İngilizce future perfect continuous tense (will have been driving) (99 cümle örneği)9 min read

The future perfect continuous tense gelecekte bir noktaya kadar devam edecek eylemleri tanımlayan bir fiil zamanıdır.future perfect continuous

 

Genellikle şu durumlar için kullanılır

 

 • gelecekte belirli bir zamana kadar bir eylemin ilerlemesini ve süresini vurgulamak için.
 • gelecekte belirli bir olaya veya zamana kadar uzanan daha uzun eylemleri veya durumları ifade etmek için
 • belirli bir gelecekte veya şimdi zamanda olduğunu hayal ettiğimiz veya düşündüğümüz şeyi ifade etmek için
 • genellikle eylemin süresine atıfta bulunarak, gelecekte belirli bir zamanda devam etmekte olan bir eylemin uzunluğunu vurgulamak için

 

Conjugation/Cümle kurulumu

positiveS + WILL HAVE BEEN + V-ing + OI will have been speaking
negativeS + WILL not HAVE BEEN + V-ing + OI will not have been speaking
questionWill + S + HAVE BEEN + V-ing + OWill I have been speaking?

Cümle kurulumu örneği/ zamirlere göre

subjectauxiliary verbauxiliary verbauxiliary verbmain verb
positiveIwillhavebeenworkingfor four hours.
Youwillhavebeentravellingfor two days.
negativeShewillnothavebeenusingthe car.
Wewillnothavebeenwaitinglong.
questionWillyouhavebeenplayingfootball?
WilltheyhavebeenwatchingTV?

Contractions/kısaltmalar

long formcontractionexample
will…’llthey’ll
will not…’ll not/… won’tI’ll not/I won’t

Negatif kısaltma

Example:

 • He’ll not have been driving for six hours.

 

Spelling Rules/Yazım kuralları

Fiil -e ile bitiyorsa -e silinir. Fakat -ee, -oe ve -ye değişmeden kalır.

Example:

 • come– coming
 • but: agree– agreeing

Son ünsüzden önce kısa vurgulu sesli harf bulunan kelimelerde son ünsüz iki tane olur. Ancak, -w, -x ve -y iki katına çıkmaz

Example:

 • sit – sitting
 • but: mix– mixing

İngiliz İngilizcesinde bir sesli harften sonra son ünsüz -l her zaman iki tane olur, ancak Amerikan İngilizcesinde değildir.

Example:

 • travel– travelling (British)
 • traveling (American)

Fiil -ie ile bitiyorsa sonundaki harf -y ile değişir

Example:

 • lie– lying

 

Zaman belirteçleri

 • next year
 • by this time
 • last week

 

Future perfect continuous tense kullanıldığı Yerler

 

Gelecekte belirli bir zamana kadar bir eylemin ilerlemesini ve süresini vurgulamak için. Future perfect continuous ifadesini kullandığımızda, geçmişteki bir eyleme gelecekteki bir noktadan bakarız. Bu zaman kipi ayrıca bunun belirli bir zamanda gerçekleşmiş olabileceğine dair varsayımları da ifade eder.

 

You will have been learning English for two months by JanuaryOcak ayına kadar iki aydır İngilizce öğreniyor olacaksınız.
He will have been watching Tv for three hours by ten.Onda üç saattir televizyon izliyor olacak.

 

Genellikle eylemin süresine atıfta bulunarak, gelecekte belirli bir zamanda devam etmekte olan bir eylemin uzunluğunu vurgulamak için

 

In ten minutes you will have been driving non-stop for six hours.On dakika içinde altı saattir durmaksızın araba kullanıyor olacaksınız.
He’ll be tired when he gets here. He‘ll have been travelling all day.Buraya geldiğinde yorgun olacak. Bütün gün seyahat etmiş olacak.

 

Belirli bir gelecekte veya şimdi zamanda olduğunu hayal ettiğimiz veya düşündüğümüz şeyi ifade etmek için

 

The cars will have been waiting for hours for the accident to be cleared.Arabalar kazanın temizlenmesi için saatlerce bekliyor olacak.

 

 

Gelecekte belirli bir olaya veya zamana kadar uzanan daha uzun eylemleri veya durumları ifade eder

 

Will you have been working when I arrive?Ben geldiğimde çalışıyor olacak mısın?
He won’t have been studying long enough to qualify.Kalifiye olmak için yeterince uzun süre çalışmamış olacaktır.
How long will Jo have been working when he retires?Jo emekli olduğunda ne kadar süredir çalışıyor olacak?
Next month I’ll have been studying Chinese for two years.Gelecek ay iki yıldır Çince çalışıyor olacağım.
Ram starts waiting at 9 am. I am late and cannot arrive before 10 am. Ram will have been waiting for an hour by the time I meet him.Ram sabah 9’da beklemeye başlar. Geç kaldım ve saat 10’dan önce gelemeyeceğim. Onunla tanıştığımda Ram bir saattir bekliyor olacak.
Next week Jane is going to swim from England to France. By the time she gets to France she‘ll have been swimming non-stop for over thirteen hours.Gelecek hafta Jane İngiltere’den Fransa’ya yüzecek. Fransa’ya vardığında, on üç saatten uzun süredir hiç durmadan yüzüyor olacaktır.

 

Soru etiketi olarak

 

 • You won’t have been drinking, will you?

 

Future perfect continuous tense örnek cümleler

SıraSentenceTürkçesi
1They will have been seeing it.Bunu görüyor olacaklar.
2I will have been wiping my car.Arabamı siliyor olacağım.
3I will have been buying a house.Bir ev alıyor olacağım.
4They will not have been reading.Okumamış olacaklar.
5I will have been going to England.İngiltere’ye gitmiş olacağım.
6I will have been losing my passport.Pasaportumu kaybetmiş olacağım.
7Will you have been studying English?İngilizce çalışıyor olacak mıydın?
8He will have been sleeping all morning.Bütün sabah uyumuş olacak.
9They will have been finishing the work.İşi bitirmiş olacaklar.
10They will have been retaining the movie.Filmi ellerinde tutacaklar.
11I will have been bringing my certificates.Sertifikalarımı getiriyor olacağım.
12Will it have been raining for three hours?Üç saattir yağmur yağacak mı?
13They will not have been going for a picnic.Pikniğe gitmeyecekler.
14Will you have been working for a long time?Uzun süredir çalışıyor olacak mısın?
15He will have been studying English tomorrow.Yarın İngilizce çalışıyor olacak.
16I will have been living in Istanbul for two years.İki yıldır İstanbul’da yaşıyor olacağım.
17Will I have been regretting this mistake I made?Yaptığım bu hatadan pişman olacak mıyım?
18How long will you have been dating on april 12th?12 Nisan’da ne kadar süredir çıkıyor olacaksınız?
19Will they have been playing tennis since morning?Sabahtan beri tenis oynuyor olacaklar mı?
20He will not have been reading a newspaper tomorrow.Yarın gazete okumuyor olacak.
21I will have been playing tennis tomorrow afternoon.Yarın öğleden sonra tenis oynuyor olacağım.
22Just now he will have been listening to everything.Az önce her şeyi dinliyor olacak.
23By June, I will have been studying English for 3 yearsHaziran ayına kadar 3 yıldır İngilizce çalışıyor olacağım.
24Will the baby have been playing with toys for one hour?Bebek bir saattir oyuncaklarla oynuyor olacak mı?
25Will we have been working in the company for two years?İki yıldır şirkette çalışıyor olacak mıyız?
26By 14, they will have been playing football for 3 hours.14 yaşına geldiklerinde 3 saattir futbol oynuyor olacaklar.
27I will have been living in England for 10 years by 2030.2030 yılına kadar 10 yıldır İngiltere’de yaşıyor olacağım.
28At 4 o’clock, we will have been waiting you for one hour.Saat 4’te sizi bir saattir bekliyor olacağız.
29She will have been studying when you will be in the exam.Sen sınava gireceğin zaman o çalışıyor olacak.
30Will she have been teaching French for 1o years next year?Gelecek yıl 10 yıldır Fransızca öğretiyor olacak mı?
31She will have been sleeping for one hour when he gets home.Eve geldiğinde bir saattir uyuyor olacak.
32She will not (won’t) have been studying Japanese next year.Gelecek yıl Japonca çalışıyor olmayacak.
33I will have been travelling to Japan by this time next week.Gelecek hafta bu zamanlar Japonya’ya seyahat ediyor olacağım.
34At five o’clock, the baby will have been crying for one hour.Saat beşte bebek bir saattir ağlıyor olacak.
35I will not have been going to America for a holiday next week.Gelecek hafta tatil için Amerika’ya gitmeyeceğim.
36Will they have been waiting for three hours when we come back?Geri döndüğümüzde üç saattir bekliyor olacaklar mı?
37He will not (won’t) have been playing football tomorrow evening.Yarın akşam futbol oynuyor olmayacak.
38He will not have been living there for a month, it is temporary.Bir aydır orada yaşamıyor olacak, geçici.
39By midnight they will have been studying for exams for ten hours.Gece yarısına kadar on saattir sınavlar için çalışıyor olacaklar.
40When I am at school, my family will have been flying to New York.Ben okuldayken, ailem New York’a uçuyor olacak.
41By next year, they will have been going to England for five years.Önümüzdeki yıl, beş yıldır İngiltere’ye gidiyor olacaklar.
42She will have been sleeping at home for two hours when we arrives.Biz vardığımızda iki saattir evde uyuyor olacak.
43They will have been traveling for a year when they come back here.Buraya döndüklerinde bir yıldır seyahat ediyor olacaklar.
44I will have been working for seven hours by the time the boss comesPatron gelene kadar yedi saattir çalışıyor olacağım.
45I will not have been shopping in Wednesday, you can come to see me.Çarşamba günü alışveriş yapmayacağım, beni görmeye gelebilirsin.
46Paula is not going to have been doing workouts for over three hours.Paula üç saatten fazla süredir antrenman yapmıyor olmayacak.
47I will have been working when you will come here for dinner tomorrow.Yarın akşam yemeği için buraya geldiğinde ben çalışıyor olacağım.
48By the end of the year, we will not living in Australia for four years.Yıl sonuna kadar Avustralya’da dört yıl yaşamayacağız.
49He will have been playing the guitar for ten years when he turn twenty.Yirmi yaşına geldiğinde on yıldır gitar çalıyor olacak.
50Will Moses have been feeling sad by the time I make a surprise for him?Ben ona sürpriz yaptığımda Musa üzgün mü olacak?
51They will have been teaching German for 5 years by the end of this year.Bu yılın sonunda 5 yıldır Almanca öğretiyor olacaklar.
52We will not have been living there for two years by the end of this year.Bu yılın sonunda iki yıldır orada yaşıyor olmayacağız.
53Will I have been learning French for ten years when I finish this school?Bu okulu bitirdiğimde on yıldır Fransızca öğreniyor mu olacağım?
54By the end of this week, will I have been living with his for five months?Bu haftanın sonunda, beş aydır onunla yaşıyor olacak mıyım?
55When I finish this school, I will have been learning French for ten years.Bu okulu bitirdiğimde on yıldır Fransızca öğreniyor olacağım.
56Will you have been speaking English for two years by the end of this year?Bu yılın sonunda iki yıldır İngilizce konuşuyor olacak mısınız?
57Richard will have been studying at the library for six hours by nine o’clock.Richard saat dokuza kadar altı saattir kütüphanede çalışıyor olacak.
58We will not (won’t) have been living there for two years by the end of this year.Bu yılın sonunda iki yıldır orada yaşıyor olmayacağız.
59By the end of this month, I will have been studying for the school for five years.Bu ayın sonunda, beş yıldır okula çalışıyor olacağım.
60Will have you been working in this company for five years by the end of this year?Bu yılın sonunda beş yıldır bu şirkette çalışıyor olacak mısınız?
61By the end of this year, I will not have been working for the company for three years.Bu yılın sonunda, şirkette üç yıldır çalışmıyor olacağım.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir