İngilizce Copular verbs (bağlantı fiili, isnat edatı, kosaç fiili) (43 cümle örneği)3 min read

Copular verbs yani fiilleri bir durumu ve değişimi anlatan fiillerdir.copular verb

En sık kullanılan: be (is, am, are, was, were), appear, seem, look, sound, smell, taste, feel, become, get.

Copular verb cümle örnekleri

 • Honey is sweet
 • The stew smells nice
 • The milk turned yellowish
 • The night grew into morning
 • She became a writer.

become, get, grow, go, turn, stay, remain, keep gibi copular fiiller olan ya da olmayan değişimi anlatmak için kullanırlar.

 • I am becoming writer
 • I am getting old
 • I am growing old
 • The leaves are going down
 • The leaves are turning red

Başlı başına kullanılmayan, ancak birlikte kullanıldığı sözcüğe olumluluk, olumsuzluk, sürerlik, kesinlik, olasılık gibi kavramlar veren bildirme eki veya bildirme koşacı -dir ekidir.

 • My mother is a doctor. (Annem bir doktor(dur).)

Olumsuzluk koşacı değil-not sözcüğüdür.

 • My mother is not a doctor. (Annem bir doktor değildir.)

 

Bağlama fiilinden sonra gelen özne hakkında daha çok bilgi verir.

 • The intelligent  (sıfat tamaması)
 • The girl is intelligent. (copular verb ile kullanım)

 

Bir şeyin başka bir şeye eşit olduğunu söylemek için copular verbs/fiilleri kullanırız.

Özneyi bir isme bağlayabiirsiniz:

 • “I am a teacher.”
 • I = a teacher.

Özneyi bir sıfata bağlayabilirsiniz:

 • “He is 
 • He = happy.

Zarf ile copular verb kullanılmaz:

 • “He is happily.” (yanlış)
Long formShort formExample
I amI’mI am late.
You areYou’reYou are clever.
He isHe’sHe is happy.
She isShe’sShe is hungry.
It isIt’sIt is cold.
We areWe’reWe are late.
You areYou’reYou are sleepy.
They areThey’reThey are great.

Negatif hali

NegationNegation short formQuestion
I am not late.I’m not late.Am I late?
You are not clever.You aren’t clever.Are you clever?
He is not happy.He isn’t happy.Is he happy?
She is not hungry.She isn’t hungry.Is she hungry?
It is not cold.It isn’t cold.Is it cold?
We are not late.We aren’t late.Are we late?
You are not sleepy.You aren’t sleepy.Are you sleepy?
They are not great.They aren’t great.Are they great?

Copular verbten sonra sıfat kullanırız, zarf kullanmayız.

 • She spoke intelligently.
 • She appears (NOT She appears intelligently)
 • The sea seems blue
 • The meal looks nice
 • We are thankful to you.
 • Why does Jane always appear late?
 • She became quite annoying.
 • The food tastes nice
 • The man seemed grateful to me.
 • The plan sounds crazy
 • am intelligent and hard-working.

 

Copular verb ile kurulmuş örnek cümleler 

 • Sarah and John appear upset today.
 • We are friends
 • The weather became cold
 • eat food
 • You got sick
 • He and his friends go crazy every weekend.
 • John fell in love
 • We feel wonderful!
 • My dad looks tired
 • remained single
 • They seem thirsty
 • It smells nice
 • It sounds crazy
 • The food tastes good

 

To-be fiilinin çeşitli kullanımları şu şekildedir (şimdiki zaman)

1. Birinin yaşını söylerken
I am 27.
She is 15 and her brother is 17.
2. Milliyetler hakkında konuşurken
I am Spanish.
We are from Mexico.
3. İş hakkında konuşurken
My sister is a nurse.
Both my neighbors are dentists.
4. İnsanları, eşya ve yerleri tanımlarken
The house is very big.
You are tall and thin.
5. Nerede olduğunu anlatmak için
I am home.
She is at school.

 

To-be fiilinin çeşitli kullanımları şu şekildedir (geçmiş zaman)

1. Geçmişte sizin veya bir başkasının yaşını söyleyin.
Bu, geçmiş bir duruma veya belki de ölmüş bir kişiye atıfta bulunacağınız anlamına gelir:
I was five when I started learning English.
He was 25 when the accident happened.
2. Geçmişteki olayları ve insanları, nesneleri veya yerleri tanımlayın.
It was a very beautiful morning.
He was angry at his father.
The houses were huge.
3. Geçmiş meslekler hakkında konuşun.
She was a nurse before she became a social worker.
My grandpa was an architect.
4. Geçmişte birinin veya bir şeyin nerede olduğunu söyleyin.
He was in the park all morning.
I was home when she called.
5. Geçmişteki milliyetler hakkında konuşun.
Grandma was Irish.
The best wine I drank was from France.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.myenglishpages.com/english/grammar-exercise-linking-verbs.php

https://usefulenglish.ru/grammar/verbs-exercise-five

https://test-english.com/grammar-points/b2/verbs-of-the-senses/

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir