İngilizce sayılabilen ve sayılamayan isimler listesi (Countable vs uncountable) (44 cümle örneği)12 min read

Sayılabilen İsimler, sayabileceğimiz nesnelerin, kişilerin vb. isimlerini ifade eder. Bu isimlere saymasayılabilen isimleri de denir.

Bu isimlerin tekil ve çoğul halleri olabilir. Sayılabilir İsimlerin çoğu ‘s’ çoğul halini alır.

For example:

 • A Book – two books
 • A Pen – some pens
 • An Apple – six apples
 • One student – many students
 • One Sister -two sisters
 • A Doctor – several doctors

 Sayılabilen İsimlerle Uyulması Gereken Kurallar:

 Sayılabilen İsimlerle Kullanılacaklar

KeywordExample
 – stable – tables, teacher – teachers
 – esdress – dresses
 – iesstory – stories
Numbers (two, three, four, etc)one table, five teachers, hundred admissions, fifteen dollars, etc.,
Many, Too Many, Few, A Few, Very Fewmany books, few rooms, very few facilities, too many rules
These, Thosethese owners, those lawyers
Some, Anysome teachers, any problem
A Large Number Ofa large number of cars from Japan
A Small Number Of
Severalanother lesson, several exercises

Example Sentences:

I want to purchase a new carYeni bir araba almak istiyorum
My grandma used to tell me beautifulBüyükannem bana güzel derdi
My friend has recently donated ten dollars to the old age home.Arkadaşım yakın zamanda huzurevine on dolar bağışladı.
I saw a teacher sitting all alone in the staff room.Öğretmenler odasında tek başına oturan bir öğretmen gördüm.
An apple a day keeps the doctor away.Günde bir elma doktoru uzak tutar
We should not take these books away.Bu kitapları uzaklaştırmamalıyız.
We invited many students and very few parentsPek çok öğrenciyi ve çok az ebeveyni davet ettik.
A large number of students are showing interest in the event.Etkinliğe çok sayıda öğrenci ilgi gösteriyor.
I don’t like another lesson because it contains several exercises.Başka bir dersi sevmiyorum çünkü birkaç egzersiz içeriyor.

 

Sayılamayan İsimler nedir?

Sayılamayan isimler, sayamadığımız şeylerin isimlerini ifade eder. Bu isimler aynı zamanda sayılmayan veya toplu isimler olarak da adlandırılır. Bu isimler bir bütün veya kütle olarak görülür ve ayrılamaz veya sayılamaz. Yalnızca tekil bir biçimleri vardır. Sayılamayan İsimlerin çoğul hali yoktur.

 

Sayılamayan İsimlere Örnekler:

 • Soyut İsimler (fikirler ve deneyimler) Örneğin; honesty, knowledge, wisdom, advice, information, progress, luck, fun, work, etc.,
 • Malzeme İsimleri (malzemeler ve maddeler): Örneğin; milk, oil, sugar, gold, water, rice, etc.,
 • Toplu İsimler (şeylerin grupları veya koleksiyonları): Örneğin; furniture, equipment, rubbish, luggage, etc.,
 • Konularla ilgili isimler Örneğin; Chemistry, Economics, Maths, Science, French, English, History, etc.
 • “-ism” ile biten isimler; Örneğin; feminism, optimism, and patriotism, vegetarianism, impressionism, industrialism

 

Sayılamayan İsimlerde uyulması gereken kurallar:

Sayılamayan İsimlerle Kullanılacak

KeywordsExamples
much, too muchmuch energy, too much time
little, lesslittle patience, less water
the, this, thatthe news, this inquiry
some, any, nosome information, any advice, no work
a little bit of, a bit of, a lot of, a great deal of, a cup of, a bag of, a pinch of, a handful of, an hour of, a day of, a large amount of, a piece of, a can of, a slice of, etc.,a cup of milk, piece of furniture, bits of news, a litre of milk, a pinch of salt, a bag of rice, a lot of confidence, etc.,

Sayılamayan isimler, a piece of, a bit of, a grain of, ten bags of, five crore of, a slice of or five kilos of gibi tamlayıcılar kullanılarak sayılabilir hale getirilebilir.

 

Example Sentences:

 

We donated ten bags of rice to the orphanage.Yetimhaneye on çuval pirinç bağışladık.
They have received a large amount of money from the shareholders.Hissedarlardan büyük miktarda para aldılar.
She wants to purchase two pairs of trousers.İki çift pantolon almak istiyor.
Can you give me a slice of cake? In turn, I can give youa bar of chocolate.Bana bir dilim kek verir misin? Ben de size bir kalıp çikolata verebilirim.

 

Partitives

Sayılamayan İsimler, sayılamayan isimlerdir. Ancak bu İsimler, sıfatların kullanımıyla sayılabilir hale getirilebilir.

 

Örneğin:

Gold Sayılamayan Bir İsimdir.

Ancak bunu bir külçe / bir gram altın kullanarak ölçebilir veya sayabiliriz.

 

 

Hazır referansınız için bölüm örneklerinin bir listesi.

TürkçesiWordTürkçesiWordTürkçesiWordTürkçesiWordTürkçesiWordTürkçesi
A bag ofbir çantaflourunricepirinçsugarşekersandkumcementçimento
A bar ofBir kalıpsoapsabungoldaltınchocolateçikolatairondemircandyŞeker
A bit ofBirazcıkworka headachebaş ağrısıluckşanssalttuzfuneğlence
A bale ofbir balyahaysamancottonpamukfibrelifwastepaperatık kağıt
A blade ofbir kesimgrassçimenwheatbuğdaymetalmetal
A bottle ofBir şişewineşarapwhiskeyviskicokekolawatersumilksüt
A bowl ofBir kasericepirinçcurdLorsoupçorbaseedstohumlar
A box ofBir kutumatcheskibritcrayonspastel boyasweetstatlılarcandiesşekerlercookieskurabiye
A breath ofbir nefesfresh airtemiz havawindrüzgârfreedomözgürlüklifehayat
A carton ofBir kolibookskitabcigarettessigaralarice-creamdondurmamilksüt
A can ofBir teneke kutufoodyiyecekoilyağmeatetjuiceMeyve suyusodasoda
A cup ofBir fincancoffeeKahvesoupçorbateaçaycamomilepapatyachocolateçikolata
A drop ofbir damlabloodkanrainyağmurinkmürekkepwatersuoilyağ
A fit ofkrizangerkızgınlıktemperhuysuzlukcoughingöksürmejealousykıskançlıksneezinghapşırma
A game ofbir oyunpoliticssiyasetchanceşanschesssatrançtennistenisgolfgolf
A glass ofBir bardakmilksütwhiskyviskibeerbirawatersuwineşarap
A grain ofbir tutamsalttuzricepirinçsandkumtruthgerçek
A jar ofBir kavanozjamreçelbuttertereyağıhoneyBalpickleturşu
A morsel ofbir lokmainformationbilgitoasttostconsolationteselliloyaltybağlılıkfoodyiyecek
A pair ofBir çiftglassesgözlükgloveseldivenlerscissorsmakastrouserspantolonlarjeanskot
A pang ofbir sancıhungeraçlıknostalgianostaljiregretpişmanlıksadnessüzüntü
A piece ofBir parçaadvicetavsiyeinformationbilgiartsanatluggagebagajpoetryşiir
A roll ofbir rulopaperkağıttapekasetbillsfaturalarfilmfilm
A scrap ofbir tomarworkpaperkağıttruthgerçekevidencekanıtdifferencefark
A slice ofBir dilimbreadekmekmeatetcakekeklemonlimoncheesepeynir
A spoonful ofBir kaşık dolusuSugarŞekersyrupşurupwhiskeyviskihoneyBal
A torrent ofbir sel/sağanaklavalavangry wordskızgın sözlercriticismeleştiriinsultshakaretler
A tube ofbir tüptoothpastediş macunugluezamklipstickrujlotionlosyon

Hem Sayılabilen hem de Sayılamayan İsimler:

 

Bazı İsimler, anlam farkı ile Sayılabilen ve Sayılamayan olarak kullanılabilir.

Example Sentences:

Zaman, Sayılabilir ve Sayılamayan olarak kullanılabilir

Sayılabilir olarak anlamı –  as an occasion

(a long time, a short time, a great time, many times etc., sayılabilirdir)

Examples:

Let’s make a move. It is a great time to start.Harekete geçelim. Başlamak için harika bir zaman.
I saw him at various times at various places.Onu çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde gördüm.
I visited him many times.Onu birçok kez ziyaret ettim.
They haven’t met each other for a long time.Uzun zamandır birbirleriyle görüşmüyorlar.
She has taken a short time to prepare the dish.Yemeği hazırlaması kısa sürdü.

 

Sayılamaz olarak anlamı, – the amount of time – like a number of days/hours/minutes etc.,

(much time, enough time, some time, more time, less time etc., sayılamaz)

 

Examples:

How much time do you want to finish your exam? (Not how many times?)Sınavınızı ne kadar sürede bitirmek istiyorsunuz? (Kaç kez değil?)
Due to my busy schedule, I spent some time with my children but not enough time.Yoğun programım nedeniyle çocuklarımla biraz zaman geçirdim ancak yeterli zamanım olmadı.
Hello! Give me the answer paper. You have already taken sufficient time.Merhaba! Cevap kağıdını ver. Zaten yeterince zaman ayırdınız.
You seem to be unhappy though I spent a lot of time with you.Seninle çok zaman geçirmeme rağmen mutsuz görünüyorsun.
It is a sheer waste of time to speak to you.Sizinle konuşmak tamamen zaman kaybı.

 

Other Examples:

 

 • I read two papers (newspapers) (Countable)
 • She needs a sheet of paper to write a complaint. (material for writing on)  (Uncountable)

 

 • The police collected hair of the murderer at the spot. (Countable)
 • I had thick hair when I was young. (Uncountable)

 

 • I don’t eat meat. I am a vegetarian. (Countable)
 • My friends prefer different meats to eat. (Uncountable)

 

 • Water is an important element in our body. (Countable)
 • There are various brands of mineral waters in the market. (Uncountable)

 

 • They visited several colleges for the purpose of admission. (Countable)
 • College is an important learning experience. (Uncountable)

 

 • Several dreadful diseases are spreading in the city. (Countable)
 • Her mother has recently died of heart disease. (Uncountable)

 

 • Monks expressed their different faiths at the conference. (Countable)
 • My strength is my faith. (Uncountable)

 

 

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimlerle Kullanılacak Anahtar Kelimeler

AnyCountable NounAny Books, Any Students, Any Pens
Uncountable NounAny Information, Any Oil, Any Sugar
NoCountable NounNo Books, No Pens, No Facilities
Uncountable NounNo Brilliance, No Knowledge, No Luggage
A Lot OfCountable NounA Lot Of Tickets, A Lot Of Passengers
Uncountable NounA Lot Of Imagination, A Lot Of Happiness
Lots OfCountable NounLots Of Rooms, Lots Of Lodges
Uncountable NounLots Of Courage, Lots Of Energy
TheCountable NounThe Workers, The Ships, The Apples
Uncountable NounThe Furniture, The Happiness, The Wisdom
SomeCountable NounSome Mobiles, Some Bills, Some Ladies
Uncountable NounSome Flour, Some Rice, Some Salt
EnoughCountable NounEnough Hotels, Enough Clients
Uncountable NounEnough Knowledge, Enough Money
Plenty OfCountable NounPlenty Of Rooms, Plenty Of Places
Uncountable NounPlenty Of Gold, Plenty Of Furniture, Plenty Of Equipment

Note: 1

Bazı Sayılamayan İsimler çoğul hal alır, ancak tekil bir anlam taşırlar ve bu nedenle her zaman tekil bir fiil alırlar.

Examples:

news, mathematics, economics, physics, linguistics, measles, and mumps.

Economics is my favourite subject.Ekonomi en sevdiğim derstir.
No news is good news.Hiçbir haber iyi haber değildir.
Measles is a kind of disease.Kızamık bir tür hastalıktır.

 

Note: 1

Diğer bazı Sayılamayan İsimler çoğul hal alır ve onlarla sayı kullanamayız.

Examples:

shorts, pants, pyjamas, glasses (for the eyes), binoculars, scissors.

 • I have bought a pair of glasses.
 • Not: I have bought two glasses

 

 • I want to buy three pairs of pants for my birthday.
 • Not: I want to buy three pants for my birthday.

 

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimlerin Listesi

 

Bildiğimiz gibi isim, bir kişiyi, bir yeri, bir şeyi veya bir olayı ifade eden bir kelimedir. İsimler birçok şekilde sınıflandırılabilir.

 

Burada Sayılabilen ve Sayılamayan İsimlerin sınıflandırılmasını bulacaksınız.

Sayılabilen İsimlerTürkçesiSayılamayan İsimlerTürkçesiHem Sayılabilen Hem Sayılamayan İsimlerTürkçesi
AccidentKazabaggagebagajAbuseSuistimal etmek
AccountHesapclothingGiyimAdulthoodyetişkinlik
AdultYetişkincottonpamukAfternoonÖğleden sonra
AnimalHayvanequipmentteçhizatAgeYaş
AnswerCevapfurnituremobilyaAngerKızgınlık
ApartmentApartmangasolinebenzinAppearanceDış görünüş
ArticleMaddeglassbardakArtSanat
ArtistSanatçıgoldaltınBeautyGüzellik
BankBankahairsaçBeerBira
BattleSavaşhomeworkEv ödeviBeliefinanç
BeachSahiljewellerymücevherBreakfastKahvaltı
BedYatakluggagebagajCheesePeynir
BellZilmachinerymakineChickenTavuk
BookKitappaperkağıtChildhoodÇocukluk
BottleŞişeperfumeparfümClothkumaş
BoxKutupetrolbenzinCollegeKolej
BoyErkek çocuksilvergümüşCommitmentBağlılık
BridgeKöprüsoapsabunCompetitionYarışma
BrotherErkek kardeştraffictrafikConcernKaygı
BurgerBurgerwoododunCrimeSuç
BusOtobüsbreadekmekCultureKültür
BushçalıbuttertereyağıDeathÖlüm
CampKampcakekekDesireArzu
CaptainKaptancheesepeynirDinnerAkşam yemeği
CarArabacoffeeKahveDisappointmentHayal kırıklığı
CardKartcreamkremDiseaseHastalık
CaseDavafishbalıkDivorceBoşanmak
CastleKaleflourunDramadram
CatKedifoodyiyecekDuckÖrdek
ChairSandalyefruitmeyveEducationEğitim
ChapterBölümhoneyBalEnvironmentÇevre
ChestGöğüsicebuzEveningAkşam
ChildÇocukmeatetExerciseEgzersiz yapmak
CigaretteSigaraoilyağFactHakikat
CityŞehirpastamakarnaFaithİnanç
ClassSınıfricepirinçFearKorku
ClubkulüpsalttuzFictionKurgu
CoatKabansoupçorbaFilmFilm
CollegeKolejspaghettiSpagettiFishBalık
ComputerBilgisayarteaçayFlavorLezzet
CornerKöşetoasttostFoodYiyecek
CountryÜlkeareaalanFreedomÖzgürlük
CrowdKalabalıkarchaeologyarkeolojiFriendshipDostluk
CupBardakarchitecturemimariFruitMeyve
DayGünartsanatGlassBardak
Deskpathmasa yoluchemistrykimyaGovernmentDevlet
Doctordoktorcivicsyurttaşlık bilgisiHairSaç
DogKöpekcommerceticaretHatredKin
DoorKapıeconomicsekonomiHistoryTarih
DreamRüyaengineeringmühendislikHomeEv
DressElbiseethicsetikHopeUmut
ElectionSeçimgrammardilbilgisiIdeologyideoloji
EngineMotorhistorytarihImaginationHayal gücü
EyeGözmathematicsmatematikInjusticeAdaletsizlik
FaceYüzmusicmüzikInnocencemasumiyet
FactoryFabrikaphotographyfotoğrafçılıkJailHapishane
FarmÇiftlikphysicsfizikJealousyKıskançlık
FatherBabapoetryşiirLanguageDil
FieldAlanpoliticssiyasetLawKanun
FilmFilmpsychologyPsikolojiLibertyözgürlük
FingerParmaksociologysosyolojiLifeHayat
FootAyakvocabularykelime bilgisiLoveAşk
FriendarkadaşadvicetavsiyeLunchÖğle yemeği
Gameoyunconfidencekendinden eminManAdam
GirlKızcouragecesaretMarriageEvlilik
GroupGrupeducationeğitimMeatEt
GunSilahenergyenerjiMetalMetal
HallSalonenjoymentzevkMilkSüt
HandElfuneğlenceMorningSabah
HandleHalletmekhappinessmutlulukMurderCinayet
HatŞapkahelpyardımNatureDoğa
HeadkafainformationbilgiPaperKağıt
PageSayfaintelligencezekaPassionTutku
ParkParkknowledgebilgiPeopleİnsanlar
PartyPartilaughterkahkahaPersonalityKişilik
PictureResimnewshaberlerPhilosophyFelsefe
PlaneUçakpatiencesabırPleasureZevk
PlantBitkipeacebarışPowerGüç
ProblemSorunpridegururPrejudiceÖn yargı
ProductÜrünprogressilerlemekPressureBasınç
Programmeprogramrecreationyeniden yaratmaPrisonHapishane
ProjectprojespaceuzayPunishmentceza
RingYüzükdarknesskaranlıkRaceIrk
RiverNehirhaildoluReadingOkuma
RoadYolheadkafaReligionDin
RoomOdahumiditynemRevisionRevizyon
SchemeşemaicebuzRockKaynak
SchoolOkullightışıkSchoolOkul
ShipGemilightningyıldırımScienceBilim
ShirtGömlekrainyağmurShockŞok
SonOğulsleetsulu karSocietyToplum
SpotLekesnowkarSorrowÜzüntü
StarYıldızthundergök gürültüsüSpaceUzay
StationİstasyonwindrüzgârSpeechKonuşma
StreamAktarımbaseballbeyzbolSpiritRuh
StreetSokakbasketballBasketbolStoneTaş
StudentÖğrencibridgeköprüStrengthKuvvet
TableMasachesssatrançSurpriseSürpriz
TourTurcricketkriketTeachingöğretim
TownŞehirfootballFutbolTheaterTiyatro
TomatoesDomatesgolfgolfTheoryteori
VillageKöyhockeyhokeyTimeZaman
WalkYürümekpokerpokerTraditiongelenek
WallDuvarrugbyRagbiTroubleBela
WeekHaftasoccerfutbolTruthGerçek
WindowpenceretennistenisWeaknesszayıflık
WomanKadınArabicArapçaWineŞarap
YearYılChineseÇinceWritingyazı

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://agendaweb.org/grammar/countable_uncountable-exercises.html

https://www.myenglishpages.com/english/grammar-exercise-countable-uncountable-nouns.php

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3246

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/countables.htm

https://www.englishpage.com/minitutorials/countable-uncountable-nouns-exercise.htm

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Countable_and_uncountable_nouns

https://www.perfect-english-grammar.com/nouns-countable-and-uncountable-exercise-1.html

https://www.englishgrammar.org/countable-uncountable-nouns-exercise-2/

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir