İngilizce kelime form değiştirme: 1.000 İsim, fiil, zarf, sıfat form değiştirme örneği34 min read

İsimler, fiiller, sıfatlar ve zarflar olan konuşmanın sekiz ana bölümünden dördü ve bu makalede bu kelime formlarını nasıl birbirine çevireceğimizi anlatacağım.kelime form değiştirme

Yani isimden fiile, fiilden sıfata kelime form değişimi vb.

Konuşmanın bölümlerini anlamak, kelimeleri bir cümlede doğru kullanmayı ve daha iyi bir yazar olmayı öğretecektir.

Kelime türleri

İsimler/Nouns

İsim bir kişi, yer ve bir şeydir

 • Bir kişinin bazı örnekleri: sister, friend, Alex, Stephanie, you, me, dog
 • Yer örnekleri: house, beach, New York, playground, the store
 • Nesneler: chair, pencil, thoughts, memories, and knowledge.

 

Fiiller/Verbs

Fiiller eylem sözcükleridir! İsimlerin yaptığı şeyleri anlatmak için kullanılırlar!

 • Bir fiil örneği “koşmak” olacaktır. Koşmak, yürüme hızından daha hızlı hareket eden birini veya bir şeyi tanımlamak için kullanılan bir kelimedir.
 • Diğer fiil örnekleri şunları içerir: sing, watch, play, sleep, study, walk, and think.

 

Sıfatlar/Adjectives

Sıfatlar sözcükleri niteler. İsimleri anlatmak için kullanılırlar.

 • Bir sıfat örneği “güzel” olacaktır. Güzel, birini veya bir şeyi tanımlayan bir kelimedir.
 • Örneğin, gökyüzü güzeldir. Gökyüzü bir isim olduğu ve onu tanımlamak için güzel kullanıldığı için, bu güzeli bir sıfat yapar.
 • Sıfatların diğer örnekleri şunlardır: blue, dark, warm, happy, good, and fast.

 

Zarflar/Adverbs

Zarflar fiilleri tanımlayan kelimelerdir.

Örneğin, hızlı bir zarftır çünkü hızlı yürüdüğünüzü söylerseniz, yürümek fiildir ve hızlı, nasıl yürüdüğünüzü anlatır. Bu nedenle, hızlı bir zarftır.

Zarfları belirlemenin kolay bir yolu, sonlarına bakmaktır, çünkü bunlar genellikle ly harfleriyle biter, örneğin quickly.

 • Diğer zarf örnekleri şunları içerir: nicely, proudly, slowly, and firmly.

Bazı kelimeler isim, fiil, sıfat veya zarf olarak kullanılabilir. Yine de genellikle, onları nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak kelimelerin sonlarını değiştirmeniz gerekir. Aşağıdaki tabloda, konuşmanın farklı bölümleri olarak değiştirebileceğiniz bazı sözcük örnekleri bulunmaktadır.

 

Dilbilgisel Kelime Form Değiştirme, Türetme

verb to noun:preserve → preservation
verb to adjective:bore → boring
noun to verb:code → codify
noun to adjective:nature → natural
adjective to noun:ugly → ugliness
adjective to verb:sweet → sweeten
adjective to adverb:quick → quickly

Örnek 1

 • It is obviousthat he hides something from us. (Obvious – sıfat)
 • He obviouslyhides something from us. (Obviously – zarf)

Örnek 2

 • The man was shot in the head and died in an instant. (Instant – isim)
 • The man was shot in the head and died instantly. (Instantly – zarf)

Örnek 3

 • She wasseemingly (Seemingly – zarf)
 • Sheseemed to be convinced. (Seemed – fiil)

Örnek 4

 • The farmer wasapparently a fool. (Apparently – zarf)
 • The farmer appearedto be a fool. (Appeared – fiil)

Örnek 5

 • She microwaved (fiil) her lunch.
 • She heated her lunch in the microwave (isim).

Örnek 6

 • My grandmother bottled (verb) the juice and canned (verb) the pickles.
 • My grandmother put the juice in a bottle (noun) and the pickles in a can (noun).

Örnek 7

 • He succeededin his attempt. (Succeeded – verb)
 • He attempt was met with success. (Success – noun)
 • His attempt was successful. (Successful – adjective)

Örnek 8

 • Respectyour parents and teachers.
 • Be respectfulto your parents and teachers. (Respectful – adjective)
 • Show respectto your parents and teachers. (Respect – noun)

Örnek 9

 • She works diligently. (Diligently – adverb)
 • She works with diligence. (Diligence – noun)

 

Not

Bazen aklımız şurada karışabilir.

– ing ile biten sıfatlar ve -ed ile biten sıfatlar

 • ing sıfatları – etkiyi tarif ederler
 • – ed sıfatları – insanın nasıl hissettiğini tarif ederler

 

Örnek

 • His speech boredthe audience. So they started clapping before it ended.
 • His speech was very boring
 • I am very much interestedin his speech.
 • His speech is very
 • We were shockedto hear the news.
 • It was very shockingnews

 

İsim, fiil sıfat zarf kelime form değiştirme örnekleri

 

Verb -> adjective

1VerbAdjective
2absorbabsorbed
3bereavebereaved
4captivatedcaptivating
5carecareless
6fascinatefascinated
7grievegrievous
8enjoyenjoyable
9helphelpful
10tickleticklish
11tiretireless
12judgejudgemental
13forgetforgetful
14shakeshakeable
15readreadable
16talktalkative
17useuseful
18likelikable
19manipulatemanipulative
20thankthankful
21hatehateful
22laughlaughable
23adjustadjustable
24annoyannoying
25differdifferent
26seescenic
27speedspeedy

Noun -> adjective

1NounAdjective
2distressdistressed
3spitespiteful
4provisionprovisional
5hazardhazardous
6truthtruthful
7efforteffortless
8manmanly
9couragecourageous
10stormstormy
11envyenvious
12adviseadvisory
13girlgirlish
14goldgolden
15heroheroic
16windwindy
17childchildish
18beautybeautiful
19efficiencyefficient
20effusioneffusive
21humanhumanly
22sensesenseless
23laughlaughable
24kingkingly
25accessaccessible
26dangerdangerous
27lengthlengthy
28visionvisionary
29inabilityunable
30testimonytestimonial
31difficultydifficult
32tribetribal
33hostilityhostile
34subordinationsubordinate
35attitudeattitudinal
36truismtruistic
37recreationrecreational
38imageryimaginative
39tragedytragic
40creationcreative

noun -> adjectives ve adverbs

NOUNADJECTIVEADVERB
1subconscious, unconscious, consciousness, unconsciousnessconscious, subconscious, unconsciousconsciously, unconsciously
2emotionemotional, emotiveemotionally
3generositygenerousgenerously
4gentlenessgentlegently
5glass, glassesglassy
6good, goodies, goodness, goodsgood
7gratitude, ingratitudegrateful, ungratefulgratefully
8greatnessgreatgreatly
9green, greenery, greensgreen
10guilt, guiltinessguiltyguiltily
11habithabitualhabitually
12hair, hairinesshairless, hairy
13happiness, unhappinesshappy, unhappyhappily, unhappily
14healthhealthy, unhealthyhealthily, unhealthily
15heartheartened, heartening, heartless, heartyheartily, heartlessly
16heighthighhigh, highly
17historian, historyhistoric, prehistoric, historicalhistorically
18honesty, dishonestyhonest, dishonesthonestly, dishonestly
19hungerhungryhungrily
20importanceimportant, unimportantimportantly
21credibility, incredulityincredible, credible, incredulousincredibly, incredulously
22independence, independentindependentindependently
23industrialist, industrialization, industryindustrial, industrialized, industriousindustrially, industriously
24innocenceinnocentinnocently
25instance, instantinstant, instantaneousinstantly, instantaneously
26intelligenceintelligent, unintelligentintelligently
27journal, journalism, journalistjournalistic
28juice, juicesjuicy
29keennesskeenkeenly
30kindness, unkindnesskind, unkindkindly, unkindly
31lifelifeless, lifelike, lifelonglifelessly
32likelihoodlikely, unlikelylikely
33literature, literacyliterary, literate, illiterate
34loudaloud, loud/loudly
35lucklucky, unluckyluckily, unluckily
36machine, machinery, mechanic mechanics, mechanism, machinistmechanical, mechanizedmechanically
37magic, magicianmagic, magicalmagically
38man, manhood, mankind, man manliness, mannishnessmanly, manned, unmanned mannishmannishly, manfully
39medical, medication, medicinemedical, medicated, medicinalmedically, medicinally
40mentalitymentalmentally
41method, methodologymethodical, methodologicalmethodically
42militancy, militant, the military, militia, militarist, militarismmilitary, militant, militaristic militarized, demilitarizedmilitantly, militarily
43momentmomentary, momentousmomentarily
44mood, moodinessmoodymoodily
45music, musical, musician musicianship, musicality, musicologist, musicologymusical, unmusicalmusically
46nerve, nerves, nervousnessnervous, nervy, nerveless, unnervingnervously, nervelessly, unnervingly
47night, midnightovernight, nightly, nights
48noise, noisinessnoisy, noiselessnoisily
49north, northernernorth, northerly, northern northward(s), northboundnorth, northbound northward(s),
50occasionoccasionaloccasionally
51purpose, purposelessnesspurposeful, purposelesspurposefully, purposely, purposelessly
52race, racism, racistracial, multiracial, racistracially
53rarityrare rarefiedrarely
54religionreligious, irreligiousreligiously
55reputation, disreputereputable, disreputable, reputedreputedly, reputably
56responsibility, irresponsibilityresponsible, irresponsibleresponsibly, irresponsibly
57royal, royalist, royaltyroyal, royalistroyally
58rudenessruderudely
59safe, safetysafe, unsafesafely
60science, scientistscientific, unscientificscientifically
61searchsearchable searchsearchingly
62seriousnessseriousseriously
63sex, sexism, sexuality, sexistsexist, sexual, bisexual, sexy, asexualsexually, sexily
64similaritysimilar, dissimilarsimilarly
65skillskillful, skilled, unskilled deskilledskillfully
66slightslight, slighted, slightestslightly
67south, southernersouth, southerly, southern southbound southernmost southwardsouth, southward(s),
southbound
68stranger, strangenessstrange, estrangedstrangely
69stupiditystupidstupidly
70suddennesssuddensuddenly
71summer, midsummersummery
72tear, tearfulnesstearfultearfully
73technicality, technician, techniquetechnicaltechnically
74technology, technologisttechnologicaltechnologically
75thirstthirstythirstily
76thought, thoughtfulness, thoughtlessnessthoughtful, thoughtlessthoughtfully, thoughtlessly
77tradition, traditionalist traditionalismtraditionaltraditionally
78truth, untruth, truthfulnesstrue, untrue, truthfultruly, truthfully, untruthfully
79vegetable, vegetarianvegetarian
80violenceviolent, non-violentviolently
81war, warfare, warriorpre-war, post-war, warring, warlike
82way, subway, midwaywaywardmidway
83week, midweekweekly, midweekweekly, midweek
84whole, wholesomenesswhole, wholesome, unwholesomewholly
85wild, wildnesswildwildly
86willingness, unwillingnesswilling, unwillingwillingly, unwillingly
87winter, midwinterwintry
88woodwooded, wooden, woodywoodenly
89wool, woollens, woolliness woolywoollen/US woolen, woolly/US
90world, underworldworld, worldly, unworldly, worldwideworldwide
91worth, worthlessnessworth, worthless, worthwhile  worthy, unworthyworthily
92yearyearlyyearly
93young, youngster, youthyoung, youthfulyouthfully

 

verb -> noun -> adjectives -> adverbs

VERBNOUNADJECTIVEADVERB
1tastetaste, distaste, taster distastefulnesstasteful, distasteful, tasteless, tastytastefully, distastefully tastelessly
2Ability/inabilityability, inability disabilityable, unable disabled
3Absentabsenteeismabsent
4Academicacademyacademic
5Accentaccent
6acceptacceptanceacceptable, unacceptableacceptably
7accessaccessaccessible, inaccessible
8accommodateaccommodation
9Accurate/ inaccurateaccuracyaccurate, inaccurateaccurately
10accuseaccusationaccusingaccusingly
11accustomcustomcustomarycustomarily
12achieveachievement, achieverachievable
13actact, action, activity,activeness  activeactively
14activateactivity, inactivityactive, inactive, interactive, proactiveactively
15Actualactualactually
16addadditionadditionaladditionally
17Addictionaddictionaddictive, addicted
18adjustadjustmentadjustable
19admireadmiration admireradmirableadmirably
20Adolescentadolescent
21adoptadoptionadopted adoptive
22Adultadult, adulthood
23advertiseadvertisement, advert
24advertiseadvertisement, advertiser, advertising
25adviseadviceadvisable, inadvisable, advisoryadvisably
26affecteffecteffectiveeffectively
27Agencyagency agent
28Aggressiveaggressionaggressiveaggresively
29agree, disagreeagreement, disagreementagreeableagreeably
30Agricultureagricultureagricultural
31aidaid
32aimaimaimlessaimlessly
33Aircraftaircraft
34Airlinesairlines
35Alarmalarm
36Alikealikealike
37allowallowance
38Alternativealternativealternatively
39amassmassmassivemassively
40amazeamazementamazing, amazedamazingly
41amazedamazementamazing
42Amountamount
43amuseamusementamusing
44Angerangerangryangrily
45Anniversaryanniversary
46announceannouncement, announcerunannouncedunannounced
47annoyannoyanceannoying
48Annualannualannually
49Apartapart
50appear, disappear reappearappearance, disappearance, reappearance
51apply, reapplyapplicant, applicationapplicable, applied
52appreciateappreciationappreciable, appreciativeappreciatively
53approachapproachapproachable
54Appropriate/Inappropriateappropriate, inappropriateappropriately, inappropriately
55approve, disapproveapproval, disapprovalapprovingapprovingly
56approximateapproximationapproximateapproximately
57Architecturearchitecture, architect
58argueargumentarguable, argumentativearguably
59Armyarmy
60arrange, rearrangearrangement, rearrangementarranged
61arrivearrival
62Artificialartificialartifically
63ascertaincertainty, uncertaintycertain, uncertaincertainly, uncertainly
64Ashamedshameashamed shameless
65assessassessment, assessor
66assignassignment
67assumeassumption
68attach, detachattachmentattached, unattached, detachable, detached
69attack, counter- attackattack, counter- attack, attacker
70attemptattemptattempted
71attendattentionattentiveattentively
72Attitudeattitude
73attractattraction attractivenessattractive unattractiveattractively
74Audienceaudience
75authorizeauthority, authorizationauthoritarian, authoritative authorized, unauthorizedauthoritatively
76avoidavoidanceavoidable, unavoidableunavoidably
77Awkwardawkward
78Backwardsbackwards
79Bacteriabacteriabacterial
80Baggagebaggage
81banban
82bandagebandage
83Barberbarber
84bargainbargain
85basebase, basisbasicbasically
86Basketbasket, basketball
87Batterybattery
88bearbearerbearable, unbearable
89beatbeat, beatingunbeatable, unbeaten
90beautifybeautybeautifulbeautifully
91befriendfriend, friendlinessfriendly, unfriendly
92beginbeginner, beginning
93behavebehaviourbehavioral
94believebeliefbelievable /unbelievablebelievably
95belongbelongings
96benefitbenefitbeneficial
97bitebite
98blackenblacknessblack
99blameblame
100Blankblankblank
101bleedbleeding, bloodbloody, bloodless
102blockblock, blockageblocked, unblocked
103boilthe boil, boilerboiling
104Boldbold
105bombbomb
106borebore, boredombored, boringboringly
107botherbotherationbothering
108Bottombottom
109bowbow
110Brandbrand
111breakbreak, breakage, outbreakbroken, unbreakable, unbroken
112Breastbreast
113breathebreath, breather, breathingbreathless, breathybreathlessly
114Brilliantbrilliancebrilliantbrilliantly
115broadcastbroadcast
116Bucketbucket
117Budgetbudget
118buildbuilding,  builder
119bullybully, bullying
120burnburn, burnerburning, burnt
121burst
122buryburialburied
123buttonbutton
124Cagecage
125calculate miscalculatecalculation miscalculation, calculatorincalculable, calculated, calculating
126calmcalm, calmnesscalmcalmly
127cancelcancellation
128Capable/incapable (of)capabilitycapable/incapable
129carecare, carercareful, caringcarefully, carelessly
130cashcash
131categorizecategory
132celebratecelebration, celebritycelebrated, celebratory
133centralizecentre, centralizationcentral, centralizedcentrally
134Certificatecertificate
135challengechallengechallenging
136Chancechancechangeable, interchangeable, unchanged, changing
137characterizecharactercharacteristiccharacteristically
138charge
139charitycharitable
140chasechasechasing
141Cheekcheek
142cheercheerfulnesscheerfulcheerfully
143choosechoicechosen
144circlecircle
145circulatecirculationcircular
146Civilization/civilisationcivilisationcivilised
147cleancleaner, cleaning, cleanlinessclean, uncleancleanly
148clearclarity, clearanceclearclearly
149click
150cloneclone, cloning
151closeclose, closure, closenessclose closed, closingclose, closely
152clotheclothes, clothingclothed, unclothed
153Cloudcloudcloudy
154Cognitivecognitivecognitively
155Coincidencecoincidence
156Collarcollar
157Colleaguecolleague
158collectcollection, collectorcollected, collectivecollectively
159colourcolourcoloured colourful, colourlesscolourfully
160combinecombination, combinecombined
161comfortcomfort, discomfortcomfortable/ comforting/ uncomfortablecomfortably
162commentcomment
163commitcommitmentnoncommittal, committed
164communicatecommunication, communicatorcommunicative, uncommunicative
165comparecomparisoncomparable, comparativecomparatively
166competecompetition, competitorcompetitive, uncompetitivecompetitively
167completecompletion, incompletenesscomplete, incompletecompletely, incompletely
168complexcomplexitycomplex
169complicatecomplicationcomplicated, uncomplicated
170computerizecomputer, computing, computerization
171concentrateconcentrationconcentrated
172concernconcernconcerned, unconcerned
173concludeconclusionconcluding, conclusive, inconclusiveconclusively
174conditioncondition, precondition, conditioner, conditioningconditional, unconditionalconditionally unconditionally
175Conferenceconference
176confideconfidenceconfident, confidentialconfidently, confidentially
177Confidenceconfidence, self-confidenceconfident, self-confident
178confirmconfirmationconfirmed, unconfirmed
179conflictconflict
180confuseconfusionconfusing confusedconfusingly
181connectconnection
182connect, disconnectconnectionconnected, disconnected, unconnected
183consider, reconsiderconsiderationconsiderate, inconsiderateconsiderably, considerately
184consoleconsolationconsoled
185containcontainer
186continue, discontinuecontinuation, continuitycontinual, continued,continuouscontinually, continuously
187Contractcontract
188contributecontribution
189contributecontribution, contributorcontributory
190controlcontrol, controllercontrolling, uncontrollableuncontrollably
191Convenientconvenience, inconvenienceconvenient, inconvenient
192convinceconvinced, convincingconvincingly
193cookcook, cooker, cookery, cookingcooked, uncooked
194Cookiecookie
195coolcool, coolnesscoolcoolly
196correctcorrection, correctnesscorrect, incorrect, correctivecorrectly, incorrectly
197Cottoncotton
198coughcough
199count, recountcount, recountcountable, uncountable, countless
200cover, uncovercover, coverage, coveringundercover, uncoveredundercover
201crazecrazecrazycrazily
202create, recreatecreation, creativity,creatorcreative, uncreativecreatively
203creditcreditcreditablecreditably
204criticizecriticism criticcriticalcritically
205criticizecritic, criticismcritical, uncriticalcritically
206Cropcrop
207crowdcrowd, overcrowdingcrowded, overcrowded
208crycry, outcrycrying
209Cuecue
210Cuisinecuisine
211curecurecurable, incurable
212Curiouscuriositycuriouscuriously
213Currentcurrentcurrently
214Curriculumcurriculumcurricular, extracurricular
215cursecursecursed
216Cushioncushion
217cut, undercutcut, cuttingcutting
218damagedamage, damagesdamaging, undamaged
219daredaredaringdaringly
220darkendark, darknessdark, darkened, darkeningdarkly
221Databasedatabase
222date, predatedatedated, outdated
223deadendead, deathdead, deadly, deathlydeadly, deathly
224Deafdeafnessdeaf
225dealdeal, dealer, dealings
226deceivedeceit, deceptiondeceitful, deceptivedeceptively
227decidedecision, indecisiondecided, undecided, decisive  indecisivedecidedly, decisively, indecisively
228decoratedecorationdecorativedecoratively
229deducededuction
230deductdeductive
231deependeep, depthdeep, deepeningdeeply
232defeatdefeat, defeatism, defeatistundefeated, defeatist
233defenddefencedefensivedefensively
234definedefinitiondefinite, indefinitedefinitely, indefinitely
235Degreedegree
236delightdelightdelightfuldelightfully
237deliverdelivery
238demanddemand, demandsdemanding, undemanding
239demonstratedemonstrationdemonstrable, demonstrativedemonstrably
240denydenialundeniableundeniably
241dependdependant, dependence independence, dependencydependable, dependent independentdependably independently
242derivederivationderivative
243describedescriptiondescribable, indescribable, descriptive, nondescriptdescriptively
244deservedeservedeserving
245desiredesiredesirable, undesirable, desired, undesired
246Destinationdestination
247destroydestructiondestructivedestructively
248Detaildetaildetailed
249determinedeterminationdetermined, predetermined, indeterminatedeterminedly
250develop, redevelopdeveloper, development, redevelopmentdeveloped, undeveloped, developing
251Devicedevice
252Diagramdiagram
253diedeathdeaddeadly
254differdifferencedifferentdifferently
255digestdigestiondigestive
256direct, redirectdirectness, direction, directions, directordirect, indirectdirectly, indirectly
257disablediabled
258disagreedisagreementdisagreeabledisagreeably
259disappointdisappointmentdisappointing, disappointeddisappointingly
260disciplinedisciplinarian, disciplinedisciplinary, disciplined, undisciplined
261Discountdiscount
262discoverdiscoverer, discovery
263disgustdisgustdisgusting disgusted
264Dishesdishes
265Dishonest/Honesthonestyhonest, dishonest
266dislocate, relocatelocal, location, relocationlocallocally
267Distancedistancedistant
268distractdistractiondistracted/ingdistractedly
269Districtdistrict
270disturbdisturbancedisturbed, disturbingdisturbingly
271disturbdisturbancedisturbed, undisturbed, disturbing
272divide, subdividedivide, division, subdivisiondivided, undivided, divisible, divisive
273divorcedivorce, divorceedivorced
274do, outdo, overdo, redo undodo, doingdone, overdone, undone
275Documentdocument
276Dollardollar
277doubtdoubtdoubtfuldoubtfully doubtless undoubtedly
278Draftdraft
279dreamdream, dreamerdream, dreamless, dreamydreamily
280dress, redress, undressdress, dresser, dressingdressed, undressed, dressydressily
281drinkdrink, drinker, drinking drunk, drunkennessdrunk, drunkendrunkenly
282drivedrive, driver, drivingdriving
283Droughtdrought
284drowndrowning
285dumpdump
286Durationduration
287dustdustdusty
288earnearner, earnings
289easeease, unease, easinesseasy, uneasyeasily, uneasily, easy
290economizeeconomics, economist, economyeconomic, economical uneconomic(al)economically
291editedition, editor
292educateeducationeducated, educationaleducationally
293effecteffect, effectiveness, ineffectivenesseffective, ineffective, ineffectualeffectively, ineffectively
294Efficient/ inefficientefficiencyefficient inefficientefficiently
295elect, re-electelection, re-election, elector electorateunelected, electoral
296electrifyelectrician, electricityelectric, electricalelectrically
297Electronicelectronic
298Eleganteleganceelegantelegantly
299embarrassembarrassmentembarrassed, embarrassingembarrassingly
300Emergencyemergency
301Emotionemotionemotional
302emphasizeemphasisemphaticemphatically
303Empireempire, emperor
304employemployee, employer employment, unemploymentunemployed
305empowerpowerpowerfulpowerfully
306emptyemptinessempty
307enable, disableability, disability, inabilityable, unable,disabledably
308encirclecirclecircularcircularly
309encourage, discourageencouragement, courage, discouragementencouraged, encouraging,courageous, discouragingencouragingly
310endendunending, endlessendlessly
311endangerdangerendangered, dangerousdangerously
312Enemyenemy
313energizeenergyenergeticenergetically
314enjoyenjoymentenjoyableenjoyably
315enlargeenlargementlargelargely
316enrichriches, richness, enrichment, the richrichrichly
317enterentrance, entrant, entry
318entertainentertainmententertainingentertainingly
319entertainentertainment entertainerentertainingentertainingly
320enthuseenthusiasmenthusiasticenthusiastically
321enumeratenumbernumerable
322Envelopeenvelope
323envyenvyenviousenviously
324Epidemicepidemic
325Equalequality, inequalityequal, unequal
326equalizeequality, inequalityequal, unequalequally, unequally
327Equipmentequipment
328Eraera
329Errorerror
330escapeescape, escapismescaped, inescapableinescapably
331Essayessay
332Essentialessential
333establishestablishment
334estimateestimate, estimationoverestimate, estimated,
underestimate
335evaporateevaporationevaporating
336Eventevent
337Exactexactexactly
338examine, cross- examineexam, examination cross-examination, examiner
339excelexcellenceexcellentexcellently
340Exchange- rateexchange-rate
341exciteexcitementexcitable, excited,excitedly, excitingly
exciting unexciting
342excuseexcuseexcusable, inexcusableinexcusably
343exist, coexistexistencenon-existent, existing, pre-existing
344expandexpansion
345expectexpectation /expected, expectant, unexpectedexpectedly, unexpectedly
expectancy
346expendexpenditure, expense, expensesexpensive, inexpensiveexpensively, inexpensively
347experienceexperience, inexperienceexperienced,inexperienced
348experimentexperimentexperimentalexperimentally
349Expertexpert
350explainexplanationexplanatory, explicableinexplicably
351explainexplaining, explanationunexplained, explanatory, explicable,inexplicably
inexplicable
352explodeexplosion, explosiveexploding, explosiveexplosively
353exploreexploration, explorerexploring, exploratory
354expressexpressionexpressiveexpressively
355extendextension
356Facialfacial
357Factoryfactory
358failfail, failureunfailingunfailingly
359Fair (just)/Unfairfairfairly
unfair
360familiarizefamiliarityfamiliar unfamiliarfamiliarly
361familiarizefamiliarity, familyfamiliar, unfamiliarfamiliarly
362fascinatefascinationfascinating, fascinated
363fashionfashionfashionable,fashionably,
unfashionableunfashionably
364fasten, unfastenfastener
365fattenfatfat, fattening, fatty
366faultfaultfaultless, faultyfaultlessly
367favourfavour
368fearfearfearful, fearless, fearsomefearfully, fearlessly
369Feefee
370feedfood
371feelfeel, feeling, feelingsunfeeling
372Feverfever
373Figurefigure
374fill, refillfill, refill, fillingfilling
375finalizefinal, semifinal, finalistfinalfinally
376find out
377finishfinishfinished, unfinished
378firefire
379firmfirmness, infirmityfirm, infirmfirmly
380fishfish, fishingfishyfishily
381fitfitfittedfittingly
382fixfix, fixation, fixturefixed, transfixed,fixedly
unfixed
383flattenflatflatflat, flatly
384flavourflavour
385float
386floodflood
387flowflow
388flowerflowerflowered, flowery, flowering
389flyflightflying
390focusfocus
391fold, unfoldfold, folderfolded, folding
392followfollower, followingfollowing
393Foolfool
394forceforceforceful, forcibleforcefully, forcibly
395Forestforest
396forgetforgetfulnessforgetful, unforgettableforgetfully
397forgiveforgivenessforgiving, unforgiving
398form, reform, transformform, formation, transformation, reformer, transformerreformed
399formalizeformalityformal, informalformally, informally
400Formatformat
401freefreedom, freebiefreefree, freely
402freezefreeze, freezer,freezing, frozen
freezing
403frequentfrequency, infrequencyfrequent, infrequentfrequently, infrequently
404freshen, refreshfreshness, refreshmentsfresh, refreshingfreshly, refreshingly
405Friendshipfriend friendshipfriendly unfriendly
406frightenfrightfrightened, frightening, frightfulfrighteningly, frightfully
407fruitfruit, fruitionfruitful, fruitless, fruityfruitfully, fruitlessly
408Functionfunctionfunctional
409fund, refundfund, refund, fundingfunded
410furnishfurnishings, furniturefurnished, unfurnished
411Gallerygallery
412gardengarden, gardener, gardening
413gathergathering
414generalizegeneralizationgeneralgenerally
415Generationgeneration
416Giantgiantgiant
417gladdengladnessgladgladly
418Globalglobal
419glorifyglorygloriousgloriously
420Goal (sports/aim)goal goalkeeper
421Goodsgoods
422governgovernment, governorgovernmental, governinggovernmentally
423gradegrade
424Graphgraphgraphic
425greetgreeting
426groundground, underground,groundless, underground grounding, groundsunderground
427growgrowthgrowinggrowingly
428grow, outgrowgrower, growth, undergrowthgrowing, grown, overgrown
429Guestguest
430Habitathabitat
431handhand, handfulunderhand, handy
432Handicaphandicaphandicapped
433Handkerchiefhandkerchief
434handlehandle, handler, handling
435Handwritinghandwriting
436hang, overhanghangerhanging
437Harbourharbour
438hardenhardshiphardhard, hardly
439Hardlyhardhardly
440harmharm, harmfulnessharmful, harmlessharmfully, harmlessly
441hatehatredhatefulhatefully
442head, beheadhead, heading, overheadsoverhead, headyoverhead
443healhealthhealthyhealthily
444hear, overhearhearingunheard, unheard of
445heat, overheatheat, heater, heatingheated, unheatedheatedly
446Height, heightenheight, heightshigh, heightened
447helphelp, helper,helpful, unhelpful,helpfully, helplessly
helpfulness, helpinghelpless
448highlighthighlight
449Historic/Historicalhistory, historianhistorical
450holdhold, holder, holding
451homehomehomeless, homelyhome
452hopehopehopeful, hopelesshopefully, hopelessly
453Householdhouseholdhousehold
454humanizehuman, humanism, humanity inhumanityhuman, inhuman, superhuman humanehumanly, humanely
455Hungerhungerhungry
456hunthunter, hunting
457hurryhurryhurried, unhurriedhurriedly
458hurthurtunhurt, hurtfulhurtfully
459Idealidealideally
460Immature/Maturematuritymature, immature
461Impatient/Patientpatience, impatiencepatient, impatientpatiently, impatiently
462Incorrect/Correctcorrect, incorrectcorrectly
463Insectinsect
464Irresponsible/Responsibleresponsibility, irresponsibilityresponsible, irresponsible
465Itemitem
466iceice, icicle, icingicyicily
467identifyidentityidentified / unidentified
identification
468imagineimaginationimaginative imaginaryunimaginably, imaginatively
469imitateimitationimitativeimitatively
470impressimpressionimpressionable, impressiveimpressively
471improveimprovementimproved
472includeinclusioninclusiveinclusively
473inconvenienceconvenience, inconvenienceconvenient, inconvenientconveniently
474increase decreaseincrease decreaseincreasedincreasingly
475incriminatecrime, criminal,criminal,criminally
criminologistincriminating
476indicateindicationindicativeindicatively
477industrializeindustryindustrial
478infectinfectioninfectiousinfected, infectiously
479inferinference
480inflate, deflateinflationinflatable, inflated,
inflationary
481influenceinfluenceinfluential
482informinformationinformative
483inform, misinforminformant, information, informerinformative, uninformative, informed uninformed
484inhabithabitatinhabitant
485injectinjection
486injureinjuryinjured, uninjuredinjuriously
487insert
488insistinsistenceinsistentinsistently
489installinstallation
490instructinstruction, instructorinstructiveinstructively
491insultinsultinsultinginsultingly
492intendintent, intentionintended, intentional,intentionally
493intendintent, intentionintended, unintended,intentionally,
intentional unintentionalintentionally,
494interactinteractioninteractive
495interestinterestinterested, disinterested, uninterested, interestinginterestingly
496interfereinterferenceinterfering
497interruptinterruption
498interviewinterview, interviewee
499introduceintroductionintroductory
500invent, reinventinvention, inventiveness, inventorinventiveinventively
501inviteinvitation, inviteinvitinginvitingly
502involveinvolvementinvolved, uninvolved
503irritateirritationirritatingirritatingly
504itemizeitemitemized
505jokejoke, jokerjoky/jokeyjokingly
506Joyjoyjoyful
507judgejudge, judg(e)mentjudgmental
508Juniorjunior
509Keenkeen
510keepkeep keeper keepingkept
511kickkick
512killkill, overkill, killer,
killing
513knitknitting
514knockknock
515knowknowledgeknowledgeableknowingly, knowledgeably
unknown  / known
516lacklack
517Lanelane
518Lastlast
519Laterlatelate
later
520laughlaughlaughablelaughably
521Layoutlayout
522lazelazinesslazylazily
523leadleaderleadingleadingly
524leadlead, leader, leadershiplead, leading
525Leafleaf
526learn, unlearnlearner learninglearned, unlearned
527Lecturelecture lecturer
528Legal/ illegallegalitylegal, illegallegally
529Leisureleisureleisure
530lengthenlengthlengthy, lengtheninglengthily
531lielie liar
532light, lightenlightlightlightly
533like, dislikedislike, likinglikeable
534limitlimit, limitation,limited, unlimited
limitations
535linklink
536live, outlive, reliveliveliness, livinglive, lively, livinglive, livingly
537locatelocationlocallocally
538lock, unlocklock
539Looseloose
540Lorrylorry
541loseloss, loserlost
542lovelove, loverlovable, unlovable, loveless, lovely lovinglovingly
543lowerlowlow, lowerlow
544Luxuryluxuryluxuriousluxuriously
545Madmadnessmadmadly
546maddenmadnessmadmadly
547make, remakemake, remake, maker, makingunmade
548manman, mankindmanlymannishly, manfully
549managemanagement, managermanageable,
unmanageable managerial
550markmarkmarkedmarkedly
551marketmarket, marketing, marketability marketer, marketeermarketable
552marry, remarrymarriagemarried, unmarried marriageable
553matchmatch, mismatchmatching, unmatched, matchlessmatchlessly
554materializematerial, materialism, materialist, materials, materializationmaterial, immaterial, materialisticmaterially
555Maximum / Minimummaximummaximum / minimum
556meanmeaning, meaningfulnessmeaningful, meaninglessmeaningfully, meaninglessly
557measuremeasure, measurementmeasurable, immeasurable measuredimmeasurably
558meltmelting, melted
559memorizememorial, memorymemorablememorably
560Memorymemory
561mention
562migratemigrationmigrating
563mindmind, mindlessnessmindless, mindfulmindlessly
564mind, remindmind, minder, reminder, mindlessnessmindless, mindful, mindedmindlessly
565minimizeminimum,minimal, minimum,minimally
minimizationminimalist
566Miraclemiraclemiraculousmiraculously
567missmissmissing
568mistakemistakemistaken,mistakably,
unmistakableunmistakenly
569mixmix, mixer, mixturemixed
570modernizemodernity, modernizationmodern, modernistic
571Modulemodulemodular
572moistenmoisturemoistures
573monotoniesmonotonymonotonousmonotonously
574moralizemoralitymoral, immoral
575Mortalmortalitymortal, immortal
576mothermother, motherhoodmotherly
577motivatemotivationmotivated
578move, removemove, movement, removal remover, movermovable, unmoved, movingmovingly
579Mudmud
580murdermurdermurderousmurderously
581Musclemuscle
582Mysterymysterymysteriousmysteriously
583name, renamenamenamed, unnamed, namelessnamely
584Narrownarrownessnarrow
585Nationnation, nationalitynational, international
586nationalizenation, national,national,nationwide, nationally,
denationalizemultinational, nationalism, nationalist nationality, nationalizationinternational multinational, nationalisticinternationally
587Naturalnaturenatural
588naturalizenature, naturalist, naturalization naturalness the supernatural naturist, naturismnatural, supernatural unnatural, naturalisticnaturally, unnaturally
589necessitatenecessitynecessary, unnecessarynecessarily, unnecessarily
590needneed, needsneedless, needy, neededneedlessly
591Nestnest
592Networknetwork
593normalizenormality/US normalcy, abnormality, normnormal, abnormalnormally, abnormally
594Northernnorthnorthern
595notenote
596noticenoticenoticeable, unnoticednoticeably
597number, outnumber enumeratenumber, numeralinnumerable, numerical, numerous numbered numerate
598nursenurse, nursery, nursing
599Nutrientnutrient, nutritionnutrient, nutricious
600obey, disobeyobedience, disobedienceobedient, disobedientobediently
601Objectiveobjective
602observeobservationobservatory
603Obviousobviousobviously
604Occasionsoccasionoccasionaloccasionally
605Oceanocean
606offendoffence/US offense, offender offensiveoffensive, inoffensiveoffensively
607officiateoffice, officer,official, unofficialofficially,
official, officialdomunofficially
608openthe open, opener, opening opennessopen, openingopenly
609operate, cooperateoperation, cooperation operatoroperative, operational cooperative operableoperationally
610Opportunityopportunity
611opposeopposition, oppositeopposed, opposing,opposite
opposite
612optoptionoptionaloptionally
613Oraloral
614orderorder, disorderdisordered orderly,
disorderly, ordered
615Organismorganism
616organize disorganize, reorganizeorganization, disorganization, reorganization, organizerorganizational, organized
617originateorigin, original, originality, originatororiginal, unoriginaloriginally
618Outbreakoutbreak
619outlawlaw, lawyer, outlawlawful, unlawfullawfully, unlawfully
620outlineoutline
621ownowner, ownershipown
622pacifypeacepeacefulpeacefully
623packpackage
624Painpainpainful, painlesspainfully, painlessly
625Palepale
626panicpanicpanic panicky
627Parentalparentparental
628part, impartpart, partitionpartial, impartialpartially, partly
629participateparticipation, participant
630Pathpath
631Peacefulpeacepeaceful
632Pedestrianpedestrian
633peerpeer
634Percentpercentpercent
635perfectperfectionperfectperfectly
636performperformance, performerperforming
637permitpermissionpermissible
638personalize, personifyperson, personalitypersonal, personalizedpersonally
639persuadepersuasion, persuasivenesspersuasivepersuasively
640Pesticidepesticide
641Plainplain
642Planetplanet
643Plasticplastic
644play, outplayplay, playfulnessplayful, playableplayfully
645pleasepleasurepleasant, pleasurablepleasantly, unpleasantly
646podcastpodcast/podcasting
647pointpoint, pointlessnesspointed, pointlesspointlessly, pointedly
648poisonpoison poisoningpoisonous
649politicizepoliticspolitical, politicizedpolitically
650pollutepollution
651Poorlypovertypoor
652popularizepopularitypopularpopularly
653Portport
654portrayportrait
655Posterposter
656postpone
657pour
658Povertypovertypoor
659power, empowerpowerpowerful, powerlesspowerfully
660praisepraise
661prayprayer
662Precisepreciseprecisely
663predictpredictionpredictable
664preferpreferencepreferable, preferredpreferably
665Pregnantpregnancypregnant
666presentpresentationpresent, presentablepresently
presenter
667Pressurepressure
668preventpreventionpreventable
669Prideprideproudproudly
670Priestpriest
671Prime (number)prime
672Princeprince, princess
673Principalprincipal
674printprint, printer
675privatizeprivacy, privatizationprivateprivately
676Prizeprize
677Processprocess
678produceproduction, product
679profitprofit, profitabilityprofitableprofitably
680profitprofit profitabilityprofitableprofitably
681progressprogress, progressionprogressiveprogressively
682promisepromise
683pronouncepronunciation
684protectprotectionprotectiveprotectively
685protestprotest, protester
686proveproofproven
687provideprovisionprovisionalprovisionally
688Publicpublic
689publicizethe public, publication, publicist publicitypublicpublicly
690publishpublisher, publishingpublished, unpublished
691pullpull
692pumppump
693punishpunishmentpunishable,punishingly
punishing, punitive
694purifypurification, purist, purity impurity, purifierpure, impurepurely
695Purposepurpose
696pushpush, pusher, pushinesspushed, pushy
697qualify, disqualifyqualification, disqualification, qualifierqualified, unqualified
698Qualityquality
699quantityquantity
700quarterquarter, quartersquarterlyquarterly
701questionquestion, questioning, questioner, questionnairequestionable, unquestionableunquestionably
702Quickquickquickly
703quickenquicknessquickquickly
704Quietquietquietly
705quitquitter
706raceraceracialracially
707raise
708rate, underraterate, rating, ratingsoverrated, underrated
709Rather (than)rather
710reach
711react, overreactreaction, reactor, reactantreactionary
712readread, reader,readership, readingreadable, unreadable
713readyreadinessreadyreadily
714realiserealisation
715realizerealism, realist, reality, unreality, realizationreal, unreal, realistic, unrealistic realisablereally, realistically
716reasonreason, reasoning, reasonablenessreasonable, unreasonable, reasonedreasonably, unreasonably
717Receiptreceipt
718receivereceipt, receipts, receiver, reception, recipientreceptive, reciprocal, receivedreciprocally
719Recentrecentrecently
720Reciperecipe
721recognizerecognitionrecognizable, unrecognizable recognizedrecognizably
722recommendrecommendation
723recordrecord, recorder, recordingrecorded, unrecorded
724reddenrednessred
725reducereduction
726refer, refereereferee, reference, referral
727reflectreflection, reflectorreflectivereflectively
728refuserefusal
729registerregistration
730regretregretregrettable, regretfulregrettably, regretfully
731regulateregular, regularity, irregularityregular irregularregularly irregularly
732relaterelation, relationship, relativerelated, relativerelatively
733relaxrelaxationrelaxed, relaxing
734relyreliability, reliancereliable, unreliable, reliantreliably
735remainthe remainder, remainsremaining
736remarkremarkremarkable,unremarkableremarkably
737remindreminder
738removeremoval
739renewnews, renewal, newnessnew, renewable, renewednewly, anew
740repairrepair, disrepairirreparableirreparably
741repeatrepeat, repetitionrepeated, repetitive/repetitiousrepeatedly, repetitively
742replacereplacement
743reportreport, reporterreportedreportedly
744representrepresentation, representativerepresentative, unrepresentative
745requirerequirement
746reservereservation
747Resourceresourceresourceful
748respectrespect, disrespect, respectability, respecter, respectsrespectable, respected, respectful disrespectful, respectiverespectably, respectfully, disrespectfully, respectively irrespective
749respondrespondent,responsive, unresponsiveresponsively
response, responsiveness
750restrest, unrest, restlessnessrestless, rested, restfulrestlessly
751retireretiree, retirementretired
752reviserevision
753rewardrewardrewarding, unrewarding
754rideride, rider, ridingriderless
755Ridiculousridiculousridiculously
756rightright, rightness, rights, righteousnessright, righteous, rightfulright, rightly, rightfully
757riserise
758roll, unrollroll, rollerrolling
759romance, romanticizeromance, romantic, romanticismromantic, unromantic, romanticizedromantically
760Roseroserosy
761rough, roughenrough, roughage, roughnessroughrough, roughly
762roundround, rounders, roundnessround, roundedround, roundly
763Rubbishrubbish
764rule, overrulerule, ruler, rulingruling
765run, outrun, overrun rerunrun, rerun, runner, running, rundownrunning, runny
766saddensadnesssad, saddenedsadly
767Salarysalary
768satisfysatisfaction, dissatisfactionsatisfactory, unsatisfactory satisfied, dissatisfied, unsatisfied satisfyingsatisfactorily, , unsatisfactorily
769Saucersaucer
770savesave, saver, saving, savings
771scarescarescared, scaryscarily
772Sceneryscene, scenery
773schoolschool, pre-school, schooling scholarpre-school, scholasticscholastically, scholarly
774Scissorsscissors
775scorescore
776scratchscratch
777screamscream
778Screenscreen
779search, researchsearch, researchsearchablesearchingly
780seat, unseatseat, seatingseated
781secretesecrecy, secret, secretivenesssecret secretivesecretly, secretively
782Sectionsection
783securesecuritysecuredsecurely
784seescene, sightscenic, seen
785seem
786selfishselfishnessselfishselfishly
787Sensesensesensible
788sense, sensitize desensitizesense, nonsense, sensibility sensitivity, insensitivity sensitiveness, sensorsensible, senseless, sensitive insensitive, nonsensical, sensorysensibly insensitively senselessly
789separateseparation, separatism separatistseparable, inseparable, separateinseparably, separately
790serve, serviceservant, serve, server, service disservice, services, serving, servitude, servicingserviceable, servile, serving
791shadow, overshadowshadow, shadeshadowy
792shakeshake, shakiness, shakershakyshakily
793shameshameashamed, unashamed, shameful shamelessshamefully, shamelessly
794shapeshape, shapeliness, shapelessnessshapeless, shapely, shapedshapelessly
795sharpensharpener, sharpnesssharpsharply, sharpish
796shaveshave
797shine, outshineshine, shininessshiny
798shipship
799shockshock, shockershocked, shocking, shockableshockingly
800shopshop, shopper, shopping
801shortenshort, shortage, shortness, shortsshort, shortishshort, shortly
802Shouldershoulder
803shyshynessshyshyly
804sickensick, sicknesssick, sicklysickeningly
805sign, signalsign, signal, signatory, signaturesigned, unsigned
806signifysignificance, insignificancesignificant, insignificantsignificantly, insignificantly
signification
807silencesilencesilentsilently
808Sillysilly
809simplifysimplicity, simplificationsimple, simplisticsimply
810Sincesince
811singsinger, singingsung
812singlesingle, singlessingle, singularsingly
813sinksink
814Skillskillskilled
skillful
815sleepsleep, sleeper, sleepiness sleeplessnessasleep, sleepless, sleepy, sleepingsleepily
816Sleevesleeve
817slipslip, slipperslippery
818smellsmell
819smokesmoke, smoker, non- smoker smokingsmoked, smoking, non-smoking smoky, smokeless
820smoothsmoothness, smoothiesmoothsmoothly
821Soapsoap, soap opera
822socializesociety, sociologist, sociology, socially, socialism, socialist, socialitesociable, unsociable, social anti-social, unsocial, sociologicalsociologically
823softensoftness, softy, softenersoftsoftly
824solidifysolid, solidarity, solidity, solidssolidsolidly
825solvesolution, solubilitysoluble, insoluble, unsolved, solvable
826speakspeaker, speechunspeakable, speechless, outspoken unspokenunspeakably
827specializespecial, specialist, specialty, specialization,special, specializedspecially
specialism
828Specificspecificspecifically
829speedspeed, speeding, speedinessspeedyspeedily
830Spicespicespicy
831sportsportsporting, sporty, unsportingsportingly, unsportingly
832spotspotspotted, spotless, spottyspotlessly
833Stagestage
834stand, withstandstand, standing,standing, outstandingoutstandingly
standoff standstill
835standardizestandard,standard, substandard
standardization
836state, overstatestatement, understatementunderstated
837Statusstatus
838steamsteam, steamersteamy, steaming
839steepensteepnesssteepsteeply
840stereotypestereotypestereotypical
841sticksticker, stickinesssticky, stuck, unstuck
842stiffenstiffnessstiffstiff, stiffly
843stopstop, stoppage, stoppernon-stopnon-stop
844straightenstraightstraightstraight
845strengthenstrengthstrongstrongly
846stress, de-stressstressstressed stressful stressy
847strikestrike, strikerstriking, strikeboundstrikingly
848structurestructure, structuralismstructuralstructurally
849studystudent, study, studies studiousnessstudious, studiedstudiously
850stylestyle, stylishnessstylish, stylisticstylishly, stylistically
851Sub
852substantiatessubstancesubstantial, insubstantial,substantially
substantive
853succeedsuccess, successionsuccessful, successivesuccessfully
854suffersufferer suffering
855suggestsuggestionsuggestive, suggestiblesuggestively
856Suicidesuicidesuicidal
857Suitcasesuitcase
858summarizesummary / sum
859supplysupply, supplies, supplier
860supportsupport, supportivenesssupportive, supportingsupportively
861suppose
862suppose, presupposesuppositionsupposedsupposedly
863Surfacesurfacesurface
864surprisesurprisesurprised, surprisingsurprisingly
865surroundsurroundings, surrounds surroundsurrounding
866surtitle entitletitle, subtitle, subtitles, surtitletitled
867survivesurvival survivorsurviving, survivable
868suspectsuspect, suspicionsuspect, suspected,suspiciously
unsuspecting unsuspected, suspicious
869swearswearingsworn
870sweetensweet, sweetener, sweetness sweetysweetsweetly
871swimswim, swimmer, swimmingswimmingly
872Symbolsymbol
873symbolizesymbol, symbolism, symbolistsymbolic, symbolical, symbolistsymbolically
874sympathizesympathy, sympathizer, sympathiessympathetic, unsympatheticsympathetically, unsympathetically
875Systemsystem
876systematizesystem, systematizationsystematicsystematically
877Tablettablet
878take, overtake, undertaketakings, undertaking, takertaken
879Taletale
880talktalk, talks, talkertalkativetalkatively
881Tank (water)tank
882Tap (water)tap
883Tasktask
884tastetastetasteful, tastytastefully
885Taxtax, taxpayertaxable, taxing
886teachteacher, teaching, teachingstaught
887tendtendency
888thankthanks, thankfulnessthankfulthankfully
889Theatretheatretheatrical
890theorizetheorist, theory, theoremtheoreticaltheoretically
891Therapytherapy
892thickenthick, thicknessthickthickly
893thinthinness, thinnerthinthinly
894thinkthought, thoughtfulness,thoughtfulthoughtfully
895threatenthreatthreateningthreateningly
896tie untietie, ties
897tightentightnesstighttight, tightly
898timetime, overtime, timer, timing timelessnesstimeless, timely, untimelytimelessly
899tiretirednesstired, tireless, tiresome, tiringtirelessly, tiredly, tiresomely
900toptop, toppingtop, topless, topmost
901Topictopic
902Totaltotaltotally
903touchtouch, touchinesstouched, untouched, touching touchy, untouchabletouchingly, touchily
904toughentoughnesstoughtoughly
905Toweltowel
906tradetrade, trader, tradingtrade
907traintrainee, trainer, training retrainingtrained, untrained
908translatetranslation, translator
909treat, mistreat, maltreattreat, treatment, mistreatment maltreatmentuntreated
910Tribetribetribal
911tricktrick, trickery, trickstertricky
912troubletrouble, troublestroubled, troublesome, troublingtroublingly
913Trucktruck
914trust, distrust, mistrust entrusttrust, distrust, mistrust, trustee trusteeship,trusting, trustworthytrustfully
trustworthiness
915turn, overturnturn, upturn, turning, turnout turnaround, turnoverupturned
916twisttwist, twistertwisted, twisty
917type, typifytype, typing, typisttypicaltypically
918Uglyugly
919Undergraduateundergraduate
920understand, misunderstandunderstanding misunderstandingunderstandable, understanding understood, misunderstood
921unearthearthearthy, earthly, unearthly
922Universeuniverseuniversal
923unnervenerve, nervousnessnervous, nervy,nervously, nervelessly
924Unpleasant/ Pleasantpleasurepleased pleasant unpleasant
925updateupdate
926upsetupsetupset, upsetting
927Urbanurbanisationurban
928urgeurgency, urge, urgingurgenturgently
929use, misuse, reuseusage, use, disuse, misuse, usefulness, userreusable, used, disused, unusedusefully
useful, useless
930vacuumvacuum
931Valleyvalley
932value, devalue, evaluatevaluables, value, values, valuervaluable,  invaluable undervalued
valuation, evaluationvalueless
933Vanvan
934varyvariable, variance, variant variety, variationvariable, varied, variousinvariably, variously
935Vehiclevehicle
936view, preview, reviewview, overview, preview, review viewer
937violateviolenceviolentviolently
938visit, revisitvisit, visitor, visitation
939votevote, voter, voting
940wake, wake upawake
941wantwant, wantswanted, unwanted
942warmwarmthwarmwarmly
943waswash, washer, washing washoutwashable, unwashed awash
944wastewastage, waste, wasterwaste, wastefulwastefully
945watchwatch, watchfulnesswatchfulwatchfully
946waterwater, watersunderwater, waterproof, wateryunderwater
947wavewave
948weakenweaknessweakweakly
949wearwear, underwearwearing, worn, wearable
950weave
951weighweight
952weigh, outweighweight, weights, weightingoverweight, underweight, weighted weighty, weightlessweightlessly
953whitenwhite, whiteness, whitening whiteswhite, whitish
954widenwidthwidewide, widely
955Widespreadwidespread
956winwin, winner, winningswinning
957wirewire, wireless, wiringwiry
958wishwish
959womanizewoman, womanhoodwomanly
960wonderwonder, wondermentwonderful, wondrouswonderfully, wondrously
961Woodwoodwooden
962word, rewordword, words, wordingwordy, worded, wordless
963work, reworkwork, workaholic, worker workings, workoutworkable, unworkable, overworked, working
964worryworry, worrierworried, unworried, worrying  worrisomeworryingly, worriedly
965Worthworth
966wrapwrap
967write, rewritewriter, writing,written, unwritten
writings
968wrongwrong, wrongdoerwrong, wrongfulwrong, wrongly wrongfully

 

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7719

https://www.english-grammar.at/online_exercises/word-formation/word-formation-index.htm

https://www.eslcafe.com/resources/quiz/word-forms-quiz-1-by-dennis-oliver

https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/word-forms-quiz

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.