İngilizce Past Continuous Tense (was watching) (120 örnek cümle)9 min read

Past continuous tense fiil çekimi zaman, geçmişte başlayan sürekli bir eylemi gösterir.Past Continuous Tense

 

Devam eden eylemleri de tanımlayan, şimdiki zamanın geçmiş zaman versiyonudur.

 

Şimdiki ve geçmiş continuous zamanlar çok benzerdir, ancak past continuous zamanda “to be” fiilinin geçmişi olarak “was/were” kullanılır

 

Genellikle aşağıdaki durumlar için kullanılır

 • aynı anda gerçekleşen iki eylem
 • geçmişte belirli bir zamanda devam etmekte olan bir eylem
 • ikinci bir geçmiş eylem tarafından kesintiye uğrayan geçmiş bir eylem

 

Conjugation/Cümle kurulumu

positiveS + was/were + V-ing + OI was speakingyou were speaking
negativeS+ was/were not+ V ing+ OI was not speakingyou were not speaking
questionWas + S + Ving+O?Was I speaking?Were you speaking?

Cümle kurulumu örneği/ zamirlere göre

subjectauxiliary verbmain verb
positiveIwaswatchingTV.
Youwereworkinghard.
negativeHe, she, itwasnothelpingMary.
Wewerenotjoking.
questionWereyoubeingsilly?
Weretheyplayingfootball?

Spelling Rules/Yazım kuralları

Fiil -e ile bitiyorsa -e silinir. Fakat –ee, -oe ve -ye değişmeden kalır.

 • come– coming
 • (but: agree– agreeing)

Son ünsüzden önce kısa vurgulu sesli harf bulunan kelimelerde son ünsüz iki tane olur. Ancak, -w, -x ve -y iki katına çıkmaz

 • sit – sitting
 • (but: mix– mixing)

İngiliz İngilizcesinde bir sesli harften sonra son ünsüz -l her zaman iki tane olur, ancak Amerikan İngilizcesinde değildir.

 • travel– travelling (British)
 • traveling (American)

Fiil -ie ile bitiyorsa sonundaki harf -y ile değişir

 • lie– lying

 

Past Continuous tense + Past Simple

 

Genellikle Past Simple tense ile Past Continuous zamanı kullanırız. Uzun bir eylemi ifade etmek için Past Continuous’i kullanırız. Ve uzun eylemin ortasında gerçekleşen kısa bir eylemi ifade etmek için Past Simple’ı kullanırız. İki fikri when veya while birleştirebiliriz.

 1. uzun aksiyon (watching TV), Past Continuous
 2. kısa aksiyon (telephoned), Past Simple

 

I was watching TV when you telephoned.

 

 • Simple past:I did my homework at 7 o’clock. Bu cümle, ödevime 7 yaşında başladığım/bitirdiğim anlamına gelir.
 • Past continuous:I was doing my homework at 7 o’clock. Bu cümle, ödevimi yapmanın tam ortasındayım ama 7’den önce başladım ve 7’den sonra yapmaya devam ettim anlamına geliyor.

 

Şöyle kullanırız

 • whenshort action (Past Simple)
 • whilelong action (Past Continuous)
I was walking past the carwhenit exploded.
Whenthe car explodedI was walking past it.
The car explodedwhileI was walking past it.
WhileI was walking past the carit exploded.

Zaman belirteçleri

whilesırasında
asgibi
whenNe zaman
just astıpkı
while, as long assürece, sürece
ever, neverasla ama asla
already, just, not … yetzaten, sadece, değil … henüz
so far, until now, up to now …şimdiye kadar, şimdiye kadar, şimdiye kadar …
for, sinceiçin, beri

 

Past Continuous Tense Kullanıldığı Yerler

geçmişte belirli bir zamanda devam etmekte olan bir eylem

At 6 o’clock, I was eating dinner.Saat 6’da akşam yemeği yiyordum.
I was working at 10pm last night.Dün gece saat 22:00’de çalışıyordum.
At sunset, Mike was walking in the park.Gün batımında Mike parkta yürüyordu.
What were you doing at 10pm last night?Dün gece saat 22:00’de ne yapıyordunuz?
At noon,I was eating lunch with my friends.Öğlen arkadaşlarımla öğle yemeği yiyordum.
They were not playing football at 9am this morning.Bu sabah saat 9’da futbol oynamıyorlardı.
Lucy was sittingon the beach at six o’clock yesterday.Lucy dün saat altıda sahilde oturuyordu.

 

aynı anda gerçekleşen iki eylem

I was making dinner when she arrived.O geldiğinde akşam yemeği hazırlıyordum.
What were you doing when he arrived?O geldiğinde ne yapıyordunuz?
I was watchingTV while you were playing with the dog.Sen köpekle oynarken ben televizyon izliyordum.
While Lucy was relaxingon the beach, Laurence was sailing.Lucy sahilde dinlenirken Laurence yelken açıyordu.

 

ikinci bir geçmiş eylem tarafından kesintiye uğrayan geçmiş bir eylem

Lucy was watchingthe sunset when Laurence passed by on his boat.Laurence teknesiyle yanından geçtiğinde Lucy gün batımını izliyordu.
She was cooking when I telephoned her.Ona telefon ettiğimde yemek pişiriyordu.
We were having dinner when it started to rain.Yağmur yağmaya başladığında akşam yemeği yiyorduk.
Ram went home early because it was snowing.Kar yağdığı için Ram eve erken gitti.
I was having a bath when the telephone rang.Telefon çaldığında banyo yapıyordum.
When I opened the door, John was sleepingKapıyı açtığımda John uyuyordu.
You are asking why I didn’t call you yesterday. I was working very hard.Dün seni neden aramadığımı soruyorsun. Çok çalışıyordum.

 

Past Continuous Tense Örnek cümleler

You were going.Gidiyordun
They were going.Gidiyorlardı.
They weren’t going.Gitmiyorlardı.
I was eating apples.Elma yiyordum.
She was drinking tea.Çay içiyordu.
We were drinking tea.Çay içiyorduk.
Were they watching TV?Televizyon mu izliyorlardı?
I was eating an orange.Portakal yiyordum.
I was having breakfast.Kahvaltı yapıyordum.
Was she dancing with you?Seninle dans mı ediyordu?
Were you listening to me?Beni dinliyor muydun?
Which tea was he brewing?Hangi çayı demliyordu?
You were staying at home.Evde kalıyordun.
I was not taking a shower.Ben duş almıyordum.
We were not going to swim.Yüzmeye gitmiyorduk.
Were you cooking the meal?Yemeği sen mi yapıyordun?
We were not doing homework.Ev ödevi yapmıyorduk.
Were the children laughing?Çocuklar gülüyor muydu?
He was watering the flowers.Çiçekleri suluyordu.
The singers were not singing.Şarkıcılar şarkı söylemiyordu.
I was studying the other night.Geçen gece ders çalışıyordum.
She was dancing when I saw her.Onu gördüğümde dans ediyordu.
I was learning German last year.Geçen yıl Almanca öğreniyordum.
She was studying when I saw her.Onu gördüğümde ders çalışıyordu.
He was working when I called him.Onu aradığımda çalışıyordu.
I wasn’t hitting the right notes.Doğru notalara basamıyordum.
It was raining yesterday evening.Dün akşam yağmur yağıyordu.
Was he learning German last year?Geçen yıl Almanca öğreniyor muydu?
Was he working when I called him?Onu aradığımda çalışıyor muydu?
Was it raining yesterday evening?Dün akşam yağmur yağıyor muydu?
I was watching TV when she called.O aradığında, ben televizyon izliyordum.
I was watching TV when you saw me.Beni gördüğünde televizyon izliyordum.
They were studying math yesterday.Dün matematik çalışıyorlardı.
Were they studying math yesterday?Dün matematik çalışıyor muydular?
I was crying while he was laughing.O gülerken ben ağlıyordum.
He was cooking while I was studying.Ben ders çalışırken o yemek yapıyordu.
I was eating lunch when you arrived.Sen geldiğinde öğle yemeği yiyordum.
She was looking for a cheap holiday.Ucuz bir tatil arıyordu.
Sophia was laughing at Steve’s jokes.Sophia, Steve’in şakalarına gülüyordu.
When we arrived he was having a bath.Geldiğimizde banyo yapıyordu.
You were not doing that at that time.O zamanlar bunu yapmıyordun.
My sister was studying in the library.Ablam kütüphanede ders çalışıyordu.
Was Sarah needing a friend to talk to?Sarah’nın konuşacak bir arkadaşa ihtiyacı var mıydı?
Were you crying while he was laughing?O gülerken siz ağlıyor muydunuz?
It was raining while I was watching TV.Televizyon izlerken yağmur yağıyordu.
As she was reading the book, Alice came.Kitabı okurken Alice geldi.
She was always coming late for meetings.Toplantılara hep geç gelirdi.
Was she reading the book when they came?Geldiklerinde kitap okuyor muydu?
Were you watching television last night?Dün gece televizyon izliyor muydun?
You were watching television last night.Dün gece televizyon izliyordun.
Alex saw me while I was playing football.Alex beni futbol oynarken gördü.
I was shaking the bottle when it crashed.Düştüğünde şişeyi sallıyordum.
I was understanding the lesson last week.Geçen hafta dersi anlıyordum.
They were drinking coffee when I arrived.Geldiğimde kahve içiyorlardı.
Last night at 10 p.m, I was eating dinner.Dün gece saat 10’da akşam yemeği yiyordum.
My father wasn’t cooking when I came home.Eve geldiğimde babam yemek yapmıyordu.
The sun was shining every day that summer.O yaz her gün güneş parlıyordu.
We were eating when our friends showed up.Arkadaşlarımız geldiğinde yemek yiyorduk.
You had not been studying English all day.Bütün gün İngilizce çalışmıyordun.
The students were not eating their bananas.Öğrenciler muzlarını yemiyorlardı.
It wasn’t getting so dark when he found her.Onu bulduğunda hava o kadar da kararmamıştı.
They were going to the movies last Saturday.Geçen cumartesi sinemaya gideceklerdi.
What were you buying from the grocery store?Bakkaldan ne alıyordun?
While Mary was sleeping I was making a cake.Mary uyurken ben pasta yapıyordum.
At seven o’clock, they were brandishing guns.Saat yedide silahlarını sallıyorlardı.
I was washing the dishes when the phone rang.Telefon çaldığında bulaşıkları yıkıyordum.
Was I washing the dishes when the phone rang?Telefon çaldığında bulaşıkları yıkıyor muydum?
Had her daughter been eating anything all day?Kızı bütün gün bir şey yemiş miydi?
While I was sleeping, my father fixed the car.Ben uyurken babam arabayı tamir etti.
While I was studying at University, I met her.Üniversitede okurken onunla tanıştım.
Why were you talking about this problem to me?Neden bana bu problemden bahsettin?
You were studying chemistry all day yesterday.Dün bütün gün kimya çalıştın.
He was washing the dishes while it was raining.Yağmur yağarken bulaşıkları yıkıyordu.
We were going to cinema yesterday at this time.Dün bu saatlerde sinemaya gidecektik.
Yesterday at this time, It was snowing lightly.Dün bu saatlerde hafif kar yağıyordu.
When the fire started I was watching television.Yangın başladığında televizyon izliyordum.
It was not eating a strawberry a few minutes ago.Birkaç dakika önce çilek yemiyordu.
While my mother was preparing dinner, I went out.Annem akşam yemeğini hazırlarken ben dışarı çıktım.
While my father was fixing the car, I watched him.Babam arabayı tamir ederken ben onu izledim.
I was watching football match on TV when he called.O aradığında televizyonda futbol maçı izliyordum.
My sister was studying her Science exam all evening.Ablam bütün akşam Fen sınavına çalışıyordu.
Frank was not worrying about his daughter’s situation.Frank, kızının durumu hakkında endişelenmiyordu.
The police was chasing the man while you were talking.Siz konuşurken polis adamı kovalıyordu.
The audience was boring because of Abel’s presentation.Abel’ın sunumu nedeniyle seyirci sıkıcıydı.
I had not been cooking any meal when she came to my home.Evime geldiğinde yemek yapmıyordum.
When Michael was playing video games, Richard was studying.Michael video oyunları oynarken, Richard ders çalışıyordu.
I was coming from school while my mother was watering the garden.Annem bahçeyi sularken ben okuldan geliyordum.
Isabel usually sings the song but she was not singing this morning.Isabel genellikle şarkıyı söyler ama bu sabah söylemiyordu.
The ground was covered with snow. It had been snowing heavy for several hours.Yer karla kaplıydı. Birkaç saattir şiddetli kar yağıyordu.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir