İngilizce have ve have got’ın 10 kullanımı5 min read

Bu gönderide, ingilizce have ve have got arasındaki farkı öğreneceksiniz.ingilizce have got

İngilizce have ve have got arasındaki fark oldukça basittir, ancak her fiili nasıl ve ne zaman kullanacağınızı bilmediğiniz için kafanız karışabilir.

Have ve have got arasındaki ana fark şudur;

 • have kuzey amerikada daha yaygınken
 • have got ingilterede daha yaygındır.

Have got formu daha çok informaldir ve daha çok şimdiki zamanlarda kullanılır.

 

İngilizce HAVE ve HAVE GOT arasındaki farklar

Sahiplik ve ilişki hakkında konuşurken Have ve Have Got

have got ve have aynı anlama gelir. Sahiplik hakkına konuşurken kullanırız:

 • “I have got a new bike.”
 • “I have a new bike.”

İlişki hakkında konuşurken de kullanırız.

 • “He has got a new boyfriend.”
 • “He has a new boyfriend.”

have got özellikle soru cümlelerinde ve negatif cümlelerde ABD ingilizcesinde daha az yaygındır. İngilterede şunu duyabilirsiniz:

 • Have you got time?”

Amerikada daha çok şunu duyarsınız.

 • Do you have time?”

Have got bazen informal kuzey amerika ingilizcesinde kullanılır. Have kullanmadan sadece got da duyabilirsiniz.

Yani şunun yerine;

 • “I have got a problem.”

Şunu duyabilirsiniz;

 • “I got a problem.”

 ‘HAVE GOT’ genel yanlışları

Hatırlayın, do ve got beraber kulanılmaz:

 • “Do you have any children?
 • “Do you have got any children?”

Ayrıca, tekrarlanan veya alışılmış durumlardan bahsederken have got’u kullanmayız. Örneğin, diyoruz ki,

 • “He has got a headache today.”
 • “He has a headache today.”
 • “He has headaches often.”
 • “He has got headaches often.”

HAVE & HAVE GOT: diğer genel kullanımlar

Have ve have got’u İngilizce’de kullanmanın yaygın bir yolunu tartıştık. Şimdi bu fiillerin diğer yaygın kullanımlarına bir göz atalım:

 1. Have: perfect tense fiil formlarında yardımcı fiil olarak:
 • Have you ever been to Argentina?”
 1. Have: aksiyon ve tecrübe hakkında konuşurken:
 • “What time do you usually have dinner?”
 1. Have ve have got mastar hali (to + verb), must gibi zorunluluktan bahsederken:
 • “I have got to study tonight.”
 • “I have to study tonight.”
 1. Have veya have got ve nesne + fiil, aksiyon ve event hakkında konuşmak için:
 • “They had their car stolen last week.”
 1. HAVE: Perfect tense fiil formları

Have, İngilizce’deki üç yardımcı fiilden biridir: ‘do’, ‘be’ ve ‘have’. Perfect tense fiil biçimleri oluşturmak için geçmiş tense ile birlikte have kullanırız:

 • “I have never been to Indonesia.” (present perfect)
 • “I realized that I had met him before.” (past perfect)
 • “We will have been living here for three months next Sunday.” (future perfect progressive)
 • “I would like to have lived in the 1960’s.” (perfect infinitive)

Questions and Negatives

have’i perfect tense fiil formunun bir parçası olarak kullandığımızda, do’suz sorularda ve olumsuzluklarda kullanırız:

 • “Have you heard the news?”
 • “Do you have heard the news?”
 • “I haven’t seen them.”
 • “I don’t have seen them.”

 

 1. HAVE: aksiyon ve deneyimleri konuşmak için
 • “Let’s have some wine.”
 • “When are we having lunch?”
 • “I had a good time at the concert.”

Bu gibi ifadelerde ‘have’, ‘yemek’, ‘içmek’, ‘keyif almak’ veya ‘deneyimlemek’ anlamına gelebilir. Tam anlam, takip eden isme bağlıdır.

İşte bazı yaygın ifadeler:

have breakfasthave lunchhave dinner
have a dreamhave an accidenthave a good time
have a bad dayhave a day offhave a good flight
have a good triphave a conversationhave a disagreement
have a fighthave difficultyhave a problem

 

İngiliz İngilizcesinde “banyo”, “duş”, “dinlenme”, “yüzme” ve “yürüyüş” sözcükleriyle “have” kullanımının daha yaygın olduğunu unutmayın:

 • “I’m going to have a shower.”
 • “Let’s have a walk.”
 • But in American English, ‘take’ is also possible:
 • “I’m going to take a shower.”
 • “Let’s take a walk.”

Deneyimler ve eylemler hakkında konuşurken “have” kullanırken, soru sormak ve olumsuz ifadeler kullanmak için do kullanırız.

 • “Did you have fun?
 • “Had you fun?”
 • “I wonder what we’re having for dinner tonight.”

Bu yapıyı kulanırken kısaltmalar yaygın değildir:

 • “I have dinner at around 8 pm.”
 • “I’ve dinner at around 8 pm.”

 

 1. HAVE ve HAVE GOT: zorunluluklar hakkında konuşurken

Yapılması gereken şeyler hakkında konuşmak için have ve have got’ı kullanabiliriz. Bu yapıda, ‘have/have have’den sonra mastar (to + fiil) kullanırız. Anlam, must’e benzer:

 • “I’m sorry, I have to leave
 • “I have got to go home soon.”
 • Do you often have to write in English?”

Burada have’i normal bir fiil gibi (sorularda ve olumsuzluklarda ‘do’ ile) veya yardımcı fiil gibi (do’suz) kullanabiliriz:

 • “When do you have to go?”
 • “When have you got to go?”

Ancak unutmayın, tekrarlanan zorunluluktan bahsetmek için “have got” kelimesini kullanmayız:

 • “I usually have to be at school at 8.”
 • “I’ve usually got to be at school at 8.”

I Got or I Have Got…?

Konuşulan Amerikan İngilizcesinde bazen have kelimesi konuşurken kısaltıldığı için atlanmış gibi gelebilir. ‘Azaltılmış’, kelimenin tam olarak telaffuz edilmediği anlamına gelir.

Örneğin;

“I have got to go.”

Amerikan ve Kanada İngilizcesi konuşmalarında bunun yerine şunu duyabilirsiniz:

 • “I have got to go.”
 • (Pronounced: I gotta go.)

 

 1. HAVE: ettirgen fiil

Bir şeyin olmasına neden olmaktan bahsetmek istediğimizde nedensel bir fiil kullanırız.

Örneğin;

 • “I cleaned my car.”

Bu, kendim temizlediğim anlamına gelir. Ama temizlemesi için birine para verirsem şunu söyleyebilirim:

 • “I had my car cleaned.”

Get fiili de kullanılabilir.

Haydi nedensel bir fiil olarak kullanırken bazı yaygın yapılara bakalım:

Have Something Done

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi, bu yapıyı başka birinin bizim için yaptığı bir şey hakkında konuşmak için kullanıyoruz:

Have + object + V3 (past participle)

 • “I finally had my laptop repaired.”
 • “I’m going to have my hair cut.”

Bazen birinin bize yaptığı kötü şeylerden bahsetmek için bu yapıyı kullanırız:

 • “They had their car stolen last week!”
 • “We had our house robbed years ago.”

Have Something Happen/Happening

İşte ‘deneyim’ veya ‘oluş’ anlamında kullandığımız yaygın bir yapı:

Have + object + infinitive without to

Have + object + -ing

 • “I had this strange thing happen to me when I was a kid.”
 • “We had water leaking through the ceiling.”

Fark ettiyseniz, (ilk örnekte) olan şeyler için ‘to’ olmadan mastarı ve bir süredir olan veya olan şeyler için -ing biçimini (son örnekte) kullanıyoruz.

Have Someone Do Something

Bu, Amerikan İngilizcesinde yaygın bir yapıdır ve biz onu talimat veya emir vermekten bahsederken kullanırız:

Have + object + infinitive (without to)

 • Have her call me please.”

(Here we mean: “tell her to call me”.)

Bir ‘ing formu’ kullandığımızda, birisinin bir şey yapmamıza neden olduğu anlamına gelir:

Have + object + (-ing)

 • He had me laughing all night.

BE ve HAVE ile ilgili bir not:

Açlık, susuzluk, sıcak, soğuk ve diğer yaygın durumlardan bahsederken, normalde “be” veya “feel” fiilini ve bir sıfat kullanırız, “have” ve bir isim değil.

Bazı örnekler;

 • “I am hungry
 • “I have hunger.”

 

 • “He is twenty eight.”
 • “He has twenty eight.”

 

 • “She is five feet tall.”
 • “What size are your shoes?”
 • “What color are her eyes?”

Tavsiye yazı: İngilizce gramer kuralları

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir