İngilizce: Sunum deyimleri, ifadeleri ve terimleri (171 örnek cümle ve kalıp)15 min read

Bu makalede ingilizce sunum deyimlerinin uzun bir listesini bulacaksınız.

Araştırmalara göre en büyük korkulardan birinin insan önünde konuşma korkusu olduğunu biliyoringilizce sunum deyim muydunuz?

Birçok insan için bir sunum oluşturmak ve sürdürmek büyük bir çaba gerektirir.

Daha da kötüsü, ingilizce sunum yapılması gerekiyorsa, anadili Türkçe olanların genellikle iki kat çaba harcamasını gerektirir.

Bir ingilizce sunum performansı için en faydalı kalıpları ve ifadeleri tanıtarak bir sonraki sunumunuzu biraz daha zahmetsiz hale getirmek istiyorum.

Sunumlar, birçok standart ifadenin çeşitli noktalarda kullanılabilmesi avantajına sahiptir.

Belki dinleyicileri selamlamak, konuşmacıyı ve konuyu tanıtmak, yapıyı özetlemek, bir özet sunmak veya sorularla uğraşmak istiyorsunuz. Tüm bu durumlarda, sunumunuzu dil açısından başarılı kılacak bir dizi yararlı ifade kullanabilirsiniz.

İngilizce sunum deyimleri listesi

Sahneyi Ayarlama sunum deyimleri

Sunumda, özellikle çevrimiçi ise, basitçe söyleyebilirsiniz,

Thank you all for coming.Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
I’m very pleased to be here.Burada olmaktan çok memnunum.
Thank you all for joining in.Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim.
It’s good to see you all here.Hepinizi burada görmek güzel.
I’m glad you could all make it.Hepinizin gelebildiğine sevindim.
It’s great that you could join me.Bana katılabilmen harika.
Thank you all for coming together on Zoom.Zoom’da bir araya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
I’m very pleased to be talking to you today.Bugün sizinle konuşmaktan çok memnunum.
I’m very pleased to be presenting to you today.Bugün size sunmaktan çok memnunum.

Hoşgeldiniz sunum deyimleri

Her sunumun başında dinleyicilerinizi selamlamalısınız. Kime hitap ettiğinize bağlı olarak, az ya da çok resmi bir karşılama sunmalısınız.

Hi, everyone. Welcome to “Name of the event”.Herkese selam. “Etkinliğin adı”na hoş geldiniz.
Good morning/afternoon/evening, ladies and gentlemen/everyone.Günaydın/öğlen/akşam bayanlar ve baylar/herkese.
On behalf of “Company X”, allow me to extend a warm welcome to you.X Şirketi adına size sıcak bir hoşgeldin sunmama izin verin.

 

Konuşmacıyı tanıtma sunum deyimleri

Karşılama konuşmanızın formalite düzeyi, kendinizi nasıl tanıttığınız konusunda da geçerli olacaktır. Kitlenize uyacak şekilde özelleştirin.

I’m “John” from “Company Y” and today I’d like to talk to you about…Ben “Company Y”den “John” ve bugün sizinle şu konularda konuşmak istiyorum…
First, let me introduce myself. My name is “John Miller” and I am at the “Position” of “Company X”.Öncelikle kendimi tanıtmama izin verin. Adım “John Miller” ve “X Şirketi”nin “Pozisyonu”ndayım.
Let me briefly introduce myself. My name is “John Miller” and I am delighted to be here today to talk to you about…Kısaca kendimi tanıtmama izin verin. Benim adım “John Miller” ve bugün sizinle …. hakkında konuşmak için burada olduğum için çok mutluyum…

 

Konuyu tanıtma sunum deyimleri

Karşılama konuşması ve konuşmacının tanıtımından sonra konunun sunumuna geçilir. İşte bazı yararlı giriş cümleleri.

My goal today is to …Bugünkü amacım…
Today I am here to talk to you about…Bugün sizinle bunun hakkında konuşmak için buradayım…
What I am going to talk about today is…Bugün hakkında konuşacağım şey…
I am here today to talk to you about …Bugün sizinle bunun hakkında konuşmak için buradayım…
I’d like to give you a brief breakdown of…Size kısa bir özet geçmek istiyorum…
The purpose of this presentation is to …Bu sunumun amacı…
I want to make you a short presentation about…Sizlere kısa bir sunum yapmak istiyorum…
I am delighted to be here today to tell you about…Bugün size anlatmak için burada olmaktan çok mutluyum…
I would like to take this opportunity to talk about …Bu fırsatı konuşmak için kullanmak istiyorum …
The reason why I am here today to talk about … is …Bugün burada olmamın nedeni …..hakkında konuşmak için
I am grateful to be here today and tell you you about…Bugün burada olduğum ve size bundan bahsettiğim için minnettarım…
I would like to take this opportunity to talk to you about…Bu fırsatı sizinle …. hakkında konuşmak için kullanmak isterim.
Hopefully, by the end of the presentation, you will all know more about …Umarım, sunumun sonunda hepiniz hakkında daha fazla şey öğreneceksiniz …

 

Amacı anlatma sunum deyimleri

Sunumunuzun hedeflerini başlangıçta sunmanız her zaman önerilir. Bu, hedef kitlenizin hedeflerinizi anlamasına yardımcı olacaktır.

My objective today is…Bugünkü hedefim…
The purpose of this presentation is…Bu sunumun amacı…

 

Sunum Yapısı sunum deyimleri

Konuyu ve hedeflerinizi sunduktan sonra, dinleyicilerinize sunumun yapısı hakkında genel bir bakış sunun. Kitleniz daha sonra ayrıntılı olarak ne beklemeleri gerektiğini bilecek.

…next……Sonraki…
and finally…ve sonunda…
…then I will look at……o zaman bakarım…
This presentation is structured as follows….Bu sunum aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır….
My talk/presentation is divided into “x” parts.Konuşmam/sunumum “x” bölümlerine ayrılmıştır.
In my presentation I’ll focus on three major issues.Sunumumda üç ana konuya odaklanacağım.
I’ll start with…/First, I will talk about…/I’ll begin with…Şununla başlayacağım…/İlk olarak, hakkında konuşacağım…/Şununla başlayacağım…
The subject can be looked at under the following headings…..Konu aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir…..
We can break this area down into the following fields….Bu alanı aşağıdaki alanlara ayırabiliriz….

Başlama noktası sunum deyimleri

Tüm bu hazırlıklardan sonra nihayet sunumun ana bölümüne başlayabilirsiniz. Aşağıdaki ifadeler size bu konuda yardımcı olacaktır.

As you are all aware…Hepinizin bildiği gibi…
Before I start, does anyone know…Başlamadan önce, kimse biliyor mu…
Let me begin by explaining why/how…Nedenini/nasılını açıklayarak başlayayım…
Let me start with some general information on…Konuyla ilgili bazı genel bilgilerle başlayayım…
I’d like to give you some background information about…Size …..arka planı hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum…
I think everybody has heard about…, but hardly anyone knows a lot about it.Sanırım herkes… hakkında bir şeyler duydu, ama neredeyse hiç kimse onun hakkında çok şey bilmiyor.

 

Bölüm sonu sunum deyimleri

Sunumunuzun bir bölümünü tamamladıysanız, düşünce trenlerini kaybetmemeleri için dinleyicilerinizi bilgilendirin.

We’ve looked at…Baktık…
That’s all I have to say about…Hakkında söyleyeceklerim bu kadar…

Ara sonuç sunum deyimleri

Bir sunumda, özellikle bir bölümün veya bölümün sonunda, ara sonuçlar çıkarmak çok önemlidir.

Ara sonuçlar olmadan, dinleyicileriniz daha önce söylemiş olabileceğiniz her şeyi çabucak unutacaktır.

To sum up…Özetle…
Before I move on…Devam etmeden önce…
Let me summarise briefly…Kısaca özetleyeyim…
I’m going to recap quickly…Hızlı bir şekilde özetleyeceğim…
I’d like to recap the main points.Ana noktaları özetlemek istiyorum.
I’d like to recap the main points.Ana noktaları özetlemek istiyorum.
Let’s summarize briefly what we have looked at.Kısaca incelediklerimizi özetleyelim.
Here’s a quick recap of what we’ve covered today.İşte bugün ele aldıklarımızın hızlı bir özeti.
Let me go over the main points for you once more.Sizin için ana noktaları bir kez daha gözden geçireyim.
Well, that’s about it for this part. We’ve covered…Pekala, bu kısım için bu kadar. Biz ele aldık…
Here is a quick recap of the main points of this section.İşte bu bölümün ana noktalarının hızlı bir özeti.

 

Geçiş sunum deyimleri

Bir bölümden diğerine geçmek için aşağıdaki ifadelerden birini kullanın.

Let’s now turn to…Şimdi dönelim…
Turning our attention now to…Şimdi dikkatimizi şuna çevirelim…
I’d now like to move on to the next part…Şimdi diğer bölüme geçmek istiyorum…
This leads me to my next point, which is…Bu beni bir sonraki noktaya götürüyor, ki bu…

 

Örnekler

Sıklıkla, bir sunumda örnekler vermeniz gerekir. Aşağıdaki ifadeler bu açıdan yararlıdır.

For example,…Örneğin,…
As an illustration,…Bir örnek olarak,…
To illustrate this point…Bu noktayı açıklamak için…
To give you an example,…Size bir örnek vermek gerekirse…
A good example of this is…Bunun güzel bir örneği…

Kitlenizle etkileşim kurun

İzleyicilerin dikkatini çekmek ve etkileşimlerini artırmak için onlarla iletişim kurmak son derece önemlidir. Bunu yapmanın harika bir yolu, anketler gibi etkileşimli öğeler eklemektir.

Please raise your hand if you …Lütfen elinizi kaldırın eğer…
Have you ever thought about … ?… hakkında hiç düşündünüz mü?
I would like to do a poll about …hakkında bir anket yapmak istiyorum…
Please ask any questions as soon as they arrive.Lütfen sorularınızı gelir gelmez sorun.

 

Detaylar için sunum deyimleri

Bir sunumda, genellikle belirli bir konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermeniz gerekebilir. Bu ifadeler bunu yapmanıza yardımcı olacaktır.

Let me elaborate further on…Daha detaylı anlatayım…
I’d like to expand on this aspect/problem/point.Bu yönü/sorunu/noktayı genişletmek istiyorum.

 

Linkler

Sunumunuzdaki başka bir noktaya bağlantı vermek isterseniz, aşağıdaki ifadeler işinize yarayabilir.

As I said at the beginning,…Başta da söylediğim gibi…
This relates to what I was saying earlier…Bu, daha önce söylediklerimle bağlantılı…
Let me go back to what I said earlier about…Daha önce bahsettiğim konuya geri dönelim…

 

Başlangıç noktasına referans verme

Daha uzun sunumlarda, dinleyicilerin bir süre sonra orijinal konunuzu ve hedefinizi unutma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle, zaman zaman başlangıç noktasına atıfta bulunmak mantıklıdır.

To return to the original question, we can…Orijinal soruya dönmek için, ….yapabiliriz…
I hope that you are a little clearer on how we can…Umarım …..nasıl yapabileceğimiz konusunda biraz daha netsinizdir…
Just to round the talk off, I want to go back to the beginning when I…Konuşmayı sonlandırmak için, başa geri dönmek istiyorum, ben…
I hope that my presentation today will help with what I said at the beginning…Umarım bugünkü sunumum, başta söylediklerime yardımcı olur…

 

Kaynaklara referans

Bir sunumda, sıklıkla araştırmalar ve anketler gibi dış kaynaklara başvurmanız gerekir. İşte bu referansları işaretlemek için bazı yararlı ifadeler.

Based on our findings,…Bulgularımıza dayanarak,…
According to our study,…Araştırmamıza göre…
Our data shows/indicates…Verilerimiz gösteriyor/gösteriyor…

 

Grafik ve görseller

Sunumlar genellikle grafikler ve resimlerle doludur. Kitlenizin görsellerinizi anlamasını sağlamak için aşağıdaki ifadeleri kullanın.

I’ve prepared a video about …….hakkında bir video hazırladım…
Let me use a graphic to explain this.Bunu açıklamak için bir grafik kullanayım.
Let the pictures speak for themselves.Resimlerin kendileri için konuşmasına izin verin.
In this image you can clearly see that …Bu resimde açıkça görülüyor ki…
I think the graph perfectly shows how/that…Bence grafik mükemmel bir şekilde nasıl / bunun olduğunu gösteriyor…
I’d like to illustrate this point by showing you…Bu noktayı size ……göstererek açıklamak istiyorum.
I’m going to show you a video by … about … now.Size … hakkında … şimdi bir video göstereceğim.
We are now going to take a look at a picture/video of …Şimdi bir fotoğrafa/videoya bir göz atacağız …
If you look at this table/bar chart/flow chart/line chart/graph, you can see that…Bu tabloya/çubuk grafiğe/akış şemasına/çizgi grafiğine/grafiğe bakarsanız, şunu görebilirsiniz…

 

Vurgulama

Sunumunuzun tekdüze gelmemesi için zaman zaman belirli noktaları vurgulamalısınız. İşte bazı öneriler.

The significance of this is…Bunun önemi…
This is important because…Bu önemli çünkü…
We have to remember that…Bunu hatırlamalıyız…
It should be emphasized that…Şunu vurgulamak gerekir ki…
Moreover, it has to be said that …Üstelik şunu da söylemek gerekiyor…
Another significant point is that…Bir diğer önemli nokta ise…
I want to stress the importance of …önemini vurgulamak istiyorum…
This is of high significance because …Bu çok önemli çünkü…
We always have to remember that …Bunu her zaman hatırlamamız gerekiyor…
That part is especially important because …Bu kısım özellikle önemli çünkü…
I would like to emphasize the importance of ……..önemini vurgulamak istiyorum…
I would like to draw your attention to this point…Bu noktaya dikkatinizi çekmek isterim…

Kontrol Etme ve Devam Etme

Dolayısıyla sunum sırasında insanların dinlediğinden emin olmak istiyoruz, ancak siz de her bir nokta üzerinde çok fazla zaman harcamak istemiyorsunuz.

Yani şimdiye kadarki anlayışlarını kontrol edip sonra devam etmek istiyorsunuz. İnsanlara şöyle diyebilirsiniz:

Is it clear?Açık mı?
Do you follow that?Bunu takip ediyor musun?
If not, let’s move on.Değilse, devam edelim.
Can I clarify anything else?Başka bir şeyi açıklığa kavuşturabilir miyim?
Let’s look at the next slide.Bir sonraki slayta bakalım.
Does that sound okay to you?Bu sana uygun geliyor mu?
Let’s turn to the topic of budgets.Gelelim bütçe konusuna.
Now, let’s move on to the really important topic of…Şimdi gelelim asıl önemli konuya…

 

Özetleme sunum deyimleri

Bazen kendinizi net bir şekilde ifade etmemiş olabilirsiniz ve dinleyicileriniz ne demek istediğinizi anlamamış olabilir. Böyle bir durumda, argümanınızı daha basit bir dil kullanarak başka kelimelerle ifade etmelisiniz.

To sum up.Özetle.
Thank you.Teşekkür ederim.
In other words,…Başka bir deyişle,…
What I mean to say is…Demek istediğim…
To put it more simply,…Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse,…
So, what I’m saying is….Yani, söylediğim şey….
To put it in another way….Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse….
Well, this is my key point.Bu benim kilit noktam.
I look forward to any questions.Herhangi bir soru için sabırsızlanıyorum.
I’d be happy to take any questions now.Şimdi herhangi bir soru almaktan memnuniyet duyarım.
I look forward to receiving your emails.E-postalarınızı almayı sabırsızlıkla bekliyorum.
I look forward to joining you again soon.Yakında tekrar aranıza katılmayı dört gözle bekliyorum.
This is what I want to say to sum up in a few words.Birkaç kelimeyle özetlemek istediğim şey bu.
This is the key point in all of this, so let me finish on this.Tüm bunların kilit noktası bu, bu yüzden bunu bitirmeme izin verin.
I’d like to finish now by thanking you all for your kind attention.Şimdi hepinize gösterdiğiniz nazik ilgi için teşekkür ederek bitirmek istiyorum.

 

Sunum sırasında sorular

Sorular bir sunumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ifadeler, bir sunum sırasında sorulara yanıt vermenizi sağlar.

Please stop me if you have any questions.Herhangi bir sorunuz varsa lütfen beni durdurun.
I am happy to answer your questions now.Şimdi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyuyorum.
Do you have any questions before I move on?Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz var mı?
Does anyone have any questions or comments?Herhangi bir sorusu veya yorumu olan var mı?
Please feel free to interrupt me if you have questions.Sorularınız varsa lütfen sözümü kesmekten çekinmeyin.
If you have any questions, please don’t hesitate to ask.Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen sormaktan çekinmeyin.
If there are no further questions at this point, I’d like to…Bu noktada başka soru yoksa, ben…

Sonun sonrasında sorular

Sunumu sorularla bölmemek için soruları en sonunda cevaplamanız tavsiye edilir. Bu ifadeleri kullanarak kitlenizi bu konuda bilgilendirin.

I’ll gladly answer any of your questions at the end.Sonunda sorularınızı memnuniyetle cevaplayacağım.
There will be time for questions at the end of the presentation.Sunumun sonunda sorular için zaman ayrılacaktır.
I’d be grateful if you could ask your questions after the presentation.Sunumdan sonra sorularınızı sorabilirseniz sevinirim.

Bir şeyler ters gittiğinde

I would like to apologize for …için özür dilemek istiyorum…
I am sorry for the inconvenience.Rahatsızlıktan dolayı üzgünüm.
Could someone give me a hand with …Biri bana yardım edebilir mi…
Is anybody here who knows how to …?Burada nasıl yapılacağını bilen biri var mı …?
Could someone please help me with …?Birisi lütfen bana yardımcı olabilir mi …?
I am sorry, but it seems like the projector isn’t working.Üzgünüm ama projektör çalışmıyor gibi görünüyor.
I apologize for the technical problems, we are going to continue in a minute.Teknik sorunlar için özür dilerim, birazdan devam edeceğiz.

Araştırma

Dinleyicilerden gelen bir soruyu yanıtladıktan sonra, muhatabın yanıtınızı anlayıp anlamadığını ve bundan memnun olup olmadığını kontrol edin.

Did I make myself clear?Kendimi ifade ettim mi?
Does this answer your question?Bu sorunuzu cevaplıyor mu?
I hope this explains the situation for you.Umarım bu sizin için durumu açıklar.

Bilinmeyen cevaplar

Bazen, bir soruya cevabınız olmayabilir. Bu mutlaka kötü bir şey değildir. Gerçeği ele almak için aşağıdaki ifadelerden birini kullanmanız yeterlidir.

Unfortunately, I’m not the best person to answer that.Ne yazık ki, buna cevap verecek en iyi kişi ben değilim.
Good question. I really don’t know! What do you think?İyi soru. gerçekten bilmiyorum! Ne düşünüyorsun?
I’m afraid I’m unable to answer that at the moment. Perhaps, I can get back to you later.Korkarım şu anda buna cevap veremem. Belki daha sonra size geri dönebilirim.
That’s an interesting question. I don’t actually know off the top of my head, but I’ll try to get back to you later with an answer.Bu ilginç bir soru. Aslında kafamın üstünden bilmiyorum ama daha sonra bir cevapla size geri dönmeye çalışacağım.
That’s a very good question. However, I don’t have any figures on that, so I can’t give you an accurate answer.Bu çok iyi bir soru. Ancak, bununla ilgili herhangi bir rakamım yok, bu yüzden size doğru bir cevap veremem.

 

Özet ve sonuç

Sunumun sonunda, önemli gerçekleri bir kez daha özetlemelisiniz.

I’d like to conclude by…diyerek bitirmek istiyorum…
Have you any questions?Herhangi bir sorunuz var mı?
To summarise what I said is…Söylediklerimi özetlemek gerekirse…
Well, that’s it from me. Thanks very much.Benden bu kadar. Çok teşekkürler.
In conclusion, let me sum up my main points.Sonuç olarak, ana noktaları özetlememe izin verin.
Well, that’s all I wanted to say on that particular topic.Pekala, o konu hakkında söylemek istediğim tek şey buydu.
If you want to contact me offline, just send me an email.Benimle çevrimdışı iletişim kurmak istiyorsanız, bana bir e-posta göndermeniz yeterli.
If I have any questions, I’ll be happy to answer them now.Herhangi bir sorum olursa, şimdi cevaplamaktan memnuniyet duyarım.
I appreciate you watching and listening and your attention.İzlediğiniz, dinlediğiniz ve dikkatiniz için teşekkür ederim.
Weighing the pros and cons, I come to the conclusion that…Artıları ve eksileri tarttıktan sonra şu sonuca varıyorum ki…
If you’ve got any questions, I’d be happy to take them now.Herhangi bir sorunuz varsa, şimdi almaktan memnuniyet duyarım.
Thank you all for listening. It was a pleasure being here today.Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugün burada olmak bir zevkti.
That brings me to the end of my presentation. Thanks for your attention.Bu da beni sunumumun sonuna getiriyor. İlginiz için teşekkürler.
As I promised, I’ve now finished the presentation, it only took 20 minutes.Söz verdiğim gibi sunumu şimdi bitirdim, sadece 20 dakika sürdü.
That brings me to the end of my presentation. Thank you for listening/your attention.Bu da beni sunumumun sonuna getiriyor. Dinlediğiniz/ilginiz için teşekkür ederiz.

Teslim

Tek konuşmacı siz değilseniz, bu ifadelerden birini kullanarak başka birine devredebilirsiniz.

‘Jerry’, the floor is yours.‘Jerry’, söz senin.
Now I will pass you over to my colleague ‘Jerry’.Şimdi seni meslektaşım ‘Jerry’ye devredeceğim.

 

Sonuç

Yazımızın bir sonraki sunumunuzu hazırlarken ve gerçekleştirirken size yardımcı olacağını umuyoruz. Listemizin devasa ifadeler ve deyimler dünyasından sadece küçük bir alıntı olduğunu söylemeye gerek yok. Her zaman olduğu gibi, İnternet tükenmez bir ek bilgi kaynağıdır. İşte bu bağlamda size önereceğimiz iki web sitesinin linkleri.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi Test edin

https://www.englishclub.com/speaking/presentations-test.htm

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir