İngilizce Used to kullanımı (92 cümle örneği)8 min read

Used to yardımcı fiili eskiden “alışılmış” anlamına gelebilecek veya geçmişten artık doğru olmayan bir şeyiused to ifade etmek için kullanılır.

“Use to” ve “used to” ayrıca İngilizce dilbilgisinde modal fiil cümleleri olarak sıklıkla kullanılır.

Conjugation/Cümle kurulumu

positiveS + used to + V + OI used to speak
negativeS+ am not used to + V+ OI am not used to speak
questionAre + S + used to + V+O?Am I used to speak?

Cümle kurulumu örneği/ zamirlere göre

subjectauxiliary verbauxiliary verbmain verb
positiveIused toworkat 10am.
Youused tolieon a beach tomorrow.
negativeSheused tonotusethe car.
Weused tonothavedinner at home.
questionDidyouuse toplayfootball?
Didtheyuse towatchTV?

 

Used to Kullanıldığı Yerler

Geçmişte artık doğru olmayan şeylerden bahsederken used to kullanırız. Tekrarlanan eylemlere veya bir duruma veya duruma atıfta bulunabilir:

 

He used to play football for the local team, but he’s too old now.Eskiden yerel takım için futbol oynardı ama artık çok yaşlı.
That white house over there used to belong to my family. (It belonged to my family in the past, but not any more.)Oradaki beyaz ev eskiden aileme aitti. (Geçmişte aileme aitti, ama artık değil.)

 

Negatif: didn’t use to

 

used to’nun negatifi çoğunlukla did not use to’dur. Bazen sonunda -d ile yazarız, bazen yazmayız. Her iki form da yaygındır, ancak birçok kişi sonu -d ile olan formun yanlış olduğunu düşünür ve bu formu sınavlarda kullanmamalısınız:

It didn’t use to be so crowded in the shops as it is nowadays.Eskiden dükkanlar şimdiki kadar kalabalık değildi.
I didn’t used to like broccoli when I was younger, but I love it now. (Don’t use this form in exams.)Küçükken brokoliyi sevmezdim ama şimdi seviyorum. (Sınavlarda bu formu kullanmayınız.)

 

Çok resmi stillerde, negatif biçimi used not to olarak kullanabiliriz

 • She used not to live as poorly as she does now.
 • Eskiden şimdiki kadar kötü yaşamıyordu.

 

Sorular

En yaygın soru biçimi, yardımcı did + use(d) to şeklindedir. Pek çok kişi sonunda -d ile biten formun yanlış olduğunu düşünür ve bu formu sınavlarda kullanmamalısınız:

I think we met once, a couple of years ago. Did you use to work with Kevin Harris?Sanırım bir kez tanıştık, birkaç yıl önce. Kevin Harris ile çalışır mıydınız?
Didn’t she used to live in the same street as us? (Don’t use this form in written exams.)Bizimle aynı sokakta yaşamıyor muydu? (Bu formu yazılı sınavlarda kullanmayınız.)

 

Empatic did

did + used to vurgulu yardımcısını şu şekilde kullanabiliriz:

We never used to mix very much with the neighbours, but we did used to say hello to them in the street. (Don’t use this form in written exams.)Komşularla hiçbir zaman pek kaynaşmazdık ama onlara sokakta merhaba derdik. (Bu formu yazılı sınavlarda kullanmayınız.)

 

Used to or would?

 

İnsanların geçmişteki alışkanlıkları hakkında konuşmak için used to veya would kullanabiliriz. İkisini birlikte kullandığımızda, used to en önce gelir, çünkü anlatılan işlemler için ortam hazırlar:

 

When we were kids, we used to invent amazing games. We would imagine we were the government and we would make crazy laws that everyone had to obey.Çocukken harika oyunlar icat ederdik. Hükümet olduğumuzu hayal eder ve herkesin uyması gereken çılgın yasalar çıkarırdık.

 

Used to, (would değil), eskiden, ancak artık doğru olmayan bir durumu veya durumu tanımlayabilir:

 • We used to live in Manchester. (Eskiden Manchester’da yaşıyorduk.)
 • Not: We would live in Manchester.
 • ‘The Townhouse’ used to be a Greek restaurant. It’s Italian now. (“The Townhouse” eskiden bir Yunan restoranıydı. Artık İtalyan.)
 • Not: ‘The Townhouse’ would be a Greek restaurant

 

Used to or be used to?

Geçmişte artık gerçekleşmeyen veya artık doğru olmayan eylemleri ve durumları ifade etmek için kullanılır. Her zaman geçmişe atıfta bulunur:

She used to sing in a choir, but she gave it up. (She sang, but she doesn’t sing any more)Eskiden bir koroda şarkı söylerdi ama bundan vazgeçti. (Şarkı söyledi ama artık şarkı söylemiyor)

 

Be used to, “alışkın olmak” veya “aşina olmak” anlamına gelir. Geçmişe, bugüne veya geleceğe atıfta bulunabilir. Be used to bir isim tamlaması, bir zamir veya bir fiilin -ing biçimi ile beraber kullanılabilir

 

I work in a hospital, so I’m used to long hours. (I am accustomed to/familiar with long hours.)Bir hastanede çalışıyorum, bu yüzden uzun saatlere alışkınım. (Uzun saatlere alışkınım/aşinayım.)
She lives in a very small village and hates traffic. She’s not used toÇok küçük bir köyde yaşıyor ve trafikten nefret ediyor. Alışık değil
He was a salesman, so he was used to travelling up and down the country. (He was accustomed to/was familiar with travelling.)O bir satıcıydı, bu yüzden ülkede bir aşağı bir yukarı seyahat etmeye alışmıştı. (Seyahat etmeye alışıktı/biliyordu.)

 

Get used to veya become used to da kullanabiliriz

University is very different from school, but don’t worry. You’ll soon get used to it. (or, more formally, You’ll soon become used to it.)Üniversite okuldan çok farklı ama merak etmeyin. Yakında buna alışacaksınız. (veya daha resmi olarak, Yakında buna alışacaksınız.)

 

To be – To get used to

 

(examples with the verb ‘drive’)

Be veya get used to (ardından -ing ile biten bir isim veya fiil gelir) İngilizce öğrenenler için genellikle kafa karıştırıcıdır. Aşağıda bir açıklama ve kullanım örnekleri bulacaksınız.

 

AFFIRMATIVENEGATIVEINTERROGATIVE
Long FormContracted Form
I am used to drivingI am not used to drivingI’m not used to drivingAm I used to driving?
You are used to drivingYou are not used to drivingYou’re not used to drivingAre you used to driving?
He/she is used to drivingHe/she is not used to drivingHe/she isn’t used to drivingIs he/she used to driving?
We are used to drivingWe are not used to drivingWe’re not used to drivingAre we used to driving?
You are used to drivingYou are not used to drivingYou’re not used to drivingAre you used to driving?
They are used to drivingThey are not used to drivingThey’re not used to drivingAre they used to driving?

Be used to, birşeye alışmak, bir şeyi artık tanıdık gelecek kadar düzenli yapmak veya onu kabul etmeyi öğrenmiş olmak demektir.

 

Get used to bir şeye alışır hale gelmektir

 

Be or get ‘used to’ ardından ya bir isim ya da -ing ile biten bir fiil gelir.

 

Noun

 • Tom is used to hard work
 • Julie is used to hard work.

Verb

 • Tom is used to living in a noisy street. (Tom gürültülü bir sokakta yaşamaya alışkındır.)
 • Julie is used to working (Julie çalışmaya alışıktır)

 

Used to’ be ve get ile tüm zamanlarda kullanılır: geçmiş, şimdiki, gelecek ve koşullu.

 

 • Now that I live in France, I am used to driving on the right. (Artık Fransa’da yaşadığım için sağdan sürmeye alıştım.)
 • When you move to the city, you will get used to it. (Şehre taşındığınızda alışırsınız)
 • Before I lived in Italy, I wasn’t used to eating pasta. I got used to it. (İtalya’da yaşamadan önce makarna yemeye alışık değildim. Buna alıştım.)
 • I wasn’t used to the weather. It took me some time to get used to (Havaya alışkın değildim. alışmam biraz zaman aldı)
SubjectVerbNounVerb in -ing form
Tomisused towalking to work
Laurais notused tospicy food
Traffic wardensareused tospicy food
Tourists to Britainare notused todriving on the left
Our grandparentswere notused tomobile phones
Ski instructorsgetused tocold weather
Pedrohas gotused tospeaking English
Alexwill getused toliving in a big city

 

Used to + Infinitive

 

(example : I used to smoke)

used to + yapısı Mastar için kullanılan yapı bazen İngilizce öğrenenler için kafa karıştırıcı olabilir. İşte kullanım örnekleri ile bir açıklama.

 

AFFIRMATIVENEGATIVEINTERROGATIVE
Long FormContracted Form
I used to smokeI did not use to smokeI didn’t use to smokeDid I use to smoke?
You used to smokeYou did not use to smokeYou didn’t use to smokeDid you use to smoke?
He/she used to smokeHe/she did not used to smokeHe/she didn’t used to smokeDid he/she used to smoke?
We used to smokeWe did not use to smokeWe didn’t use to smokeDid we use to smoke?
You used to smokeYou did not use to smokeYou didn’t use to smokeDid you use to smoke?
They used to smokeThey did not used to smokeThey didn’t used to smokeDid they used to smoke?

 

used to + yapısı şu anda artık var olmayan geçmiş bir alışkanlığa veya duruma atıfta bulunmak için kullanılır.

 

Bugün var olmayan geçmiş alışkanlıklara ve durumlara, geçmişte düzenli olarak veya tekrar tekrar yaptığınız ancak bugün artık yapmadığınız şeylere atıfta bulunur.

Yalnızca geçmişte vardır.

 

Used to örnek cümleler

Tom used to drink coffee. Now he prefers tea.Tom kahve içerdi. Şimdi çayı tercih ediyor.
Wendy used to eat meat. Now she’s a vegetarian.Wendy eskiden et yerdi. Şimdi o bir vejeteryan.
Bill used to live in Wales. Now he lives in Scotland.Bill eskiden Galler’de yaşıyordu. Şimdi İskoçya’da yaşıyor.
I used to drive to work. Now I take the underground.İşe arabayla giderdim. Şimdi metroyu kullanıyorum (underground = metro).
My grandfather didn’t use to approve of social networks.Dedem sosyal ağları onaylamazdı.
Eva used to wear glasses. Now she wears contact lenses.Eva gözlük takardı. Şimdi kontakt lens takıyor.
Julie used to fly from London to Paris. Now she takes the Eurostar.Julie eskiden Londra’dan Paris’e uçardı. Şimdi Eurostar’ı (tren) kullanıyor.
Now he uses them every day to stay in contact with his grandchildren!Şimdi torunlarıyla iletişim halinde olmak için her gün bunları kullanıyor!
My mother didn’t use to do much exercise. Now she goes walking with a friend.Annem pek egzersiz yapmazdı. Şimdi bir arkadaşıyla yürüyüşe çıkıyor.

 

Bu yapı, bir şeyin ne sıklıkla gerçekleştiğini veya ne kadar sürdüğünü söylemek için kullanılamaz.

Julie used to visit Paris seven times.Julie visited Paris seven times.
Bill used to live in Wales for three years.Bill lived in Wales for three years.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir