İngilizce fiilimsi ve mastarlar (verb+ing / to+verb) (282 örnek cümle)18 min read

Türkçede fiilimsi ve mastarlar olduğu gibi ingilizcede de fiili isim, nesne, sıfat, zarf şeklinde kullanabileceğiniz yollar var.fiilimsi ve mastar

 

Bunlardan ikisi fiilimsi yapmak (verb+ing) ve mastar halde kullanmak (to+verb)

 

Fiilimsi ve mastar örnekleri

Mastar: to + verb

To forgive is divineAffetmek kutsaldır
I love to play chessSatranç oynamayı seviyorum
My idea is to go thereBenim fikrim oraya gitmek

 

Fiilimsi: verb+ ing

Drinking water is essential to healthSağlık için su içmek şart
Barking dogs seldom biteHavlayan köpek ısırmaz
The lecture is boringDers sıkıcı

 

Daha detaylı inceleyelim

 

Basit Mastarlar (İsim Mastarları da denir): Simple Infinitives (also called Noun Infinitives): 

 

Bu mastarlar, İsimler gibi kullanılır.

Mastarlar herhangi bir özne, zaman, kişi ve sayı ile sınırlı olmayan fiillerdir. Belirli bir zaman ve eylemi göstermekten çok genellikle eylemleri ve olayları daha genel bir şekilde göstermek için kullanılırlar.

 

Bir Fiilin Öznesi Olarak:

Examples:

To forgive is divine.Affetmek kutsaldır.
To find fault with others is easy.Başkalarında hata bulmak kolaydır.
To confuse others is his hobby.Başkalarının kafasını karıştırmak onun hobisidir.
To convince everybody is very difficult.Herkesi ikna etmek çok zor.

 

Geçişli Fiilin Nesnesi Olarak:

Examples:

He decided to attend the interview.Görüşmeye katılmaya karar verdi.
My friend likes to read two newspapers daily.Arkadaşım günde iki gazete okumayı sever.
I love to play chess.Satranç oynamayı seviyorum.
She asked me to accept her proposal.Teklifini kabul etmemi istedi.
My friend advised me to study the law.Arkadaşım hukuk okumamı tavsiye etti.
Who permitted you to enter the campus?Kampüse girmenize kim izin verdi?

 

Fiilin Tamamlayıcısı Olarak:

Examples:

My idea is to go there.Benim fikrim oraya gitmek.
His ambition is to becomean IAS officer.Tutkusu, bir IAS görevlisi olmaktır.
What they want is to fight against corruption.İstedikleri şey yolsuzlukla mücadele etmek.

 

Bir Edatın Nesnesi Olarak:

Examples:

The Chief Guest is about to begin his speech.Baş Konuk konuşmasına başlamak üzere.
I have no choice but to accept.Kabul etmekten başka seçeneğim yok.

 

“to” ile mastar ile örnekler

1. after the firstGagarin was the first to fly in a spaceship.Gagarin bir uzay gemisinde ilk uçan kişiydi.
2. after the lastPeter was the last to watch the film.Peter, filmi en son izleyen kişiydi.
3. after the nextHe is the next to get his passport.Pasaportunu alacak sonraki kişidir.
4. after adjectivesI’m happy to be here.Burada olmaktan mutluyum.
It’s better not to smoke.Sigara içmemek daha iyidir.
5. after special verbs (agree, choose, forget, hope, learn, promise, regret*, want, …)I am learning to drive a car.Araba sürmeyi öğreniyorum.
6. after question wordsI don’t know what to say.Ne diyeceğimi bilmiyorum.
Can you tell me how to get to the bus stop?Otobüs durağına nasıl gideceğimi söyleyebilir misiniz?
7. after want/would likeI want you to help me.Bana yardım etmeni istiyorum.
8. after Verb + ObjectI helped my dad to clean the car.Babama arabayı temizlemesi için yardım ettim.
I want to help you. (I help you.)Sana yardım etmek istiyorum. (Size yardım ediyorum.)
I want you to help me. (You help me.)Bana yardım etmeni istiyorum. (Bana yardım et.)

 

The Gerund: (Verbal Noun)

Gerund, ‘-ing’ ile biten ve bir İsim olarak kullanılan Fiilin bir şeklidir. Aynı zamanda Fiil İsim olarak da adlandırılır.

İngilizce ulaç, -ing’deki şimdiki zaman ortacı biçimine sahiptir.

Bir fiilden isim oluşturmanın çok sayıda yolu vardır: Bunlardan en yaygın olanları, fiilin kök halini kullanan kelimeler ve -ment (as in achievement), -ance (as in disappearance) gibi bir isim sonudur. kaybolma), -ion (as in confirmation) veya -ing (as in The changing of the guard).  Bu -ing biçimlerinin fiiller değil, gerçekten isimler olduğunu görebilirsiniz, çünkü bunlar sıfatlarla nitelendirilebilir ve öncesinde bir belirleyici kullanılır. (“the”, nicelik belirleyici vb.)

 

Examples:

Start driving.Sürmeye başlayın.
I love reading bookskitap okumayı çok severim
Seeing is believing.Görmek inanmaktır.
They enjoy swimming.Yüzmekten keyif alırlar.
I like playing chess.Satranç oynamayı severim.
I really like sailing .Yelken yapmayı gerçekten seviyorum.
Teaching is my profession.Öğretmenlik benim mesleğim.
Trespassing is prohibited.İzinsiz girmek yasaktır.
My son is good at painting.Oğlum resim yapmada iyidir.
The book was easy reading !Kitap kolay okunuyordu!
He is fond of playing chess.Satranç oynamayı çok sever.
That is a very nice paintingbu çok güzel bir tablo
There’s no point in arguing.Tartışmanın bir anlamı yok.
They don’t like watching TV.Televizyon izlemeyi sevmezler.
Reading books is a good habit.Kitap okumak güzel bir alışkanlıktır.
I heard them arguing last night.Dün gece tartıştıklarını duydum.
I’ve really enjoyed meeting you.Seninle tanışmaktan gerçekten keyif aldım.
He managed to make a good living.İyi bir yaşam sürmeyi başardı.
Swimming is good for your health.Yüzmek sağlığınız için iyidir.
Will you consider taking the job?İşi almayı düşünür müsünüz?
I’m thinking of painting my house.Evimi boyamayı düşünüyorum.
She is desirous of owning a big car.Büyük bir arabaya sahip olmak istiyor.
He was awarded for telling the truth.Gerçeği söylediği için ödüllendirildi.
Drinking water is essential to health.Su içmek sağlık için olmazsa olmazdır.
Taking the bus was rather a good idea.Otobüse binmek oldukça iyi bir fikirdi.
Taking too many aspirins is dangerous.Çok fazla aspirin almak tehlikelidir.
Drinking too much pop can make you fat.Çok fazla gazoz içmek sizi şişmanlatabilir.
Reading that book was very interesting.O kitabı okumak çok ilginçti.
They are thinking of starting a school.Okul açmayı düşünüyorlar.
Do you mind shutting the window, please ?Lütfen camı kapatır mısınız?
Our last meeting was not very productive.Son görüşmemiz pek verimli geçmemişti.
Swimming regularly is very good exercise.Düzenli olarak yüzmek çok iyi bir egzersizdir.
Brushing your teeth is a regular activity.Dişlerinizi fırçalamak düzenli bir aktivitedir.
He is interested in attending the classes.Derslere katılmakla ilgilenir.
Smoking cigarettes is injurious to health.Sigara içmek sağlığa zararlıdır.
They are tired of waiting for their friend.Arkadaşlarını beklemekten sıkıldılar.
This story has a rather unexpected ending..Bu hikayenin oldukça beklenmedik bir sonu var..
I’m taking my brother to the station tonightBu gece kardeşimi istasyona götürüyorum.
The child is confident of winning the match.Çocuk maçı kazanacağından emindir.
Living cheaply in New York is quite possible.New York’ta ucuza yaşamak oldukça mümkün.
They are prevented from entering the airport.Havalimanına girişleri engelleniyor.
I look forward to seeing  you again next week.Gelecek hafta sizi tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
This article really needs completely rewriting.Bu makalenin gerçekten tamamen yeniden yazılması gerekiyor.
He drove two hundred miles without ever stopping.Hiç durmadan iki yüz mil sürdü.
I started by carefully turning off the electricityElektriği dikkatlice kapatarak başladım.
Smiling, the lady told them they’d won the big prize.Bayan gülümseyerek onlara büyük ödülü kazandıklarını söyledi.
After a slow beginning, the show got a bit more lively.Yavaş başlayan program biraz daha hareketlendi.
The man was phoning his friend, when the lights went out.Işıklar söndüğünde adam arkadaşını arıyordu.
We’re going to see the changing of the guard at Buckingham Palace.Buckingham Sarayı’ndaki nöbet değişimini izleyeceğiz.

 

Sıfat olarak Gerund

 

Examples:

Don’t cry over spilled milkDökülen süt için ağlama
Barking dogs seldom bite.Havlayan köpek ısırmaz.
He picked up a woundedBir yaralıyı aldı
I appreciated her pleasingMemnuniyetini takdir ettim
She reads only some interesting booksYalnızca bazı ilginç kitaplar okuyor

 

Yüklem Sıfatı Olarak: (Özneyi Değiştiren)

Examples:

 • The children felt excited about the tour.
 • She seemed disappointed by the results.·

 

Active and passive

Ulaçlar ve ortaçlar en çok aktif seste kullanılır; ancak pasif olarak da kolayca kullanılabilirler. Örnekler 1 – 3: ulaçlar, örnekler 4 ve 5 ortaçlar.

 

Examples: 

At the moment they’re being sold at half price.Şu anda yarı fiyatına satılıyorlar.
Being seen is more important than being heard.Görülmek, duyulmaktan daha önemlidir.
Everyone watched the building getting demolished.Herkes binanın yıkılışını izledi.
They began their holiday by getting hopelessly lost.Tatillerine umutsuzca kaybolarak başladılar.
Dominic drove three hundred miles without ever being stopped.Dominic hiç durdurulmadan üç yüz mil sürdü.

 

VERBAL ADJECTIVES

Participles

İngiliz Dili’ndeki ortaçlar fiil ve sıfat olarak kullanılır. Ayrıca fiil sıfatları olarak da bilinirler.

Examples of Participles:

I saw a student jumping.Bir öğrencinin zıpladığını gördüm.
A rolling stone gathers no moss.Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
Driven by passion, he entered the teaching profession.Tutkuyla öğretmenlik mesleğine girdi.
Having finished my work, I left my office.İşimi bitirdikten sonra ofisten ayrıldım.

 

İngilizcede 3 çeşit participle vardır.

 

 1. Present Participle: eating, playing, drinking, cleaning etc.,
 2. Past Participle: eaten, played, drunk/drunken, cleaned etc.,
 3. Perfect Participle: having eaten, having played, having drunk, having cleaned etc.,

 

Present Participle:

verb + ing devam eden ve tamamlanmamış bir eylemi gösterir. Bir participle olarak, bir Sıfat olarak kullanılır.

Examples:

I found my friend sleeping soundly.Arkadaşımı mışıl mışıl uyurken buldum.
The crying girl had a beautiful face.Ağlayan kızın güzel bir yüzü vardı.
We saw a woman carrying vegetables.Sebze taşıyan bir kadın gördük.

 

Past Participle:

Fiilin sonu ‘-ed’, ‘-d’, ‘-t’ or ‘-n’ and tamamlanmış bir eylemi gösterir. Bir participle olarak, bir Sıfat olarak kullanılır.

Examples:

Time misspent is time lost.Kötü harcanan zaman, kaybedilen zamandır.
Opened windows helped her escape easily.Açık pencereler, kolayca kaçmasına yardımcı oldu.
He is the most learned man in our community.O, topluluğumuzdaki en bilgili adamdır.
Known by the fact, he didn’t attend the interview.Aslında bilinen, görüşmeye katılmadı.
The students should not carry heavily laden bags.Öğrenciler ağır yüklü çantalar taşımamalıdır.

 

Perfect Participle:

‘having’ +Verb  geçmişte bir zamanda tamamlanmış gibi bir eylemi temsil eder.

Examples:

Having read this novel, I started reading another novel.Bu romanı okuduktan sonra başka bir roman okumaya başladım.
Having finished her work, she went to meet her friend.İşini bitirdikten sonra arkadaşıyla buluşmaya gitti.
Having not applied for the job, she did not attend the interview.İş başvurusunda bulunmadığı için görüşmeye katılmadı.

 

Gerund after prepositions

 

 1. Gerund after prepositions that stand alone
afterAfter having a shower, I waited for Steven.Duş aldıktan sonra Steven’ı bekledim.
beforeThe tablet must not be taken before getting up in the morning.Tablet sabah kalkmadan önce alınmamalıdır.
byI manage it by working much longer than 40-hour weeks.Haftada 40 saatten çok daha uzun süre çalışarak bunu başarıyorum.
in spite ofIn spite of studying a lot he didn’t pass the exams.Çok çalışmasına rağmen sınavları geçemedi.
onWhat was her reaction on hearing the news?Haberleri duyduğunda tepkisi ne oldu?
withoutHe told the joke without laughing.Fıkrayı gülmeden anlattı.
 1. Gerund after Adjective + Preposition
afraid ofThey are afraid of losing the match.Maçı kaybetmekten korkuyorlar.
angry about/atPat is angry about walking in the rain.Pat yağmurda yürüdüğü için kızgındır.
bad at/good atJohn is good at working in the garden.John bahçede çalışmakta iyidir.
crazy aboutThe girl is crazy about playing tennis.Kız tenis oynamak için deliriyor.
disappointed about/atHe is disappointed about seeing such a bad report.Böyle kötü bir rapor gördüğü için hayal kırıklığına uğrar.
excited aboutWe are excited about making our own film.Kendi filmimizi yapacağımız için heyecanlıyız.
famous forSandy is famous for singing songs.Sandy şarkı söylemesiyle ünlüdür.
fed up withI’m fed up with being treated as a child.Çocukmuşum gibi davranılmaktan bıktım.
fond ofHannah is fond of going to parties.Hannah partilere gitmeyi sever.
glad aboutShe is glad about getting married again.Tekrar evlendiği için mutludur.
happy about/atThe children are not happy about seeing a doctor.Çocuklar bir doktora görünmekten mutlu olmazlar.
interested inAre you interested in writing poems?Şiir yazmakla ilgilenir misiniz?
keen onJoe is keen on drawing.Joe çizime meraklıdır.
proud ofShe is proud of speaking English.İngilizce konuşmaktan gurur duyuyor.
sick ofWe’re sick of sitting around like this.Bu şekilde oturmaktan bıktık.
sorry about/forHe’s sorry for eating in the lesson.Derste yemek yediği için üzgün.
tired ofI’m tired of waiting for you.Seni beklemekten bıktım.
used toShe is used to smoking.Sigara içmeye alışmıştır.
worried aboutI’m worried about making mistakes.Hata yapmaktan endişeleniyorum.
 1. Gerund after Noun + Preposition
advantage ofWhat is the advantage of farming over hunting?Çiftçiliğin avlanmaya göre avantajı nedir?
chance ofThere’s a chance of catching a cold these days.Bugünlerde nezle olma ihtimali var.
choice betweenThere’s a choice between flying to London Heathrow or Stansted.Londra Heathrow veya Stansted’e uçmak arasında bir seçim yapabilirsiniz.
danger ofPeggy is in danger of making a mistake.Peggy bir hata yapma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
difficulty inHe has difficulty in texting.Mesajlaşmada zorluk yaşıyor.
doubt aboutHe is in doubt about buying the correct software for his computer system.Bilgisayar sistemi için doğru yazılımı satın alma konusunda şüpheleri vardır.
hope ofThere’s little hope of catching the new Corvette.Yeni Corvette’i yakalamak için çok az umut var.
idea ofI like the idea of setting up a new email account.Yeni bir e-posta hesabı oluşturma fikrini beğendim.
interest inThere’s no interest in writing letters.Mektup yazmakla ilgilenilmez.
method ofThis is a simple method of finding solutions.Bu, çözüm bulmanın basit bir yöntemidir.
opportunity ofThere’s some opportunity of bringing her parents together again.Anne babasını tekrar bir araya getirme fırsatı var.
possibility ofThese wheels offer the possibility of riding tubeless.Bu jantlar iç lastiksiz sürüş imkanı sunar.
problem ofHe has the problem of swimming too slow.Çok yavaş yüzme sorunu yaşıyor.
reason forThere’s a real reason for winning the contest.Yarışmayı kazanmanın gerçek bir nedeni vardır.
risk ofThere’s a risk of digging too deep.Çok derine inme riski vardır.
trouble forHe was in trouble for stealing.Hırsızlık yaptığı için başı beladaydı.
way ofThis is a new way of building a wall.Bu, bir duvar inşa etmenin yeni bir yoludur.
 1. Gerund after Verb + Preposition
accuse ofThey were accused of breaking into a shop.Bir dükkana zorla girmekle suçlandılar.
agree withI agree with playing darts.Dart oynamak konusunda hemfikirim.
apologize forThey apologize for being late.Geç kaldıkları için özür dilerler.
believe inShe doesn’t believe in getting lost in the wood.Ormanda kaybolmaya inanmıyor.
blame forThe reporter is blamed for writing bad stories.Muhabir, kötü hikayeler yazmakla suçlanır.
complain aboutShe complains about bullying.Zorbalıktan şikayet ediyor.
concentrate onDo you concentrate on reading or writing?Okumaya mı yoksa yazmaya mı konsantre oluyorsunuz?
congratulate sb. onI wanted to congratulate you on making such a good speech.Böyle güzel bir konuşma yaptığınız için sizi tebrik etmek istedim.
cope withHe is not sure how to cope with getting older.Yaşlanmayla nasıl başa çıkacağından emin değil.
decide againstThey decided against stealing the car.Arabayı çalmamaya karar verdiler.
depend onSuccess may depend on becoming more patient.Başarı, daha sabırlı hale gelmeye bağlı olabilir.
dream about/ofSue dreams of being a pop star.Sue bir pop yıldızı olmayı hayal eder.
feel likeThey feel like going to bed.Yatmaları gerekiyor gibi hissediyorlar.
get used toYou must get used to working long hours.Uzun saatler çalışmaya alışmalısınız.
insist onThe girls insisted on going out with Mark.Kızlar Mark’la çıkmakta ısrar ettiler.
look forward toI’m looking forward to seeing you soon.Sizi yakında görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
prevent sb. from sth.How can I prevent Kate from working in this shop?Kate’in bu dükkanda çalışmasını nasıl engelleyebilirim?
rely on sth.He doesn’t rely on winning in the casino.Kumarhanede kazanmaya güvenmiyor.
specialize inThe firm specialized in designing websites.Firma, web siteleri tasarlama konusunda uzmanlaşmıştır.
stop sb. fromI stopped Andrew from smoking.Andrew’un sigara içmesini engelledim.
succeed inHow then can I succeed in studying chemistry?O halde kimya öğreniminde nasıl başarılı olabilirim?
talk about/ofThey often talk about travel(l)ing to New Zealand.Sıklıkla Yeni Zelanda’ya seyahat etmekten bahsederler.
think about/ofFrank thinks of playing chess.Frank satranç oynamayı düşünüyor.
warn sb. againstWe warned them against using this computer.Onları bu bilgisayarı kullanmamaları konusunda uyardık.
worry aboutThe patient worries about having the check-up.Hasta check-up yaptırmaktan endişe duyar.
 1. Gerund after the following verbs
admitHe admitted having driven too fast.Arabayı çok hızlı kullandığını kabul etti.
avoidThey avoid going on holiday on Saturdays.Cumartesi günleri tatile gitmekten kaçınırlar.
carry onIf we carry on sleeping so badly, we may need help.Çok kötü uyumaya devam edersek yardıma ihtiyacımız olabilir.
considerRalph is considering buying a new house.Ralph yeni bir ev satın almayı düşünüyor.
delayI delayed telling Max the news.Max’e haberi vermeyi erteledim.
denyShe denies reading the book.Kitabı okuduğunu reddediyor.
dislikeWe dislike reading poems.Şiir okumayı sevmeyiz.
can’t/couldn’t helpHe couldn’t help falling in love with her.Ona aşık olmaktan kendini alamadı.
enjoyI enjoy playing chess.Satranç oynamaktan hoşlanırım.
finishThey finished working in the garden.Bahçede çalışmayı bitirdiler.
give upSusan gives up playing ice-hockey.Susan buz hokeyi oynamaktan vazgeçer.
imagineHe imagined driving a new car.Yeni bir araba kullandığını hayal etti.
includeYour responsibility includes taking reservations on the phone.Sorumluluğunuz telefonla rezervasyon yaptırmayı içerir.
involveThe project will involve growing plants.Proje, bitki yetiştirmeyi içerecektir.
justifyI cannot justify paying $100 for this ticket.Bu bilet için 100$ ödemeyi haklı gösteremem.
keep (on)They keep on running.Koşmaya devam ederler.
mentionDid Alex ever mention playing baseball?Alex beyzbol oynamaktan hiç bahsetti mi?
mindI don’t mind sleeping on the couch.Kanepede uyumayı umursamıyorum.
missThey miss playing with their friends.Arkadaşlarıyla oynamayı özlüyorlar.
practiseShe practised playing hockey.Hokey oynama pratiği yaptı.
regret*Do you regret having mentioned it?Bundan bahsettiğiniz için pişman mısınız?
riskYou risk catching a cold.Nezle olma riskiniz var.
suggestShe suggested flying to Cairo.Kahire’ye uçmayı önerdi.
 1. Gerund after special phrases
to be busyHe is busy reading the paper.Gazeteyi okumakla meşgul.
don’t mindI don’t mind telling them my opinion.Onlara fikrimi söylemekten çekinmem.
feel likeWe feel like having a cup of tea.Bir fincan çay içiyormuşuz gibi hissediyoruz.
how aboutHow about walking home instead of taking the car?Arabaya binmek yerine eve yürüyerek gitmeye ne dersiniz?
it’s (no) goodIt’s no good talking to this girl.Bu kızla konuşmak iyi değil.
it’s no useIt’s no use talking to the headmaster.Müdürle konuşmanın bir faydası yok.
spend one’s timeThey spend their time reading.Zamanlarını okuyarak geçirirler.
there’s noThere’s no cheating anymore.Artık hile yok.
there’s no pointThere’s no point in complaining further.Daha fazla şikayet etmenin bir anlamı yok.
what aboutWhat about going to the zoo?Hayvanat bahçesine gitmeye ne dersiniz?
worthThe book is worth reading.Kitap okumaya değer.

verb + ing ve to+verb  anlam farkı olmayanlar

Bu fiilleri, anlamlarını değiştirmeden bir fiilimsi ve bir Mastar takip edebilir:

VerbExamples
beginHe began talking.
He began to talk.
continueThey continue smoking.
They continue to smoke.
hateDo you hate working on Saturdays?
Do you hate to work on Saturdays?
likeI like swimming.
I like to swim.
loveShe loves painting.
She loves to paint.
preferPat prefers walking home.
Pat prefers to walk home.
startThey start singing.
They start to sing.

Bu fiiller, anlamlarını değiştirmeden bir Gerund veya Infinitive tarafından da takip edilebilir. Yapıya mastar ile dikkat edin:

 

 • Gerund: Verb-ing
 • Infinitive: VerbPerson (as object) + infinitive with to
VerbExamples
adviseThey advise walking to town.
They advise us to walk to town.
allowThey do not allow smoking here.
They do not allow us to smoke here.
encourageThey encourage doing the test.
They encourage us to do the test.
permitThey do not permit smoking here.
They do not permit us to smoke here.

Ardından bir fiilimsi veya Mastar geldiğinde anlamlarını değiştiren fiiller

 

Bazı fiiller, ardından ulaç veya mastar geldiğinde farklı anlamlara gelir.

 

forget

GERUNDINFINITIVE
geçmişe bakargeleceğe bakar
He’ll never forget spending so much money on his first computer.Don’t forget to spend money on the tickets.

go on

GERUNDINFINITIVE
aynı şeyle devam etmek içinaktiviteyi değiştirmek için
Go on reading the text.Go on to read the text.

mean

GERUNDINFINITIVE
sonuç almak için bir şeyler yapılmalıbir şey yapmak niyetinde
You have forgotten your homework again. That means phoning your mother.I meant to phone your mother, but my mobile didn’t work.

regret

GERUNDINFINITIVE
geçmişte bir şeyler yaptın ve bundan memnun değilsinkötü haber veriyorsun ve bundan memnun değilsin
I regret being late for school.We regret to inform you that the flight has beeen delayed for another two hours.

remember

GERUNDINFINITIVE
geçmişe bakargeleceğe bakar
I remember switching off the lights when I went on holiday.Remember to switch off the lights when you go on holiday.

stop

GERUNDINFINITIVE
bir aktivite ile durdurmakbir şey yapmak için durdurmak
I stopped smoking.I stopped to smoke.

try

GERUNDINFINITIVE
bir şeyi test etmekkolay olmayan bir şeyi yapmak
I tried taking an aspirin but it didn’t help.Try to be quiet when you come home late.

Aşağıdaki kelimeler biraz daha zor.

 

like

 

 • like reading = I like to read books.

Normalde anlam farkı yoktur.

 

Like ‘zevk’ anlamında kullanıldığında Gerund’u kullanın.

 • like riding my bike.

 

Birşeyi alışkanlık olarak yaptığınızda mastarı kullanın.

 • like to do my homework in the afternoon. (I think, it is good to do my homework in the afternoon).

 

Aşağıdaki örneklere dikkat edin:

 

 • like watching film
 • I would like to watch the film.

 

 

be afraid

Birşey hakkında endişelendiğinde Gerund’u kullan.

 

 • I’m afraid of having an accident.

 

Diğer durumlarda, Gerund veya Infinitive kullanmamız arasında anlam farkı yoktur.

 

 • I’m afraid to go by bike on this road. = I’m afraid of going by bike on this road.

 

need

İhtiyaçtan sonra bir Gerund kullanırsak, tümcenin pasif bir anlamı olur:

 

 • The window needs cleaning.

 

used to

to be used to + Gerund şu anlama gelir: kişi bir şeye aşinadır, biliyordur

 

 • He is used to smoking(Hala sigara içiyor.)

 

used to + Infinitive şu anlama gelir; kişi geçmişte bir şey yapmış

 

 • He used to smoke(Artık sigara içmiyor.)

 

Dikkat!

 

 • He is used to smoke(Bu cümle yanlış.)

 

Fiilimsi olarak ‘Being’ ve ‘Having’

 

‘Being’ in Gerund (isim-fiil) olarak kullanımı

Burada “being” bir sıfat, bir edat tamlaması ve bir isim ile birlikte kullanılır.

Being, deneyimi veya durumu ifade eder.

Examples: 

I avoid being late. (Being + Adjective)Geç kalmaktan kaçınırım.
He enjoys being in the position of Manager. (Being + Prepositional Phrase)Yönetici konumunda olmaktan hoşlanır.
Do you like being a Principal? (Being + Noun)Müdür olmayı seviyor musunuz?
Being healthy is always good. (Being +Adjective)Sağlıklı olmak her zaman iyidir.
Not being healthy makes life miserable. (Being +Adjective)Sağlıklı olmamak hayatı çekilmez hale getirir.
Being in a dark room would be scary. (Being Prepositional Phrase)Karanlık bir odada olmak korkutucu olurdu.
Being a teacher is a responsible job. (Being +Noun)Öğretmen olmak sorumlu bir iştir.
She doesn’t spend time being alone.Yalnız kalarak zaman geçirmiyor.
Being stuck in traffic is really a big punishment.Trafikte sıkışıp kalmak gerçekten büyük bir ceza.
Not being stuck in traffic would be a smooth journey.Trafiğe takılmamak sorunsuz bir yolculuk olacaktır.

 

Use of ‘Having’ as Gerund

Having’ bir cümlede Konu, Edatın Nesnesi veya Konu Tamamlayıcısı olarak kullanılabilir.

having her zaman bir İsim Cümlesi tarafından takip edilir.

having’, bir şeye sahip olduğumuz fikrini ifade eder.

Examples:

Having too many doubts is a silly thing.Çok fazla şüpheye sahip olmak aptalca bir şeydir.
Having a Mercedes car is my dream. (Subject)Bir Mercedes arabaya sahip olmak benim hayalim.
I dream of having a Mercedes car. (Object of a Preposition)Bir Mercedes arabam olmasını hayal ediyorum.
My dream is having a Mercedes car. (Subject Complement)Hayalim bir Mercedes arabaya sahip olmak.
Having a big screen in my hall is what I want.Salonumda büyük bir ekrana sahip olmak istediğim şey.
He does not like having too much work.Fazla çalışmaktan hoşlanmaz.
Not having a big screen in my hall is very boring.Salonumda büyük bir ekranın olmaması çok sıkıcı.
You have to worry about having health problems.Sağlık sorunları yaşama konusunda endişelenmeniz gerekir.
Not having any doubts would be a good idea.Herhangi bir şüpheye sahip olmamak iyi bir fikir olacaktır.

 

The main difference between ‘being’ and ‘having’ as a Gerund:

“Being” bir durumu veya deneyimi ifade eder.

Examples:

Being an entrepreneur is highly recommended nowadays.Girişimci olmak günümüzde şiddetle tavsiye edilmektedir.
Being a principal is not an easy job.İdareci/ Yönetici olmak kolay bir iş değil.

having’, bir şeye sahip olduğumuz fikrini ifade eder.

 

Examples:

I don’t know about having a job vacancy in your school.Okulunuzda boş bir iş olup olmadığını bilmiyorum.
Having a comfortable life is what I want.Rahat bir hayat yaşamak benim istediğim şey.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir