İngilizce between ve among farkı (42 örnek cümle)2 min read

Between, iki veya daha fazla farklı varlığı ayırırken kullanılır: insanlar, öğeler, zamanlar, eylemler, olaylarbetween among vb.

“Between” den sonra gelen en yaygın fiiller şunlar; choose, differentiate, distinguish, divide.

Among, farklı olmayan insanlar veya şeyler içindeki veya bunlarla çevrili birisine veya bir şeye atıfta bulunmak için kullanılır.

Birinin veya bir şeyin daha büyük bir grubun parçası olduğunu gösterir.

‘Among’un ardından çoğul bir isim (among friends) veya çoğul bir isim tamlaması (among those who attended) gelir.

Between ve among örnek cümleler

BETWEENAMONGBETWEEN (Türkçesi)AMONG (Türkçesi)
Carla sat between Alex and Hugo.You’ll be safe here among friends.Carla, Alex ve Hugo’nun arasına oturdu.Burada, arkadaşlarınızın arasında güvende olacaksınız.
The museum is open between 9 am and 7 pm.A spy was among those listening.Müze 09:00 ile 19:00 saatleri arasında açıktır.Dinleyenler arasında bir casus da vardı.
Where was he between 7 and 9 pm?The dog ran among all the children.Akşam 7 ile akşam 9 arasında neredeydi?Köpek tüm çocukların arasında koştu.
The church was built between 1850 and1900.There are babies among the refugees.Kilise 1850 ile 1900 yılları arasında inşa edilmiştir.Mülteciler arasında bebekler var.
Latvia is between Estonia and Lithuania.Panic spread among the hostages.Letonya, Estonya ile Litvanya arasındadır.Rehineler arasında panik yayıldı.
It fell between the sofa and the wall.Sam felt a stranger among the guests.Kanepe ve duvar arasına düştü.Sam, konuklar arasında bir yabancı hissetti.
Joe parked the car between two lorries.Honesty is among her good qualities.Joe arabayı iki kamyonun arasına park etti.Dürüstlük onun iyi nitelikleri arasındadır.
A river runs between the two states.There were ducks among the geese.İki eyalet arasında bir nehir geçer.Kazlar arasında ördekler de vardı.
The line between the columns was red.My ring fell among the flowers.Sütunlar arasındaki çizgi kırmızıydı.Yüzüğüm çiçeklerin arasına düştü.
A fight started between the two men.Pedro was among the supporters.İki adam arasında bir kavga başladı.Pedro taraftarlar arasındaydı.
A bus runs between terminals 1 and 2.The hut was built among the trees.1 ve 2 numaralı terminaller arasında bir otobüs çalışır.Kulübe ağaçların arasına inşa edilmiştir.
There is rivalry between Eva and Amy.There was tension among the actors.Eva ve Amy arasında bir rekabet vardır.Oyuncular arasında gerilim vardı.
Vicky had a choice between Harvard, Brown, and Yale.Eva found a CD among the books.Vicky’nin Harvard, Brown ve Yale arasında bir seçeneği vardı.Eva, kitaplar arasında bir CD buldu.
I see no difference between A and B.I chose one among those proposed.A ve B arasında hiçbir fark görmüyorum.Önerilenler arasından birini seçtim.
It’s difficult to choose between the two options.Alice was among those selected.İki seçenek arasında seçim yapmak zordur.Alice seçilenler arasındaydı.
The ball rolled between the desk and the wall.The author lives among artists and writers.Top masa ile duvar arasında yuvarlandı.Yazar, sanatçılar ve yazarlar arasında yaşar.
A cyclist was caught between the car and the lorry.They strolled among the crowds in Red Square.Araba ile kamyon arasında bir bisikletçi sıkıştı.Kızıl Meydan’daki kalabalıklar arasında gezindiler.
The hotel is between the mountains and the sea.Hugo was among those selected for the team.Otel, dağlar ve deniz arasındadır.Hugo, ekip için seçilenler arasındaydı.
A train runs between Oxford and London.No survivors were found among the passengers.Oxford ve Londra arasında bir tren çalışır.Yolcular arasında hayatta kalan bulunmadı.

 

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir