İngilizce AS-LIKE-AS IF (40 örnek cümle)5 min read

Duyu fiilleriyle (bak, hisset, tat, kokla ve ses) like ve as if or like kullanabiliriz.as if likeas if like

Sadece like’ın ardından bir isim veya isim tamlamasının ve as, as if’ın ardından bir tümcenin geldiğini hesaba katmanız gerekir.

 • Your brother looks like a rugby player. (noun phrase)
 • You look as if you haven’t slept for ages!(clause: Subject + Verb)
 • You are so pale! You look as though you had seen a ghost! (clause: Subject + Verb).

Cümledeki fiil geçmişte olduğunda, karşılaştırma gerçek dışı veya olasılık dışıdır. Yukarıdaki son örnekte, kişinin hayalet görmediği açıktır, bu sadece bir karşılaştırmadır. Bununla birlikte, ikinci cümlede (şimdiki zaman fiiliyle), kişinin çok uzun bir süredir uyumamış olma olasılığı yüksektir.

AS kullanımı

as : iki kelime öbeğini bağlamak için

as bağlaç olarak kullanılabilir. Çeşitli anlamlarda kullanılabilir.

as = ‘because’

 • All the tickets were sold out as we got there too late.
 • As the road was closed, I had to park on the next street.

as = ‘while’ veya ‘during the time that’

 • She called as I was getting out of the bath.
 • As they were arriving, we were leaving.

as = ‘in the way that’

 • As we expected, it started to rain.
 • As you know, classes restart on 15 January.
 • As I said, I think this project will be a challenge.

** Informal konuşmalarda insanlar bazen like’ı ‘in the way that’ anlamında kullanırlar.

 • Like I said, I didn’t know her.

as = At the moment, at the time when, while

 • As a soldier, my uncle used to travel a lot. When he was a soldier, my uncle traveled a lot.
 • As a child, I often played ball with my dog. When I was a child, I often played ball with my dog.
 • As I grow older, I’m becoming more interested in politics. Getting older, I’m becoming more interested in politics.

 

as = In the form of, in the role of, in the function of

 

 • As a paying customer, I demand better service. I am a paying customer, therefore I want better service.

 

as = diğer kullanımlar

 

 • as well: also, too
 • as far as I am concerned: if you ask me, for all I know, in my opinion
 • as yet: so far, up to this point in time
 • such as: for example, like

 

as…as : eşitliği ifade eden karşılaştırmalı

 

 • He is as old as I am. We are the same age.
 • She’s wearing the same shirt as I am. We’re both wearing the same shirt.
 • I drink as much as he does. We both drink the same amount.
 • Your car is twice as large as mine.

 

LIKE

Like karşılaştırma için kullanılır ama her zaman bir isim veya isim tamlaması gelir, yan tümce değil.

Daha resmi olmayan İngilizce konuşmalarda, as if yerine like kullanmak da mümkündür:

 • Brad looks like he’s been out in the cold too long.
 • Jane sounded like she’s angry with us.
 • I feel like I’m catching a cold. I need to go to bed early tonight.
 • The kitchen smells like someone cooked
 • You’d better bring an umbrella. It seems like it’s going to rain.

‘Like’ vs ‘as’ for similarity

Çoğu zaman, benzerlikten bahsetmek için hem ‘as’ hem de ‘like’ kullanabiliriz.

 • I love coffee, like Julie / I love coffee, like Julie does.
 • I love coffee, as Julie does.

‘As’ı bir yan tümceyle (bir özne ve bir fiil) izlemeliyiz. Benzerlik için ‘as’ kullandığımızda, ardından bir isim veya zamir gelmez.

Bununla birlikte, bir rol veya işi ifade etmek için ‘as’ kullandığımızda (bu durumda onu bir isim takip eder), o zaman ‘like’ kullanamayız. Bunun yerine, ‘gibi’ benzerlikten bahsediyor.

 

 • As your mother, I’m telling you not to go out now. (I am your mother and I am telling you this in my role as your mother.) (Annen olarak sana şimdi dışarı çıkmamanı söylüyorum. (Ben senin annenim ve bunu sana annen rolümle söylüyorum.)
 • Like your mother, I’m telling you not to go out now. (I’m not your mother, but I am telling you the same thing as she is. I am acting in a similar way to your mother.) Annen gibi ben de sana şimdi dışarı çıkmamanı söylüyorum. (Ben senin annen değilim ama sana onun söylediğinin aynısını söylüyorum. Annenin yaptığı gibi davranıyorum.)

 

 

Another example;

 • She works as the manager (= she is the manager).
 • She works like the manager (= she isn’t the manager, but she works in a similar way to the manager).

 

AS IF / AS THOUGH

as if / as though ile başlayan tümceler, gerçek olmayan veya olası olmayan bir durumu anlatıyorsa, onları gerçek olmayan bir zaman kipi (geçmiş dilek kipi veya past perfect dilek kipi) takip ediyorsa. Aksi takdirde, ifadenin doğru olduğunu ifade ederler.

as if / as though’dan sonraki geçmiş dilek kipi, şimdiki zamanda gerçek olmayan bir durumu gösterir. Ancak, durum doğruysa, şimdiki zamanı ifade etmek için gerçek bir zaman kullanırız:

 • He looks as if he knew the answer. (he gives the impression that he knows the answer, but he (probably) doesn’t know or we don’t know whether he knows or not)
 • He looks as if he knows the answer. (he knows the answer)

as if / as though öncesine fiil koyarsanız “knows” past simple’a dönüşür;

 • He looked as if he knew the answer.

Sonuç olarak, bu cümlenin anlamı (cevabını bilip bilmediği) ancak bağlamdan çıkarılabilir.

Gerçek olmayan bir geçmiş duruma atıfta bulunmak için as if / as though gibi past perfect dilek kipi kullanılır. Durum doğruysa, geçmiş zamanı ifade etmek için gerçek bir zaman kullanırız:

 • He seems as if he hadn’t slept for days. (it seems that he hasn’t slept for days, but he (probably) has or we don’t know whether he has or not)
 • He seems as if he hasn’t slept for days. (he hasn’t slept for days)

Önceki fiil geçmiş zamana getirilirse, present perfect “hasn’t sleep” değişerek past perfect olur. Past perfect dilek kipi aynı kalır.

 • He seemed as if he hadn’t slept for days.

Bir şeyin veya birinin nasıl göründüğü hakkında konuşurken as if kullanırız.

Yapı şu şekilde;

[noun] + verb 1 + as if + subject + verb 2.

Genellikle, verb 1 bakmak, görünmek, ses gibi duyu filleri:

 • Brad looks as if he’s been out in the cold too long.
 • Jane sounded as if she’s angry with us.
 • I feel as if I’m catching a cold. I need to go to bed early tonight.
 • The kitchen smells as if someone cooked curry.
 • You’d better bring an umbrella. It seems as if it’s going to rain.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

TEST

https://www.perfect-english-grammar.com/as-and-like-exercise-1.html

https://www.myenglishpages.com/english/grammar-exercise-as-like.php

https://www.grammarbank.com/as-if-as-though.html

https://www.usingenglish.com/quizzes/217.html

https://www.englishgrammar.org/as-like-as-if/

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.