İngilizce ettirgen yapı (Causatives) (102 cüme örneği)9 min read

Ettirgen fiil yapısını (causative) birine bir şey yaptırdığınızda veya bir nesneye işlem yaptırdığınızda kullanabilirsiniz.causatives

 

Birkaç fiili bu konuda kullanabilirsiniz

 

Causatives örnek

Active cümleTürkçesi
I fixed my cararabamı tamir ettim
HaveI have my car fixedarabamı tamir ettirdim(Birine yaptırdığınızda, ücretli veya rica ile)
I have Jose fix my carJose’ye arabamı tamir ettirdim
GetI get my car fixedarabamı tamir ettiririm(Birine yaptırdığınızda, ücretli veya rica ile, have ile get aynı. Get daha informal)
I get Jose fix my carJose’a arabamı tamir ettiririm
LetI let my car fixedarabamı tamir etmesine izin verdim(Birinin yapmasına izin verdiğinizde)
I let Jose fix my carJose’nin arabamı tamir etmesine izin verdim
MakeI make my car fixedarabamı tamir ettiririm(Birinin yapmasını sağladığınızda)
I make Jose fix my carJose’ye arabamı tamir ettiririm
HelpI help Jose to fix my carJose’ye arabamı tamir etmesi için yardım ediyorum.(Birinin yapmasına yardım ettiğinizde)

 

Yapıları teker teker inceleyelim

 

Have Something Fixed

Başka biri bizim için bir şey yaparsa, “have something done” gramerini kullanırız. Kendimiz yapmıyoruz.

I cleaned my house.Kendim temizledim
A cleaner cleaned my house.Biri temizledi
I had my house cleaned.Ücretli temizlettim

Bir anlamda, causative bir fiil kullanmak, pasif bir fiil kullanmaya benzer. Önemli olan evin artık temiz olmasıdır. Temizliği kimin yaptığına odaklanmıyoruz.

 

*Düzenli fiiller (geçmiş zamanı ED ile biten fiiller), geçmiş ve geçmiş participle için aynı yazıma sahip olacaktır.

Have Something Done Grammar

 

haveobjectpast participle
I will havemy housepainted on Friday.
Marc hadhis eyestested yesterday.

 

“have”i değiştirerek olumsuz veya soru cümlesi yapabiliriz.

Cümle tipihave something done
PositiveShe has her hair cut.
NegativeShe doesn’t have her hair cut.
QuestionDoes she have her hair cut?

Tense’lere göre Causative forms

Verb tensehave my door paintedTürkçesi
Present SimpleI have my door painted.Kapımı boyattım.
Present ContinuousI am having my door painted.Kapımı boyatıyorum.
Present PerfectI have had my door painted.Kapımı boyattırdım.
Present Perfect ContinuousI have been having my door painted.Kapımı boyatıyorum.
Past SimpleI had my door painted.Kapımı boyattım.
Past ContinuousI was having my door painted.Kapımı boyatıyordum.
Past PerfectI had had my door painted.Kapımı boyatmıştım.
Past Perfect ContinuousI had been having my door painted.Kapımı boyatıyordum.
Future SimpleI will have my door painted.Kapımı boyatacağım.
Future ContinuousI will be having my door painted.Kapımı boyatıyor olacağım.
Future PerfectI will have had my door painted.Kapımı boyatmış olacağım.
Future Perfect ContinuousI will have been having my door painted.Kapımı boyatmış olacağım.

Ayrıca, ihtiyacımız olan herhangi bir zamana “have something done” ifadesini de koyabiliriz. Tek yapmanız gereken bu zamana “have” koymak. Gerisi, nesne ve geçmiş participle değişmeden kalır.

 

Have or Has – çeşitli fiil zaman çekimleri

TenseSentenceTürkçesi
Past hadI had my house painted by the same painters last year. They did a good job.Geçen yıl evimi aynı ressamlara boyattım. İyi iş çıkardılar.
Continuous havingMitchell is having his house painted right now.Mitchell şu anda evini boyatıyor.
Future will have/is havingI think I will have my house painted next summer after I save up some money.Sanırım önümüzdeki yaz biraz para biriktirdikten sonra evimi boyatacağım.
Haven’tWe haven’t had our house painted in 11 years.11 yıldır evimizi boyatmadık.
Hasn’tPeter hasn’t had his house painted in 11 years.Peter 11 yıldır evini boyatmamıştır.
Did notPeter did not have his house painted last year.Peter geçen yıl evini boyatmadı.
Is notPeter is not having his house painted now.Peter şu anda evini boyatmıyor.
Will notPeter will not have his house painted next year.Peter gelecek yıl evini boyatmayacak.
ShouldDoctors say you should have your eyes tested every 2 years.Doktorlar, gözlerinizi 2 yılda bir test ettirmeniz gerektiğini söylüyor.
MustI must have my elbow joint examined.Dirsek eklemimi muayene ettirmeliyim.
Be going toAre you going to have this socket repaired at last?Sonunda bu prizi tamir ettirecek misiniz?
Want toWe want to have our walls painted but we can’t decide about the colour.Duvarlarımızı boyatmak istiyoruz ama renge karar veremiyoruz.
WillI think I will get my house painted next summerSanırım gelecek yaz evimi boyatacağım
Will notPeter will not get his house painted next year.Peter gelecek yıl evini boyatmayacak.

 

*Çoğu durumda have fiili get fiili ile değiştirilebilir ve tamamen aynı anlama gelir.

 

Cümle örnekleri

 

I’m going to have my hair cut Saçımı kestireceğim
We’re having our house painted this weekend.Bu hafta sonu evimizi boyatacağız.
Bob had his teeth whitened; his smile looks great!Bob dişlerini beyazlattırdı; gülümsemesi harika görünüyor!

 

 

Get something done

Gayri resmi İngilizce’de, get + object + past participle kalıbını have something done anlamında kullanabiliriz.

 

Son olarak, ‘get + birisi + to + mastar’ yapısını da kullanabiliriz. Yine, bu, diğer kişinin eylemi yapmasına neden olduğunuz anlamına gelir, belki onlara ödeme yaparak, yapmalarını isteyerek ya da onu yapmaya ikna ederek.

 

I need to get my eyes tested.Gözlerimi test ettirmem gerekiyor.
They got their home rebuilt after the earthquake.Depremden sonra evlerini yeniden inşa ettirdiler.
She gets her son to do his homework by promising him ice cream when he’s finished.Bitirdiğinde ona dondurma sözü vererek oğluna ödevini yaptırır.
I got the cleaner to clean under the cupboards.Dolapların altını temizlemek için temizleyici aldım.

 

Bazen bu yapı, birini bir şey yapmaya ikna etmemiz gerektiği hissine kapılırken, bu sayfadaki diğer yapılar tarafsızdır.

 

I’m going to get my hair cut Saçımı kestireceğim
We’re getting our house painted this weekend.Bu hafta sonu evimizi boyayacağız.
Bob got his teeth whitened; his smile looks great!Bob dişlerini beyazlattı; gülümsemesi harika görünüyor!
My washing machine is broken; I need to get it fixedÇamaşır makinem bozuldu; tamir ettirmem gerekiyor

 

Have someone do something

have + kişi + mastar yapısını, have something done ile aynı anlamda kullanabiliriz, ancak bu durumda bizim için bir şey yapan kişiden bahsediyoruz.

 

Özne + have + kişi + mastar’ yapısını da kullanabiliriz. Bu, daha önce bahsettiğimiz ‘bir şeyi yaptırmak’ ile çok benzer bir anlama sahiptir, ancak bu sefer şeyi kimin yaptığını söylüyoruz – o şeyi bizim için yapmasını istediğimiz kişiden bahsediyoruz.

 

We are having the architect redesign the ground floor.Mimara zemin katı yeniden tasarlatıyoruz.
Susanne had her brother prune all the trees.Susanne, erkek kardeşine tüm ağaçları budattırdı.
I had the electrician look at my broken light.Kırık lambama elektrikçiye baktırdım.
The doctor will have the nurse call the patients.Doktor, hemşirenin hastayı aramasını sağlar. (arattırır)
The teacher had the students write the answers on the whiteboard.Öğretmen öğrencilere cevapları tahtaya yazdırdı.
I’ll have my assistant call you to reschedule the appointment.Randevuyu yeniden planlamak için asistanımın sizi aramasını sağlayacağım.
The businessman had his secretary make copies of the report.İş adamı, sekreterine raporun kopyalarını yazdırdı.

 

Get someone to do something

 

Birinin bizim için bir şey yapmasından bahsetmek için get + birisi + to+ mastar inşasını kullanabiliriz, çünkü onlara para ödüyoruz veya onlardan bunu yapmalarını istedik veya ikna ettik.

 

Ancak get someone to do something genellikle, birini bir şey yapmaya ikna ettiğiniz fikrini ima eder.

 

got a mechanic to take a look at the car.Arabaya bakması için bir tamircim var.
Tom’s boss got him to go to a conference in Germany.Tom’un patronu onu Almanya’daki bir konferansa gitmeye ikna etti. (gitmesini sağladı)
How can we get all the employees to arrive on time?Tüm çalışanların zamanında gelmesini nasıl sağlayabiliriz?
My husband hates housework; I can never get him to wash the dishes!Kocam ev işlerinden nefret eder; Ona asla bulaşıkları yıkatamam!
I was nervous about eating sushi, but my brother got me to try it at a Japanese restaurant.Suşi yeme konusunda gergindim ama erkek kardeşim bir Japon restoranında denememi sağladı.
The non-profit got a professional photographer to take photos at the event for free.Kâr amacı gütmeyen kuruluş, etkinlikte ücretsiz olarak fotoğraf çekmesi için profesyonel bir fotoğrafçı tuttu.
I”ll get the architect to modify the plans.Mimarın planları değiştirmesini sağlayacağım.
The teacher got the children to tidy up the classroom.Öğretmen, çocukları sınıfı toplamaya ikna etti.
The old lady got the boy next door to mow her lawn.Yaşlı kadın, komşu çocuğu çimlerini biçmesi için tuttu.

 

 

LET = Bir Şey Olmasına İzin Vermek

 

Gramer yapısı

 

LET + PERSON/THING + VERB (base form)

 

Examples:

 

I don’t let my kids watch violent movies.Çocuklarımın şiddet içeren filmler izlemesine izin vermem.
Mary’s father won’t let her adopt a puppy because he’s allergic to dogs.Mary’nin babası köpeklere alerjisi olduğu için onun bir köpek yavrusu evlat edinmesine izin vermez.
Our boss doesn’t let us eat lunch at our desks; we have to eat in the cafeteria.Patronumuz masalarımızda öğle yemeği yememize izin vermez; kafeteryada yemek yiyoruz.
Oops! I wasn’t paying attention while cooking, and I let the foodOps! Yemek pişirirken dikkat etmiyordum ve yemeği bıraktım
Don’t let the advertising expenses surpass $1000.Reklam giderlerinin 1000$’ı geçmesine izin vermeyin.
Eva’s father won’t let her drive his car.Eva’nın babası onun arabasını kullanmasına izin vermez.
You shouldn’t let your children watch unsuitable programmes.Çocuklarınızın uygun olmayan programları izlemesine izin vermemelisiniz.
Tom was careful not to let the dog sit on the sofa.Tom, köpeğin kanepeye oturmasına izin vermemeye dikkat etti.

 

Note: allow ve permit fiilleri, “let” demenin daha resmi yollarıdır. Ancak, allow ve permit ile to + fiil kullanırız:

 

 

I don’t allow my kids to watch violent movies.Çocuklarımın şiddet içeren filmler izlemesine izin vermem.
Our boss doesn’t permit us to eat lunch at our desks.Patronumuz masalarımızda öğle yemeği yememize izin vermiyor.
I don’t allow my children to watch violent programmes on television.Çocuklarımın televizyonda şiddet içerikli programlar izlemesine izin vermem.
Our teacher does not permit us to eat lunch in the classroom.Öğretmenimiz sınıfta öğle yemeği yememize izin vermiyor.
Our school permits students to use the sports facilites after school hours.Okulumuz, öğrencilerin okul saatleri dışında spor tesislerini kullanmalarına izin vermektedir.
My mother allows me to drive her car.Annem arabasını kullanmama izin verir.

 

MAKE = Birini Harekete Geçmeye Zorlamak

Gramer yapısı

 

MAKE + PERSON + VERB (base form)

 

Examples:

After Billy broke the neighbor’s window, his parents made him pay for it.Billy komşunun camını kırdıktan sonra, ailesi bunun bedelini ona ödetmiştir.
My ex-boyfriend loved sci-fi and made me watch every episode of his favorite show.Eski erkek arkadaşım bilimkurgu severdi ve en sevdiği programın her bölümünü bana izletti.
The teacher made all the students rewrite their papers, because the first drafts were not acceptable.Öğretmen tüm öğrencilere kağıtlarını yeniden yazdırdı çünkü ilk taslaklar kabul edilebilir değildi.
She made her children do their homework before going to bed.Yatmadan önce çocuklarına ödevlerini yaptırdı.
His grandmother made her grandson send a postcard to his parents.Büyükannesi, torununun ailesine bir kartpostal göndermesini sağladı.
Their parents made the boys clean the house after the party.Ebeveynleri, partiden sonra çocuklara evi temizletti.

 

Note: Force ve require fiillerini kullanırken, to + fiil kullanmalıyız.

 

  • The school requires the students to wear 

“Require” genellikle bir kural olduğunu ima eder.

  • The hijacker forced the pilots to take the plane in a different direction.

“Force” genellikle şiddet, tehdit veya aşırı derecede güçlü baskı anlamına gelir

 

HELP = Birinin Bir Şey Yapmasına Yardımcı Olmak

Gramer yapısı

 

  • HELP + PERSON + VERB (base form)
  • HELP + PERSON + TO + VERB

 

“help”ten sonra “to” kullanabilirsiniz ya da kullanamazsınız – her iki yol da doğrudur. Genel olarak, “to” içermeyen form daha yaygındır:

İkisi de gramer olarak doğrudur anlam farkı yoktur

 

Example:

He helped me carry the boxes.Kutuları taşımama yardım etti.
He helped me to carry the boxes.Kutuları taşımama yardım etti.
Reading before bed helps meYatmadan önce okumak bana yardımcı oluyor
Reading before bed helps me to relax.Yatmadan önce okumak rahatlamama yardımcı olur.
The dictionary helped him understand  the meaning.Sözlük, anlamı anlamasına yardımcı oldu.
Her new glasses help the old lady read  more easily.Yeni gözlükleri yaşlı kadının daha kolay okumasına yardımcı olur.
Intensive preparation helped the athlete win the race.Yoğun hazırlık, sporcunun yarışı kazanmasına yardımcı oldu.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir