İngilizce present continuous tense (he is speaking) (135 örnek cümle)10 min read

Present continuous tense bebeklerin ilk öğrendiği fiil çekimidir. Şimdiki zamanı anlatırken kullanırsınız. Fiilin sonuna -ing ekinipresent continuous koyarak fiile -yor anlamı katarsınız. Genellikle şu durumlarda kullanabilirsiniz.

 

 • şu anda gerçekleşmekte olan eylemler, mesela şimdi
 • sadece geçici olarak gerçekleşen eylemler
 • şu anda gerçekleşen, ancak konuşma anında olmayan eylemler
 • değişen durumlar
 • yakın gelecek için önceden belirlenmiş planlar, düzenlemeler veya randevular

 

Conjugation/Cümle kurulumu

positiveS + am/is/are V-ing + OI am speakinghe is speakingyou are speaking
negativeS + am/is/are not V-ing + OI am not speakinghe is not speakingyou are not speaking
questionam/is/are + S + V-ing + OAm I speaking?Is he speaking?Are you speaking?

Cümle kurulumu örneği/ zamirlere göre

subjectauxiliary verbmain verb
positiveIamspeakingto you.
Youarereadingthis.
negativeSheisnotstayingin London.
Wearenotplayingfootball.
questionIshewatchingTV?
Aretheywaitingfor John?

Contractions/kısaltmalar

long formcontractionexample
am (not)…’m (not)I’m (not) (not: I amn’t)
are…’reyou’re
are not…’re not/… aren’twe’re not/we aren’t
is…’she’s
is not…’s not/… isn’tshe’s not/she isn’t

Contractions in written English/ Yazılı İngilizce’de kısaltmalar

Yazılı İngilizcede, are’in kısaltılmış biçimi yalnızca zamirlerden sonra kullanılabilir, isimlerden sonra kullanılamaz.

 

Example:

 • They’re travelling around Australia.
 • (but not: The tourists’re travelling around Australia.)

 

Spelling Rules/Yazım kuralları

Fiil -e ile bitiyorsa -e silinir. Fakat –ee, -oe ve -ye değişmeden kalır.

 • come– coming
 • (but: agree– agreeing)
 • mistake – mistaking

Son ünsüzden önce kısa vurgulu sesli harf bulunan kelimelerde son ünsüz iki tane olur. Ancak, -w, -x ve -y iki katına çıkmaz

 • sit – sitting
 • (but: fix–fixing)
 • stop – stopping
 • begin – beginning

 

İngiliz İngilizcesinde bir sesli harften sonra son ünsüz -l her zaman iki tane olur, ancak Amerikan İngilizcesinde değildir.

 • travel– travelling (British), traveling (American)

 

Fiil -ie ile bitiyorsa sonundaki harf -y ile değişir

 • lie– lying

 

Present continuous tense Zaman belirteçleri

nowşimdi
at the momentşu anda
Just nowşu anda
Right nowşu anda
At this momentşu anda
This semesterbu yarıyıl
Temporarilygeçici olarak
For the time beingşimdilik
Currentlybugünlerde, şu sıralar
This week onlyyalnızca bu hafta
For a limited timekısa bir zaman için

 

Present continuous tense Kullanıldığı Yerler

şu anda gerçekleşmekte olan eylemler, mesela şimdi

 

I am studying for my algebra test.Cebir sınavım için çalışıyorum.
James is travelling around Australia.James Avustralya’yı dolaşıyor.
Meghan is reading a book in the living room.Meghan oturma odasında kitap okuyor.
My cat is watching the birds through the window.Kedim pencereden kuşları izliyor.
Look! James is taking a picture of another tourist.Bak! James başka bir turistin fotoğrafını çekiyor.
She isn’t enjoying her time at the amusement park because of her toothache.Diş ağrısı yüzünden lunaparkta geçirdiği zamandan keyif almıyor.
They are sitting at Scott’s favorite booth, the one with the sparkling red plastic seats. (For how long? We don’t know, but we do know they are sitting there )Scott’ın en sevdiği, parlak kırmızı plastik koltukların olduğu kabinde oturuyorlar. (Ne kadar süredir? Bilmiyoruz ama orada oturduklarını biliyoruz )
The waiter is standing behind the counter right now with a notepad in his hand and pencil behind his ear.Garson şu anda elinde bir not defteri ve kulağının arkasında kalemle tezgahın arkasında duruyor.
“Are you waiting to open your presents after you eat your pancakes?” said Aunt Christine, taking a sip from her root beer.Kreplerinizi yedikten sonra hediyelerinizi açmak için mi bekliyorsunuz? dedi Christine Teyze, kök birasından bir yudum alarak.

 

 

sadece geçici olarak gerçekleşen eylemler

 • James is travelling around Australia.
 • Brad is working there as a tour guide over the summer.

 

şu anda gerçekleşen, ancak konuşma anında olmayan eylemler

 • He is staying at a youth hostel.
 • We are going to the beach during summer vacation.

 

değişen durumlar

 • The town is becoming more and more popular because of its beautiful beaches.

 

yakın gelecek için önceden belirlenmiş planlar, düzenlemeler veya randevular

I am going to Portugal this summer.Bu yaz Portekiz’e gidiyorum.
When are you starting your new job?Yeni işinize ne zaman başlıyorsunuz?
He is meeting his friend Brad tonight.Bu akşam arkadaşı Brad ile buluşuyor.
We are celebrating Ben’s birthday next week.Gelecek hafta Ben’in doğum gününü kutluyoruz.
They can play tennis with you tomorrow. They’re not working.Yarın seninle tenis oynayabilirler. Çalışmıyorlar.
We’re eating at Joe’s Cafe tonight. We’ve already booked the table.Bu akşam Joe’s Cafe’de yiyoruz. Masayı çoktan ayırttık.

 

“Always, forever, constantly, continually” ile rahatsız durumlar anlatılır

 • I am constantly washing dishes.

 

Present continuous tense Ne Zaman Kullanılmamalıdır?

Durum fiilleriyle şimdiki zamanı kullanmayın. Durum fiilleri, değişme nitelikleri göstermeyen bir varlık durumunu gösterir. Bu fiiller basit şimdiki zamanda kalabilirler.

 

Örneğin,

IncorrectAunt Christine is preferring the maple walnut pancakes over the banana peanut butter ones that Scott loves.
CorrectAunt Christine prefers the maple walnut pancakes over the banana peanut butter ones that Scott loves.

Durum formunda, to be fiili, şimdiki zaman içinde kullanılmıyor

IncorrectSarah is being a tall teenager, who loves her food spicy and her sports dangerous.
CorrectSarah is a tall teenager, who loves her food spicy and her sports dangerous.

Present continuous tense Örnek cümleler

We aren’t going.Gitmiyoruz
Alice is dancing.Alice dans ediyor.
I’m walking my dog.Köpeğimi gezdiriyorum
Are you not talking?Konuşmuyor musun?
Police warn drivers.Polis sürücüleri uyarıyor.
We are not sleeping.Uyumuyoruz.
You see, I’m eating.Görüyorsun, yiyorum.
It’s raining heavily.Şiddetli yağmur yağıyor.
They are running now.Şimdi koşuyorlar.
Are you sleeping, Joe?Uyuyor musun Joe?
I am studying English.İngilizce çalışıyorum.
Is it raining outside?Dışarıda yağmur yağıyor?
She is reading a book.O kitap okuyor.
I am helping my father.Babama yardım ediyorum.
What are you doing now?Şu anda ne yapıyorsun?
She is playing football.Futbol oynuyor.
The boy is not studying.Oğlan ders çalışmıyor.
We are moving to London.Londra’ya taşınıyoruz.
You are listening music.Müzik dinliyorsunuz.
Are you playing football?Futbol oynuyor musun?
I’m going to the library.Kütüphaneye gidiyorum.
My mother is coming home.Annem eve geliyor.
She is working right now.Şu anda çalışıyor.
What is Mr. Samuel doing?Bay Samuel ne yapıyor?
You are not sleeping now.Şimdi uyumuyorsun.
She is not going with you.O seninle gelmiyor.
He is not writing a letter.Mektup yazmıyor.
He isn’t working on Monday.Pazartesi günü çalışmıyor.
Mary is sitting next to me.Mary yanımda oturuyor.
They are not coming, sorry.Gelmiyorlar, üzgünüm.
We are printing a new book.Yeni bir kitap basıyoruz.
He is not working very hard.Çok sıkı çalışmıyor.
I am exercising in the park.Parkta spor yapıyorum.
The bus is coming, be quick.Otobüs geliyor, çabuk ol.
They are playing basketball.Basketbol oynuyorlar.
He is shopping at the market.Marketten alışveriş yapıyor.
Hurry up! The bus is leaving.Acele et! Otobüs kalkıyor.
I’m preparing dinner for you.Senin için akşam yemeği hazırlıyorum.
I’m taking you to the market.Seni pazara götürüyorum.
My son is currently studying.Oğlum şu anda okuyor.
They are not working with us.Bizimle çalışmıyorlar.
We’re meeting at two o’clock.Saat ikide buluşuyoruz.
Anthony is watching TV series.Anthony dizi izliyor.
I am reading a book right now.Şu anda bir kitap okuyorum.
I’m not watching TV right now.Şu anda televizyon izlemiyorum.
The train is moving, hurry up.Tren hareket ediyor, acele et.
They are learning Spanish now.Şimdi İspanyolca öğreniyorlar.
You are not doing that, right?Bunu yapmıyorsun, değil mi?
I am not giving it back to you.Onu sana geri vermiyorum.
I’m trying to fix the computer.Bilgisayarı tamir etmeye çalışıyorum.
Mom and Dad are playing tennis.Annem ve babam tenis oynuyorlar.
My brother is not sleeping now.Kardeşim şimdi uyumuyor.
The fans are shouting with joy.Taraftarlar sevinç çığlıkları atıyor.
He is trying to do his homework.Ev ödevini yapmaya çalışıyor.
My mother is cleaning the house.Annem evi temizliyor.
The man is talking on the phone.Adam telefonla konuşuyor.
Who is asking permission for me?Benim için kim izin istiyor?
Children are playing in the park.Çocuklar parkta oynuyor.
The plane is leaving, we’re late.Uçak kalkıyor, geç kaldık.
You look sad. Why are you crying?Üzgün ​​görünüyorsun. Neden ağlıyorsun?
I’m going to the doctor right now.Hemen doktora gidiyorum.
Where are you going? stay with us.Nereye gidiyorsun? bizimle kal.
My father is trying to fix the car.Babam arabayı tamir etmeye çalışıyor.
The old man is watering the garden.Yaşlı adam bahçeyi suluyor.
Why aren’t you doing your homework?Neden ödevini yapmıyorsun?
Children are studying their lessons.Çocuklar derslerine çalışıyorlar.
People are eating in the restaurant.İnsanlar restoranda yemek yiyor.
The company is doing well this year.Şirket bu yıl iyi gidiyor.
Why are you staring at me like that?Neden bana öyle bakıyorsun?
Frances is not preparing for tonight.Frances bu akşam için hazırlanmıyor.
I am meeting some friends after work.İşten sonra bazı arkadaşlarla buluşacağım.
I’m driving right now, see you later.Şu anda sürüyorum, sonra görüşürüz.
My sister is not completing her work.Ablam işini bitirmiyor.
You are not reading a book right now.Şu anda bir kitap okumuyorsunuz.
I am becoming better at sitting exams.Oturma sınavlarında daha iyi hale geliyorum.
I’m not playing football this weekend.Bu hafta sonu futbol oynamıyorum.
Suzan is ironing her clothes right now.Suzan şu an kıyafetlerini ütülüyor.
They are trying to understand the code.Kodu anlamaya çalışıyorlar.
It is not helping to me, please stop it.Bana yardımcı olmuyor, lütfen durdurun.
My cat is eating its food at the moment.Kedim şu an mamasını yiyor.
They aren’t studying English these days.Bugünlerde İngilizce çalışmıyorlar.
We are eating meat now. It is delicious!Şimdi et yiyoruz. Lezzetli!
We are sitting at the cafe with friends.Arkadaşlarla kafede oturuyoruz.
I am not meeting with my relatives today.Bugün akrabalarımla görüşmüyorum.
Many workers are participating in sports.Birçok işçi spor yapıyor.
My father is flying to Madrid next month.Babam gelecek ay Madrid’e uçuyor.
The mechanic is trying to fix the engine.Tamirci motoru tamir etmeye çalışıyor.
We’re currently travelling around London.Şu anda Londra’yı dolaşıyoruz.
She is constantly changing her hair color.Sürekli saç rengini değiştiriyor.
Players are fighting hard to win the match.Oyuncular maçı kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor.
The boys are playing football after school.Çocuklar okuldan sonra futbol oynuyorlar.
He is currently trying to complete his novel.Şu anda romanını tamamlamaya çalışıyor.
Melissa and Drake are shopping at the market.Melissa ve Drake pazarda alışveriş yapıyorlar.
People are waiting for the plane to take off.İnsanlar uçağın kalkmasını bekliyor.
The students are watching the football match.Öğrenciler futbol maçı izliyor.
They are playing the guitar in the classroom.Sınıfta gitar çalıyorlar.
The secretary is trying to prepare the report.Sekreter raporu hazırlamaya çalışıyor.
The sun is shining, and the birds are singing.Güneş parlıyor ve kuşlar şarkı söylüyor.
Scientists are still working to find a vaccine.Bilim adamları hala bir aşı bulmak için çalışıyorlar.
Mary is at university. She’s studying chemistry.Mary üniversitede. Kimya okuyor.
The population of the World is rising very fast.Dünya nüfusu çok hızlı artıyor.
My baby cries a lot generally but she is laughing.Bebeğim genelde çok ağlıyor ama gülüyor.
Everyone is listening attentively in the math class.Matematik dersinde herkes dikkatle dinliyor.
Francisco is not standing, he is sitting on a chair.Francisco ayakta değil, bir sandalyede oturuyor.
My father trying to fix the broken leg of the chair.Babam sandalyenin kırık ayağını tamir etmeye çalışıyor.
He is getting fatter and fatter because of this sickness.Bu hastalık yüzünden gittikçe şişmanlıyor.
Jack and Jolie are not playing video games, they are watching a TV series right now.Jack ve Jolie şu anda video oyunları oynamıyorlar, bir dizi izliyorlar.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir