İngilizce formal vs informal 300 kelime karşılaştırması11 min read

Bu makalede formal vs informal ingilizce terimleri okuyacaksınız.

Bir iş profesyoneli olmak istiyorsanız, işin dilini anlamak çok önemlidir.formal vs informal

İş dünyasında maalesef alışık olduğumuz günlük dil ve kelimeler kullanılmıyor.

Gündelik hayatta kullandığınız kelimelerin iş dünyasında daha duygu yüklü olmayanları, nötr karşılıkları yani formal olanları kullanılıyor.

Her kariyerin, belirli fikirleri daha etkili bir şekilde iletmek için genellikle ofiste kullanılan kelimeler ve ifadelerle ortak bir dili vardır.

İngilizce konuşulan bir ortamda bir iş profesyoneli olma hedefinize ulaşmak için, kendinizi işyeri kelime bilgisine alıştırmak en iyisidir.

Bu formal kelime hazinesi, bir özgeçmiş yazmanıza, bir röportajda veya işyerinde performans göstermenize ve genel olarak daha nitelikli görünmenize yardımcı olacaktır.

Aşağıda, konuşurken daha profesyonel görünme yolunda başlamanıza yardımcı olacak birkaç kelime ve bunların profesyonel karşılıkları bulunmaktadır.

 

Formal vs informal kelime listesi

informalTürkçesiFormal (Business)Türkçesi
1a bitbiraza littlebiraz
2a lot ofbirçoknumerousçok sayıda
3afraidkorkmuşfearfulkorkunç
4again & againtekrar tekrarrepeatedlydefalarca
5all rightElbetteacceptablekabul edilebilir
6alsoAyrıcain addition, additionallyayrıca ek olarak
7andVeas well as …birlikte …
8and thenve daha sonrafurthermoreüstelik
9anywayNeysenevertheless, notwithstandingyine de, buna rağmen
10anywaysneyseat any rateherhangi bir oranda
11asapen kısa zamandaas soon as possiblemümkün olan en kısa sürede
12asksormakenquiresormak
13ask foristemekrequestrica etmek
14ask for helpyardım istemekrequest assistanceyardım rica etmek
15ask outçıkma teklifiinvitedavet etmek
16at firstBaştainitiallyilk olarak
17at oncehemenimmediatelyhemen
18avoidkaçınmakevadekaçmak
19awayuzaktaabsentmevcut olmayan
20badkötünegativeolumsuz
21basicallytemel olarakto summarizeözetlemek
22be doneyapıldıfinishedbitmiş
23beat updövmekassaultsaldırı
24betterdaha iyiimprovedgelişmiş
25big/largebüyük/büyükenormouskocaman
26blockengellemekunderminebaltalamak
27blow uppatlamakexplodepatlamak
28bookayırtmakreserverezerve ettirmek
29bosspatronemployeriş veren
30bravecesurcourageouscesur
31break downbozulmafail/collapsebaşarısız/çökmüş
32break offayrılmaksuspend/adjournaskıya almak/ertelemek
33break outpatlamakeruptpatlamak
34break upayrılmakdisintegrateparçalanmak
35bright/smartparlak/akıllıintelligentzeki
36bring aboutneden olmakcausesebep olmak
37bring ingetirmekintroducetanıtmak
38bring upbahsetmekmentiondeğinmek
39buildinşa etmekconstructinşa etmek
40butAncakhoweverYine de
41buysatın almakpurchasesatın almak
42byileby means ofaracılığıyla
43call offiptalcanceliptal etmek
44call onaramakvisitziyaret etmek
45canolabilmekis capable ofyeteneğine sahiptir
46catch upyetişmekunderstandanlamak
47cellhücrecell phonecep telefonu
48chanceşansopportunityfırsat
49cheapucuzinexpensiveucuz
50checkkontrol etmekverifydoğrulamak
51childishçocukçainfantileçocuksu
52chooseseçmekselectseçme
53cleartemizlemektransparentşeffaf
54clear outtemizlemekvacateboşaltmak
55climbtırmanmakascendyükselmek
56clotheskıyafetlergarmentgiysi
57come aftersonra gelmekfollowtakip etmek
58come backgeri gelmekreturngeri dönmek
59come inGirmekentergirmek
60come up togelmekreach/attainulaşmak / elde etmek
61come/go ingel/girentergirmek
62completedtamamlanmışexecuteduygulanmış
63complexkarmaşıkconvolutedkarmaşık
64considereddikkate alınandeliberatedmüzakere edilmiş
65createdyaratılmışproducedüretilmiş
66dadbabafatherbaba
67dangertehlikeperiltehlike
68darecesaret etmekchallengemeydan okumak
69deal withuğraşmakhandlehalletmek
70deal with, take care ofilgilenmek, ilgilenmekmanage, resolve, settleyönetmek, halletmek, halletmek
71dealanlaşmakwith manageyönetmek ile
72describebetimlemekdepictgöstermek
73dimloşindistinctbelirsiz
74dirty/ pollutedkirli/kirlicontaminatedkirlenmiş
75drop out ofbırakmakwithdraw (from)(den) çekilmek
76eageristekliavidhırslı
77easekolaylaştırmakfacilitatekolaylaştırmak
78easykolaysimplebasit
79emptyboşvacantboş
80endsonfinishsona ermek
81enjoymentzevkgratificationdoyum
82enoughyeterlisufficientyeterli
83expectbeklemekanticipatebeklemek
84explainaçıklamakdiscloseifşa etmek
85faithfulnesssadakatfidelitysadakat
86fall outaraları açılmakquarrelsözlü tartışma, kavga
87fasthızlıtimelyzamanında
88fightkavgacombatmücadele
89fill indoldurmaksubstitute, informikame etmek, bilgilendirmek
90find outanlamakdiscover, ascertainkeşfetmek, tespit etmek
91fixdüzeltmeksolveçözmek
92fixedsabitmodifieddeğiştirilmiş
93for surekesinlikledefinitely/assuredly/certainlykesinlikle/kesinlikle/kesinlikle
94fork outparayı- bayılmakpay (money)parayı ödemek
95freeözgür bırakmakreleaseserbest bırakmak
96friendlyarkadaşçaamiablesevimli
97from (company)(şirketten)on the behalf ofadına
98funnyeğlencelihumorous, amusingesprili, eğlenceli
99getelde etmekobtainelde etmek
100get awaykurtulmakeludekurtulmak
101get byidare etmeksurvivehayatta kalmak
102get in touchtemasta olmakcontacttemas etmek
103get outçıkmakescapekaçmak
104get rid ofkurtulmakeliminateelemek
105givevermekprovidesağlamak
106give invermekyieldkazanç vermesi, ürün vermesi
107give outvermekdistributedağıtmak
108give the go-aheaddevam etauthorizeyetki vermek
109give travel plansseyahat planları vermekprovide itinerarygüzergah sağlamak
110give uppes etmekquitçıkış yapmak
111givevermekdonatebağış yapmak
112give/bring backvermek/geri getirmekreturngeri dönmek
113goGitmekdepartayrılmak
114go afterarkasından gitmekpursueizlemek
115go againstkarşı çıkmakopposekarşı çıkmak
116go aheaddevam etmekproceedilerlemek
117go awayçekip gitmekleave/departayrılmak/ayrılmak
118go beforeönden gitmekprecedeönce olmak
119go downaşağı inmekdecreaseazaltmak
120go ondevam etmekcontinuedevam etmek
121go out ofçıkmakexitçıkış
122go throughgeçmekexamineincelemek
123go upyukarı gitmekincreasearttırmak
124goodiyipositivepozitif
125good foriçin iyibeneficialyararlı
126good lookingiyi görünümlüattractiveçekici
127gotvarreceivedkabul edilmiş
128got used to…alışmışadaptedadapte olmuş
129happymutlupleasedmemnun
130have tozorundamustmutlak
131helpyardımassistyardım
132hereBuradapresentmevcut
133hit out atvurmakcriticiseeleştirmek
134hopelessUmutsuzfutilebeyhude
135houseevresidenceKonut
136hugebüyükenormouskocaman
137hungryfamished
138hurryacele etmekhaste, hastenacele etmek, acele etmek
139hurtacıtmakdamage, harmhasar, zarar
140i thinkBencein my opinionBence
141i think that …bence …i believe/hold it that …buna inanıyorum/tutuyorum…
142i want to …istiyorum …i wish to …Keşke …
143i’ll get in touch …iletişime geçeceğim…i will contact …Haber vereceğim …
144i’m angry about …kızgınım…i am dissatisfied with …memnun değilim…
145i’m ready to …ben hazırım…i am willing to …Ben razıyım …
146i’m sorry about …bunun hakkında üzgünüm …i regret about …için üzgünüm…
147i’m writing abouthakkında yazıyorumi am writing regardingilgili yazıyorum
148ideafikirnotionkavram
149if …eğer …should … /whether …olmalı … / olsun …
150if … or noteğer… ya da değilwhether … or notöyle ya da böyle
151imaginehayal etmekenvisagetasavvur
152in a nutshellkısacain sumtoplamda
153in charge ofsorumluluğundaresponsiblesorumlu
154in the endSonundafinallySonunda
155in the meantimebu aradain the interimbu arada
156iron outgidermeksolve/overcomeçözmek/üstesinden gelmek
157it’s abouthakkındait concerns, it’s in regards toilgilendiriyor, bununla ilgili
158in a nutshell, basicallykısacası, temeldetu summarizeözetle
159in the endSonundafinallySonunda
160in the meantimebu aradain the interimbu arada
161it’s abouthakkındait concerns, it’s in regards toilgilendiriyor, bununla ilgili
162joboccupationmeslek
163keepkalepreservekorumak
164keep upsürdürmaintain properlyuygun şekilde sürdürmek
165kiddingşaka yapmakjestingşaka
166kidsçocuklarchildrençocuklar
167lackeksiklikdeficiencyeksiklik
168laid backsarhoşrelaxedrahat
169lead toyol açmakcauseneden
170leave outdışarıda bırakmakomitçıkarmak
171letizin vermekpermitizin vermek
172let knowbildirmekinformbilgi vermek
173link upbağlaconnectbağlamak
174livecanlıresideikamet
175livelycanlıenergeticenerjik
176loadedyüklendirichzengin
177look atbakmakregardsaygınlık
178look foraramakseekaramak
179look intoiçine bakmakinvestigatearaştırmak
180look likegibi görünmekresemblebenzemek
181look up tobakmakrespectSaygı
182looked into…içine bakılmışanalyzedanaliz edilmiş
183lots of, a lot ofçok, çokmuch, manyçok sayıda
184luckyşanslıfortunateşanslı
185madkızgıninsaneçılgın
186madeyapılmışdevelopedgelişmiş
187made betterdaha iyi hale getirildienhancedgeliştirilmiş
188made known…bilinir hale getirildi…publicizedhalka duyuruldu
189mainlydaha çokprincipallyprensip olarak
190make outçıkarmakdiscernayırt etmek
191make sureemin olmakensureemin olmak
192make upmakyaj yapmakfabricateuydurmak
193manybirçoknumerous/severalsayısız/birkaç
194marvelousharikaexceptionalolağanüstü
195maybeBelkiperhapsbelki
196meanwhileBu sıradain the interimbu arada
197mendonarmakrepairtamirat
198messed updağılmışdamagedhasarlı
199nakedçıplaknudeçıplak
200needihtiyaçrequiregerekmek
201netinternetinternet
202next/latersonraki/sonrakisubsequentlydaha sonra
203okay, oktamam, tamamacceptablekabul edilebilir
204oldeskimişelderlyyaşlı
205olderdaha eskiseniorkıdemli
206orderedsıralıprioritizedöncelikli
207overbitmişat an endsonunda
208over at anbitişendson
209pay backgeri ödemerepaygeri ödemek
210photoFotoğrafphotographfotoğraf
211pick uptoplamakcollectTOPLAMAK
212pin downsabitlemekdeterminebelirlemek
213plusartımoreoverDahası
214plus, alsoartı, ayrıcamoreover, furthermoreayrıca, ayrıca
215point outişaret etmekindicatebelirtmek
216problemsorunissuesorun
217put inkoymakinsertsokmak
218put offertelemekpostponeertelemek
219put upçıkarmaktoleratetahammül etmek
220put up withkatlanmaktoleratetahammül etmek
221put/ set downkoymak/yerleştirmekdepositDepozito
222rack upyem vermekaccumulatebiriktirmek
223really bigGerçekten büyükconsiderablehatırı sayılır
224really, verygerçekten çokdefinitelykesinlikle
225refer tobaşvurmakconsultdanışmak
226removekaldırmakeliminateelemek
227richzenginwealthyzengin
228rightdoğrucorrectDOĞRU
229ring uptelefon etmekcallArama
230roundyuvarlakcirculardairesel
231rudekabadisagreeablenahoş
232sadüzgündespondentumutsuz
233saysöylemekexpressifade etmek
234say nohayır demekrejectreddetmek
235say sorryözür dilemekapologiseözür dilemek
236seeGörmekobservegözlemlemek
237seemgözükmekappearbelli olmak
238set outyola çıkmakdisplaygörüntülemek
239set upkurmakestablishkurmak
240settle forkabullenmekchooseseçmek
241shortenkısaltmakdecreaseazaltmak
242showgöstermekdemonstrate, illustrate, portraygöstermek, resmetmek, canlandırmak
243show uportaya çıkmakarrivevarmak
244sickhastaillhasta
245sightgörünüşvisiongörüş
246smallküçükdiminutiveküçücük
247smartakıllıintelligentzeki
248soBu yüzdentherefore, thusBu nedenle, böylece
249so, in this manneryani bu şekildethusBöylece
250sorryÜzgünümapologizeözür dilemek
251speak toe konuşmakaddress smb.hitap etmek
252speed uphızlandırmakacceleratehızlanmak
253stand fortemsil etmekrepresenttemsil etmek
254startbaşlamakcommencebaşlamak
255start/ beginbaşlamakcommencebaşlamak
256startedbaşladıimplementeduygulandı
257stopdurmakceasedurmak
258stubborninatçıobstinateinatçı
259sweatterperspirationterleme
260t.v.televizyon.televisiontelevizyon
261take awayalıp götürmekremovekaldırmak
262take outÇıkarmakremovekaldırmak
263talk abouthakkında konuşmakdiscusstartışmak
264talk intokonuşmakpersuadeikna etmek
265talk moredaha fazla konuşmakelaboratedetaylandırmak
266tellsöylemekinformbilgi vermek
267tell me morebana daha fazlasını anlatmakelaboratedetaylandırmak
268tell whynedenini söylemekexplainaçıklamak
269testÖlçekexperimentdeney
270thanksteşekkürlergratitudeminnettarlık
271think abouthakkında düşünmekconsiderdikkate almak
272think ofdüşünmekconceivedüşünmek
273throw awayatmakdiscardatmak
274throw outatmakejectçıkarmak
275throwfırlatmakout ejectdışarı fırlat
276tinyminikdiminutiveküçücük
277tiredyorgunexhausted/ fatiguedbitkin/ yorgun
278toilein order toiçin
279to sum upÖzetlein conclusionSonuç olarak
280tons of, heaps oftonlarca, yığınlalarge quantities of, a number ofçok miktarda, çok sayıda
281totallytamamencompletely, stronglytamamen, şiddetle
282toughzorludifficultzor
283trydenemekendeavourçabalamak
284try outdenemektestÖlçek
285trydenemekendeavourçabalamak
286usekullanmakutilizefaydalanmak
287use/eatkullan/yeconsumetüketmek
288wait forbekleawaitbeklemek
289wantistekdesirearzu
290watchedizledimmonitoredizlenen
291wholetümentirebütün
292woododuntimberkereste
293worked with…ile çalışmakcollaboratedişbirliği yapmak
294worsedaha kötüsüinferiorkalitesiz
295wrongYANLIŞincorrectYANLIŞ
296younggençyouthfulgenç

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi Test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir