İngilizce Çoğul isim yapmanın 20 kuralı (plural noun)14 min read

Tekil isimlerden çoğul isimler oluşturmak için çeşitli kurallar vardır.çoğul isim

Kuralların çoğunu burada okuyacaksınız.

 

Çoğul isim, birden fazla kişiyi, yeri, şeyi veya fikri ifade eden bir isimdir. Tekil isimlerin çoğu, genellikle -s veya -es olmak üzere bir sonek eklenerek çoğul yapılır.

Örneğin,

 • a dog
 • three dogs

 

Bununla birlikte, benzersiz biçimler alan düzensiz çoğul isimler vardır.

Tekil isimlerin çoğu, sonuna -s getirilerek çoğul yapılır demiştik. Bir ismin hangi harfle bittiğine bağlı olarak çoğullaştırmayla ilgili pek çok farklı kural vardır. Düzensiz isimler çoğul isim kurallarına uymazlar, bu nedenle ezberlenmeleri veya sözlükte aranmaları gerekir.

 

İngilizce çoğul isim yapmanın kuralları

Rule No 1: İngilizce’deki İsimlerin çoğu çoğul isimlerini tekil bir ismin sonuna ‘s’ ekleyerek oluşturur.

Examples:

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
actoraktöractorsaktörler
animalhayvananimalshayvanlar
answercevapanswersYanıtlar
boatbotboatstekneler
bookkitapbookskitabın
bottleşişebottlesşişeler
cararabacarsarabalar
catkedi catskediler
capkapcapskaplar
cowinekcowsinekler
daygündaysgünler
deskmasadesksmasalar
dogköpekdogsköpekler
exampleörnekexamplesörnekler
facthakikatfactshakikatler
goatkeçigoatskeçiler
groupgrupgroupsgruplar
girlkızgirlskızlar
houseevhousesevler
lakegöllakesgöller
pencilkalempencilskalemler
penkalempenskalemler
schoolokulschoolsokullar
snakeyılansnakesyılanlar
systemsistemsystemssistemler
teacherÖğretmenteachersöğretmenler
thingşeythingsşeyler

Rule No 2: İsim –’o’ ile biterse sonuna ’es’ ekleriz

Examples:

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
buffalobufalobuffaloesbufalolar
cargokargocargoeskargolar
echoyankıechoesyankılar
herokahramanheroeskahramanlar
mangoMangomangoesMango
mosquitosivrisinekmosquitoessivrisinekler
negrozencinegroeszenciler
potatopatatespotatoespatates
tomatodomatestomatoesdomates
torpedotorpidotorpedoestorpidolar
vetovetovetoesvetolar
volcanovolkanvolcanoesvolkanlar
zerosıfırzeroessıfırlar

Exception 1:  Bazı –’o’ ile bitenlere sadece ‘s’ ekleriz

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
cantokantocantoskantolar
commandokomandocommandoskomandolar
EskimoEskimoEskimosEskimolar
logologologoslogolar
mementohatıramementoshatıralar
memonotmemosnotlar
photoFotoğrafphotosfotoğraflar
pianopiyanopianospiyanolar
proavantajprosavantajlar
solosolosolossololar

Exception 2: Ancak bazı isimler için “s” ve “es” ekleyebiliriz. İkisi de doğru.

buffalobuffalos/buffaloes
cargocargos/cargoes
commandocommandos/commandoes
mementomementos/mementoes
mosquitomosquitos/mosquitoes
porticoporticos/porticoes
volcanovolcanos/volcanoes

Rule No 3: Bir isim -‘oo’ ile bitiyorsa, ancak önünde bir sesli harf varsa, yalnızca “s” ekleriz.

Examples:

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
bamboobambubamboosbambular
cuckooguguk kuşucuckoosguguk kuşları
cameokameocameoskameolar
foliofolyofoliosfolyolar
kangarookangurukangarooskanguru
portfolioportföyportfoliosportföyler
radioradyoradiosradyolar
studiostüdyostudiosstüdyolar
videovideovideosvideolar

Rule No 4: İsimler -s, -sh, -ch (yumuşak) veya -x ile bittiğinde, çoğul oluşturmak için -‘es’ ekleriz:

Examples:

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
accesserişimaccesseserişimler
addressadresaddressesadresler
atlasAtlasatlasesatlaslar
axbaltaaxesbaltalar
beachsahilbeachesSahiller
benchBankbenchesbanklar
boxkutuboxeskutular
branchdalbranchesdallar
brushfırçabrushesfırçalar
bunchdemetbunchesdemetler
busotobüsbusesotobüsler
churchkilisechurcheskiliseler
classsınıfclassessınıflar
congresskongrecongresseskongreler
crashkazacrasheskazalar
dishtabakdishestabaklar
dresselbisedresseselbiseler
foxtilkifoxestilkiler
gasgazgasesgazlar
kissöpücükkissesÖpücükler
lunchöğle yemeğilunchesöğle yemekleri
masskitemasseskitleler
matchkibritmatcheskibritler
patchyamapatchesyamalar
radishturpradishesturplar
researcharaştırmaresearchesaraştırmalar
searcharamaksearchesaramalar
sketcheskizsketcheseskizler
speechkonuşmaspeecheskonuşmalar
stressstresstressesstresler
statusdurumstatusesdurumlar
stitchdikişstitchesdikişler
successbaşarısuccessesbaşarılar
taxvergitaxesvergiler
touchdokunmatouchesdokunmalar
watchsaatwatchessaatler
wishdilekwishesdilekler
witchcadıwitchescadılar

Rule No 5: İsimler -‘y’ ile bittiğinde ve -‘y’den önce bir ünsüz geldiğinde, “y”yi “i” olarak değiştiririz ve çoğul oluşturmak için -‘es’ ekleriz.

Examples:

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
berrytaneli meyveberriestaneli meyveler
cherryKirazcherrieskirazlar
cityşehircitiesşehirler
colonykolonicolonieskoloniler
copykopyacopieskopyalar
countryülkecountriesülkeler
daisypapatyadaisiespapatyalar
dutygörevdutiesgörevler
dictionarysözlükdictionariessözlükler
enemydüşmanenemiesdüşmanlar
fairyperifairiesperiler
familyailefamiliesaileler
flysinekfliessinekler
gallerygalerigalleriesgaleriler
hobbyhobihobbiesHobiler
injuryyaralanmainjuriesyaralanmalar
ladyhanımlarladiesHanımlar
lorrykamyonlorrieskamyonlar
lilyzambaklilieszambaklar
partyPartipartiespartiler
pennykuruşpennieskuruş
ponymidilliponiesmidilli
puppyköpek yavrusupuppiesköpek yavruları
replycevaprepliescevaplar
storyhikayestorieshikayeler
studyçalışmastudiesçalışmalar
theoryteoritheoriesteoriler
trophyödültrophiesödüller
universityÜniversiteuniversitiesüniversiteler
victoryzafervictorieszaferler

Exception: Ancak, -‘y’nin önünde bir sesli harf varsa, sadece -‘s eklenir.

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
boyerkek çocukboyserkek çocuklar
daygündaysgünler
delaygecikmedelaysgecikmeler
donkeyeşekdonkeyseşekler
essaymakaleessaysdenemeler
guyadamguysÇocuklar
holidaytatilholidaysBayramlar
joysevinçjoyssevinçler
keyanahtarkeysanahtarlar
monkeymaymunmonkeysmaymunlar
playoyunplaysoynar
rayışınraysışınlar
storeysaklama kabıstoreyssaklama kapları
toyoyuncaktoysoyuncaklar
traytepsitraystepsiler
valleyvadivalleysvadiler

Rule No 6: İsimler -‘ch’ ile bittiğinde ve ‘ch’ ‘k’ olarak telaffuz edildiğinde, çoğul oluşturmak için -‘s ekleriz.

Examples:

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
hierarchhiyerarşihierarchshiyerarşiler
epochçağepochsçağlar
eunuchhadımeunuchshadımlar
monarchhükümdarmonarchshükümdarlar
patriarchpatrikpatriarchspatrikler
matriarchanaerkilmatriarchsanaerkiller
stomachmidestomachsmideler
hierarchhiyerarşihierarchshiyerarşiler

Rule No 7: İsimler “f” veya “fe” ile bittiğinde, onu -‘v’ ile değiştiririz ve ardından -‘es’ ekleyerek çoğul hale getiririz.

Examples:

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
calfbuzağıcalvesbuzağılar
halfyarımhalvesyarımLAR
hooftoynakhoovestoynakları
knifebıçakknivesbıçaklar
leafyaprakleavesyapraklar
lifehayatliveshayatlar
leafyaprakleavesyapraklar
loafsomunloavessomunlar
scarfeşarpscarveseşarplar
selfbenlikselvesbenlikler
sheafdemetsheavesdemetler
shelfrafshelvesraflar
thiefhırsızthieveshırsızlar
wifewiveseşler
wolfkurtwolveskurtlar

Exception 1:  Aşağıdaki isimler, yalnızca “s” eklediğimizde çoğul hale gelir.

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
beliefinançbeliefsinançlar
briefkısa bilgibriefskısa bilgiler
chiefşefchiefsşefler
cliffuçurumcliffsuçurumlar
cuffmanşetcuffsmanşetler
gulfkörfezgulfskörfezler
proofkanıtproofskanıtlar
roofçatıroofsçatılar
safekasasafeskasalar
scarfatkıscarfsatkı
serfserfserfsserfler
strifeçekişmestrifesçekişmeler
turfçimturfsçimenler

Exception 2:  Ancak bazı isimler için hem -‘s hem de -‘ves’leri ekleyebiliriz. İkisi de doğru.

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
dwarfcücedwarfs or dwarvescüceler
hooftoynakhoofs or hoovestoynaklar
scarfatkıscarfs or scarvesatkılar
kerchieffularkerchief or kerchievesfularlar
wharfiskelewharfs or wharvesiskeleler

Rule No 8: Bazı isimleri çoğul isim yapmak için içlerindeki ünlüleri değiştiririz.

Examples:

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
dormousefındık faresidormicefındık fareleri
gooseKazgeesekazlar
footayakfeetayak
lousebitlicebitler
manerkekmenerkekler
mousefaremicefareler
personkişipeopleinsanlar
toothdişteethdişler
womankadınwomenkadınlar

Exception: Çoğul isim yapmak için birkaç isme -‘en’ ekleriz.

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
childçocukchildrençocuklar
oxöküzoxenöküzler
brotherErkek kardeşbrethren (brothers also correct)kardeşler
cowinekkine (cows also correct)inekler
sisterkız kardeşsistren (sisters also correct)kız kardeşler

Rule No 9: Bazı isimler tekil ve çoğul olarak aynıdır.

Examples:

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
aircraftuçakaircraftuçaklar
barrackskışlabarrackskışlalar
deergeyikdeergeyikler
dozendüzinedozendüzineler
grossbrütgrossbrütler
pairçiftairhavalar
scoreGolscoreGoller
seriesseriseriesseriler
sheepkoyunsheepkoyunlar
spacecraftuzay aracıspacecraftuzay araçları
speciestürlerspeciestürler

Rule No 10: Bazı isimlerin iki tür çoğul isim hali vardır

Examples:

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
antelopeantilopantelope or antelopesantiloplar
fishbalıkfish or fishesbalıklar
reindeerren geyiğireindeer or reindeersren geyikleri
herringringaherring or herringsringa balıkları

Rule No 11: Bazı isimler sadece çoğul halde kullanılır

Belirli araç ve şeylerin adları:TürkçesiGiysi ve ayakkabı isimleri:TürkçesiBazı diğer farklı isimler:TürkçesiBazı Toplu İsimler:Türkçesi
bellowskörükshortsşortearningskazançPoultrykümes hayvanları
headphoneskulaklıklartrouserspantolonoutskirtsvaroşlardacattlesığırlar
scissorsmakaspantieskülotbelongingseşyalarverminhaşarat
spectaclesgözlükbriefskülotassetsvarlıklarpeopleinsanlar
binocularsdürbündrawersçekmececongratulationsTebriklergentryseçkinler
glassesgözlüktightstaytthanksteşekkürlerchildrençocuklar
gogglesgözlükjeanskotannalsyıllıklar
sunglassesGüneş gözlüğüpantspantolonpremisestesis
plierspensepyjamaspijamasurroundingsçevre
tweezerscımbızclotheskıyafetlerenvironsçevre
tongsmaşashoesayakkabıalmssadaka
pincerskerpetensandalssandaletricheszenginlik
chopsticksyemek çubuklarıgloveseldiveneavessaçak
slippersterlik
bootsbot ayakkabı
socksçorap

Rule No 12: Bazı isimler sadece tekil halde kullanılır

 

Önlerinde rakamlar varsa sayı, ağırlık vb. ifade eden bazı isimler.

 • dozen
 • gross
 • hundred
 • thousand
 • horse-power
 • million-foot

 

Examples:

 • Two dozen bananas
 • Two gross of pencils
 • Three hundred rupees
 • A three-foot stick
 • Four thousand dollars

 

Note: Ancak, rakamlar olmadan kullanılıyorsa ve ardından “of” geliyorsa bu isimlere -‘s ekleriz.

 

Examples:

 • Dozens of bananas
 • Hundreds of rupees
 • Thousands of people
 • The tree is 30 feet high.

 

Rule No 13: Bileşik İsimlerin çoğul isim hale getirilmesi:

Temel veya önemli kelimeye -‘s ekleyerek

Examples:

Teki birleşik isimler Çoğul birleşik isimlerTürkçesi
Governor-generalGovernors-generalgenel valiler
Doctor Of PhilosophyDoctors Of PhilosophyFelsefe Doktorları
Commander-in-chiefCommanders-in-chiefbaşkomutanlar
Brother-in-lawBrothers-in-lawkayınbiraderler
Father-in-lawFathers-in-lawkayınpederler
Mother-in-lawMothers-in-lawkaynanalar
Sister-in-lawSisters-in-lawbaldızlar
Son-in-lawSons-in-lawdamatlar
Passer-byPassers-byyoldan geçenler
Looker-onLookers -onbakanlar
Sergeant MajorSergeants MajorBaşçavuşlar
Heir ApparentHeirs ApparentGörünen Mirasçılar

Temel veya önemli kelimeye -‘y’yi kaldırarak ve -‘ies’ ekleyerek

Attorney-generalAttorneys-general
Assistant Secretary Of StateAssistant Secretaries Of State
Notary PublicNotaries Public
Lady-in-waitingladies-in-waiting
lily-of-the-valleylilies-of-the-valley

Kelime sonuna -‘s’ veya -‘es’ ekleyerek

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
Step-parentÜvey ebeveynStep-parentsÜvey ebeveynler
Step-daughterüvey kızıStep-daughtersüvey kızlar
Step-motherüvey anneStep-mothersüvey anneler
Maid-servantHizmetçiMaid-servantshizmetkarlar
General StaffGenelkurmayGeneral Staff(s)Genel Kurmay(lar)
Court-MartialAskeri mahkemeCourt-MartialsAskeri Mahkemeler
Vice-PrincipalMüdür YardımcısıVice-PrincipalsMüdür Yardımcıları
Book-caseKitaplıkBook-caseskitaplıklar
Go-betweenarabuluculukGo-betweensaracılar
Good-for-nothingHiçbir işe yaramayanGood-for-nothingsişe yaramazlar
Higher-upDaha yukarıHigher-upsdaha yüksekler
Grown-upYetişkinGrown-upsYetişkinler
Mix-upKarışımMix-upskarışıklıklar
Cupfulbardak dolusuCupfulsbardaklar dolusu
MouthfulAğız dolusuMouthfulsağız dolusu
Blackboardyazı tahtasıBlackboardsyazı tahtaları
Bystandergörgü tanığıBystandersgörgü tanıkları
ToothbrushDiş fırçasıToothbrushesdiş fırçaları

İki kelimeyi de değiştirerek

Man-servantMen-servants
Man-driverMen-drivers
Woman-writerWomen-writers
Woman-teacherWomen-teachers
Woman-doctorWoman-doctors (Women-doctors)

‘man and woman’ ı ‘men and women’a değiştirmek

FishermanFishermen
WorkmanWorkmen
BoatmanBoatmen
Man-of-warMen-of-war
SaleswomanSaleswomen
WorkingwomanWorkingwomen

Herhangi bir etnik grup, ırk veya sivilden söz edildiğinde “man” kelimesinin başına -‘s eklenerek

MussalmanMussalmans
GermanGermans
NormanNormans
BrahmanBrahmans

Diğer kelime öbekleri

Many Stops For BusesMany Bus Stops
150 Trees With Oranges150 Orange Trees

Rule No 14: Harfler, sayılar ve kısaltmalar söz konusu olduğunda, bunları çoğul yapmak için bir kesme işareti ve -‘s ekleriz.

Examples:

 • Akshay, write your q’s and p’s
 • Mohini, add two 8’s and subtract three 2’s.
 • Ten A.’s and only two B.E.’s have attended the interview.

 

Rule No 15: Bazı Yunanca ve Latince İsimler çoğul isim hallerini şu şekilde oluşturabilirler:

1.Bazı isimleri çoğul isim yapmak için -‘is’ yerine -‘es’ eklenebilir

Examples:

TekilTürkçesiÇoğulTürkçesi
analysisanalizanalysesanalizler
axiseksenaxeseksenler
basistemelbasesbazlar
crisiskrizcriseskrizler
ellipsisüç noktaellipseselipsler
hypothesishipotezhypotheseshipotezler
neurosisnevrozneurosesnevrozlar
oasisvahaoasesvahalar
paralysisfelçparalysesfelçler
parenthesisparantezparenthesesparantezler
synopsisözetsynopsesözetler
thesistezthesestezler
 1. -‘a’ ile biten bazı İsimler çoğul isim yapmak için -‘e’ eklenebilir

Examples:

antennaantennae or antennas
algaalgae
formulaformulae
larvalarvae
nebulanebulae
vertebravertebrae
 1. Bazı isimleri çoğul yapmak için -‘us’ yerine -‘i’ eklenebilir

Examples:

cactuscacti
focusfoci
fungusfungi
nucleusnuclei
radiusradii
syllabussyllabi
terminustermini
 1. Bazı isimler çoğul yapmak için -‘um’ yerine -‘a’ eklenebilir.

Examples:

agendum (agenda)agenda  (nowadays, agenda is used mostly as a singular form)
aquariumaquaria or aquariums
bacteriumbacteria
curriculumcurricula
corrigendumcorrigenda
datumdata
erratumerrata
forumfora
gymnasiumgymnasia or gymnasiums
maximummaxima or maximums
mediummedia
memorandummemoranda or memorandums
millenniummillennia
moratoriummoratoria or moratoriums
podiumpodia or podiums
referendumreferenda or referendums
stratumstrata

5. Bazı isimleri çoğul yapmak için -‘ex/ix’ yerine -‘ices’ eklenebilir

Examples:

appendixappendices or appendixes
indexindices or indexes
matrixmatrices
vertexvertices
 1. Bazı isimler çoğul yapmak için -‘on’ yerine -‘a’ eklenebilir.

Examples:

automatonautomata or automatons
criterioncriteria
ganglionganglia or ganglions
polyhedronpolyhedra
phenomenonphenomena
 1. -‘ma’ ile biten bazı isimler çoğul yapmak için -‘ta’ eklenebilir

Examples:

dogmadogmata
stigmastigmata
 1. Aşağıdaki kelimeler Fransızca’dan alınmıştır:

Examples:

madame (madam)mesdames
monsieurmessieurs

Rule No 16: Bazı İsimlerin her biri farklı bir anlama sahip iki çoğul isim hali vardır.

Examples:

SingularPluralMeaningTürkçesi
brotherbrotherssons of the same parentaynı ebeveynin oğulları
brethrenmembers of a society or a communitybir toplumun veya topluluğun üyeleri
Clothclothspieces of clothkumaş parçaları
clothesdresses or garmentselbiseler veya giysiler
Diediesstamps for coiningbasmak için pullar
dicesmall cubes used in gamesoyunlarda kullanılan küçük küpler
Indexindexestables of contents to bookskitaplara içindekiler tablosu
indicessigns used in algebracebirde kullanılan işaretler
Pennypenniesnumber of coinsmadeni paralar sayısı
penceamount in valuedeğer olarak miktar
fishfishdenote the same kind of two or more fishaynı türden iki veya daha fazla balığı belirtmek
fishesdenote the different kinds of fishfarklı balık türlerini belirtmek
geniusgeniusesintelligent or talented personszeki veya yetenekli kişiler
geniispirits or ghostsruhlar veya hayaletler

Rule No 17: Bazı İsimlerin tekilde iki anlamı vardır, ancak çoğulda yalnızca bir anlamı vardır:

Examples:

SingularMeaningPluralMeaning
people1. nationpeoplesnations
2. men or women
powder1.dustpowdersdoses of medicine
2. a dose of medicine
practice1. habitpracticeshabits
2. exercise of a profession
light1.a lamplightslamps
2.radiance

Rule No 18: Bazı isimlerin tekilde bir anlamı, çoğulda ise iki anlamı vardır.

Examples:

SingularMeaningPluralMeaningTürkçesi
armupper limbarms1upper limbsüst uzuvlar
2weaponssilahlar
colourhuecolours1huestonlar
2the flags of a regimentbir alayın bayrakları
customhabitcustoms1habitsalışkanlıklar
2duties levied on importsithalatta alınan vergiler
mannermethodmanners1methodsyöntemler
2correct behaviourdoğru davranış
minuteA unit of timeminutes1units of timezaman birimleri
2proceedings of a meetingtoplantı işlemleri
morala moral lessonmorals1moral lessonsahlaki dersler
2conductyönetmek
numbera quantitynumbers1quantitiesmiktarları
2versesayetler
effectresulteffects1resultssonuçlar
2propertymülk
painsufferingpains1sufferingcefa
2care, exertionbakım, çaba
quarterfourth partquarters1fourth partsdördüncü kısımlar
2lodgingskonaklama
spectaclea sightspectacles1sightsmanzaraları
2eye-glassesgözlük
premisepropositionpremises1propositionsönermeler
2buildingsbinalar
letter1.a letter of the alphabetletters1letters of the alphabetalfabenin harfleri
2.epistle2epistlesmektuplar
3literatureedebiyat

Rule No 19: Bazı isimlerin tekil ve çoğul farklı anlamları vardır.

Examples:

SingularMeaningTürkçesiPluralMeaningTürkçesi
advicecounseldanışmanadvicesinformationbilgi
airatmosphereatmosferairsaffected mannersetkilenen tavırlar
authoritypowergüçauthoritiespersons in poweriktidardaki kişiler
beefflesh of oxöküz etibeevesbulls, cattle and cowsboğalar, sığırlar ve inekler
blindunable to see because of injury, disease, or a congenital conditionyaralanma, hastalık veya doğuştan gelen bir durum nedeniyle görememekblindsa screen for a windowbir pencere için bir ekran
goodbenefit, well-beingfayda, esenlikgoodsmerchandiseeşya
compassextent, rangekapsam, menzilcompassesin an instrument for drawing circlesdaire çizmek için bir araçta
irona metalMetalironsfetterszincirler
physicmedicineilaçphysicsnatural sciencedoğal bilim
characterthe mental and moral qualities distinctive to an individual.bir bireye özgü zihinsel ve ahlaki nitelikler.charactersa person in a novel, play, or filmroman, oyun veya filmdeki bir kişi
respectregardsaygınlıkrespectscomplimentsiltifatlar
forcestrengthkuvvetforcestroopsaskerler
returncoming backgeri gelmekreturnsstatisticsİstatistik
vespereveningakşamvespersevening prayersakşam namazı
sanda kind of matterbir tür meselesandsa desertbir çöl
woodthe hard fibrous material that forms the main substance of the trunk or branches of a tree or shrub, used for fuel or timber.Bir ağaç veya çalının gövdesinin veya dallarının ana maddesini oluşturan, yakacak veya kereste olarak kullanılan sert lifli malzeme.woodsa small forestküçük bir orman

Rule No 20: Bazı isimler normalde çoğul isim olarak kullanılır.

1.Soyut isimler:

 • Hope, charity, love, kindness, friendship, death, beauty etc.,

Note: Soyut isim çoğul olarak kullanıldığında genel isim olur.

 • Truly, the beauties of Kashmir are enticing.

 

2.Somut isimler:

Copper, iron, tin, wood, glass, rice, oil etc.,

Note: Bir Maddi İsim çoğul olarak kullanıldığında, genel İsim olur

Examples:

 • He does not have any coppers with him. (copper coins)
 • The convict has been found in irons. (fetters)
 • Last summer, we enjoyed ourselves in the nearby woods. (forests)

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

 

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=303

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_plural_of_nouns

https://agendaweb.org/grammar/plural-exercises.html

https://www.myenglishpages.com/english/grammar-exercise-plural.php

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/substantiv.htm

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir