İngilizce sıfat karşılaştırma (Comparison-Superlative) (30 cümle örneği)11 min read

Sıfat karşılaştırması sıfatları derecelendirmek için yapılıyor.

Yani;

 • güçlü (strong)
 • sıfat karşılaştırmadaha güçlü (stronger)
 • en güçlü (strongest)

İsimleri/zamirleri tanımlamak, ölçmek, değiştirmek veya tanımlamak için sıfatlar kullanılır.

Sıfatların, bir şeyi/kişiyi başka bir şeyle karşılaştıran sıfat dereceleri veya karşılaştırma dereceleri adı verilen kendi dereceleri vardır. Bunlara sıfat karşılaştırma deniyor.

Sıfat karşılaştırması üç derecedir.

 • Positive degree – The cat runs fast.
 • Comparative degree – The cat runs faster than dogs.
 • Superlative degree – The cat runs fastest of all animals.

 

Karşılaştırmalı ve Üstün Derecelerin Oluşturulması

Sıfatların karşılaştırmalı ve üstünlük derecelerini oluşturmanın kuralları şunlardır:

İşte zarfların karşılaştırmalı ve üstünlük derecelerini oluşturmanın kuralları:

Zarf tipiPositive Degree örneğiComparative örneğiSuperlative örneği
Tek hücrelifast (hızlı)Er ekleest ekle
faster (daha hızlı)fastest (en hızlı)
Birden çok hücrelicarefully (Dikkatlice)less veya more eklemost veya least ekle
more carefully (daha dikkatlice)most carefully (en dikkatlice)
düzensizKural yokKural yok
badly (kötü)worse (daha kötü)worst (en kötü)
well (iyi)better (daha iyi)best (en iyi)

Daha fazla örnek;

Sıfat türüPositive degree örneğiTürkçesiComparative Degree oluşturmaTürkçesiSuperlative Degree kurulumuTürkçesi
Tek heceliadd eradd est
stronggüçlüstrongerdaha güçlüstrongesten güçlü
WeakzayıfWeakerdaha zayıfWeakesten zayıf
CoolserinCoolerdaha serinCoolesten serin
SoonyakındaSoonerdaha yakındaSoonesten yakında
DeepderinDeeperdaha derinDeepesten derin
GreatharikaGreaterdaha harikaGreatesten harika
Tek heceli, sonu ünlü ve ünsüzle bitenÇift sessiz harf + erÇift sessiz harf + est
thinincethinnerdaha incethinnesten ince
BigbüyükBiggerdaha büyükBiggesten büyük
FatkiloluFatterdaha kiloluFattesten kilolu
HotsıcakHotterdaha sıcakHottesten sıcak
RedkırmızıRedderdaha kırmızıReddesten kırmızı
sadüzgünSadderdaha üzgünSaddesten üzgün
Tek heceli olumlu sıfatların son harfi olan “Y” ve “Y” harfinden önce bir ünsüz bulursak, “Y” yerine “Ier” ve “Est” ile üstünlük derecesi ekleyerek çift ünsüzle karşılaştırmalı derece yaparız.HappymutluHappierdaha mutluHappiesten mutlu
EasykolayEasierdaha kolayEasiesten kolay
HeavyağırHeavierdaha ağırHeaviesten ağır
MerryşenMerrierdaha şenMerriesten şen
WealthyzenginWealthierdaha zenginWealthiesten zengin
PrettytatlıPrettierdaha tatlıPrettiesten tatlı
TinyminikTinierdaha minikTiniesten minik
LivelycanlıLivelierdaha canlıLiveliesten canlı
GloomykasvetliGloomierdaha kasvetliGloomiesten kasvetli
DrykuruDrierdaha kuruDriesten kuru
BusymeşgulBusierdaha meşgulBusiesten meşgul
Birden çok heceliless veya more eklemost veya least ekle
famousünlümore famousdaha ünlüleast famousen ünlü
ExpensivepahalıMore/less expensivedaha pahalıMost/lest expensiveen pahalı
BeautifulgüzelLess beautifuldaha güzelLeast beautifulen güzel
CarefuldikkatliMore carefuldaha dikkatliLeast carefulen dikkatli
UsefulkullanışlıMore usefuldaha kullanışlıMost usefulen kullanışlı
DifficultzorMore difficultdaha zorMost difficulten zor
FaithfulsadıkLess faithfuldaha sadıkLeast faithfulen sadık
InterestingilginçMore interestingdaha ilginçMost interestingen ilginç
DangeroustehlikeliLess dangerousdaha tehlikeliLeast dangerousen tehlikeli
GenerouscömertMore generousdaha cömertMost generousen cömert
HonestdürüstLess honestdaha dürüstLeast honesten dürüst
FamousünlüMore famousdaha ünlüMost famousen ünlü
ImportantönemliMore importantdaha önemliMost importanten önemli
ComfortablerahatMore comfortabledaha rahatMost comfortableen rahat
Birden çok heceli “y” ile bitiyorsa“y” ‘yi sil ve “ier” ekle“y” ‘yi sil ve “iest” ekle
sillyşapşalsillierdaha şapşalsilliesten şapşal
lessleast
less sillydaha şapşalleast sillyen şapşal
düzensizlerKural yokKural yok
GoodiyiBetterdaha iyiBesten iyi
BadkötüWorsedaha kötüWorsten kötü
LategeçLater/latterdaha geçLast/latesten geç
LittleazLessdaha azLeasten az
ManyçokMoredaha çokMosten çok
MuchfazlaMoredaha fazlaMosten fazla
WelliyiBetterdaha iyiBesten iyi

 

Sıfat karşılaştırma Kuralları 

Rule 1. İki öğe/kişi karşılaştırıldığında, ‘than’ sözcüğüyle ilişkili olarak sıfat sözcüğüne ‘er’ getirilerek karşılaştırmalı bir derece kullanılır. Bazı durumlarda “than” kullanılır.

Sıfat karşılaştırmalı derece örneği:

She is smarter than her sister.O, kız kardeşinden daha akıllıdır.
She is more cheerful than her sister.Ablasından daha neşeli.

 

Benzer şekilde ikiden fazla şey/kişi karşılaştırıldığında sıfat sözcüğüne “est” getirilerek üstünlük derecesi kullanılır veya bazı durumlarda “most” kullanılır.

 

Superlative derece örneği:

 

He is the strongestO en güçlü
He is the most handsomeO en yakışıklı

 

Rule 2. Tek bir şeyin/kişinin niteliklerini karşılaştırırken ‘more’ kullanılır. İlk sıfat tek heceli bir kelime olsa bile.

 

Sıfat karşılaştırma örneği:

 

 • Incorrect – She is smarter than him.
 • Correct – She is more smart than him

 

Rule 3. Çift karşılaştırmalı sıfatlar veya üstünlük sıfatları kullanmayın.

 

Sıfat karşılaştırma derecesi örnekleri:

 

 • Incorrect – These mangoes are more tastier than those.
 • Correct – These mangoes are tastier than those.

 

Rule 4. Mutlak anlam ifade eden sıfatlarla asla “more or most” kullanmayın.

 

Sıfat karşılaştırma derecesi örneği:

 

 • Incorrect – This track is more parallel to that one
 • Correct – This track is parallel and the other is not.

 

Rule 5. senior, junior, superior, inferior, preferable, prefer, elder gibi ‘to’ ile birlikte gelen birkaç sıfat vardır. Bu sıfatlarla ‘than’ kullanmayın.

 

Sıfat örneklerinin derecesi:

 

 • Incorrect: I am elder than her.
 • Correct: I am elder to her.
 • Incorrect – This car brand is superior than that.
 • Correct – This card brand is superior to that.

 

Rule 6. İki şeyi karşılaştırırken benzerlik olmalı yani benzer şeyler karşılaştırılmalı.

 

Karşılaştırmalı derece örneği:

 

 • Incorrect – This wall colour is more beautiful than the old one. (wall colour is compared with the wall)
 • Correct  – This wall colour is more beautiful than that of the old one. (compare wall colour with wall colour)

 

Rule 7. Karşılaştırmalı derece üstün derece anlamında kullanıldığında

 

Aynı gruptaki şey/kişi karşılaştırıldığında ‘any other’ kullanın

 

 • Incorrect: Reena is smarter than any student of her class.
 • Correct: Reena is smarter than any other student of her class.

 

Grubun dışında kişi ve şeyler karşılaştığında “any” kullanın.

 

 • Incorrect: Delhi is cleaner than any other city in Bangladesh.
 • Correct: Delhi is cleaner than any city in Bangladesh.

 

Rule 8. Aynı cümlede farklı karşılaştırma derecelerinde iki sıfat kullanıldığında, her ikisi de kendi içinde tam olmalıdır.

 

 • Incorrect- She is as good if not worse than her sister.
 • Correct – She is as good as if not worse than her sister.

 

Rule 9. Karşılaştırılan şey/kişi arasındaki farkın küçük mü yoksa büyük mü olduğunu göstermek için, bir sıfatın karşılaştırmalı derecesi için niceleyiciler kullanırız, örneğin: (A bit, a little, a lot, far, much, a great deal, significantly, etc).

 

Example:

My hostel is only marginally bigger than yours.Benim pansiyonum sizinkinden yalnızca marjinal olarak daha büyük.
She is a little more popular than her sister in their school.Okullarında kız kardeşinden biraz daha popüler.
Australia is slightly smaller than Africa.Avustralya, Afrika’dan biraz daha küçüktür.

 

Üstün sıfat derecelerine sahip niceleyiciler kullanmıyoruz, ancak üstün dereceli karşılaştırmalarla yaygın olarak kullanılan belirli ifadeler var.

 

Example:

In metropolitan cities, metros are by far the cheapest mode of transportation.Metropol şehirlerde metrolar açık ara en ucuz ulaşım şeklidir.
Sanskrit is one of the oldest languages in the world.Sanskritçe, dünyanın en eski dillerinden biridir.
Siddhivinayak is the second richest temple in India.Siddhivinayak, Hindistan’daki en zengin ikinci tapınaktır.

 

Rule. 10. Düzensiz sıfatlar için karşılaştırma derecesini değiştirirken kelimeye ‘er’ veya ‘est’ eklemek yerine kelime tamamen değişiyor.

Examples:

She has little milk in the jar.Kavanozda çok az süt var.
She has less milk than he has.Onun sahip olduğundan daha az sütü var.
She has the least amount of milk.En az süt miktarına sahiptir.

 

Örnekler

Positive DegreeTürkçesiComparative DegreeSuperlative Degree
angrysinirliangrierangriest
ablehünerliablerablest
badkötüworseworst
bitteracıbittererbitterest
bigbüyükbiggerbiggest
blandmülayimblanderblandest
blacksiyahblackerblackest
bloodykanlıbloodierbloodiest
boldgözü pekbolderboldest
bluemavibluerbluest
bossyotoriterbossierbossiest
briefkısa bilgibrieferbriefest
bravecesurbraverbravest
brightparlakbrighterbrightest
busyMeşgulbusierbusiest
beautifulGüzelmore beautifulmost beautiful
broadkalınbroaderbroadest
calmsakincalmercalmest
chewyçiğnenebilirchewierchewiest
cheapucuzcheapercheapest
chubbyhantalchubbierchubbiest
cleantemizcleanercleanest
classyşıkclassierclassiest
cleartemizclearerclearest
closekapalıcloserclosest
cloudybulutlucloudiercloudiest
cleverakıllıcleverercleverest
clumsysakarclumsierclumsiest
coldsoğukcoldercoldest
coarsekabacoarsercoarsest
crazydelicraziercraziest
coolhavalıcoolercoolest
creamykremsicreamiercreamiest
crispygevrekcrispiercrispiest
creepyürperticicreepiercreepiest
cruelacımasızcruellercruellest
curlykıvırcıkcurlycurliest
crunchygevrekcrunchiercrunchiest
cuteSevimlicutercutest
curvykıvrımlıcurviercurviest
dampnemlidamperdampest
deadlyölümcüldeadlierdeadliest
darkkaranlıkdarkerdarkest
deepderindeeperdeepest
dirtykirlidirtierdirtiest
drykurudrierdriest
denseyoğundenserdensest
dullsıkıcıdullerdullest
dustytozludustierdustiest
dumbsersemdumberdumbest
easykolayeasiereasiest
earlyerkenearlierearliest
fancysüslüfancierfanciest
fairadilfairerfairest
faruzakfurther/fartherfurthest/farthest
fatkilolufatterfattest
fasthızlıfasterfastest
fewbir kaçfewerfewest
fineiyifinerfinest
fierceşiddetlifiercerfiercest
flakylapa lapaflakierflakiest
firmsıkıfirmerfirmest
freshtazefresherfreshest
flatdüzflatterflattest
friendlyarkadaşçafriendlierfriendliest
funnyeğlencelifunnierfunniest
fitfitfitterfittest
fulltam dolufullerfullest
goodiyibetterbest
gentlenazikgentlergentlest
grandbüyükgrandergrandest
gloomykasvetligloomiergloomiest
greasyyapışkangreasiergreasiest
greedyaç gözlügreediergreediest
greatharikagreatergreatest
guiltysuçluguilterguiltiest
grossiğrençgrossergrossest
happymutluhappierhappiest
hairykıllıhairierhairiest
hardzorharderhardest
handykullanışlıhandierhandiest
healthysağlıklıhealthierhealthiest
harshsertharsherharshest
heavyağırheavierheaviest
hungryhungrierhungriest
highyüksekhigherhighest
humblemütevazıhumblerhumblest
hotsıcakhotterhottest
handsomeyakışıklımore handsomemost handsome
itchykaşıntılıitchieritchiest
icybuzluiciericiest
juicysulujuicierjuiciest
kindkibarkinderkindest
lazytembellazierlaziest
largebüyüklargerlargest
likelybüyük ihtimallelikelierlikeliest
lategeçlaterlatest
lighthafiflighterlightest
livelycanlılivelierliveliest
longuzunlongerlongest
little (amount)az miktarlessleast
little (size)küçük (boyut)littlerlittlest
lovelysevimlilovelierloveliest
lonelyyalnızlonlierloneliest
lowdüşüklowerlowest
loudyüksek seslelouderloudest
manybirçokmoremost
meancimrimeanermeanest
madkızgınmaddermaddest
messydağınıkmessiermessiest
moistnemlimoistermoistest
mildhafifmildermildest
naughtyyaramaznaughtiernaughtiest
narrowdarnarrowernarrowest
nearyakınnearernearest
nastyedepsiznastiernastiest
newyeninewernewest
neatdüzenlineaterneatest
niceGüzelnicernicest
noisygürültülünoisiernoisiest
needymuhtaçneedierneediest
oilyyağlıoilieroiliest
oddgaripodderoddest
oldeskimişolder/elderoldest/eldest
popularpopülermore popularmost popular
politekibarpoliterpolitest
plaindüzplainerplainest
poorfakirpoorerpoorest
proudgurur duymakprouderproudest
puresafpurerpurest
prettytatlıprettierprettiest
quietsessizquieterquietest
quickhızlıquickerquickest
rawhamrawerrawest
rarenadirrarerrarest
ripeolgunriperripest
richzenginricherrichest
roughkabarougherroughest
roomyferahroomierroomiest
riskyriskliriskierriskiest
rustypaslırustierrustiest
rudekabaruderrudest
safegüvenlisafersafest
sadüzgünsaddersaddest
saneaklı başındasanersanest
saltytuzlusaltiersaltiest
shallowsığshallowershallowest
scarykorkutucuscarierscariest
sharpkeskinsharpersharpest
shortkısashortershortest
shinyparlakshiniershiniest
shyutangaçshyershyest
sincereiçtensincerersincerest
simplebasitsimplersimplest
sleepyuykulusleepiersleepiest
skinnysıskaskinnierskinniest
slowyavaşslowerslowest
sliminceslimmerslimmest
smallküçüksmallersmallest
smartakıllısmartersmartest
smellykokulusmelliersmelliest
smoothdüzsmoothersmoothest
smokydumanlısmokiersmokiest
soonyakındasoonersoonest
softyumuşaksoftersoftest
soreyarasorersorest
sourekşisourersourest
steepdiksteepersteepest
spicybaharatlıspicierspiciest
stingypintistingierstingiest
strictsıkıstricterstrictest
strangegaripstrangerstrangest
sunnygüneşlisunniersunniest
stronggüçlüstrongerstrongest
sweettatlısweetersweetest
sweatyterlisweatiersweatiest
talluzuntallertallest
tastylezzetlitastiertastiest
thickkalınthickerthickest
tanbronzlaşmaktannertannest
thinincethinnerthinnest
tinyminiktiniertiniest
thirstysusuzthirstierthirstiest
trueDOĞRUtruertruest
toughzorlutoughertoughest
uglyçirkinuglierugliest
wealthyzenginwealthierwealthiest
warmılıkwarmerwarmest
weirdgaripweirderweirdest
weakzayıfweakerweakest
wetıslakwetterwettest
wildvahşiwilderwildest
widegenişwiderwidest
worldlydünyeviworldlierworldliest
wisebilgewiserwisest
worthysaygıdeğerworthierworthiest
windyrüzgarlıwindierwindiest
younggençyoungeryoungest

 

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

 

Test&Quiz. Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir