İngilizce sıfatlar/ Adjectives (8 kural)5 min read

İngilizce sıfat (adjective) nedir?ingilizce sıfat

Sıfat nedir? Sıfat, bir isim veya zamiri tanımlamak veya değiştirmek için kullanılan bir kelime veya kelime grubudur. Genellikle anlamlarına bir şeyler katar.

İngilizce sıfatlar genellikle bir isim veya zamirden önce sıfat olarak kullanılır, ancak bazen yüklem olarak fiilden sonra da kullanılabilirler.

Example:

 • He is a brave boy.
 • She always likes that red car.

1- İngilizce sıfat çeşitleri

1- tanımlayıcı ingilizce sıfatlar. Nesnenin şeklini, kokusunu, dış görünüşünü tanımlayan sıfatlardır.

 • Appearance Adjectives : short, tall, young, old, low…
 • Personality Adjectives :   friendly, polite, nice, lazy, adventurous…
 • Feelings Adjectives :        happy, sad, excited, angry, joyful…
 • Shape Adjectives :           flat, oval, square, circular…
 • Size Adjectives :               tall, thin, great, tiny, long, thick…
 • Time Adjectives :             new, brief, weekly, fortnightly…
 • Condition Adjectives :     dry, wet, clean, dirty, alive…
 • The sound Adjectives:     loud, noisy, silent, soft, shrill…
 • Taste Adjectives :             yummy, salty, fruity, minty, soft…
 • Touch Adjectives :            dry, wet, tender, hard, rough…
 • Color Adjectives:               aqua, black, white, blue, gold…

2- Sayı sıfatları. Nesnenin sayısını, adetini gösteren sıfatlardır.

Belirli sayılar

 • Cardinals (One, two, three, four)
 • Ordinals (First, second, third, fourth)
 • Multiplicatives (Single, double, triple, quadruple)

Belirsiz sayılar

 • some, any, many, much, little, most, no, none, enough, all, sufficient, substantial, whole, too, half, few, great, etc.,

 

3- Gösterme sıfatları

this, that, these, those, such, same

4- Özel sıfatlar

Hintli kadın, Japon iş adamı, British people

5-İyelik sıfatları

My friend, our meeting

6- Soru sıfatları

Which jacket? Whose car? What book?

7-Üleştirme sıfatları

Each player, every student, either girl, neither candidate

8- Birleşik sıfatlar

nine-inch heels, four-step guide, five-minute talk, world-famous writer, smoke-free area, all-day comfort, old-fashioned taste, well-known musician

9- Belgisiz sıfat

Few cows, several windows, many students

10- Vurgulayıcı sıfatlar

with my own eyes, this is very first toy

11-Fiil-sıfatlar

“-ing form” boring, tiring, amazing, “-ed form” interested, bored, excited, relaxed

12- Bağıl sıfatlar

What, which, whatever, and whichever

13- Ünlem sıfatları

What a beautiful flower! What strange ideas!

 

2- İngilizce sıfat sıralaması

Cümle içinde birkaç tane sıfat kullanmak isteyebilirsiniz.

Sıfatların da oturmuş kullanılan bir sıralaması var.

Başka sıralamalar alışılmışın dışında olacağı için kulak tırmalayabilir.

Sıfatları cümle içinde kullanırken aşağıdaki sıralamaya sadık kalmalısınız.

orderrelating toexamples
1opinionunusual, lovely, beautiful,Nice, pretty, stupid, original, expensive, etc.
2sizeall,big, small, large, tiny, enormous, little, etc.
3physical qualitythin, rough, untidy
4shaperound, square, rectangular
5ageyoung, old, youthful,Young, old, new, ancient, antique, etc.
6colourblue, red, pink,white, black, dark, bright, yellowish, etc.
7originDutch, Japanese, Turkish, Italian, British, Mexican, western, southern, etc.
8materialmetal, wood, plastic, Metal, wooden, plastic, golden, etc.
9typegeneral-purpose, four-sided, U-shaped
10purposecleaning, hammering, cooking

Bir örnek üzerinden aşamalı olarak ilerleyelim;

Sıfatsız hali;

DeterminerNOUN
ahat

1 sıfatlı hali

DeterminerAdjectiveNOUN
anicehat

2 sıfatlı hali

DeterminerAdjectiveNOUN
aniceoldhat

8 sıfatlı hali

Adjective
DeterminerOpinionSizeAgeShapeColourOriginMaterialPurposeNOUN
anicelittleoldroundpinkEnglishcottonsunhat
12345678

Tavsiye yazı: İngilizce sıfat sıralaması (adjective order)

3- Sıfatlar ve edat (preposition) kullanımı

Bazı sıfatlar belirli edatlarla birlikte kullanılır. Hangi edatın hangi sıfatla kullanıldığına ilişkin gramer kuralları yoktur, bu nedenle bunları birlikte öğrenmeye çalışmak iyi bir fikirdir. Bunu yapmanıza yardımcı olması için, not defterinize yeni sözcükleri bir cümle veya tümceyle yazın.

Örneğin;

I’m interested in the idea.

My jacket is similar to yours.

She’s brilliant at maths.

My neighbour is angry about the party.

 

Tavsiye yazı: İngilizce sıfat ve edat kullanımı

4- Zıt sıfatlar

Sıfatlar ismi nitelemek için kullanırlar. Olumlu veya olumsuz yönde nitelerler. Sıfatları pozitif ve negatif karşılaştırmalı olarak öğrenirseniz hafızanızdan daha kolay geri çağırabilirsiniz.

Örneğin;

PozitifNegatif
SlowFast
ThickThin
StraightCurly
LightHeavy
LooseTight
BeautifulUgly
BigSmall

Tavsiye yazı: İngilizce zıt sıfatlar

5- Pozitif sıfatlar

Negatif kelimelerden ziyade pozitif kelimelere daha çok ihtiyacımız var. Özellikle amerikalılar olumlu konuşmaya daha çok dikkat ediyor ve çok kullanıyorlar. Siz de çeşitli alanlarda olumu sıfatları öğrenin.

Tavsiye Yazı: İngilizce pozitif sıfatlar

6- Adjective vs. Adverb

Adjective’ler ismi veya zamiri tanımlarlar.

 • I have a black cat

Adverbler fiili, sıfatı ve diğer zarfları tanımlar

Çoğunlukla sıfatın sonuna -ly ekleyerek zarf elde ederiz

 • They worked quickly
SıfatZarf
CarefulCarefully
quietquietly
badbadly
calmcalmly

 

Sonuna -y ekleyerek sıfat olan kelimeler de vardır

 • He is a friendly man

Sonuna -ly eklemeden sıfattan zarf yapılanlar

 • He is a fast driver
 • He drives fast

Hem sıfat hem zarf olanlar

 • I am late
 • She came late

Tavsiye yazı: İngilizce adjective ve adverbs

 

7- Sıfatlarda karşılaştırma (adjective comparative, superlative)

Sıfatları karşılaştırma amaçlı kullanmak istediğimizde 3 versiyonda kullanabiliriz. “iyi”, “daha iyi” ve “en iyisi” şeklinde kullanabiliriz

 

Örneğin;

HızlıDaha hızlıEn hızlı
FastFasterfastest

 

Karşılaştıracağımız başka bir isim varsa o isimden “daha hızlı” demek için kelimeden önce de “than” getiririz.

“faster than”

Cümle örneği;

 • Positive degree: The cat runs fast.
 • Comparative degree: The cat runs faster than dogs.
 • Superlative degree : The cat runs fastest of all animals.

 

Basitçe daha iyisi demek için sıfatın sonuna -er ekleriz. Bu tek heceliyse olur. Fakat birden çok heceliyse sonuna -er değil başına “more” ekleriz.

PahalıDaha pahalıEn pahalısı
Expensivemore expensivemost expensive
 • Positive degree: It is expensive
 • Comparative degree: It is more expensive than other
 • Superlative degree: It is the most expensive one.

 

Tavsiye yazı: İngilizce sıfat karşılaştırmaları (adjective comparison)

8- Sıfat karşılaştırma benzer özellikler için as…as kalıbı

Çok benzer veya aynı şeylerden bahsederken ‘as… as’ kullanırsınız. as…as yapısını kullanarak, aynı orana sahip şeyleri karşılaştırabiliriz.

Örneğin;

As…as kalıbı

 • I’m as old as my husband. = My husband and I are the same
 • I can do it as well as = not worse, not better
 • I love him as much as he loves me . = not more, and not less, to the same extent
 • It’s not as heavy as I thought it would be, actually.
 • She’s not singing as loudly as she can.
 • We got here as fast as we could.

 

As … kalıbı

 • This apple is as heavy (as the other one we discussed).

Same….as kalıbı

 • He drives the same car as I do.  Same model, same color, same year but a different car.
 • He drives the same car as they do. 
 • He is in the same class as   (object of preposition—accusative)

 

Tavsiye yazı: İngilizce sıfat karşılaştırma as…as kalıbı

 

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.