İngilizce future perfect tense: will have finished (127 örnek cümle)11 min read

Future perfect tense, gelecekte başka bir olaydan önce gelecekte bir zamanda sona erecek olan bir eylemi veya durumufuture perfect tense ifade eder.

 

 

 

Conjugation/Cümle kurulumu

positiveS + WILL HAVE + V-ed + OI will have played/spoken
negativeS+ will not have+ V-ed+ OI will not have played/spoken
questionWill+ S + have + V-ed+O?Will I have played/spoken

Cümle kurulumu örneği/ zamirlere göre

subjectauxiliary verbauxiliary verbmain verb
positiveIwillhavefinishedby 10am.
Youwillhaveforgottenme by then.
negativeShewillnothavegoneto school.
Wewillnothaveleft.
questionWillyouhavearrived?
Willtheyhavereceivedit?

Contractions/kısaltmalar

long formcontractionexample
will have…’ll havethey’ll have
will not have…’ll not/… won’t haveI’ll not/I won’t have

Spelling Rules/Yazım kuralları

Fiil -e ile biterse, sadece -d ekleriz

Example:

  • love– loved (not: loveed)

Son ünsüz kısa vurgulu bir ünlüden sonra iki tane olur

Example:

  • admit– admitted

İngiliz İngilizcesinde bir sesli harften sonra son ünsüz -l her zaman iki tane olur, ancak Amerikan İngilizcesinde değildir.

Example:

  • travel– travelled (British)
  • traveled (American)

Fiilin sonunda -y varsa -i ile değişir

Example:

  • hurry– hurried

 

Zaman belirteçleri/Signal Words

WhenNe zaman
By the timeZamana kadar
BeforeÖnce
UntilDeğin
Byİle
by Mondaypazartesiye kadar
in a weekbir hafta içinde

 

Future perfect tense kullanıldığı yerler

 

Olasılık ya da varsayım anlatabilir.

It is five o’clock, he will have arrived Cyprus now.Saat beş, Kıbrıs’a gelmiş olacak.

 

Bu zaman gelecekte olacağı tahmin edilen bir olaydan önce olacağını tahmin ettiğimiz bir diğer olayın anlatımında.

Why is Matthew taking his bicycle apart?Matthew bisikletini neden parçalara ayırıyor?
Oh no, we want to go on a bike ride in an hour.Oh hayır, bir saat içinde bisiklete binmek istiyoruz.
Don’t worry, he will have repaired the bike by then.Endişelenme, o zamana kadar bisikleti tamir etmiş olur.
He will probably have noticed that his bike is broken.Muhtemelen bisikletinin bozuk olduğunu fark etmiş olacaktır.
By the time you call me at 7 o’clock tonight, I will have studied for the exam.Bu akşam saat 7’de beni aradığınızda, sınava çalışmış olacağım.

 

Gelecekteki bir noktadan geçmişe baktığımızda geleceğin perfect formunu kullanırız. Gelecekte belirli bir zamana kadar biten olaylar. Üç yıl için genellikle bir zaman ifadesi kullanırız, örneğin yarına kadar:

 

She’ll have forgotten everything.Her şeyi unutmuş olacak.
I’ll have finished when you arrive.Sen geldiğinde bitirmiş olacağım.
Anthony won’t have arrived by then.Anthony o zamana kadar gelmemiş olacak.
They‘ll’ve had their dinner by then.O zamana kadar yemeklerini yemiş olurlar.
They won’t’ve finished the car tomorrow.Yarın arabayı bitiremeyecekler.
I think they’ll have got there by six o’clock.Sanırım saat altıda orada olacaklar.
Do you think she’ll have seen the doctor by four o’clock?Sence saat dörtte doktoru görmüş olur mu?
Next month I will have worked for the company for six years.Gelecek ay şirkette altı yıl çalışmış olacağım.
Next month my parents will have been together for thirty years.Gelecek ay, ailem otuz yıldır birlikte olacak.
You can call me at work at 8am. I will have arrived at the office by 8.Sabah 8’de beni işten arayabilirsin. 8’de ofise varmış olacağım.
At the end of this month, they will have been in their house for one year.Bu ayın sonunda bir yıldır evlerinde olacaklar.
I expect I will have finished my painting before the art collector arrives.Sanat koleksiyoncusu gelmeden resmimi bitirmiş olacağımı umuyorum.
When our English teacher retires next year, she will have taught for 27 years.İngilizce öğretmenimiz seneye emekli olduğunda 27 yıl öğretmenlik yapmış olacak.
They will be tired when they arrive. They will not have slept for a long time.Geldiklerinde yorgun olacaklar. Uzun bir zaman uyku olmayacaklar.
“Mary won’t be at home when you arrive.” / “Really? Where will she have gone?”Sen vardığında Mary evde olmayacak. / “Gerçekten mi? Nereye gitmiş olacak?”
The workers will have finished all the repairs when we return from our vacation.Tatilden döndüğümüzde işçiler tüm onarımları bitirmiş olacak.
According to Katie, she will have bought a dog house by the time we bring the puppy home.Katie’ye göre biz köpeği eve getirene kadar bir köpek evi almış olacak.
Won’t she have retired by the end of the year? (more common than Will she not have retired?)Yıl sonuna kadar emekli olmayacak mı? (Emekli olmayacak mı? sorusundan daha yaygın)

 

Örnek cümleler

 

SıraSentenceTürkçesi
1Will you have come?Gelmiş olacak mısın?
2He will have arrived.O gelmiş olacak.
3Will we have decided?karar vermiş olacak mıyız?
4We will not have come.gelmemiş olacağız.
5We will have met Julie.Julie ile tanışmış olacağız.
6She will have cooked dinner.Akşam yemeğini pişirmiş olacak.
7I will have painted the wall.Duvarı boyamış olacağım.
8It will have stopped raining.Yağmur durmuş olacak.
9Will we have moved to Madrid?Madrid’e taşınmış mı olacağız?
10I will have arrived in London.Londra’ya varmış olacağım.
11I will have slept eight hours.Sekiz saat uyumuş olacağım.
12I will not have eaten by then.O zamana kadar yemek yememiş olacağım.
13I won’t have eaten lunch by 3.3’e kadar öğle yemeği yememiş olacağım.
14They’ll have relaxed by night.Akşam rahatlamış olacaklar.
15Will you have eaten by 6 p.m.?Akşam 6’ya kadar yemek yemiş olacak mısın?
16I will have finished this book.Bu kitabı bitirmiş olacağım.
17Will they have arrived by 9 pm?Akşam 9’da mı gelmiş olacaklar?
18She will not have gone to course.Kursa gitmemiş olacak.
19They will not have arrived there.Oraya varmamış olacaklar.
20We will not have painted the wall.Duvarı boyamamış olacağız.
21Pam will have arrived home by then.Pam o zamana kadar eve varmış olacak.
22She will have forgotten everything.Her şeyi unutmuş olacak.
23The snow will have stopped by April.Nisan ayına kadar kar durmuş olacak.
24I will have finished my report by 10.Raporumu 10’a kadar bitirmiş olacağım.
25The rain’ll have stopped by tomorrow.Yağmur yarın durmuş olacak.
26They will have called us in two hours.Bizi iki saat içinde aramış olacaklar.
27Will your mother have come by tonight?Annen bu gece gelecek miydi?
28Henry will not have ran by ten o’clock.Henry saat ona kadar koşmamış olacak.
29Mom will have cooked our favorite meal.Annem en sevdiğimiz yemeği yapmış olacak.
30What will you have done until tomorrow?Yarına kadar ne yapmış olacaksın?
31Will you have finished your tasks by 5?Görevlerinizi 5’e kadar bitirmiş olacak mısınız?
32The plane will have landed by that time.Uçak o zamana kadar inmiş olacak.
33By September, I will have gotten my visa.Eylül ayına kadar vizemi almış olacağım.
34I will have reached at home at 7 o’clock.Saat 7’de eve ulaşmış olacağım.
35They won’t have been maried by next year.Gelecek yıl evli olmayacaklar.
36You will have studied the English tenses.İngilizce zaman kiplerini çalışmış olacaksın.
37I will have arrived at your office by now.Şimdiye kadar ofisinize gelmiş olacağım.
38She will have sent the letter by nextweek.Mektubu gelecek hafta göndermiş olacak.
39Jenny will not have saved enough money yet.Jenny henüz yeterince para biriktirmemiş olacak.
40The rain will not have stopped by tomorrow.Yağmur yarına kadar durmuş olmayacak.
41They won’t have heard the news by tomorrow.Yarına kadar haberleri duymamış olacaklar.
42I will have painted my room before you come.Sen gelmeden önce odamı boyamış olacağım.
43They will not have been maried by next year.Gelecek yıl evli olmayacaklar.
44Will he have finished his work by 5 o’clock?İşini saat 5’te bitirmiş olacak mı?
45Will the concert have started by 2o minutes?Konser 20 dakikada başlamış olacak mı?
46Will they have sent an email until tomorrow?Yarına kadar bir e-posta gönderecekler mi?
47We will have bought a new car in three years.Üç yıl sonra yeni bir araba almış olacağız.
48By next summer, we will have built the bridge.Önümüzdeki yaza kadar köprüyü yapmış olacağız.
49By next week, we‘ll have earned lots of money.Gelecek hafta, çok para kazanmış olacağız.
50By that time I will have finished my homework.O zamana kadar ödevimi bitirmiş olacağım.
51Will people’s lives have changed by ten years?İnsanların hayatları on yıl sonra değişecek mi?
52I won’t have announced the results by tomorrow.Sonuçları yarına kadar açıklamamış olacağım.
53They won’t have received their gifts by Friday.Hediyelerini Cuma gününe kadar almış olmayacaklar.
54Will we have arrived in China by the next week?Önümüzdeki hafta Çin’e varmış olacak mıyız?
55By next year tomorrow, I will have left already.Gelecek yıl yarın çoktan gitmiş olacağım.
56I will have bought a yatch in a few years’ time.Birkaç yıl sonra bir yat satın almış olacağım.
57Tomorrow, all the exams will have been finished.Yarın tüm sınavlar bitmiş olacak.
58You will have graduated by the end of this year.Bu yılın sonunda mezun olmuş olacaksın.
59Mary will have been ready by the time I get home.Ben eve varana kadar Mary hazır olur.
60Will she have graduated from high school by July?Temmuz ayına kadar liseden mezun olacak mı?
61I will have completed this book by 10 am tomorrow.Yarın sabah 10’a kadar bu kitabı bitirmiş olacağım.
62Susan will have been ready by the time I get home.Ben eve gelene kadar Susan hazır olur.
63They will have been  working on the project by 6 pm.Saat 18:00’e kadar proje üzerinde çalışıyor olacaklar.
64Alice will have returned home when the party is over.Parti bittiğinde Alice eve dönmüş olacak.
65He will not have received enough score by the summer.Yaza kadar yeterli puanı alamamış olacak.
66The singer will have been prepared until the concert.Şarkıcı konsere kadar hazırlanmış olacak.
67I will not have gone to New York yet by the end of May.Mayıs sonuna kadar henüz New York’a gitmemiş olacağım.
68You will have worked here for 20 years before you retire.Emekli olmadan önce burada 20 yıl çalışmış olacaksın.
69I will have completed this course by the time summer comes.Yaz gelinceye kadar bu kursu bitirmiş olacağım.
70Will he have learned all information about this job by May?Mayıs ayına kadar bu işle ilgili tüm bilgileri öğrenmiş olacak mı?
71By next July, we will not have received our first promotion.Önümüzdeki Temmuz ayına kadar ilk promosyonumuzu almış olmayacağız.
72By Saturday, Samuel is going to have had my book for a week.Cumartesi, Samuel kitabımı bir haftalığına almış olacak.
73He won’t have finished his homework by the time we get home.Eve geldiğimizde ödevini bitirmiş olmayacak.
74Since Jane is out, her husband will have had to cook dinner.Jane dışarıda olduğuna göre, akşam yemeğini kocası yapmak zorunda kalacak.
75By the time I arrive to the school, lesson will have started.Okula geldiğimde ders başlamış olacak.
76Will you have graduated from the university before I graduate?Ben mezun olmadan üniversiteden mezun olacak mısın?
77When my father comes home, my mother will have read me a story.Babam eve geldiğinde annem bana bir masal okumuş olacak.
78I will have prepared breakfast by the time the children wake up.Çocuklar uyanana kadar kahvaltıyı hazırlamış olacağım.
79Unfortunately, I will not have gotten my promotion by next year.Ne yazık ki, terfimi gelecek yıl alamayacağım.
80We are late. The train will already have left by the time we arrive.Geç kaldık. Biz vardığımızda tren çoktan kalkmış olacak.
81Will you have completed the report by the time the meeting finishes?Toplantı bitene kadar raporu tamamlamış olacak mısınız?
82I will not done my homework tomorrow if you are not going to help me.Bana yardım etmeyeceksen yarın ödevimi yapmayacağım.
83By tomorrow evening I will have finished the articles given to me this week.Yarın akşama kadar bu hafta bana verilen makaleleri bitirmiş olacağım.
84I will come home very hungry in the evening, will you have had your dinner by 8 pm?Akşam eve çok aç geleceğim, akşam yemeğini akşam 8’de bitirmiş olacak mısın?
85By the time my roommate finds my prank trick on her, I’ll have already left the dorm.Oda arkadaşım ona yaptığım şakayı öğrendiğinde ben çoktan yurttan ayrılmış olacağım.
86Mom won’t have made a cake for my birthday because she wants us all to eat healthily.Annem hepimizin sağlıklı beslenmesini istediği için doğum günüm için pasta yapmamış olacak.
87My mother will not have prepared breakfast by the time my father and brother wake up.Babam ve erkek kardeşim uyanana kadar annem kahvaltıyı hazırlamış olmayacak.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir