İngilizce iş kısaltmaları: 150 örnek7 min read

Bu makalede ingilizce iş kısaltmalarını okuyacaksınız.

Hepimizin yoğun bir hayatı var ve iş temposu çok hızlı.

Görevlerimizi kolaylaştıracak ve iletişimi hızlandıracak stratejiler geliştiriyoruz. Bu nedenle emaillerde de ingilizce kısaltmaları çok kullanıyoruz.

Bir şeyi ifade etmenin kısa ve basit yollarını bulma çabasıyla ingilizce kısaltmalar zaman içinde yaratılmış. İş yerinde duyacağınız en yaygın ingilizce kısaltmaların yer aldığı bu yardımcı listeyi birazdan inceleyeceğiz

Acronym (kısaltma) nedir?

Bir akronim kısaltma, yeni, daha kısa bir kelime oluşturmak için diğer kelimelerin ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Bazı ingilizce kısaltmalar o kadar sık kullanılmaktadır ki artık normal kelimeler olarak kullanılmaktadır

Örneğin;

  • NASA: National Aeronautics and Space Administration
  • RADAR – Radio Detection and Ranging
  • PIN – Personal Identification Number

Sık kullanılan ingilizce iş kısaltmaları

İş e-postalarında popülerlik kazanmalarına rağmen, birçok ingilizce kısaltma gayri resmidir. Bu bölümde, tabiri caizse ofiste doğan ingilizce kısaltmaların bir listesine ulaşacaksınız. Briçoğu o kadar da gayri resmi değiller ve karşıdaki kişiyi o kadar iyi tanımıyor olsanız bile e-postalarınızda bu ingilizce kısaltmaları kullanmanızda bir sakınca yok.

Kişiler ve Departmanlar için İngilizce iş Kısaltmaları

Ofiste yeniyseniz ve işlerin nasıl yürüdüğünü henüz bilmiyorsanız kaybolmanız kolaydır. Çalışanlarınızı ve departmanlarınızı tanıyın.

BoDboard of directorsYönetim Kurulu
CEOChief Executive OfficerBaş yönetici
CFOChief Financial OfficerFinans Direktörü
CIOchief investment officer/ chief information officerbaş yatırım yetkilisi / baş bilgi sorumlusu
COOChief Operating OfficerBaş operasyon görevlisi
CSRCorporate Social ResponsibilityKurumsal Sosyal Sorumluluk
CTOChief Technology Officerteknolojiden Sorumlu Başkan
CVcurriculum vitae (= résumé)özgeçmiş
dept.department (written abbreviation)departman (yazılı kısaltma)
exec(s)executive(s)yönetici(ler)
F/Tfull timetam zamanlı
GMgeneral manager/ General Motorsgenel müdür / General Motors
HQheadquarters (= head office) (not “headquarter” X)merkez (= merkez ofis)
HRHuman Resourcesİnsan kaynakları
HRMHuman Resources Managerİnsan Kaynakları Yöneticisi
MDmanaging directorGenel müdür
NSFWnot safe for workiş için güvenli değil
P/Tpart timeyarı zamanlı
PAPersonal AssistantKişisel asistan
PIN (number)personal identification numberkimlik Numarası
PRPublic RelationsHalkla ilişkiler
QCQuality ControlKalite kontrol
R&DResearch & DevelopmentAraştırma & Geliştirme
VPVice PresidentBaşkan Vekili

Finansal İngilizce iş Kısaltmaları

Para ve finans hakkında konuşmak için kullanılan ingilizce kısaltmalar.

a/caccounthesap
APAccounts PayableÖdenebilir hesaplar
APRannual percentage rate (interest, for example of a credit card)yıllık yüzde oranı (faiz, örneğin kredi kartı)
ARAccounts ReceivableAlacak hesapları
BoEBank of Englandİngiltere bankası
BSBalance SheetBilanço
Co.CompanyŞirket
co-opcooperativekooperatif
Corp.Corporationşirket
CPAcertified public accountantyeminli mali müşavir
CPUCost Per UnitBirim Başına Maliyet
DRDebitborç
EBITDAearning before interests, taxes, depreciation and amortizationfaiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kar
EPSEarnings Per ShareHisse başına kazanç
FIFOFirst In, First Outİlk giren ilk çıkar
fin techfinancial technologyfinansal teknoloji
FSAFinancial Services AuthorityFinansal Hizmetler Otoritesi
FTSEFinancial Times Stock Exchange (index)Financial Times Borsası (endeks)
GBP(Great British) pounds(İngiltere) sterlini
GSTgoods and services taxmal ve hizmet vergisi
Inc./ inc.Incorporated/ including…dahil
IPOinitial public offeringilk halka arz
IRSInternal Revenue Serviceİç Gelir Servisi
ISAIndividual Savings AccountBireysel Birikim Hesabı
LIBORLondon Interbank Offered RateLondra Interbank Teklif Oranı
Ltdlimited (company/ liability company)limited (şirket/sorumlu şirket)
M&Amergers and acquisitionbirleşme ve satın alma
m/ Mmillion (as in $15m)milyon (15 milyon dolarda olduğu gibi)
NYSENew York Stock ExchangeNew York Borsası
P&LProfit and LossKar ve zarar
P/E (ratio)price to earnings ratiofiyat kazanç oranı
PAper annum (= per year)/ public address (system)/ personal assistantyıllık (= yıllık)/ genel seslendirme (sistem)/ kişisel asistan
PLCpublic limited companyKamu limited şirket
Q1/ Q2/ Q3/ Q4first quarter/ second quarter/ third quarter/ fourth quarterilk çeyrek/ ikinci çeyrek/ üçüncü çeyrek/ dördüncü çeyrek
ROAReturn On AssetsVarlık Getirisi
ROEreturn on equityözkaynak kârlılığı
ROIReturn On InvestmentYatırım getirisi
SECSecurities and Exchange CommissionMenkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
SMEsmall and medium(-sized) enterpriseküçük ve orta (boyutlu) işletme
USDUS dollarsAmerikan doları
VASvalue added serviceskatma değerli hizmetler
VATvalue added tax (a kind of sales tax/ consumption tax)katma değer vergisi (bir tür satış vergisi/tüketim vergisi)
YTDyear to datesene başından beri

 

 

Pazarlama ve Satış İngilizce iş Kısaltmaları

Bu kısaltmaları sosyal medya, pazarlama ve satış dünyasında kullanın.

adadvertisementreklam
advertadvertisementreklam
approx.approximately (= around/ about/ more or less)yaklaşık olarak (= yaklaşık/ yaklaşık/ aşağı yukarı)
B2BBusiness to Businessİşten işe
B2CBusiness to Consumerİşten son tüketiciye
BRBounce RateHemen çıkma Oranı
CMSContent Management Systemİçerik yönetim sistemi
CPIconsumer price index (an inflation figure)tüketici fiyat endeksi (enflasyon rakamı)
CRConversion RateDönüşüm oranı
CRMCustomer Relationship ManagementMüşteri ilişkileri yönetimi
CTACall To ActionEylem çağrısı
CTRClick Through RateTıklama Oranı
demo(political/ product) demonstration(siyasi/ ürün) gösteri
ESMEmail Service ProviderE-posta Servis Sağlayıcı
FAQfrequently asked question(s)sıkça Sorulan Sorular)
IoTthe internet of thingsnesnelerin interneti
IPintellectual propertyfikri mülkiyet
KPIKey Performance IndicatorAnahtar performans Göstergesi
LTVLifetime ValueÖmür Boyu Değer
OCOpportunity CostFırsat maliyeti
PPCPay Per ClickTıklama başına ödeme
PVPage ViewSayfa görünümü
Q&A (session)question and answer (session, usually meaning the final part of a presentation)soru ve cevap (oturum, genellikle bir sunumun son kısmı anlamına gelir)
RRPrecommended retail pricetavsiye edilen perakende fiyatı
RTRetweetRetweetle
sales repsales representative (= salesman/ sales executive)satış temsilcisi (= satıcı/ satış yöneticisi)
SEOSearch Engine OptimizationArama motoru optimizasyonu
SMSocial MediaSosyal medya
SMBSmall to Medium BusinessKüçük ve Orta Ölçekli İşletme
specsspecificationsözellikler
SWOTStrengths, Weaknesses, Opportunities, ThreatsGüçlü yanlar Zayıflıklar Fırsatlar Tehditler
TBAto be announced/ to be arrangedduyurulacak/düzenlenecek
TBCto be confirmedteyit edilecek
TBDto be decided/ to be determinedkararlaştırılmak/belirlenmek
TMtrademarkmarka
USP(unique) selling points(benzersiz) satış noktaları
WOMMWord Of Mouth Marketingağızdan ağıza pazarlama

IT İngilizce iş Kısaltmaları

Artık başını sallamak ve anlıyormuş gibi yapmak yok. IT iş arkadaşlarınız bunlardan bahsettiklerinde ne hakkında konuştuklarını bildiğinizden emin olun.

AIArtificial IntelligenceYapay zeka
APIApplication Program InterfaceUygulama programı arayüzü
ASCIIAmerican Standard Code for Information InterchangeBilgi değişimi için Amerikan Standart kodu
CSSCascading Style SheetBasamaklı Stil Sayfası
DNSDomain Name SystemAlan Adı Sistemi
FTPFile Transport ProtocolDosya Aktarım Protokolü
HTTPHyperText Transfer ProtocolÜstmetin transfer protokolü
HTTPSHyperText Transfer Protocol SecureKöprü Metni Aktarım Protokolü Güvenli
IMInstant MessagingAnlık mesajlaşma
IPInternet Protocolinternet protokolü
ISOInternational Standards OrganizationUluslararası Standartlar Organizasyonu
ISPInternet Service Providerİnternet servis sağlayıcısı
ITInformation TechnologyBilgi Teknolojisi
LANLocal Area NetworkYerel alan ağı
OSOperating Systemİşletim sistemi
RSSRich Site SummaryZengin Site Özeti
UIUser InterfaceKullanıcı arayüzü
UXUser ExperienceKullanıcı deneyimi
VPNVirtual Private NetworkSanal özel ağ
XMLExtensible Markup LanguageGenişletilebilir İşaretleme Dili

 

İthalat&ihracat ingilizce iş kısaltmaları

asap/ ASAPas soon as possiblemümkün olan en kısa sürede
B/Lbill of ladingkonşimento
CIFcost, insurance and freightmaliyet, sigorta ve nakliye
CoDcash on deliverykapıda ödeme
DTIDepartment of Trade and IndustryTicaret ve Sanayi Bakanlığı
ETAestimated time of arrival (also used for information, etc)tahmini varış zamanı (ayrıca bilgi vb. için kullanılır)
EUEuropean UnionAvrupa Birliği
expoexpositionaçıklama
forex/ FXforeign exchangedöviz
FTAfree trade agreementserbest ticaret anlaşması
GDPgross domestic productgayri safi yurtiçi Hasıla
GMTGreenwich Mean TimeGreenwich Ortalama Saati
MENAMiddle East and North AfricaOrta Doğu ve Kuzey Afrika
PO box (no)post office box (number)posta kutusu (sayı)
uniontrade union/ labor unionsendika/ işçi sendikası

 

Email ingilizce iş kısaltmaları

ATBAll the best (closing greeting of an email)En iyi dileklerimle (bir e-postanın kapanış selamlaması)
attn.attention/ for the attention ofdikkatine/dikkatine
BCCblind carbon copygizli kopyası
BWBest wishes (informal closing greeting of an email)En iyi dileklerimle (bir e-postanın resmi olmayan kapanış selamlaması)
CCcarbon copy (meaning copying someone in when you send an email)karbon kopya (bir e-posta gönderirken birisini kopyalamak anlamına gelir)
enc.enclosed (like “attached” but meaning inside an envelope)iliştirilmiş (“eklenmiş” gibi, ancak bir zarfın içinde anlamına gelir)
FAOfor the attention ofDikkatine
fwd/ FWDforward/ forwarded (meaning “send on/ sent on”)ilet/ iletildi (“gönder/gönder” anlamına gelir)
FYI(just) for your information(sadece) senin bilgin için
infoinformationbilgi
p.p.on behalf of (used at the bottom of letters and emails when someone, e.g. an assistant, writes something for someone else)adına (mektupların ve e-postaların altında, örneğin bir asistan, başka biri için bir şeyler yazdığında kullanılır)
re:regarding (meaning “concerning”, “about” and so not only used to mean “reply”)ilgili (“ilgili”, “hakkında” anlamına gelir ve bu nedenle yalnızca “yanıtlamak” anlamında kullanılmaz)
refreferencereferans
thnx/ thxthanksteşekkürler
w/owithoutolmadan

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi Test edin

https://www.successcds.net/static-gk/mcq-test/business-abbreviation

https://www.proprofs.com/quiz-school/quizshow.php?title=pp-business-abbreviations-acronyms&q=1

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir