İngilizce inversion (devrik cümle) (90 cümle örneği)6 min read

Inversion (devrik cümle) fiili özneden önceye koymak demektir.inversion

Genellikle vurgu veya güç eklemek veya özel bir etki vermek için sözcüklerin normal sırası tersine çevrilir.

Vurgulamak istediğimiz kısım genellikle cümlenin başındadır.

İngilizce cümlelerde özneden önce fiilin ters çevrilmesi yaygın bir olgu olsa da günlük konuşmada kullanılmaz. Daha çok resmi ifadelerde veya yazılı olarak bulunur.

Özel bir etkisi veya vurgusu olmayan bir cümlede, kelimelerin normal sırası korunur.

Example 1 : I have never seen such a beautiful rose.
Example 2 : Never have I seen such a beautiful rose.

Örnekte 2 numaralı ters çevirme, tüm yaşamınız boyunca bu kadar güzel bir gül görmediğiniz gerçeğini vurgulamak için kullanılmıştır.

Devrik cümleyi (inversion) ne zaman kullanabiliriz?

 

Tersine çevirmenin ne zaman kullanılabileceğini hatırlamak bazen zordur. İşte size yardımcı olacak bazı yönergeler ve örnekler.

 

Günlük ingilizcede inversion şunlar için kullanılır :

 • Soru yapmak için: Does he? Can you?
 • ‘so’, ‘neither’, ‘nor’dan sonra : So do I, neither do I, nor do I.

Yazılı İngilizcede ve çok resmi bir tarzda, aşağıdaki durumlarda ters çevirme kullanılabilir.:

Olumsuz zarf ifadelerinden sonra

At no point was the price mentioned.Hiçbir noktada fiyattan bahsedilmedi.
In no way can he be held responsible.Hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
At no time did she say she would come.Hiçbir zaman geleceğini söylemedi.
In no way do I agree with your methods.Yöntemlerinize hiçbir şekilde katılmıyorum.
By no means is it easy to overcome shyness.Utangaçlığın üstesinden gelmek hiç de kolay değildir.
Never before have I witnessed such violence.Daha önce hiç bu tür bir şiddete tanık olmamıştım.
Not since my childhood have I had so much fun!Çocukluğumdan beri hiç bu kadar eğlenmemiştim!
Not for a moment did I think I would get the job!Bir an için işi alacağımı düşünmedim!
Under no circumstances can we accept credit cards.Hiçbir koşulda kredi kartlarını kabul edemeyiz.
Never again will I return to that hotel. It was awful!Bir daha asla o otele geri dönmeyeceğim. Berbattı!
Not until I heard my name did I believe I had won the race.Adımı duyana kadar yarışı kazandığıma inanmadım.
On no account should you allow children to use these scissors.Çocukların bu makasları kullanmasına hiçbir şekilde izin vermemelisiniz.

Zarflı yer ifadelerinden sonra

Round the corner came the postman.Postacı köşeyi dönünce geldi.
In the sink sat a stack of dirty dishes.Lavaboda bir yığın kirli bulaşık duruyordu.
On the doorstep was a bunch of flowers.Kapının önünde bir demet çiçek vardı.
At the main entrance stood a policeman.Ana girişte bir polis duruyordu.

‘seldom’, ‘rarely’, ‘never’, ‘little’dan sonra

Seldom have I seen such a beautiful view.Nadiren bu kadar güzel bir manzara gördüm.
Rarely did he pay anyone a compliment.Nadiren birine iltifat ederdi.
Never had I felt so happy.Hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim.
Little did he imagine how dangerous it would be.Bunun ne kadar tehlikeli olacağını çok az hayal etmişti.
Never have we witnessed such cruel behaviour by one child to another. (or We have never witnessed …)Bir çocuğun diğerine bu kadar zalimce davranışına hiç tanık olmadık. (veya Biz hiç tanık olmadık …)
Seldom does one hear a politician say ‘sorry’. (or One seldom hears …)Bir politikacının “özür dilerim” dediğini nadiren duyarsınız. (veya İnsan nadiren duyar …)

After ‘hardly’, ‘scarcely’, ‘barely’, ‘no sooner’, bir şey diğerinden sonra olursa.

Hardly had I begun to speak when I was interrupted.Sözüm kesildiğinde konuşmaya yeni başlamıştım.
Scarcely had we started our meal when the phone rang.Telefon çaldığında yemeğimize yeni başlamıştık.
Barely had they finished the match when the rain started to fall.Yağmur yağmaya başladığında maçı yeni bitirmişlerdi.
No sooner had I arrived than they all started to argue.Ben gelir gelmez hepsi tartışmaya başladı.

‘only’ ve ‘not only’ ile başlayan zarf ifadelerinden sonra

Only after the meeting did I realize the importance of the subject.Konunun önemini ancak toplantıdan sonra anladım.
Only when the plane landed safely did he calm down.Ancak uçak güvenli bir şekilde indiğinde sakinleşti.
Only by working long hours could they afford to buy a car.Yalnızca uzun saatler çalışarak bir araba satın alabildiler.
Not only was the food plentiful, it was also delicious.Yiyecek sadece bol değil aynı zamanda lezzetliydi.
Not only could she sing, she could also play the piano.Sadece şarkı söylemekle kalmıyor, aynı zamanda piyano da çalabiliyordu.
Not only was the car slow, it was also very uncomfortable.Araba yalnızca yavaş değildi, aynı zamanda çok rahatsızdı.

Koşullu “if” cümleleri ve inversion
Şartlı cümlelerde bazen “if” ile devrik cümleyi değiştirebiliriz.

 • If I had known it would be so difficult I would never have enrolled.
  With inversion: → Had I known it would be so difficult I would never have enrolled.
 • If we had known she was alone we could have called her.
  With inversion: → Had we known she was alone we would have called her.

“here’ ve ‘there’ Ünlem kelimelerinden sonra 

Here comes the winner!İşte kazanan geliyor!
Here comes the bus!Otobüs geliyor!
There goes the bell!İşte zil çalıyor!
There goes all our money!Bütün paramız gidiyor!

‘so/such’ …’that’ ten sonra: (formal)

 • So + adjective + verb … ‘that’
  So expensive was the journey that they had to borrow money.Yolculuk o kadar pahalıydı ki borç para almak zorunda kaldılar.
  So strange were my surroundings that I couldn’t sleep.Çevrem o kadar tuhaftı ki uyuyamadım.
  So exhausted was the hiker that he went straight to bed.Yürüyüşçü o kadar yorgundu ki doğruca yatağa gitti.
 • ‘Such’ + verb + noun … ‘that’
  Such was the wind that we couldn’t open the door.Öyle bir rüzgar vardı ki kapıyı açamadık.
  Such was their excitement that the children couldn’t stay quiet.O kadar heyecanlıydılar ki çocuklar sessiz kalamadı.
  Such was her fear that she couldn’t utter a word.O kadar korkuyordu ki tek kelime edemedi.

Aktarım fiilleri olan “say” ve “ask” fiillerinden sonra

 • “I love you”said Harry.
 • “How far is it?”asked the passenger.

 

‘so’, ‘neither’, ‘nor’ :  So do I, neither do I, nor do I.

SO 

 

SO, konuşmacı veya başka bir kişi ile ilgili olumlu ifadelerle anlaşmayı göstermek için kullanılır.

 

SO + Auxiliary + Subject (pronoun) :  So do I

 

Hatırlayın:

Yanıttaki Yardımcı, orijinal ifadedeki fiil zamanıyla aynı olmalıdır.

 

Örnekler :

Speaker ASpeaker BTürkçesiAnlamıTürkçesi
Charlie likes chocolate.So do IBen de.I like chocolate too.Ben de çikolata severim.
Emma lives in London.So does Amanda.Amanda daAmanda lives in London too.Amanda da Londra’da yaşıyor.
Alex can swim.So can Jenny.Jenny deJenny can swim too.Jenny de yüzebilir.
Pedro is good at sports.So is Rafael.Rafael deRafael is good at sports too.Rafael sporda da iyidir.
Our teachers are very strict.So are ours.Bizimki deOur teachers are very strict too.Öğretmenlerimiz de çok katıdır.
Enzo would love to work in Paris.So would I.Ben de.I would love to work in Paris too.Ben de Paris’te çalışmayı çok isterim.
Alex will be angry.So will IBen de.I will be angry too.Ben de kızacağım.

 

Neither

 

NEITHER olumsuz ifadelerle anlaşma göstermek için kullanılır.

NEITHER anlamında hiçbir değişiklik olmadan NOR ile değiştirilebilir.

 

Neither + Auxiliary + Subject (pronoun) :  Neither do I (Nor do I)

 

Hatırlayın :

Yanıttaki Yardımcı, orijinal ifadedeki fiil zamanıyla aynı olmalıdır.

 

Örnekler

Speaker ASpeaker BTürkçesiAnlamıTürkçesi
Sam doesn’t want to go out.Neither do I.Ben de.I don’t want to go out either.Ben de çıkmak istemiyorum.
Wendy can’t cook.Neither can I.Ben de.I can’t cook either.Ben de yemek yapamam.
Jason doesn’t have a ticket.Neither does Tom.Tom da öyle.Tom doesn’t have a ticket either.Tom’un da bir bileti yok.
I can’t speak Chinese.Neither can Julie.Julie de yapamaz.Julie can’t speak Chinese either.Julie de Çince konuşamıyor.
Peter hasn’t finished yet.Neither has James.James deJames hasn’t finished yet either.James de henüz bitirmedi.
Meg couldn’t come today.Neither could Amy.Amy deAmy couldn’t come either.Amy de gelemedi.
Dad won’t pay attention.Neither will Mum.Annem deMum won’t pay attention either.Annem de dikkat etmez.

 

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir