İngilizce Present Perfect Continuous Tense (have been doing) (94 örnek cümle)8 min read

Present perfect continuous tense, geçmişte başlamış ve şu anda devam eden bir eylemden bahsettiğimizde kullanırız.present perfect continuous

 

Örneğin

‘I have been walking down this road all day.”

 

Genellikle şu durumlar için kullanılır

 

 • geçmişten bu yana bir olayın tekrar ederek geldiğini anlatmak için
 • geçmişte bir süre devam edip bitmiş olaylar, eğer deliller gözlemleniyorsa
 • geçmişte başlayan ve şimdi devam eden tekrarlanan eylemleri ifade etmek için.
 • sonuca değil, eylemin kendisine vurgu yaparak yakın geçmişteki bir eylemi ifade etmek
 • geçmişte başlayan ve şu anda tamamlanmamış tek bir devam eden eylemi ifade etmek
 • geçmişte başlamış ve hiçbir kesintiye uğramaksızın devam eden bir eylemi anlatmak için

 

Conjugation/Cümle kurulumu

positiveS + have been-V-ing + OI have been speakingHe has been speaking
negativeS + have not been-V-ing + OI have not been speakingHe has not been speaking
questionHave + S been-V-ing + OHave I been speaking?Has he been speaking?

Cümle kurulumu örneği/ zamirlere göre

subjectauxiliary verbauxiliary verbmain verb
positiveIhavebeenwaitingfor one hour.
Youhavebeentalkingtoo much.
negativeIthasnotbeenraining.
Wehavenotbeenplayingfootball.
questionHaveyoubeenseeingher?
Havetheybeendoingtheir homework?

Contractions/kısaltmalar

long formcontractionexample
have been…’ve beenthey’ve been
have not been…’ve not/… haven’t beenI’ve not/I haven’t been
has been…’s beenshe’s been
has not been…’s not/… hasn’t beenhe’s not/he hasn’t been

Kısa cevaplar/ SHORT ANSWER FORMS

Yes I haveYes I have not
Yes you haveYes you have not
Yes he hasYes he has not

Spelling Rules/Yazım kuralları

Fiil -e ile bitiyorsa -e silinir. Fakat -ee, -oe ve -ye değişmeden kalır.

Example:

 • come– coming
 • but: agree– agreeing

Son ünsüzden önce kısa vurgulu sesli harf bulunan kelimelerde son ünsüz iki tane olur. Ancak, -w, -x ve -y iki katına çıkmaz

Example:

 • sit – sitting
 • but: mix– mixing

İngiliz İngilizcesinde bir sesli harften sonra son ünsüz -l her zaman iki tane olur, ancak Amerikan İngilizcesinde değildir.

Example:

 • travel– travelling (British)
 • traveling (American)

Fiil -ie ile bitiyorsa sonundaki harf -y ile değişir

Example:

 • lie– lying

 

To Note

have’in kısaltılmış biçimi genellikle yalnızca zamirlerden sonra kullanılır.

Example:

 • They’ve been repairing cars in the morning.
 • (but not: The men’ve been repairing cars in the morning.)

 

Ancak has’ın kısaltılması, isim zaten -s ile bitmediği sürece, isimlerden sonra da zamirlerden sonra da mümkündür.

Example:

 • He’s/Aaron’s not been repairing cars in the morning.

 

Signal Words

 • all day
 • for 4 years
 • lately
 • the whole week
 • since 1993
 • how long?

 

Present perfect continuous tense kullanıldığı yerler

Geçmişte başlamış ve hiçbir kesintiye uğramaksızın devam eden bir eylemi anlatmak için

 • I have been studying for two hours.
 • I’ve been reading.

 

Geçmişte bir süre devam edip bitmiş olaylar, eğer deliller gözlemleniyorsa

 • I have been preparing my term now.

 

Geçmişten bu yana bir olayın tekrar ederek geldiğini anlatmak için

 • It has been raining all day.
 • Tuncay has been playing football since he started school.
 • We haven’t been selling many umbrellas since the drought started.

 

“How long, since, for, recently, lately” gibi zaman belirteçleri daha çok bu zamanla kullanılır.

 • Jenny’s been helping us recently.
 • You have not been smiling as much lately.
 • How long have you been learning English?
 • My kitten has not been eating much the past couple days.
 • have been reading for 2 hours. (I am still reading now.)
 • She has been seeing a physical therapist since her surgery.
 • We have not been smoking. (And we are not smoking now.)
 • We‘ve been studying since 9 o’clock. (We’re still studying now.)
 • How long have you been learning English? (You are still learning now.)

 

Sonuca değil, eylemin kendisine vurgu yaparak yakın geçmişteki bir eylemi ifade etmek

 • Aaron has been changing tyres all morning.
 • We have been playing video games all morning.

 

Geçmişte başlayan ve şu anda tamamlanmamış tek bir devam eden eylemi ifade etmek

 • He has been working in this garage for ten years.
 • He still works in the garage, therefore the action is incomplete.
 • have been trying to learn French for years.
 • The dance team has been practicing for months.

 

Geçmişte başlayan ve şimdi devam eden tekrarlanan eylemleri ifade etmek için.

 • Aaron has been repairingcars since he was sixteen years old.
 • I’m tired [now]because I‘ve been running.
 • Why is the grass wet [now]Has it been raining?
 • You don’t understand [now]because you haven’t been listening.
 • Shehas been helping me train my dog to fetch.

 

For and Since with Present Perfect Continuous tense

 • I have been studying for three hours.
 • I have been watching TV since
 • Tara hasn’t been feeling well for two weeks.
 • Tara hasn’t been visiting us since
 • He has been playing football for a long time.
 • He has been living in Bangkok since he left school.

 

Present perfect continuous tense örnek cümleler

 • He has been walking.
 • You have been smoking.
 • He has not been walking.
 • Have you been hearing me?
 • She has been singing a song.
 • I haven’t been playing tennis.
 • Who have they been talking to?
 • He has not been yelling at her.
 • She has been reading this book.
 • I have been working for 3 hours.
 • When have you been cooking food?
 • It has been snowing all day long.
 • I have been waiting for one hour.
 • Have the kids crying for two days?
 • How long have you been seeing his?
 • I have been studying for the exam.
 • He has been smoking for ten years.
 • I have been reading since morning.
 • I have been studying for two hours.
 • They’ve been talking all afternoon.
 • I have been waiting for 20 minutes.
 • Has they been playing since morning?
 • He has been singing for an hour now.
 • How long have you been sitting here?
 • He has been watching TV all evening.
 • Dog has been barking for five hours.
 • Has they been playing since morning?
 • Have you been keeping track of sales?
 • How long have you been playing chess?
 • Morty has been playing with his ball.
 • The child has not been wearing a hat.
 • I have not been working since morning.
 • I haven’t been anything with my Money.
 • We haven’t been sleeping for two days.
 • How long has Amy been studying Spanish?
 • I’ve been training at the gym recently.
 • She has been watching TV for six hours.
 • You’ve been sleeping the whole morning.
 • I have not been working here since 1993.
 • I haven’t been studying maths for weeks.
 • It has not been snowing for months here.
 • Your eyes are red. Have you been crying?
 • The athlet has been running for a tropy.
 • Has she been teaching French since 2000?
 • He has been teaching English for 2 hours.
 • She has been ignoring me for a long time.
 • She has not been loving you at that time.
 • They have been talking for the last hour.
 • They haven’t been living here since 2015.
 • Who has been sleeping for fourteen hours?
 • Has the baby been crying since he got up?
 • Which book has Abraham reading for a while?
 • Miguel has been coming late to work lately.
 • I have been playing football since morning.
 • Has Jack living in England since 16th april?
 • The baby hasn’t been crying for three hours.
 • He has been living in this house since June.
 • The child has been watching TV all afternoon.
 • The child has been watching TV all afternoon.
 • He has been reading a newspaper for two hours.
 • She has been waiting for you since 3 days ago.
 • You are out of breath. Have you been fighting?
 • Has he been playing computer game since Monday?
 • Rick has been trying to invent the new machine.
 • Frank has been being late for an exam recently.
 • We have been learning English since last winter.
 • Your eyes are wet. Have you been cutting onions?
 • She has been reading in this college since 2019.
 • We have been learning English since last winter.
 • Your eyes are wet. Have you been cutting onions?
 • I have been trying to learn the English language.
 • I have not been talking with you, she was my mom.
 • I have been playing paintball since 10th November.
 • She haven’t been coming to Office since 12th july.
 • He has been traveling around the world for a month.
 • We haven’t been listening to music for a long time.
 • Have Steve’s children playing at the park for hours?
 • He has been working for the same company since 2009.
 • They haven’t been studying their books for six days.
 • I have been travelling to this country for four days.
 • I have not been reading any book until my graduation.
 • I have been travelling to this country for four days.
 • The dog has been barking incessantly for the past hour.
 • I have been going to work every day for the last 2 years.
 • They have been saying that no one can exit from this room.
 • You look very tired. Have you been working for a long time?
 • You look very tired. Have you been working for a long time?
 • Jonathan’s mother has been working all day without any break.
 • Richard and Jenny have been writing a book together until May.
 • They have not been going to the concer. We misunderstood them.
 • They have been going on a course to learn English for a long time.
 • Children have been playing computer games in the lounge for two hours.
 • Emily has not been feeling well for a few days, she thinks that she has COVID.
 • John has not been watching TV for a month. He wanted to be in detox but he does not enjoy watching TV anymore.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.