İngilizce Simple Past Tense (He played) (39 cümle örneği)3 min read

Simple past tense geçmişte belli bir tarihi anlatırken kullanırız. Fiilin geçmiş hali kullanılır. Genellikle aşağıdakisimple past tense durumlar için kullanılır.

 

 • geçmişte bir kez veya tekrar tekrar gerçekleşen eylemler
 • geçmişte birbiri ardına gerçekleşen eylemler
 • geçmiş zaman kipiyle birlikte halihazırda devam etmekte olan bir eylemi kesintiye uğratan yeni bir eylem
 • if ikinci koşul
 • çoktan bitmiş, uzun zaman geçmiş olaylar
 • geçmişte halk tarafından bilinen ortak olaylar

 

Conjugation/Cümle kurulumu

positiveS + V-ed + O
negativeS+ didnot+ V+ O
questionDid + S + V+O?

Cümle kurulumu örneği/ zamirlere göre

subjectauxiliary verbmain verb
positiveIwalkedto school.
Youwalkedto school.
negativeShedidnotwalkto school.
Wedidnotwalkto school.
questionDidyouwalkto school.
Didtheywalkto school.

Contractions/kısaltmalar

 Examples:

 • I didn’t know about the party. (not: I didn’t knew …)
 • Did you have a nice weekend? (not: Did you had …)
 • Did she say anything? (not: Did she said …)
long form/uzun formcontraction/kısaltma
was notwasn’t
were notweren’t
did notdidn’t

Spelling Rules/Yazım kuralları

 Fiil -e ile biterse, sadece -d ekleriz

Example:

 • love– loved (not: loveed)

 

Son ünsüz kısa vurgulu bir ünlüden sonra iki tane olur

Example:

 • admit– admitted

 

İngiliz İngilizcesinde bir sesli harften sonra son ünsüz -l her zaman iki tane olur, ancak Amerikan İngilizcesinde değildir.

Example:

 • travel– travelled (British), traveled (American)

 

Fiilin sonunda -y varsa -i ile değişir

Example:

 • hurry– hurried

 

Fiilin sonuna tekillerde -s takısı gelmiyor

 • I jumped.
 • We jumped.
 • You jumped.
 • The lion jumped.
 • The lions jumped.

 

“be” fiili ile Past Simple

 

Ana fiil be ile Past Simple’ın yapısı şöyledir:

subject+main verb be
  conjugated in Past Simple
was, were

Pozitif, negatif ve soru cümlesi kurulumu aşağıdaki gibidir.

positivenegativequestion
I/he/she/itI wasI was notWas I?
you/we/theyyou wereyou were notWere you?

Ana fiil be ile şu örneklere bakın:

subjectmain verb be
positiveI, he/she/itwashere.
You, we, theywerein London.
negativeI, he/she/itwasnotthere.
You, we, theywerenothappy.
questionWasI, he/she/itright?
Wereyou, we, theylate?
 • was an artist.
 • We were
 • She was
 • They were
 • was not a bad kid.
 • She wasn’t
 • We were not

 

Simple past tense Zaman belirteçleri/Signal Words

 • last night
 • two days ago
 • yesterday
 • 2 minutes ago
 • in 1990
 • the other day
 • last Friday

 

Simple past tense Kullanıldığı Yerler

geçmişte bir kez veya tekrar tekrar gerçekleşen eylemler

 

 • I cleaned my room.
 • She was from China.
 • Did you see that car?
 • did not eat the pizza.
 • He didn’t go to the bank.
 • We didn’t watch the movie.
 • My friends did not lie to me.
 • Did you watch TV last night?
 • We did not sing at the concert.
 • Sibel started university last year.
 • The car exploded at 9.30am yesterday.
 • Last month a girl from China joined our class.
 • She showed us where she was from on a map.

 

geçmişte birbiri ardına gerçekleşen eylemler

 • She came in, introduced herself, and began to talk about her country.

 

geçmiş zaman kipiyle birlikte halihazırda devam etmekte olan bir eylemi kesintiye uğratan yeni bir eylem

 • I visited my friends when I was in Sinop.
 • While she was talking about her home town, the school bell suddenly rang.

 

if ikinci koşul

 • If I spoke Chinese, I would like to go on holiday to China.

 

çoktan bitmiş, uzun zaman geçmiş olaylar

 • He lived in Ankara for 15 years
 • lived in Bangkok for 10 years.
 • The Jurassic period lasted about 62 million years.

 

geçmişte halk tarafından bilinen ortak olaylar

 • Edison invented the bulb.

 

 

Emphatic did

Normalde olumlu cümleler için did yardımcısını kullanmayız. Ancak bir şeyi vurgulamak (vurgulamak) veya bir şeyle çelişmek istiyorsak, onu kullanabiliriz. İşte bazı örnekler:

 • “Why didn’t you go to the party?” / “I did go.”
 • It did seem a bit strange.
 • After drinking it I did in fact feel better.

 

 

Irregular verbs/düzensiz fiiller

positivenegativequestion
regular verbI playedI did not playDid I play?
I didn’t play
irregular verbI spokeI did not speakDid I speak?
I didn’t speak

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.