İngilizce 100 Dış Ticaret Kelimesi (İthalat-İhracat)13 min read

Bu makalede ingilizce dış ticaret kelimelerini okuyacaksınız.

 

Türkiye’de dış ticaret ile uğraşan firma sayısının 100.000’i geçtiğini biliyor muydunuz?

Türkiye’nin dış ticaretteki hareketliliği zaman geçtikçe artıyor ve dış ticarette çalışan kalifiye kişi sayısı da git gide artıyor.

Başka ülkelerdeki firmalarla iletişim kurarken dış ticarette global olarak kullanılan kelimelere de hakim olmamız gerekiyor.

Bu makalede ingilizce dış ticaret kelimelerini okuyacaksınız.

Kelimelerden önce incoterms yani teslim şekillerini harika bir şekilde özetleyen aşağıdaki tabloyu da mutlaka inceleyin

 

Kaynak: https://www.mouseandbear.com/resources/glossary-of-terms.htm

 

İngilizce dış ticaret kelimeleri

KategoriKelimeAnlamı
AnlaşmaAll RiskBu, en kapsamlı nakliye sigortası türüdür ve dış nedenlerden kaynaklanan tüm fiziksel kayıp veya hasara karşı koruma sağlar.
AnlaşmaArbitrationBir anlaşmazlığın ya da şikayetin mahkeme sistemi dışında, tarafsız bir üçüncü tarafa ya da heyete bağlayıcı olabilecek ya da olamayacak bir karar için sunulması yoluyla çözülmesi süreci.
AnlaşmaBid BondBir ihracatçı yabancı bir sözleşme için teklif verirken, teklif teminatı, teklifin başarılı olması halinde ihracatçının sözleşmeyi alacağını garanti eder. Sözleşmeyi reddeden bir ihracatçı, teminat miktarına eşit bir ceza ödemek zorundadır.
AnlaşmaCo-marketingBir ücret veya satış yüzdesi temelinde yürütülen ortak pazarlama, mevcut dağıtım ağlarından ve bir ortağın yerel pazarlar hakkındaki bilgisinden yararlanmanın etkili bir yoludur.
AnlaşmaConsignmentMalın alıcıya veya distribütöre teslim edilmesi ve bu distribütörün malı satmayı kabul etmesi ve ancak bundan sonra Kanadalı ihracatçıya ödeme yapması. Satıcı, satılana kadar malların mülkiyetini elinde tutar, ancak aynı zamanda tüm mali yükü ve riski de taşır.
AnlaşmaContractYasaların uygulayacağı yazılı veya sözlü bir anlaşma.
AnlaşmaCo-productionBu düzenleme, malların ortak üretimini içermekte ve firmaların kendi becerilerini ve kaynaklarını optimize etmelerine ve ölçek ekonomilerinden yararlanmalarına olanak sağlamaktadır.
AnlaşmaCross-licensingBu ortaklık biçiminde, her bir firma diğerine ürün veya hizmet lisansı verir. Şirketlerin ürün veya uzmanlıklarını paylaşmaları için nispeten basit bir yoldur.
AnlaşmaCross-manufacturingBu, şirketlerin birbirlerinin ürünlerini üretmeyi kabul ettikleri bir çapraz lisanslama şeklidir. Ortak pazarlama veya ortak tanıtım anlaşmalarıyla da birleştirilebilir.
AnlaşmaDocumentary Credit (sight and term)Görüldüğünde ödeme çağrısı yapan bir akreditif, ihracatçının görüldüğünde, yani akreditifi bankaya ibraz ettiğinde ödeme alma hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Vadeli bir belgesel kredi, ödemelerin 30, 60 veya 90 günlük vadelerde veya belirli bir ileri tarihte yapılmasına izin verebilir.
AnlaşmaFranchiseBu daha spesifik bir lisanslama şeklidir. Franchise, bir dizi üretim veya hizmet sunumu sürecini, yerleşik iş sistemleri veya ticari markalarla birlikte kullanma ve bunların kullanımını sözleşmeye dayalı bir anlaşma ile kontrol etme hakkı verilir.
AnlaşmaIntellectual PropertyTelif hakkı, patent ve ticari markalarla korunan yeni fikirler, icatlar, tasarımlar, yazılar, filmler ve benzerlerini ifade etmek için kullanılan toplu bir terim.
AnlaşmaLicensingGenellikle bir ortaklık biçimi olarak görülmese de, lisanslama ortaklıklara yol açabilir. Lisans düzenlemelerinde, bir firma ürün veya hizmetlerinin kullanım haklarını satar ancak bazı kontrolleri elinde tutar.
AnlaşmaQuotationİhracatçının malları belirli bir fiyattan ve belirli koşullar altında satmak için yaptığı bir teklif.
AnlaşmaTrademarkŞirketlerin belirli bir üründe sahip olduğu iyi niyeti veya müşteri tanınırlığını yansıtan bir kelime, logo, şekil veya tasarım ya da yazı türü.
EvrakAWB: Air WaybillHava konşimentosu (AWB), uluslararası bir kurye tarafından gönderilen mallara eşlik eden, gönderi hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan ve izlenmesine olanak tanıyan bir belgedir. Sevkiyata dahil olan her bir tarafın bunu belgeleyebilmesi için faturanın birden fazla kopyası vardır.
EvrakBill of Lading (Ocean or Airway)Taşıyıcı veya nakliyeci tarafından mal sahibi ile hazırlanan bir sözleşme. Yabancı alıcının malları teslim alabilmesi için bu belgeye ihtiyacı vardır.
EvrakBOM:  Bill of MaterialsMalzeme listesi veya ürün yapısı, bir ürünü üretmek için gereken hammaddelerin, alt montajların, ara montajların, alt bileşenlerin, parçaların ve her birinin miktarlarının bir listesidir.
EvrakCertificate of OriginÜrünün üretildiği ülkeyi (yani menşeini) onaylayan bir belge. Yaygın bir ihracat belgesi olan menşe belgesi, birçok yabancı pazara ihracat yaparken gereklidir. Kanada yapımı malların Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli tarife uygulamasına hak kazanması için kullanılmalıdır.
EvrakCI: Commercial InvoiceDış ticarette kullanıldığında, ticari fatura bir gümrük belgesidir. Bir ürünü uluslararası sınırların ötesine ihraç eden kişi veya kurum tarafından sağlanan bir gümrük beyannamesi olarak kullanılır.
EvrakCOC: Certificate of ConformityUygunluk Sertifikası, örneğin C.O.C. SASO. Uygunluk Sertifikası veya CoC, dünya çapında birçok ülkeye yapılan ihracatların Gümrük işlemleri için gerekli olan zorunlu bir belgedir. Onay veya Uygunluk Belgesi, asgari bir dizi düzenleyici, teknik ve güvenlik gerekliliklerini karşılayan bir ürüne verilir.
EvrakConsular Invoiceİhracatçı ülkedeki yabancı bir konsolos tarafından verilen ve satın alınan malları tanımlayan bir beyan. Bazı yabancı hükümetler Kanadalı ihracatçıların önce Kanada’daki konsolosluklarından konsolosluk faturası almalarını şart koşar. Genellikle bir ücret tahsil edilir.
EvrakCopyrightEdebi, sanatsal, dramatik ve müzikal eserlerin ve ses kayıtlarının yazarlarına ve yaratıcılarına sağlanan koruma.
EvrakCustoms DeclarationGeleneksel olarak ihraç edilen mallara eşlik eden ve malların niteliği, değeri, alıcısı ve nihai varış yeri gibi bilgileri içeren belge. İstatistiksel amaçlar için gerekli olan bu belge, uygun izin kapsamında ihraç edilen tüm kontrollü mallara eşlik eder.
EvrakCustoms InvoiceMalların değerinin belgesel kanıtını sağlayarak ithalatçı ülkede malları gümrükten geçirmek için kullanılan bir belge. Bazı durumlarda, ticari fatura bu amaçla kullanılabilir.
EvrakDGN: Dangerous Goods NoteTehlikeli Mal Notu (DGN), taşıyıcılara, alıcı makamlara ve nakliyecilere bir sevkiyatın içeriği hakkında bilgi veren ve tehlikeli olarak kabul edilebilecek malları açıklayan bir taşıma belgesidir.
EvrakDock ReceiptTaşıyıcının rıhtımında veya depo tesislerinde bir sevkiyatın alındığını onaylamak için bir okyanus taşıyıcısı tarafından düzenlenen makbuz.
EvrakDocument of TitleTaşıyıcının konşimentosu gibi malların mülkiyetine hak kazanıldığına dair kanıt sağlayan bir belge.
EvrakDraft (Bill of Exchange)Bir taraftan (keşideci) diğerine (muhatap) yazılı, koşulsuz ödeme emri. Muhatabı, keşideciye belirtilen bir tutarı ödemeye yönlendirir. Vadesiz bir poliçe derhal ödeme yapılmasını gerektirir. Vadeli poliçe belirli bir süre içinde ödeme yapılmasını gerektirir.
EvrakInsurance CertificateMallar için kayıp veya hasara karşı sigorta yapıldığına dair kanıt sağlamak amacıyla ihracatçı veya nakliye firması tarafından hazırlanan belge.
EvrakLoC: Letter of CreditBelgesel akreditif, banker ticari kredisi olarak da bilinen akreditif, uluslararası ticarette, sözleşme taraflarınca üstlenilen riski tahsis ederek bir garanti ile aynı ekonomik işlevi yerine getirmek için kullanılan bir ödeme mekanizmasıdır.
EvrakPacking Listİhracatçı tarafından hazırlanan ve yabancı müşteriye gönderilecek malların miktarını ve türünü gösteren belge.
EvrakPL:  Pallet List or Packing ListPaketleme listesi, bir paketin içeriği hakkında ayrıntılar içeren bir belgedir. Paketleme listesi, nakliye acentelerine, devlet yetkililerine ve müşterilere paketin içeriğini bildirmeyi amaçlamaktadır. Bu ayrıntılar, bu tarafların her birinin paketi uygun şekilde ele almasına yardımcı olur.
EvrakPro Forma InvoiceMalların gönderilmesinden önce ihracatçı tarafından hazırlanan ve alıcıya gönderilecek malları, bunların değerini ve diğer temel özellikleri bildiren fatura.
EvrakWarehouse ReceiptTanınmış bir depoya yatırılan malları tanımlayan bir makbuz. Pazarlığa tabi olmayan bir depo makbuzu, yatırılan malların kime teslim edileceğini veya serbest bırakılacağını belirtir. Kıymetli bir makbuz, malların makbuzun hamiline bırakılacağını belirtir.
KurumAgentÜrününüzü hedef pazarda satmaya çalışan yabancı bir temsilci. Temsilci malların mülkiyetini almaz ve bunlar için hiçbir sorumluluk üstlenmez. Acentelere komisyon esasına göre ödeme yapılır.
KurumAnti-dumping Dutyİthalatçı bir ülke tarafından, yerli üreticilere önemli ölçüde zarar verdiği tespit edilen dampingin fiyat etkisini dengelemek için uygulanan özel bir vergi.
KurumArea Control ListHerhangi bir ihracatın (insani yardım malzemeleri hariç) ihracat izni gerektirdiği ülkelerin listesi.
KurumConfirming HouseYabancı bir ülkede bulunan, yabancı bir alıcının acentesi olarak hareket eden ve Kanadalı ihracatçılara teyit edilmiş siparişler veren bir şirket. İhracatçılara ödeme garantisi verirler.
KurumDumpingİthal edilen bir malın ihracatçı ülkede satıldığı fiyattan daha düşük bir fiyata satılması. Damping, piyasaları bozduğunda ve ithalatçı ülkedeki rekabetçi ürünlerin üreticilerine zarar verdiğinde dava edilebilir bir ticaret uygulaması olarak kabul edilir. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın VI. Maddesi, dampingli mallara karşı ihraç fiyatı ile normal değeri arasındaki fark kadar özel anti-damping vergisi uygulanmasına izin vermektedir.
KurumExport QuotasÖrneğin, yerli üreticileri ve tüketicileri etkilenen malların geçici kıtlığından korumak veya dünya pazarlarında fiyatlarını artırmak için tasarlanmış belirli ihracatların değeri veya hacmi üzerinde ihracatçı bir ülke tarafından uygulanan özel kısıtlamalar veya tavanlar.
KurumFactoring Houseİhracat alacaklarını indirimli olarak satın alan bir şirket.
KurumFTA: Free Trade Agreementİki veya daha fazla ülke arasında, mal ve hizmet ticaretinin ortak sınırlar boyunca gümrük tarifeleri veya engeller olmaksızın yapılabileceği, ancak (ortak bir pazarın aksine) sermaye veya işgücünün serbestçe hareket edemeyeceği bir serbest ticaret alanı oluşturmak için yapılan anlaşma (FTAA veya NAFTA gibi). Üye ülkeler genellikle üye olmayan ülkelerle ticarette tek tip bir tarife (ortak dış tarife olarak adlandırılır) uygular
KurumFTR: Foreign Trade RegulationsTicari düzenleme, haksız rekabet yöntemleri ve haksız veya aldatıcı ticari eylemler veya uygulamaların devlet tarafından düzenlenmesini içeren, genellikle antitröst ile paranteze alınan (“antitröst ve ticari düzenleme yasası” ifadesinde olduğu gibi) bir hukuk alanıdır.
KurumFTZ: Foreign Trade ZoneDış ticaret bölgesi tanımı: yabancı malların ithalat vergilerine tabi olmaksızın derhal trans-sevkiyat için boşaltılabileceği veya depolanabileceği, yeniden paketlenebileceği, tasnif edilebileceği, karıştırılabileceği veya başka bir şekilde manipüle edilebileceği bir giriş limanına (bir liman veya havaalanı gibi) bitişik izole edilmiş polisli bir alan.
KurumHS: Harmonized SystemUyumlaştırılmış Tarife İsimlendirme Sistemi olarak da bilinen Uyumlaştırılmış Emtia Tanımlama ve Kodlama Sistemi, ticareti yapılan ürünleri sınıflandırmak için uluslararası düzeyde standartlaştırılmış bir isim ve numara sistemidir.
KurumHTS: Harmonized Tariff ScheduleHS veya HTS kodu, Armonize Sistem veya Armonize Tarife Cetveli anlamına gelir. Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından geliştirilen bu kodlar, uluslararası ticareti yapılan malları sınıflandırmak ve tanımlamak için kullanılır.
KurumIATA: International Air Transport AssociationUluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, dünya havayolu şirketlerinin oluşturduğu bir ticaret birliğidir. Başta büyük taşıyıcılar olmak üzere 117 ülkeyi temsil eden 290 havayolundan oluşan IATA’nın üye havayolları, toplam Mevcut Koltuk Mili hava trafiğinin yaklaşık %82’sini taşımaktadır.
KurumIOR: Importer of RecordKayıtlı ithalatçı (IOR), birçok hükümet tarafından resmi olarak bir hedef ülkeye ithal edilen malın sahibi veya alıcısı olarak belirtilir.
KurumJoint Ventureİki veya daha fazla ana firma tarafından işbirliği içinde kurulan bağımsız bir işletme. Bu tür bir ortaklık genellikle yabancı mülkiyete ilişkin kısıtlamalardan kaçınmak ve ortak ürün geliştirme, üretim ve pazarlama gerektiren uzun vadeli düzenlemeler için kullanılır.
KurumPOA: Power of AttorneyVekaletname (POA) , özel işler, iş veya diğer bazı yasal konularda bir başkasını temsil etmek veya onun adına hareket etmek için verilen yazılı bir yetkidir. Diğerine hareket etme yetkisi veren kişi asil, hibe eden veya (yetkiyi) bağışlayan kişidir. Harekete geçme yetkisi verilen kişi temsilci veya bazı örf ve adet hukuku yargı alanlarında vekildir.
KurumSTA: Strategic Trade AuthorizationDevam etmekte olan İhracat Kontrol Reformunun bir parçası da lisans istisnası olan Stratejik Ticaret Yetkisidir (STA). Bu tür bir ABD Hükümeti yetkisi, kontrol altındaki bir ürünün işleme özel bir lisans olmadan tanımlanmış koşullar altında ihraç edilmesine izin verir.
KurumSubsidyBir hükümet tarafından mal üreticilerine, genellikle rekabetçi konumlarını güçlendirmek için verilen ekonomik fayda. Sübvansiyon doğrudan (örneğin nakit hibe) veya dolaylı (örneğin bir devlet kurumu tarafından garanti edilen düşük faizli ihracat kredileri) olabilir.
KurumSurcharge or SurtaxGenellikle bir korunma önlemi olarak kullanılan, mevcut tarifeye ek olarak ithalata uygulanan bir tarife veya vergi.
KurumTariffBir gümrük bölgesinden diğerine nakledilen mallardan alınan vergi (veya harç). Gümrük vergileri ithal edilen malların fiyatlarını yükselterek ithalatçı ülke pazarında daha az rekabetçi hale getirir. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, NAFTA menşeli olarak nitelendirilen mallar ve Kanada’dan Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’ya giden hizmetler üzerindeki vergilerin çoğu kaldırılmıştır.
KurumTrading HouseBaşka şirketler tarafından üretilen veya sağlanan malların ihracatı ve ithalatı konusunda uzmanlaşmış bir şirket.
TeslimCash in Advance (Advance Payment)Yabancı bir müşteri, yerli bir ihracatçıya, ihracatçının ürün(ler)ini fiilen teslim almadan önce ödeme yapar. Bu, ihracatçı açısından en az riskli ödeme şeklidir.
TeslimCFR: Cost and FreightMaliyet ve Navlun belirtilen varış limanında ödenir. Satıcı, malların belirtilen varış limanına kadar taşınması için ödeme yapar. Mallar İhracat ülkesinde gemiye yüklendiğinde risk alıcıya geçer.
TeslimCIF: Cost, Insurance, and Freight.Bu, alıcının mallar ana taşıma için gemiye bindiğinde tüm riski üstlendiği, ancak navlun belirtilen varış limanına ulaşana kadar masrafları üstlenmediği anlamına gelen bir Incoterm’i ifade eder. CIF sadece okyanus veya iç su yolu taşımacılığı için geçerlidir. Genellikle dökme yük, büyük boyutlu veya aşırı kilolu gönderiler için kullanılır.
TeslimCIP: Carriage and Insurance Paid ToTaşıma ve Sigorta Ödemesi (CIP), bir satıcının malları üzerinde anlaşılan bir yerde satıcı tarafından atanan bir tarafa teslim etmek için navlun ve sigorta ödemesi yapmasıdır.
TeslimCost and Freight (C&F)İhracatçı, malları belirtilen varış yerine ulaştırmak için gerekli masrafları ve navlunu öder. Mallar limanda yüklendikten sonra kayıp veya hasar riski alıcı tarafından üstlenilir.
TeslimCounter-tradeMalların karşılıklı olarak satılması veya takas edilmesi anlamına gelen genel bir ifade. Çok taraflı işlemler de söz konusu olabilir.
TeslimCPT (Carriage Paid To)Bir CPT işleminde satıcı, alıcı ve satıcı tarafından karşılıklı olarak kararlaştırılan bir yerde malları bir taşıyıcıya veya satıcı tarafından tayin edilen başka bir kişiye teslim eder ve satıcı, malların belirlenen varış yerine taşınması için navlun ücretlerini öder.
TeslimDAP (Delivered at Place)Yerinde Teslim, satıcının, mallar alıcının emrine verildiğinde, gelen taşıma aracında, belirtilen varış yerinde boşaltılmaya hazır olarak teslim ettiği anlamına gelir. Satıcı, malların belirtilen yere getirilmesiyle ilgili tüm riskleri üstlenir.
TeslimDAT (Delivered at Terminal)Yeni Terim – Tüm taşıma modları için kullanılabilir. Satıcı, mallar gelen taşıma aracından indirildikten sonra, belirtilen limanda veya varış yerinde belirtilen bir terminalde alıcının emrine verildiğinde teslim eder.
TeslimDDP (Delivered Duty Paid)Gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim, satıcının mallar ithal edildiği ülkede belirtilen yerde hazır bulundurulduğunda teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamına gelir. Satıcı, malların ithal edilmek üzere gümrüklenmiş olarak teslim edilmesine ilişkin vergi, resim ve diğer masraflar da dahil olmak üzere risk ve masrafları üstlenmelidir.
TeslimDelivered at Frontierİhracatçının/satıcının yükümlülükleri, mallar sınıra ulaştığında, ancak satış sözleşmesinde adı geçen ithalatçı ülkenin “gümrük sınırına” ulaşmadan önce yerine getirilir. Bu ifade genellikle mallar karayolu veya demiryolu ile taşındığında kullanılır.
TeslimDelivered Ex Quayİhracatçı/satıcı malları satış sözleşmesinde belirtilen varış yerindeki rıhtım veya iskelede alıcıya sunar. Kullanılan iki tür rıhtım çıkış sözleşmesi vardır: satıcının malları ithalat için gümrükten çekme yükümlülüğünü üstlendiği rıhtım çıkış vergisi ödenmiş ve alıcının sorumluluğu üstlendiği alıcı hesabına rıhtım çıkış vergileri.
TeslimDelivered Ex Shipİhracatçı/satıcı, malları sözleşmede öngörülen yerde gemide alıcıya hazır bulundurmalıdır. Malların bu noktaya kadar getirilmesine ilişkin tüm sorumluluk/maliyet satıcıya aittir.
TeslimEx FactoryFiyat tekliflerinde kullanılan, malların ihracatçının yükleme rıhtımındaki fiyatına atıfta bulunan bir ifade.
TeslimEx Works (EXW)Teklif edilen fiyat sadece çıkış noktasında geçerlidir ve satıcı malları belirlenen tarihte veya süre içinde belirtilen yerde alıcının emrine vermeyi kabul eder. Diğer tüm masraflar alıcının hesabına aittir.
TeslimFCA (Free Carrier)Serbest Taşıyıcı (menşe yeri belirtilmiş) Satıcı, ihracat için gümrüklenmiş malları belirtilen bir yerde (muhtemelen satıcının kendi tesisleri dahil) teslim eder. Mallar alıcı tarafından tayin edilen bir taşıyıcıya veya alıcı tarafından tayin edilen başka bir tarafa teslim edilebilir.
TeslimFF:  Freight ForwarderGemi işletmeyen ortak taşıyıcı (NVOCC) olarak da bilinen nakliye komisyoncusu, nakliyeci veya nakliye acentesi, malları üreticiden veya imalatçıdan bir pazara, müşteriye veya nihai dağıtım noktasına ulaştırmak için bireyler veya şirketler için sevkiyatları organize eden bir kişi veya şirkettir
TeslimFOB (Free on Board)Gemide Teslim, satıcının mallar belirtilen sevkiyat limanında geminin küpeştesini geçtiğinde teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamına gelir. Bu, alıcının o noktadan itibaren malların kaybolması veya hasar görmesine ilişkin tüm masraf ve riskleri üstlenmesi gerektiği anlamına gelir.
TeslimFree Alongside Ship (FAS)Satıcı mallar için, malların limanda bir geminin yanında teslim edilmesine ilişkin ücretleri de içeren bir fiyat teklif eder. Satıcı boşaltma ve iskele masraflarını üstlenir, yükleme, okyanus taşımacılığı ve sigorta alıcıya bırakılır.
TeslimFree Carrier (named port)Çok modlu taşımacılık da dahil olmak üzere modern taşımacılığın gerekliliklerini kabul eden bu ilke, mallar belirtilen limanda taşıyıcının gözetimine teslim edildiğinde ihracatçının yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında, Gemide Ücretsiz’e (aşağıya bakınız) benzer. Kayıp/hasar riski geminin küpeştesinde değil, bu esnada alıcıya devredilir. Taşıyıcı, malları karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu veya bunların bir kombinasyonu ile taşımak için sözleşme yapılan herhangi bir kişi olabilir.
TeslimFree of Particular Average (FPA)Bu tür nakliye sigortası en dar teminat türünü sağlar – geminin batması, yanması veya karaya oturması durumunda denizde meydana gelen toplam kayıplar ve kısmi kayıplar teminat kapsamındadır.
TeslimFree on Board Airport (FOB Airport)Sıradan FOB ifadesiyle aynı ilkelere dayanarak, satıcının yükümlülüğü, malların belirtilen kalkış havaalanında hava taşıyıcısına teslim edilmesiyle yerine getirilir ve bu noktada kayıp veya hasar riski alıcıya devredilir.
TeslimFree on Rail and Free on Truck (FOR/FOT)Yine, malların demiryolu veya karayolu ile taşınması dışında, normal FOB durumunda olduğu gibi aynı ilkeler geçerlidir.
TeslimIncotermsBazı Incoterms’lerin 2020 yılında geçerliliğini yitireceğini ve yenilerinin yürürlüğe gireceğini unutmayın.
TeslimLanded Costİhraç edilen ürünün limandaki veya dış pazara giriş noktasındaki maliyeti, ancak yabancı tarifeler, vergiler, yerel paketleme/montaj maliyetleri ve yerel distribütörlerin marjları eklenmeden önceki maliyeti. Sevkiyattan önce yapılan ürün değişiklikleri kara maliyetine dahil edilir.
TeslimOpen Accountİhracatçı ödemeyi almadan önce malların yabancı alıcıya sevk edildiği bir düzenleme.
Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir