İngilizce past perfect continuous tense (had been doing) (108 örnek cümle)10 min read

Past perfect continuous tense geçmişte başlayan bir eylemin geçmişte başka bir zamana kadar devam ettiğini gösterir.past perfect continuous

 

Kullanıldığı durumlar

 • geçmişte başka bir eylemden önce daha uzun eylemler
 • geçmişte belirli bir zamandan önce başlayan ve o sırada tamamlanmamış bir eylem
 • geçmişte belirli bir zamandan önce başlayan ve ikinci bir eylemle kesintiye uğrayan eylem
 • geçmişte belirli bir zamandan önce başlayıp biten ancak bu eylemin etkisi o anda hala önemli olan bir eylem

 

Conjugation/Cümle kurulumu

positiveS + had been + V-ing + OI had been speaking
negativeS + had not been + V-ing + OI had not been speaking
questionHad + S + been + V-ing+O?Had I been speaking

Cümle kurulumu örneği/ zamirlere göre

subjectauxiliary verbauxiliary verbmain verb
positiveIhadbeenworking.
Youhadbeenplayingtennis.
negativeIthadnotbeenworkingwell.
Wehadnotbeenexpectingher.
questionHadyoubeendrinking?
Hadtheybeenwaitinglong?

Contractions/kısaltmalar

long formcontractionexample
had…’dthey’d
had not…’d not/… hadn’tI’d not/I hadn’t

Kısa cevaplar/SHORT ANSWER FORMS ( + / – )

Yes I hadYes I had not
Yes you hadYes you had not
Yes he hadYes he had not

Spelling Rules/Yazım kuralları

Fiil -e ile bitiyorsa -e silinir. Fakat -ee, -oe ve -ye değişmeden kalır.

Example:

 • come– coming
 • but: agree– agreeing

Son ünsüzden önce kısa vurgulu sesli harf bulunan kelimelerde son ünsüz iki tane olur. Ancak, -w, -x ve -y iki katına çıkmaz

Example:

 • sit – sitting
 • but: mix– mixing

İngiliz İngilizcesinde bir sesli harften sonra son ünsüz -l her zaman iki tane olur, ancak Amerikan İngilizcesinde değildir.

Example:

 • travel– travelling (British)
 • traveling (American)

Fiil -ie ile bitiyorsa sonundaki harf -y ile değişir

Example:

 • lie– lying

 

Zaman belirteçleri/Signal Words

 • for …
 • since …
 • the whole day
 • all day

 

Past perfect continuous tense kullanıldığı yerler

Geçmişte belirli bir zamandan önce başlayan ve ikinci bir eylemle kesintiye uğrayan eylem

SentenceTürkçesi
I had been taking a nap when the earthquake rocked my house.Deprem evimi salladığında ben şekerleme yapıyordum.
The dogs had been barking constantly until their owner fed them.Köpekler, sahipleri onları besleyene kadar sürekli havlıyordu.
I think my cat had been sleeping for 20 hours when I woke her up.Sanırım onu uyandırdığımda kedim 20 saattir uyuyordu.
Louise had been practising for hours when Mark knocked on the door.Mark kapıyı çaldığında Louise saatlerdir pratik yapıyordu.
When I saw her in the supermarket, Birsen had been shopping for half an hour.Onu markette gördüğümde Birsen yarım saattir alışveriş yapıyordu.
I had not been eating for even five seconds when the telemarketer interrupted my dinner.Telefonla pazarlamacı yemeğimi böldüğünde beş saniyedir bile yemek yemiyordum.

 

Geçmişte belirli bir zamandan önce başlayıp biten ancak bu eylemin etkisi o anda hala önemli olan bir eylem

I could smell cigarettes. Somebody had been smoking.Sigara kokusu alabiliyordum. Birisi sigara içiyordu.
She had been eating meat for years before she became a vegetarian.Vejetaryen olmadan önce yıllarca et yiyordu.
When I saw Louise, she was tired because she had been practising all day.Louise’i gördüğümde, bütün gün pratik yaptığı için yorgundu.
My parents had been living by the beach for 40 years when the tsunami destroyed their home.Tsunami evlerini yerle bir ettiğinde ailem 40 yıldır sahil kenarında yaşıyordu.
According to his coworkers, the suspect had not been working at the jewelry store for even a week when the diamonds went missing.İş arkadaşlarına göre, elmaslar kaybolduğunda zanlı bir haftadır kuyumcuda çalışmıyordu.

 

Geçmişte belirli bir zamandan önce başlayan ve o sırada tamamlanmamış bir eylem

She had been practising for a very long time, but she still hadn’t mastered the piece.Çok uzun süredir pratik yapıyordu, ancak eserde hâlâ ustalaşmamıştı.

 

Geçmişte başka bir eylemden önce daha uzun eylemleri ifade eder.

John was very tired. He had been running.John çok yorgundu. Koşuyordu.
Had the pilot been drinking before the crash?Pilot kazadan önce alkol mü alıyordu?
Suddenly, my car broke down. I was not surprised. It had not been running well for a long time.Birden arabam bozuldu. Şaşırmadım. Uzun süredir iyi çalışmıyordu.
Ram started waiting at 9am. I arrived at 11am. When I arrived, Ram had been waiting for two hours.Ram sabah 9’da beklemeye başladı. 11’de geldim. Geldiğimde Ram iki saattir bekliyordu.

 

Past perfect continuous tense örnek cümleler

SıraSenteceTürkçesi
1Had he been reading a book?Kitap mı okuyordu?
2John had been baking a cake.John kek pişiriyordu.
3Had she been working all day?Bütün gün çalışıyor muydu?
4They had been playing tennis.Tenis oynuyorlardı.
5Had she been working all day?Bütün gün çalışıyor muydu?
6He had not been reading a book.Kitap okumamıştı.
7They hadn’t been playing tennis.Tenis oynamamışlardı.
8She had been sounding very weird.Sesi çok tuhaf çıkmıştı.
9Where had Jonathan been going to?Jonathan nereye gidiyordu?
10He had not been coming when you came.Sen geldiğinde o gelmemişti.
11Had you been studying English all day?Bütün gün İngilizce çalışıyor muydun?
12You had been studying when they asked.Sorduklarında ders çalışıyordun.
13Had you been studying English all day?Bütün gün İngilizce çalışıyor muydun?
14I had not been studying when you asked.Sen sorduğunda ders çalışmıyordum.
15I had not been swimming since last year.Geçen seneden beri yüzmüyorum.
16It had not been raining since last fall.Geçen sonbahardan beri yağmur yağmamıştı.
17You had not been dancing the whole year.Bütün yıl boyunca dans etmemiştin.
18He had not been studying for a few days.Birkaç gündür ders çalışmıyordu.
19Had she been waiting for me in the lobby?Beni lobide mi bekliyordu?
20Helen was out of breath when she came in.İçeri girdiğinde Helen nefes nefese kalmıştı.
21We had been serving him the for two days.İki gündür ona hizmet ediyorduk.
22We had been studying all day so we tired.Bütün gün ders çalıştığımız için yorulmuştuk.
23Had the actor been working since morning?Oyuncu sabahtan beri çalışıyor muydu?
24Had you drinking anything before you left?Ayrılmadan önce bir şey içtin mi?
25You had not been studying English all day.Bütün gün İngilizce çalışmıyordun.
26Had they been playing football for a month?Bir aydır futbol mu oynuyorlardı?
27Had you been skating when you were younger?Küçükken paten mi yapıyordun?
28They had been being friend since childhood.Çocukluktan beri arkadaştılar.
29The machine had been being  installed by me.Makine benim tarafımdan kuruluyordu.
30Had her daughter been eating anything all day?Kızı bütün gün bir şey yemiş miydi?
31Had she been talking to us since for two days?İki gündür bizimle mi konuşuyordu?
32I had been looking for her ring for five days.Beş gündür yüzüğünü arıyordum.
33Had her daughter been eating anything all day?Kızı bütün gün bir şey yemiş miydi?
34I had been watching a movie when they arrived.Geldiklerinde film izliyordum.
35Had you been studying English since 3 o’clock?Saat 3’ten beri İngilizce çalışıyor muydun?
36Had her daughter been eating anything all day?Kızı bütün gün bir şey yemiş miydi?
37I had been washing the dishes before they came.Onlar gelmeden önce bulaşıkları yıkıyordum.
38They had not been playing football for a month.Bir aydır futbol oynamıyorlardı.
39I hadn’t been feeling well, so I sent him away.Kendimi iyi hissetmiyordum, bu yüzden onu gönderdim.
40My dog hadn’t been sleeping well before he died.Köpeğim ölmeden önce iyi uyumuyordu.
41You had been walking all afternoon on the beach.Bütün öğleden sonra sahilde yürüdün.
42She had not been talking to us since for two days.İki gündür bizimle konuşmuyordu.
43We had been looking in the garden for three hours.Üç saattir bahçeyi arıyorduk.
44They hadn’t been speaking to each other for years.Yıllardır birbirleriyle konuşmuyorlardı.
45I had been studying Spanish before I moved to Spain.İspanya’ya taşınmadan önce İspanyolca çalışıyordum.
46Had he been cooking any meal when she came to my home?Evime geldiğinde herhangi bir yemek pişiriyor muydu?
47She had not been working all day so she was energetic.Bütün gün çalışmadığı için enerjikti.
48We had not been feeling well because all we had COVID.Kendimizi iyi hissetmiyorduk çünkü hepimizde COVID vardı.
49Daniel had been watching TV for hours before he slept.Daniel uyumadan önce saatlerdir televizyon izliyordu.
50Had he been cooking any meal when she came to my home?Evime geldiğinde herhangi bir yemek pişiriyor muydu?
51She had been cleaning the house before she fell asleep.Uyumadan önce evi temizliyordu.
52I knew that he had been riding the horse for many days.Günlerdir ata bindiğini biliyordum.
53Had you been studying spanish before you moved to Spain?İspanya’ya taşınmadan önce İspanyolca çalışıyor muydunuz?
54I had not been cooking any meal when she came to my home.Evime geldiğinde yemek yapmıyordum.
55Thomas had been trying to repair the phone the whole day.Thomas bütün gün telefonu tamir etmeye çalışmıştı.
56I hadn’t been waiting long when a lorry drew up beside me.Çok beklememiştim ki yanıma bir kamyon yanaştı.
57Had i been playing computer game before they came to house.Onlar eve gelmeden önce bilgisayar oyunu oynuyor muydum?
58I had been sleeping for three hours when my alarm went off.Alarmım çaldığında üç saattir uyuyordum.
59It had been raining for hours and the streets were very wet.Saatlerdir yağmur yağıyordu ve sokaklar çok ıslaktı.
60Isabella had not been studying well until she got bad grades.Isabella kötü notlar alana kadar iyi çalışmıyordu.
61Had the teacher been showing them a video when the bell rang?Zil çaldığında öğretmen onlara bir video mu gösteriyordu?
62I had been waiting for 45 minutes when the bus finally arrived.Otobüs nihayet geldiğinde 45 dakikadır bekliyordum.
63I had not been playing computer game before they came to house.Onlar eve gelmeden önce bilgisayar oyunu oynamıyordum.
64The employees had been achieving the target before the boss came.Patron gelmeden önce çalışanlar hedefe ulaşıyordu.
65Had we been waiting for Sarah for 40 minutes before she called us?Bizi aramadan önce Sarah’ı 40 dakikadır mı bekliyorduk?
66The meeting had not been ended until the CEO interrupted the meeting.CEO toplantıyı yarıda kesene kadar toplantı sona ermemişti.
67I had not going to the different restaurant until it was closed forever.Sonsuza dek kapanana kadar farklı restorana gitmemiştim.
68My cousin went to bed after she had been watching her favorite TV series.Kuzenim en sevdiği diziyi izledikten sonra yattı.
69Helen had been listening the same music for 4 hours when I came back home.Eve döndüğümde Helen 4 saattir aynı müziği dinliyordu.
70When her husband came home, the woman had been cleaning the house for hours.Kocası eve geldiğinde kadın saatlerdir evi temizliyordu.
71The ground was covered with snow. It had been snowing heavy for several hours.Yer karla kaplıydı. Birkaç saattir şiddetli kar yağıyordu.
72Alex was out of breath when she arrived at the class because she had been running.Alex koşarak geldiği için sınıfa geldiğinde nefes nefese kalmıştı.
73Sophia had been studying at the University of California when she got high grades.Sophia, yüksek notlar aldığında California Üniversitesi’nde okuyordu.
74Had you been finishing your homework before you went to the store with your family?Ailenle markete gitmeden önce ödevini bitiriyor muydun?
75I was not finished my homework before I had been going to the market with my family.Ailemle pazara gitmeden ödevimi bitirmemiştim.
76Had Elsa been listening to her songs until she realized that her songs need to improve?Elsa, şarkılarının gelişmesi gerektiğini anlayana kadar şarkılarını dinliyor muydu?

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir