İngilizce Copular verbs (bağlantı fiili, isnat edatı, kosaç fiili) (43 cümle örneği)1 min read

Copular verbs yani fiilleri bir durumu ve değişimi anlatan fiillerdir.copular verb

En sık kullanılan: be (is, am, are, was, were), appear, seem, look, sound, smell, taste, feel, become, get.

Copular verb cümle örnekleri

 • Honey is 
 • The stew smells
 • The milk turned 
 • The night grew 
 • She became a writer.

become, get, grow, go, turn, stay, remain, keep gibi copular fiiller olan ya da olmayan değişimi anlatmak için kullanırlar.

 • I am becoming
 • I am getting
 • I am growing
 • The leaves are going
 • The leaves are turning

Başlı başına kullanılmayan, ancak birlikte kullanıldığı sözcüğe olumluluk, olumsuzluk, sürerlik, kesinlik, olasılık gibi kavramlar veren bildirme eki veya bildirme koşacı -dir ekidir.

 • My mother is a doctor. (Annem bir doktor(dur).)

Olumsuzluk koşacı değil-not sözcüğüdür.

 • My mother is not a doctor. (Annem bir doktor değildir.)

 

Bağlama fiilinden sonra gelen özne hakkında daha çok bilgi verir.

 • The intelligent  (sıfat tamaması)
 • The girl is intelligent. (copular verb ile kullanım)

 

Bir şeyin başka bir şeye eşit olduğunu söylemek için copular verbs/fiilleri kullanırız.

Özneyi bir isme bağlayabiirsiniz:

 • “I am a teacher.”
 • I = a teacher.

Özneyi bir sıfata bağlayabilirsiniz:

 • “He is 
 • He = happy.

Zarf ile copular verb kullanılmaz:

 • “He is happily.” (yanlış)

Copular verbten sonra sıfat kullanırız, zarf kullanmayız.

 • She spoke intelligently.
 • She appears (NOT She appears intelligently)
 • The sea seems
 • The meal looks
 • We are thankful to you.
 • Why does Jane always appear late?
 • She became quite annoying.
 • The food tastes
 • Martin, get
 • The man seemed grateful to me.
 • The plan sounds
 • am intelligent and hard-working.

 

Copular verb ile kurulmuş örnek cümleler 

 • Sarah and John appear upset today.
 • We are 
 • The weather became 
 • eat 
 • You got 
 • He and his friends go crazy every weekend.
 • John fell 
 • We feel wonderful!
 • My dad looks 
 • remained 
 • They seem 
 • It smells 
 • It sounds 
 • The food tastes 

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.myenglishpages.com/english/grammar-exercise-linking-verbs.php

https://usefulenglish.ru/grammar/verbs-exercise-five

https://test-english.com/grammar-points/b2/verbs-of-the-senses/

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir