İngilizce Fiil ve Edat grupları (verb + prepositions) [85+örnek]3 min read

Fiil ve edat kombinleri ingilizcede neredeyse her gün karşılaşacağınız bir kullanımdır.fiil ve edat

Bazı fiil ve sıfatların ardından belirli bir edat gelir.

Bazen fiilleri ve sıfatları farklı edatlar takip edebilir ve bu da ifadeye farklı anlamlar verir.

Hangi edatın fiilden veya sıfattan sonra geldiğini bulmak için fiil veya sıfatı Merriam Webster gibi çevrim içi bir sözlükte arayabilirsiniz.

Ya da onun yerine bu ifadeleri ezberlemek en yararlı olanıdır.

sadece go ile olanı bir örnek yapalım

https://www.instagram.com/p/CP-UlWssPgx/?utm_source=ig_web_copy_link

Fiil ve edat kombinasyonu örnekleri

Verb or noun or adjectivesprepositionExampleTürkçesi
(dis)agreeWithI (dis)agree with you.Sana katılmıyorum.
accountforBe sure to account for any discrepancies.Herhangi bir tutarsızlığı hesaba kattığınızdan emin olun.
Accustomedto
allowforI returned the transcripts to the interviewees to allow for revisions to be made.Düzeltmelerin yapılmasına izin vermek için transkriptleri görüşülen kişilere iade ettim.
approach, reactiontoMy reaction to it all was to try to forget it.Tüm bunlara tepkim, onu unutmaya çalışmak oldu.
approveofI approve of the idea.Fikri onaylıyorum.
argueWithShe argued with him.Onunla tartıştı.
arrive (a building or event)atHe arrived at the airport 2 hours early.Havaalanına 2 saat erken geldi.
attemptatFisk is making his third attempt at the world record.Fisk dünya rekoru için üçüncü denemesini yapıyor.
aware, fullofThey weren’t aware of the time.Zamanın farkında değillerdi.
belongtoBears belong to the family of mammals.Ayılar memeliler ailesine aittir.
Beneficialto
cause, exampleofThis is an example of international collaboration.Bu, uluslararası işbirliğine bir örnektir.
changeinChanges in our diet have meant that more and more people suffer heart disease.Diyetimizdeki değişiklikler, giderek daha fazla insanın kalp hastalığından muzdarip olduğu anlamına geliyordu.
complainaboutShe complained about the homework.Ev ödevinden şikayet etti.
Composedof
concentrateonHe is concentrating on his work.İşine yoğunlaşıyor.
congratulationsonCongratulations on your new job!Yeni işin hayırlı olsun!
consistofThe recipe consists of three basic ingredients.Tarif üç temel malzemeden oluşur.
contributetoI hope to contribute to the previous research.Önceki araştırmaya katkıda bulunmayı umuyorum.
dealWithThey will deal with the situation.Durumla ilgileneceklerdir.
dependonThey depend on each other.Birbirlerine bağlıdırlar.
differfromThe results differ from my original idea.Sonuçlar orijinal fikrimden farklı.
Disappointedwith
Employedby
surprisedatWe were really surprised at the price of food in restaurants on our holiday.Tatilimiz boyunca restoranlardaki yemek fiyatlarına gerçekten şaşırdık.
increaseinThere’s been a steady increase in the value of the euro.Euro’nun değerinde istikrarlı bir artış oldu.
inquiry, investigationintoThe police inquiry into the theft continues.Hırsızlıkla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
insistonI must insist on following this rule.Bu kuralı takip etmekte ısrar etmeliyim.
interestedinLots of people are interested in Grand Prix racing but I’m not.Pek çok kişi Grand Prix yarışlarıyla ilgilenir ama ben ilgilenmiyorum.
invitatetoShe invited him to the reception at the embassy arrived the next day.Büyükelçilikteki resepsiyon daveti ertesi gün geldi.
leadtoMy results will lead to future research on the topic.Sonuçlarım, konuyla ilgili gelecekteki araştırmalara yön verecektir.
lookatShe looked at him.Ona baktı.
needforWe understand the need for change but we should move slowly.Değişim ihtiyaç anlıyoruz ancak yavaş hareket etmeliyiz.
occurinThe same problem occurred in three out of four cases.Aynı sorun, dört vakanın üçünde meydana geldi.
Opposedto
Proudof
readaboutI read about the flooding in the city.Şehirdeki sel hakkında bir şeyler okudum.
refertoPlease refer to my previous explanation.Lütfen önceki açıklamama bakın.
researchintoShe researched into the causes of back pain.Sırt ağrısının nedenleri hakkında biraz araştırma yaptı.
responsetoHer response to the criticism was very strong.Eleştiriye yanıtı çok güçlüydü.
resultinMy recruitment strategies resulted in finding 10 participants.İşe alım stratejilerim 10 katılımcı bulmayla sonuçlandı.
searchforThey are searching for the missing dog.Kayıp köpeği arıyorlar.
smellofThe basement smells of mildew.Bodrum küf kokar.
smileatThe children smiled at her.Çocuklar ona gülümsedi.
Sorryabout, for
succeedinShe will succeed in completing her degree.Derecesini tamamlamayı başaracaktır.
sufferfromShe suffers from dementia.Demanstan muzdariptir.
translateintoShe translated into English of some ancient Chinese poems.Bazı eski Çin şiirlerinin İngilizceye çevirisini yaptı.
visittoThe visit to the temple was the high point of the holiday.Tapınağa ziyaret, tatilin doruk noktasıydı.
worryaboutHe worries about the future.Gelecek hakkında endişelenir.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir