearful, fearless, fearsomefearfully, fearlessly
369FeeÜcretfee
370feedbeslemekfood
371feelhissetmekfeel, feeling, feelingsunfeeling
372FeverAteşfever
373FigureFigürfigure
374fill, refilldoldurmak, yeniden doldurmakfill, refill, fillingfilling
375finalizeSonuçlandırmakfinal, semifinal, finalistfinalfinally
376find outanlamak
377finishsona ermekfinishfinished, unfinished
378fireateşfire
379firmfirmafirmness, infirmityfirm, infirmfirmly
380fishbalıkfish, fishingfishyfishily
381fityerleştirmekfitfittedfittingly
382fixdüzeltmekfix, fixation, fixturefixed, transfixed,fixedly
unfixed
383flattendüzleştirmekflatflatflat, flatly
384flavourlezzetflavour
385floatbatmadan yüzmek
386floodsel basmakflood
387flowakışflow
388flowerçiçekflowerflowered, flowery, flowering
389flyuçmakflightflying
390focusodakfocus
391fold, unfoldkatlamak, açmakfold, folderfolded, folding
392followtakip etmekfollower, followingfollowing
393FoolAptalfool
394forcegüçforceforceful, forcibleforcefully, forcibly
395ForestOrmanforest
396forgetunutmakforgetfulnessforgetful, unforgettableforgetfully
397forgiveaffetmekforgivenessforgiving, unforgiving
398form, reform, transformbiçimlendirmek, reform yapmak, dönüştürmekform, formation, transformation, reformer, transformerreformed
399formalizeresmileştirmekformalityformal, informalformally, informally
400FormatBiçimformat
401freeözgürfreedom, freebiefreefree, freely
402freezedonmakfreeze, freezer,freezing, frozen
freezing
403frequentsıkfrequency, infrequencyfrequent, infrequentfrequently, infrequently
404freshen, refreshtazelemek, tazelemekfreshness, refreshmentsfresh, refreshingfreshly, refreshingly
405FriendshipDostlukfriend friendshipfriendly unfriendly
406frightenkorkutmakfrightfrightened, frightening, frightfulfrighteningly, frightfully
407fruitmeyvefruit, fruitionfruitful, fruitless, fruityfruitfully, fruitlessly
408Functionİşlevfunctionfunctional
409fund, refundfon, geri ödemefund, refund, fundingfunded
410furnishdöşemekfurnishings, furniturefurnished, unfurnished
411GalleryGalerigallery
412gardenbahçegarden, gardener, gardening
413gathertoplamakgathering
414generalizegenellemekgeneralizationgeneralgenerally
415GenerationNesilgeneration
416GiantDevasagiantgiant
417gladdensevindirmekgladnessgladgladly
418Globalküreselglobal
419glorifyyüceltmekglorygloriousgloriously
420Goal (sports/aim)Hedef (spor/hedef)goal goalkeeper
421GoodsMalgoods
422governyönetmekgovernment, governorgovernmental, governinggovernmentally
423gradeseviyegrade
424Graphgrafikgraphgraphic
425greetselamlaşmakgreeting
426groundzeminground, underground,groundless, underground grounding, groundsunderground
427growbüyümekgrowthgrowinggrowingly
428grow, outgrowbüyümek, büyümekgrower, growth, undergrowthgrowing, grown, overgrown
429GuestMisafirguest
430HabitatDoğal ortamhabitat
431handelhand, handfulunderhand, handy
432HandicapHandikaphandicaphandicapped
433HandkerchiefMendilhandkerchief
434handlehalletmekhandle, handler, handling
435HandwritingEl yazısıhandwriting
436hang, overhangasmak, sarkmakhangerhanging
437HarbourLimanharbour
438hardensertleşmekhardshiphardhard, hardly
439HardlyZorluhardhardly
440harmzararharm, harmfulnessharmful, harmlessharmfully, harmlessly
441hatenefrethatredhatefulhatefully
442head, beheadkafa, kafa kesmekhead, heading, overheadsoverhead, headyoverhead
443healiyileştirmekhealthhealthyhealthily
444hear, overhearduymak, kulak misafiri olmakhearingunheard, unheard of
445heat, overheatısıtmak, aşırı ısıtmakheat, heater, heatingheated, unheatedheatedly
446Height, heightenYükseklik, yükseltmekheight, heightshigh, heightened
447helpyardımhelp, helper,helpful, unhelpful,helpfully, helplessly
helpfulness, helpinghelpless
448highlightvurgulamakhighlight
449Historic/HistoricalTarihi/Tarihihistory, historianhistorical
450holdtutmakhold, holder, holding
451homeEvhomehomeless, homelyhome
452hopeumuthopehopeful, hopelesshopefully, hopelessly
453HouseholdEvhouseholdhousehold
454humanizeinsanlaştırmakhuman, humanism, humanity inhumanityhuman, inhuman, superhuman humanehumanly, humanely
455HungerAçlıkhungerhungry
456huntavlamakhunter, hunting
457hurryacele etmekhurryhurried, unhurriedhurriedly
458hurtacıtmakhurtunhurt, hurtfulhurtfully
459Idealİdealidealideally
460Immature/MatureOlgunlaşmamış/Olgunmaturitymature, immature
461Impatient/PatientSabırsız/Sabırlıpatience, impatiencepatient, impatientpatiently, impatiently
462Incorrect/CorrectYanlış/Doğrucorrect, incorrectcorrectly
463InsectBöcekinsect
464Irresponsible/Responsiblesorumsuz/sorumluresponsibility, irresponsibilityresponsible, irresponsible
465ItemÖğeitem
466icebuzice, icicle, icingicyicily
467identifytanımlamakidentityidentified / unidentified
identification
468imaginehayal etmekimaginationimaginative imaginaryunimaginably, imaginatively
469imitatetaklit etmekimitationimitativeimitatively
470impressetkilemekimpressionimpressionable, impressiveimpressively
471improvegeliştirmekimprovementimproved
472includekatmakinclusioninclusiveinclusively
473inconveniencerahatsızlıkconvenience, inconvenienceconvenient, inconvenientconveniently
474increase decreaseartış azalışincrease decreaseincreasedincreasingly
475incriminatesuçlamakcrime, criminal,criminal,criminally
criminologistincriminating
476indicatebelirtmekindicationindicativeindicatively
477industrializesanayileşmekindustryindustrial
478infectbulaştırmakinfectioninfectiousinfected, infectiously
479inferanlam çıkarmakinference
480inflate, deflateşişirmek, söndürmekinflationinflatable, inflated,
inflationary
481influenceetkilemekinfluenceinfluential
482informbilgi vermekinformationinformative
483inform, misinformbilgilendirmek, yanlış bilgilendirmekinformant, information, informerinformative, uninformative, informed uninformed
484inhabityaşamakhabitatinhabitant
485injectenjekte etmekinjection
486injureyaralamakinjuryinjured, uninjuredinjuriously
487insertsokmak
488insistısrar etmekinsistenceinsistentinsistently
489installdüzenlemekinstallation
490instructöğretmekinstruction, instructorinstructiveinstructively
491insulthakaretinsultinsultinginsultingly
492intendniyet etmekintent, intentionintended, intentional,intentionally
493intendniyet etmekintent, intentionintended, unintended,intentionally,
intentional unintentionalintentionally,
494interactetkileşime girmekinteractioninteractive
495interestfaizinterestinterested, disinterested, uninterested, interestinginterestingly
496interferemüdahale etmekinterferenceinterfering
497interruptyarıda kesmekinterruption
498interviewröportajinterview, interviewee
499introducetanıtmakintroductionintroductory
500invent, reinventicat etmek, yeniden icat etmekinvention, inventiveness, inventorinventiveinventively
501invitedavet etmekinvitation, inviteinvitinginvitingly
502involveiçermekinvolvementinvolved, uninvolved
503irritatekızdırmakirritationirritatingirritatingly
504itemizemaddeleştirmekitemitemized
505jokeşakajoke, jokerjoky/jokeyjokingly
506JoyNeşejoyjoyful
507judgeyargıçjudge, judg(e)mentjudgmental
508Juniorgençjunior
509KeenHeveslikeen
510keepkalekeep keeper keepingkept
511kicktekme atmakkick
512killöldürmekkill, overkill, killer,
killing
513knitörgü örmekknitting
514knockvurknock
515knowBilmekknowledgeknowledgeableknowingly, knowledgeably
unknown  / known
516lackeksikliklack
517LaneLanelane
518LastSonlast
519LaterDaha sonralatelate
later
520laughgülmeklaughlaughablelaughably
521LayoutDüzenlayout
522lazetembelliklazinesslazylazily
523leadyol göstermekleaderleadingleadingly
524leadyol göstermeklead, leader, leadershiplead, leading
525LeafYaprakleaf
526learn, unlearnöğrenmek, unutmaklearner learninglearned, unlearned
527LectureDerslecture lecturer
528Legal/ illegalLegal illegallegalitylegal, illegallegally
529LeisureBoş vakitleisureleisure
530lengthenuzatmaklengthlengthy, lengtheninglengthily
531lieyalanlie liar
532light, lightenhafiflemek, hafifletmeklightlightlightly
533like, dislikeBeğen beğenmedislike, likinglikeable
534limitlimitlimit, limitation,limited, unlimited
limitations
535linkbağlantılink
536live, outlive, reliveyaşamak, hayatta kalmak, yeniden yaşamakliveliness, livinglive, lively, livinglive, livingly
537locatebulmaklocationlocallocally
538lock, unlockkilitlemek, kilidini açmaklock
539LooseGevşetmekloose
540LorryKamyonlorry
541losekaybetmekloss, loserlost
542loveAşklove, loverlovable, unlovable, loveless, lovely lovinglovingly
543lowerdaha düşüklowlow, lowerlow
544LuxuryLüksluxuryluxuriousluxuriously
545MadKızgınmadnessmadmadly
546maddençıldırmakmadnessmadmadly
547make, remakeyapmak, yeniden yapmakmake, remake, maker, makingunmade
548manAdamman, mankindmanlymannishly, manfully
549manageüstesinden gelmekmanagement, managermanageable,
unmanageable managerial
550markişaretmarkmarkedmarkedly
551marketpazarmarket, marketing, marketability marketer, marketeermarketable
552marry, remarryevlenmek, yeniden evlenmekmarriagemarried, unmarried marriageable
553matchkibritmatch, mismatchmatching, unmatched, matchlessmatchlessly
554materializesomutlaştırmakmaterial, materialism, materialist, materials, materializationmaterial, immaterial, materialisticmaterially
555Maximum / MinimumEn çok en azmaximummaximum / minimum
556meanAnlammeaning, meaningfulnessmeaningful, meaninglessmeaningfully, meaninglessly
557measureölçümmeasure, measurementmeasurable, immeasurable measuredimmeasurably
558melteritmekmelting, melted
559memorizeezberlemekmemorial, memorymemorablememorably
560MemoryHafızamemory
561mentiondeğinmek
562migrategöçmigrationmigrating
563mindakılmind, mindlessnessmindless, mindfulmindlessly
564mind, remindakıl, hatırlatmakmind, minder, reminder, mindlessnessmindless, mindful, mindedmindlessly
565minimizeküçültmekminimum,minimal, minimum,minimally
minimizationminimalist
566MiracleMucizemiraclemiraculousmiraculously
567misskayıpmissmissing
568mistakehatamistakemistaken,mistakably,
unmistakableunmistakenly
569mixkarışımmix, mixer, mixturemixed
570modernizemodernize etmekmodernity, modernizationmodern, modernistic
571ModuleModülmodulemodular
572moistennemlendirmekmoisturemoistures
573monotoniesmonotonluklarmonotonymonotonousmonotonously
574moralizeahlak dersi vermekmoralitymoral, immoral
575Mortalölümlümortalitymortal, immortal
576motherannemother, motherhoodmotherly
577motivatemotive etmekmotivationmotivated
578move, removetaşımak, kaldırmakmove, movement, removal remover, movermovable, unmoved, movingmovingly
579MudÇamurmud
580murdercinayetmurdermurderousmurderously
581MuscleKasmuscle
582MysteryGizemmysterymysteriousmysteriously
583name, renameisim vermek, yeniden adlandırmaknamenamed, unnamed, namelessnamely
584NarrowDarnarrownessnarrow
585NationUlusnation, nationalitynational, international
586nationalizemillileştirmeknation, national,national,nationwide, nationally,
denationalizevatandaşlıktan çıkarmakmultinational, nationalism, nationalist nationality, nationalizationinternational multinational, nationalisticinternationally
587NaturalDoğalnaturenatural
588naturalizevatandaşlığa almaknature, naturalist, naturalization naturalness the supernatural naturist, naturismnatural, supernatural unnatural, naturalisticnaturally, unnaturally
589necessitatezorunlu kılmaknecessitynecessary, unnecessarynecessarily, unnecessarily
590needihtiyaçneed, needsneedless, needy, neededneedlessly
591NestYuvanest
592Networknetwork
593normalizenormalleştirmeknormality/US normalcy, abnormality, normnormal, abnormalnormally, abnormally
594NorthernKuzeynorthnorthern
595noteNotnote
596noticefark etmenoticenoticeable, unnoticednoticeably
597number, outnumber enumeratesayı, sayıca üstünnumber, numeralinnumerable, numerical, numerous numbered numerate
598nursehemşirenurse, nursery, nursing
599NutrientBesinnutrient, nutritionnutrient, nutricious
600obey, disobeyitaat etmek, itaatsizlik etmekobedience, disobedienceobedient, disobedientobediently
601ObjectiveAmaçobjective
602observegözlemlemekobservationobservatory
603ObviousBarizobviousobviously
604Occasionsdurumlaroccasionoccasionaloccasionally
605OceanOkyanusocean
606offendgücendirmekoffence/US offense, offender offensiveoffensive, inoffensiveoffensively
607officiategörev yapmakoffice, officer,official, unofficialofficially,
official, officialdomunofficially
608openaçıkthe open, opener, opening opennessopen, openingopenly
609operate, cooperateişletmek, işbirliği yapmakoperation, cooperation operatoroperative, operational cooperative operableoperationally
610OpportunityFırsatopportunity
611opposekarşı çıkmakopposition, oppositeopposed, opposing,opposite
opposite
612optseçoptionoptionaloptionally
613OralOraloral
614orderemirorder, disorderdisordered orderly,
disorderly, ordered
615Organismorganizmaorganism
616organize disorganize, reorganizeorganize etmek, yeniden organize etmekorganization, disorganization, reorganization, organizerorganizational, organized
617originatekaynaklanmakorigin, original, originality, originatororiginal, unoriginaloriginally
618OutbreakSalgınoutbreak
619outlawhaydutlaw, lawyer, outlawlawful, unlawfullawfully, unlawfully
620outlineanahatoutline
621ownsahip olmakowner, ownershipown
622pacifyyatıştırmakpeacepeacefulpeacefully
623packambalajpackage
624PainAğrıpainpainful, painlesspainfully, painlessly
625PaleSolgunpale
626panicpanikpanicpanic panicky
627Parentalebeveynparentparental
628part, impartparça, vermekpart, partitionpartial, impartialpartially, partly
629participatekatılmakparticipation, participant
630PathYolpath
631PeacefulBarışçılpeacepeaceful
632PedestrianYayapedestrian
633peerakranpeer
634PercentYüzdepercentpercent
635perfectmükemmelperfectionperfectperfectly
636performrol yapmakperformance, performerperforming
637permitizin vermekpermissionpermissible
638personalize, personifykişiselleştirmek, kişiselleştirmekperson, personalitypersonal, personalizedpersonally
639persuadeikna etmekpersuasion, persuasivenesspersuasivepersuasively
640Pesticideböcek ilacıpesticide
641PlainOvaplain
642PlanetGezegenplanet
643PlasticPlastikplastic
644play, outplayoynamak, üstün oynamakplay, playfulnessplayful, playableplayfully
645pleaseLütfenpleasurepleasant, pleasurablepleasantly, unpleasantly
646podcastdijital ses dosyasıpodcast/podcasting
647pointnoktapoint, pointlessnesspointed, pointlesspointlessly, pointedly
648poisonzehirpoison poisoningpoisonous
649politicizepolitize etmekpoliticspolitical, politicizedpolitically
650pollutekirletmekpollution
651Poorlykötüpovertypoor
652popularizehalka sevdirmekpopularitypopularpopularly
653PortLimanport
654portraytasvir etmekportrait
655PosterAfişposter
656postponeertelemek
657pourdökün
658PovertyYoksullukpovertypoor
659power, empowergüç, güçlendirmekpowerpowerful, powerlesspowerfully
660praiseövmekpraise
661praydua etmekprayer
662PreciseKesinpreciseprecisely
663predicttahmin etmekpredictionpredictable
664prefertercih etmekpreferencepreferable, preferredpreferably
665PregnantHamilepregnancypregnant
666presentSunmakpresentationpresent, presentablepresently
presenter
667PressureBasınçpressure
668preventönlemekpreventionpreventable
669PrideGururprideproudproudly
670Priestrahippriest
671Prime (number)Asal sayı)prime
672PrincePrensprince, princess
673PrincipalMüdürprincipal
674printYazdırprint, printer
675privatizeözelleştirmekprivacy, privatizationprivateprivately
676PrizeÖdülprize
677Processİşlemprocess
678produceüretmekproduction, product
679profitkârprofit, profitabilityprofitableprofitably
680profitkârprofit profitabilityprofitableprofitably
681progressilerlemekprogress, progressionprogressiveprogressively
682promisesözpromise
683pronouncetelaffuzpronunciation
684protectkorumakprotectionprotectiveprotectively
685protestprotestoprotest, protester
686provekanıtlamakproofproven
687providesağlamakprovisionprovisionalprovisionally
688PublicHalkpublic
689publicizeduyurmakthe public, publication, publicist publicitypublicpublicly
690publishYayınlapublisher, publishingpublished, unpublished
691pullçekmekpull
692pumppompapump
693punishcezalandırmakpunishmentpunishable,punishingly
punishing, punitive
694purifyarındırmakpurification, purist, purity impurity, purifierpure, impurepurely
695PurposeAmaçpurpose
696pushitmekpush, pusher, pushinesspushed, pushy
697qualify, disqualifykalifiye olmak, diskalifiye etmekqualification, disqualification, qualifierqualified, unqualified
698QualityKalitequality
699quantitymiktarquantity
700quarterçeyrekquarter, quartersquarterlyquarterly
701questionsoruquestion, questioning, questioner, questionnairequestionable, unquestionableunquestionably
702QuickHızlıquickquickly
703quickenhızlandırmakquicknessquickquickly
704QuietSessizlikquietquietly
705quitçıkış yapmakquitter
706raceırkraceracialracially
707raiseartırmak
708rate, underrateoran, düşük oranrate, rating, ratingsoverrated, underrated
709Rather (than)Ziyade)rather
710reachulaşmak
711react, overreacttepki vermek, aşırı tepki vermekreaction, reactor, reactantreactionary
712readOkumakread, reader,readership, readingreadable, unreadable
713readyhazırreadinessreadyreadily
714realisefark etmekrealisation
715realizefark etmekrealism, realist, reality, unreality, realizationreal, unreal, realistic, unrealistic realisablereally, realistically
716reasonsebepreason, reasoning, reasonablenessreasonable, unreasonable, reasonedreasonably, unreasonably
717ReceiptFişreceipt
718receivealmakreceipt, receipts, receiver, reception, recipientreceptive, reciprocal, receivedreciprocally
719RecentSonrecentrecently
720RecipeYemek tarifirecipe
721recognizetanımakrecognitionrecognizable, unrecognizable recognizedrecognizably
722recommendtavsiye etmekrecommendation
723recordkayıtrecord, recorder, recordingrecorded, unrecorded
724reddenkızarmakrednessred
725reduceazaltmakreduction
726refer, refereereferans, hakemreferee, reference, referral
727reflectyansıtmakreflection, reflectorreflectivereflectively
728refusereddetmekrefusal
729registerkayıt olmakregistration
730regretpişmanlıkregretregrettable, regretfulregrettably, regretfully
731regulatedüzenlemekregular, regularity, irregularityregular irregularregularly irregularly
732relateilgili olmakrelation, relationship, relativerelated, relativerelatively
733relaxrahatlamakrelaxationrelaxed, relaxing
734relygüvenmekreliability, reliancereliable, unreliable, reliantreliably
735remaingeriye kalmakthe remainder, remainsremaining
736remarkaçıklamaremarkremarkable,unremarkableremarkably
737remindhatırlatmakreminder
738removekaldırmakremoval
739renewYenilenews, renewal, newnessnew, renewable, renewednewly, anew
740repairtamiratrepair, disrepairirreparableirreparably
741repeattekrarlamakrepeat, repetitionrepeated, repetitive/repetitiousrepeatedly, repetitively
742replaceyer değiştirmekreplacement
743reportraporreport, reporterreportedreportedly
744representtemsil etmekrepresentation, representativerepresentative, unrepresentative
745requiregerekmekrequirement
746reserveyedekreservation
747ResourceKaynakresourceresourceful
748respectSaygırespect, disrespect, respectability, respecter, respectsrespectable, respected, respectful disrespectful, respectiverespectably, respectfully, disrespectfully, respectively irrespective
749respondyanıtlamakrespondent,responsive, unresponsiveresponsively
response, responsiveness
750restdinlenmekrest, unrest, restlessnessrestless, rested, restfulrestlessly
751retireemekli olmakretiree, retirementretired
752revisetekrar düzeltme yapmakrevision
753rewardödülrewardrewarding, unrewarding
754ridesürmekride, rider, ridingriderless
755RidiculousSaçmaridiculousridiculously
756rightSağright, rightness, rights, righteousnessright, righteous, rightfulright, rightly, rightfully
757riseyükselmekrise
758roll, unrollrulo, açmakroll, rollerrolling
759romance, romanticizeromantizm, romantikleştirmekromance, romantic, romanticismromantic, unromantic, romanticizedromantically
760RoseGülroserosy
761rough, roughenkaba, kabarough, roughage, roughnessroughrough, roughly
762roundyuvarlakround, rounders, roundnessround, roundedround, roundly
763RubbishZırvarubbish
764rule, overrulekural, geçersiz kılmakrule, ruler, rulingruling
765run, outrun, overrun rerunkoşmak, depar atmak, tekrar koşmakrun, rerun, runner, running, rundownrunning, runny
766saddenüzmeksadnesssad, saddenedsadly
767SalaryMaaşsalary
768satisfytatmin etmeksatisfaction, dissatisfactionsatisfactory, unsatisfactory satisfied, dissatisfied, unsatisfied satisfyingsatisfactorily, , unsatisfactorily
769Saucertabaksaucer
770savekaydetmeksave, saver, saving, savings
771scareKorkmakscarescared, scaryscarily
772SceneryManzarascene, scenery
773schoolokulschool, pre-school, schooling scholarpre-school, scholasticscholastically, scholarly
774ScissorsMakasscissors
775scoreGolscore
776scratchçizikscratch
777screambağırmakscream
778ScreenEkranscreen
779search, researcharama, araştırmasearch, researchsearchablesearchingly
780seat, unseatoturtmak, oturtmakseat, seatingseated
781secretesalgılamaksecrecy, secret, secretivenesssecret secretivesecretly, secretively
782SectionBölümsection
783securegüvenlisecuritysecuredsecurely
784seeGörmekscene, sightscenic, seen
785seemgözükmek
786selfishbencilselfishnessselfishselfishly
787SenseAlgısensesensible
788sense, sensitize desensitizealgıla, duyarlılaştır duyarsızlaştırsense, nonsense, sensibility sensitivity, insensitivity sensitiveness, sensorsensible, senseless, sensitive insensitive, nonsensical, sensorysensibly insensitively senselessly
789separateayırmakseparation, separatism separatistseparable, inseparable, separateinseparably, separately
790serve, servicehizmet etmek, servisservant, serve, server, service disservice, services, serving, servitude, servicingserviceable, servile, serving
791shadow, overshadowgölge, gölgelemekshadow, shadeshadowy
792shakesallamakshake, shakiness, shakershakyshakily
793shameutançshameashamed, unashamed, shameful shamelessshamefully, shamelessly
794shapeşekilshape, shapeliness, shapelessnessshapeless, shapely, shapedshapelessly
795sharpenkeskinleştirmeksharpener, sharpnesssharpsharply, sharpish
796shavetıraş olmakshave
797shine, outshineparlamak, gölgede bırakmakshine, shininessshiny
798shipgemiship
799shockşokshock, shockershocked, shocking, shockableshockingly
800shopmağazashop, shopper, shopping
801shortenkısaltmakshort, shortage, shortness, shortsshort, shortishshort, shortly
802ShoulderOmuzshoulder
803shyutangaçshynessshyshyly
804sickenhastalanmaksick, sicknesssick, sicklysickeningly
805sign, signalişaret, sinyalsign, signal, signatory, signaturesigned, unsigned
806signifybelirtmeksignificance, insignificancesignificant, insignificantsignificantly, insignificantly
signification
807silencesessizliksilencesilentsilently
808SillyŞapşalsilly
809simplifybasitleştirmeksimplicity, simplificationsimple, simplisticsimply
810SinceO zamandan berisince
811singşarkı söylemeksinger, singingsung
812singleBekarsingle, singlessingle, singularsingly
813sinkatmaksink
814SkillYetenekskillskilled
skillful
815sleepuyumaksleep, sleeper, sleepiness sleeplessnessasleep, sleepless, sleepy, sleepingsleepily
816SleeveElbise kolusleeve
817slipkaymaslip, slipperslippery
818smellkokusmell
819smokeSigara içmeksmoke, smoker, non- smoker smokingsmoked, smoking, non-smoking smoky, smokeless
820smoothdüzsmoothness, smoothiesmoothsmoothly
821SoapSabunsoap, soap opera
822socializesosyalleştirmeksociety, sociologist, sociology, socially, socialism, socialist, socialitesociable, unsociable, social anti-social, unsocial, sociologicalsociologically
823softenyumuşatmaksoftness, softy, softenersoftsoftly
824solidifysağlamlaştırmaksolid, solidarity, solidity, solidssolidsolidly
825solveçözmeksolution, solubilitysoluble, insoluble, unsolved, solvable
826speakkonuşmakspeaker, speechunspeakable, speechless, outspoken unspokenunspeakably
827specializeuzmanlaşmakspecial, specialist, specialty, specialization,special, specializedspecially
specialism
828SpecificÖzelspecificspecifically
829speedhızspeed, speeding, speedinessspeedyspeedily
830Spicebaharatspicespicy
831sportsporsportsporting, sporty, unsportingsportingly, unsportingly
832spotlekespotspotted, spotless, spottyspotlessly
833StageSahnestage
834stand, withstanddayanmak, dayanmakstand, standing,standing, outstandingoutstandingly
standoff standstill
835standardizestandardize etmekstandard,standard, substandard
standardization
836state, overstatedevlet, abartmakstatement, understatementunderstated
837StatusDurumstatus
838steambuharsteam, steamersteamy, steaming
839steependikleştirmeksteepnesssteepsteeply
840stereotypebasmakalıpstereotypestereotypical
841sticksopasticker, stickinesssticky, stuck, unstuck
842stiffenpekiştirmekstiffnessstiffstiff, stiffly
843stopdurmakstop, stoppage, stoppernon-stopnon-stop
844straightendüzeltmekstraightstraightstraight
845strengthengüçlendirmekstrengthstrongstrongly
846stress, de-stressstres, stres atmakstressstressed stressful stressy
847strikeçarpmakstrike, strikerstriking, strikeboundstrikingly
848structureyapıstructure, structuralismstructuralstructurally
849studyçalışmakstudent, study, studies studiousnessstudious, studiedstudiously
850stylestilstyle, stylishnessstylish, stylisticstylishly, stylistically
851SubAlt
852substantiatekanıtlamakssubstancesubstantial, insubstantial,substantially
substantive
853succeedbaşarmaksuccess, successionsuccessful, successivesuccessfully
854sufferacı çekmeksufferer suffering
855suggesttavsiye etmeksuggestionsuggestive, suggestiblesuggestively
856Suicideİntiharsuicidesuicidal
857SuitcaseBavulsuitcase
858summarizeözetlemeksummary / sum
859supplytedariksupply, supplies, supplier
860supportDesteksupport, supportivenesssupportive, supportingsupportively
861supposesanmak
862suppose, presupposevarsaymak, varsaymaksuppositionsupposedsupposedly
863SurfaceYüzeysurfacesurface
864surprisesürprizsurprisesurprised, surprisingsurprisingly
865surroundkuşatmaksurroundings, surrounds surroundsurrounding
866surtitle entitleüst yazı hakkıtitle, subtitle, subtitles, surtitletitled
867survivehayatta kalmaksurvival survivorsurviving, survivable
868suspectşüphelenmeksuspect, suspicionsuspect, suspected,suspiciously
unsuspecting unsuspected, suspicious
869swearküfürswearingsworn
870sweetentatlandırmaksweet, sweetener, sweetness sweetysweetsweetly
871swimyüzmekswim, swimmer, swimmingswimmingly
872SymbolSembolsymbol
873symbolizesimgelemeksymbol, symbolism, symbolistsymbolic, symbolical, symbolistsymbolically
874sympathizesempati duymaksympathy, sympathizer, sympathiessympathetic, unsympatheticsympathetically, unsympathetically
875Systemsistemsystem
876systematizesistematik hale getirmeksystem, systematizationsystematicsystematically
877TabletTablettablet
878take, overtake, undertakeüstlenmek, üstlenmek, üstlenmektakings, undertaking, takertaken
879TaleMasaltale
880talkkonuşmaktalk, talks, talkertalkativetalkatively
881Tank (water)Tank (su)tank
882Tap (water)Musluk suyu)tap
883TaskGörevtask
884tastetatmaktastetasteful, tastytastefully
885TaxVergitax, taxpayertaxable, taxing
886teachöğretmekteacher, teaching, teachingstaught
887tendeğilimli olmatendency
888thankteşekkür etmekthanks, thankfulnessthankfulthankfully
889TheatreTiyatrotheatretheatrical
890theorizekuramsallaştırmaktheorist, theory, theoremtheoreticaltheoretically
891TherapyTerapitherapy
892thickenkalınlaştırmakthick, thicknessthickthickly
893thinincethinness, thinnerthinthinly
894thinkdüşünmekthought, thoughtfulness,thoughtfulthoughtfully
895threatentehdit etmekthreatthreateningthreateningly
896tie untiekravat çözmektie, ties
897tightensıkılaştırmaktightnesstighttight, tightly
898timezamantime, overtime, timer, timing timelessnesstimeless, timely, untimelytimelessly
899tireyorulmaktirednesstired, tireless, tiresome, tiringtirelessly, tiredly, tiresomely
900toptepetop, toppingtop, topless, topmost
901TopicBaşlıktopic
902TotalToplamtotaltotally
903touchdokunmaktouch, touchinesstouched, untouched, touching touchy, untouchabletouchingly, touchily
904toughensertleştirmektoughnesstoughtoughly
905TowelHavlutowel
906tradeticarettrade, trader, tradingtrade
907traintrentrainee, trainer, training retrainingtrained, untrained
908translateÇevirmektranslation, translator
909treat, mistreat, maltreatkötü davranmak, kötü davranmak, kötü davranmaktreat, treatment, mistreatment maltreatmentuntreated
910TribeKabiletribetribal
911trickkandırmaktrick, trickery, trickstertricky
912troublebelatrouble, troublestroubled, troublesome, troublingtroublingly
913Truckkamyontruck
914trust, distrust, mistrust entrustgüven, güvensizlik, güvensizlik emanettrust, distrust, mistrust, trustee trusteeship,trusting, trustworthytrustfully
trustworthiness
915turn, overturnçevirmek, devirmekturn, upturn, turning, turnout turnaround, turnoverupturned
916twistbükümtwist, twistertwisted, twisty
917type, typifytip, tipikleştirmektype, typing, typisttypicaltypically
918UglyÇirkinugly
919UndergraduateLisansundergraduate
920understand, misunderstandanlamak, yanlış anlamakunderstanding misunderstandingunderstandable, understanding understood, misunderstood
921unearthortaya çıkarmakearthearthy, earthly, unearthly
922UniverseEvrenuniverseuniversal
923unnervecesaretini kırmaknerve, nervousnessnervous, nervy,nervously, nervelessly
924Unpleasant/ Pleasanthoş olmayan/ hoşpleasurepleased pleasant unpleasant
925updategüncellemeupdate
926upsetüzgünupsetupset, upsetting
927UrbanKentselurbanisationurban
928urgedürtüurgency, urge, urgingurgenturgently
929use, misuse, reusekullanmak, kötüye kullanmak, yeniden kullanmakusage, use, disuse, misuse, usefulness, userreusable, used, disused, unusedusefully
useful, useless
930vacuumvakumvacuum
931ValleyVadivalley
932value, devalue, evaluatedeğer vermek, değerini düşürmek, değerlendirmekvaluables, value, values, valuervaluable,  invaluable undervalued
valuation, evaluationvalueless
933Vankamyonetvan
934varyçeşitlivariable, variance, variant variety, variationvariable, varied, variousinvariably, variously
935VehicleAraçvehicle
936view, preview, reviewgörüntüle, ön izle, gözden geçirview, overview, preview, review viewer
937violateihlal etmekviolenceviolentviolently
938visit, revisitziyaret etmek, tekrar ziyaret etmekvisit, visitor, visitation
939voteoyvote, voter, voting
940wake, wake upuyan, uyanawake
941wantistekwant, wantswanted, unwanted
942warmılıkwarmthwarmwarmly
943wasöyleydiwash, washer, washing washoutwashable, unwashed awash
944wasteatıkwastage, waste, wasterwaste, wastefulwastefully
945watchkol saatiwatch, watchfulnesswatchfulwatchfully
946watersuwater, watersunderwater, waterproof, wateryunderwater
947wavedalgawave
948weakenzayıflatmakweaknessweakweakly
949weargiymekwear, underwearwearing, worn, wearable
950weaveörgü
951weightartmakweight
952weigh, outweightartmak, ağır basmakweight, weights, weightingoverweight, underweight, weighted weighty, weightlessweightlessly
953whitenbeyazlatmakwhite, whiteness, whitening whiteswhite, whitish
954widengenişletmekwidthwidewide, widely
955WidespreadYaygınwidespread
956winkazançwin, winner, winningswinning
957wiretelwire, wireless, wiringwiry
958wishdilekwish
959womanizekadınlaştırmakwoman, womanhoodwomanly
960wondermerak etmekwonder, wondermentwonderful, wondrouswonderfully, wondrously
961WoodOdunwoodwooden
962word, rewordkelime, yeniden kelimeword, words, wordingwordy, worded, wordless
963work, reworkçalışmak, yeniden işlemekwork, workaholic, worker workings, workoutworkable, unworkable, overworked, working
964worryendişelenmekworry, worrierworried, unworried, worrying  worrisomeworryingly, worriedly
965WorthDeğerworth
966wrapdürümwrap
967write, rewriteyazmak, yeniden yazmakwriter, writing,written, unwritten
writings
968wrongyanlışwrong, wrongdoerwrong, wrongfulwrong, wrongly wrongfully

 

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7719

https://www.english-grammar.at/online_exercises/word-formation/word-formation-index.htm

https://www.eslcafe.com/resources/quiz/word-forms-quiz-1-by-dennis-oliver

https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/word-forms-quiz

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir