İngilizce Present Perfect Continuous Tense (have been doing) (94 örnek cümle)10 min read

Present perfect continuous tense, geçmişte başlamış ve şu anda devam eden bir eylemden bahsettiğimizde kullanırız.present perfect continuous

 

Örneğin

‘I have been walking down this road all day.”

 

Genellikle şu durumlar için kullanılır

 

 • geçmişten bu yana bir olayın tekrar ederek geldiğini anlatmak için
 • geçmişte bir süre devam edip bitmiş olaylar, eğer deliller gözlemleniyorsa
 • geçmişte başlayan ve şimdi devam eden tekrarlanan eylemleri ifade etmek için.
 • sonuca değil, eylemin kendisine vurgu yaparak yakın geçmişteki bir eylemi ifade etmek
 • geçmişte başlayan ve şu anda tamamlanmamış tek bir devam eden eylemi ifade etmek
 • geçmişte başlamış ve hiçbir kesintiye uğramaksızın devam eden bir eylemi anlatmak için

 

Conjugation/Cümle kurulumu

positiveS + have been-V-ing + OI have been speakingHe has been speaking
negativeS + have not been-V-ing + OI have not been speakingHe has not been speaking
questionHave + S been-V-ing + OHave I been speaking?Has he been speaking?

Cümle kurulumu örneği/ zamirlere göre

subjectauxiliary verbauxiliary verbmain verb
positiveIhavebeenwaitingfor one hour.
Youhavebeentalkingtoo much.
negativeIthasnotbeenraining.
Wehavenotbeenplayingfootball.
questionHaveyoubeenseeingher?
Havetheybeendoingtheir homework?

Contractions/kısaltmalar

long formcontractionexample
have been…’ve beenthey’ve been
have not been…’ve not/… haven’t beenI’ve not/I haven’t been
has been…’s beenshe’s been
has not been…’s not/… hasn’t beenhe’s not/he hasn’t been

Kısa cevaplar/ SHORT ANSWER FORMS

Yes I haveYes I have not
Yes you haveYes you have not
Yes he hasYes he has not

Spelling Rules/Yazım kuralları

Fiil -e ile bitiyorsa -e silinir. Fakat -ee, -oe ve -ye değişmeden kalır.

Example:

 • come– coming
 • but: agree– agreeing

Son ünsüzden önce kısa vurgulu sesli harf bulunan kelimelerde son ünsüz iki tane olur. Ancak, -w, -x ve -y iki katına çıkmaz

Example:

 • sit – sitting
 • but: mix– mixing

İngiliz İngilizcesinde bir sesli harften sonra son ünsüz -l her zaman iki tane olur, ancak Amerikan İngilizcesinde değildir.

Example:

 • travel– travelling (British)
 • traveling (American)

Fiil -ie ile bitiyorsa sonundaki harf -y ile değişir

Example:

 • lie– lying

 

To Note

have’in kısaltılmış biçimi genellikle yalnızca zamirlerden sonra kullanılır.

Example:

 • They’ve been repairing cars in the morning.
 • (but not: The men’ve been repairing cars in the morning.)

 

Ancak has’ın kısaltılması, isim zaten -s ile bitmediği sürece, isimlerden sonra da zamirlerden sonra da mümkündür.

Example:

 • He’s/Aaron’s not been repairing cars in the morning.

 

Signal Words

all daytüm gün
for 4 years4 yıl için
latelyson zamanlarda
the whole weekTüm hafta
since 19931993’ten beri
how long?ne kadardır?

 

Present perfect continuous tense kullanıldığı yerler

Geçmişte başlamış ve hiçbir kesintiye uğramaksızın devam eden bir eylemi anlatmak için

I have been studying for two hours.İki saattir ders çalışıyorum.
I’ve been reading.Okuyordum.

 

Geçmişte bir süre devam edip bitmiş olaylar, eğer deliller gözlemleniyorsa

I have been preparing my term paper now.Şimdi dönem ödevimi hazırlıyorum.

 

Geçmişten bu yana bir olayın tekrar ederek geldiğini anlatmak için

It has been raining all day.Bütün gün yağmur yağıyor/yağdı.
Tuncay has been playing football since he started school.Tuncay okula başladığından beri futbol oynuyor.
We haven’t been selling many umbrellas since the drought started.Kuraklık başladığından beri çok fazla şemsiye satmıyoruz.

 

“How long, since, for, recently, lately” gibi zaman belirteçleri daha çok bu zamanla kullanılır.

Jenny’s been helping us recently.Jenny son zamanlarda bize yardım ediyor.
You have not been smiling as much lately.Son zamanlarda pek gülümsemiyorsunuz.
How long have you been learning English?Ne zamandır ingilizce öğreniyorsun?
My kitten has not been eating much the past couple days.Kedim son birkaç gündür pek yemek yemiyor.
I have been reading for 2 hours. (I am still reading now.)2 saattir okuyorum. (Şu anda hala okuyorum.)
She has been seeing a physical therapist since her surgery.Ameliyatından bu yana bir fizyoterapiste gidiyor.
We have not been smoking. (And we are not smoking now.)Sigara içmedik. (Ve şimdi sigara içmiyoruz.)
We’ve been studying since 9 o’clock. (We’re still studying now.)Saat 9’dan beri ders çalışıyoruz. (Şu anda hala çalışıyoruz.)
How long have you been learning English? (You are still learning now.)Ne zamandır ingilizce öğreniyorsun? (Şu anda hala öğreniyorsunuz.)

 

Sonuca değil, eylemin kendisine vurgu yaparak yakın geçmişteki bir eylemi ifade etmek

Aaron has been changing tyres all morning.Aaron sabahtan beri lastik değiştiriyor.
We have been playing video games all morning.Bütün sabah video oyunları oynadık.

 

Geçmişte başlayan ve şu anda tamamlanmamış tek bir devam eden eylemi ifade etmek

He has been working in this garage for ten years.On yıldır bu garajda çalışıyor.
He still works in the garage, therefore the action is incomplete.Hala garajda çalışıyor, bu nedenle eylem tamamlanmadı.
I have been trying to learn French for years. Yıllardır Fransızca öğrenmeye çalışıyorum.
The dance team has been practicing for months.Dans ekibi aylardır pratik yapıyor.

 

Geçmişte başlayan ve şimdi devam eden tekrarlanan eylemleri ifade etmek için.

Aaron has been repairing cars since he was sixteen years old.Aaron on altı yaşından beri araba tamir ediyor.
I’m tired now because I’ve been running.Koştuğum için artık yoruldum.
Why is the grass wet now? Has it been raining?Çim neden şimdi ıslak? Yağmur mu yağıyordu?
You don’t understand now because you haven’t been listening.Dinlemediğiniz için şimdi anlamıyorsunuz.
She has been helping me train my dog to fetch.Köpeğimi getirme konusunda eğitmeme yardım ediyor.

 

For and Since with Present Perfect Continuous tense

I have been studying for three hours.Üç saattir çalışıyorum.
I have been watching TV sinceO zamandan beri TV izliyorum
Tara hasn’t been feeling well for two weeks.Tara iki haftadır kendini iyi hissetmiyor.
Tara hasn’t been visiting us sinceTara o zamandan beri bizi ziyaret etmiyor
He has been playing football for a long time.Uzun süredir futbol oynuyor.
He has been living in Bangkok since he left school.Okuldan ayrıldığından beri Bangkok’ta yaşıyor.

 

Present perfect continuous tense örnek cümleler

Have you been hearing me?Beni duyuyor musun?
She has been singing a song.Bir şarkı söylüyor.
I haven’t been playing tennis.Tenis oynamadım.
Who have they been talking to?Kiminle konuşuyorlardı?
He has not been yelling at her.Ona bağırmıyordu.
She has been reading this book.Bu kitabı okuyor.
I have been working for 3 hours.3 saattir çalışıyorum.
When have you been cooking food?Ne zaman yemek pişiriyorsun?
It has been snowing all day long.Bütün gün kar yağdı.
I have been waiting for one hour.Bir saattir bekliyorum.
Have the kids crying for two days?Çocuklar iki gündür ağlıyor mu?
How long have you been seeing his?Onu ne zamandır görüyorsun?
I have been studying for the exam.Sınav için çalışıyordum.
He has been smoking for ten years.On yıldır sigara içiyor.
I have been reading since morning.Sabahtan beri okuyorum.
I have been studying for two hours.İki saattir ders çalışıyorum.
They’ve been talking all afternoon.Bütün öğleden sonra konuştular.
I have been waiting for 20 minutes.20 dakikadır bekliyorum.
Has they been playing since morning?Sabahtan beri oynuyorlar mı?
He has been singing for an hour now.Bir saattir şarkı söylüyor.
How long have you been sitting here?Ne zamandır burada oturuyorsun?
He has been watching TV all evening.Bütün akşam televizyon izlemiş.
Dog has been barking for five hours.Köpek beş saattir havlıyor.
Has they been playing since morning?Sabahtan beri oynuyorlar mı?
Have you been keeping track of sales?Satışları takip ediyor musunuz?
How long have you been playing chess?Ne zamandır satranç oynuyorsun?
Morty has been playing with his ball.Morty topuyla oynuyor.
The child has not been wearing a hat.Çocuk şapka takmamıştır.
I have not been working since morning.Sabahtan beri çalışmıyorum.
We haven’t been sleeping for two days.İki gündür uyumuyoruz.
How long has Amy been studying Spanish?Amy ne zamandır İspanyolca çalışıyor?
I’ve been training at the gym recently.Son zamanlarda spor salonunda antrenman yapıyorum.
She has been watching TV for six hours.Altı saattir televizyon izliyor.
You’ve been sleeping the whole morning.Bütün sabah uyudun.
I haven’t been studying maths for weeks.Haftalardır matematik çalışmıyorum.
It has not been snowing for months here.Burada aylardır kar yağmıyor.
Your eyes are red. Have you been crying?Gözlerin kırmızı. Ağlıyor muydun?
The athlet has been running for a tropy.Sporcu bir kupa için koşuyor.
Has she been teaching French since 2000?2000’den beri Fransızca öğretiyor mu?
He has been teaching English for 2 hours.2 saattir İngilizce öğretiyor.
She has been ignoring me for a long time.Uzun zamandır beni görmezden geliyor.
She has not been loving you at that time.O zamanlar seni sevmiyordu.
They have been talking for the last hour.Son bir saattir konuşuyorlar.
They haven’t been living here since 2015.2015’ten beri burada yaşamıyorlar.
Who has been sleeping for fourteen hours?On dört saattir kim uyuyor?
Has the baby been crying since he got up?Bebek kalktığından beri ağlıyor mu?
Which book has Abraham reading for a while?İbrahim bir süredir hangi kitabı okuyor?
Miguel has been coming late to work lately.Miguel son zamanlarda işe geç geliyor.
I have been playing football since morning.Sabahtan beri futbol oynuyorum.
Has Jack living in England since 16th april?Jack 16 Nisan’dan beri İngiltere’de mi yaşıyor?
The baby hasn’t been crying for three hours.Bebek üç saattir ağlamıyor.
He has been living in this house since June.Haziran ayından beri bu evde yaşıyor.
The child has been watching TV all afternoon.Çocuk bütün öğleden sonra televizyon izliyor.
He has been reading a newspaper for two hours.İki saattir gazete okuyor.
She has been waiting for you since 3 days ago.3 günden beri seni bekliyor.
Has he been playing computer game since Monday?Pazartesiden beri bilgisayar oyunu oynuyor mu?
Rick has been trying to invent the new machine.Rick, yeni makineyi icat etmeye çalışıyor.
We have been learning English since last winter.Geçen kıştan beri İngilizce öğreniyoruz.
Your eyes are wet. Have you been cutting onions?Gözlerin ıslak. soğan mı kestin
She has been reading in this college since 2019.2019’dan beri bu kolejde okuyor.
We have been learning English since last winter.Geçen kıştan beri İngilizce öğreniyoruz.
I have been trying to learn the English language.İngilizce dilini öğrenmeye çalışıyorum.
I have been playing paintball since 10th November.10 Kasım’dan beri paintball oynuyorum.
She haven’t been coming to Office since 12th july.12 Temmuz’dan beri Ofise gelmiyor.
He has been traveling around the world for a month.Bir aydır dünyayı dolaşıyor.
We haven’t been listening to music for a long time.Uzun zamandır müzik dinlemiyoruz.
Have Steve’s children playing at the park for hours?Steve’in çocukları parkta saatlerce oynuyor mu?
He has been working for the same company since 2009.2009 yılından beri aynı şirkette çalışmaktadır.
They haven’t been studying their books for six days.Altı gündür kitaplarına çalışmıyorlar.
I have been travelling to this country for four days.Dört gündür bu ülkeye seyahat ediyorum.
The dog has been barking incessantly for the past hour.Köpek son bir saattir aralıksız havlıyor.
I have been going to work every day for the last 2 years.Son 2 yıldır her gün işe gidiyorum.
They have been saying that no one can exit from this room.Bu odadan kimsenin çıkamayacağını söylüyorlar.
You look very tired. Have you been working for a long time?Çok yorgun görünüyorsun. Uzun süredir mi çalışıyorsunuz?
You look very tired. Have you been working for a long time?Çok yorgun görünüyorsun. Uzun süredir mi çalışıyorsunuz?
Jonathan’s mother has been working all day without any break.Jonathan’ın annesi bütün gün ara vermeden çalışıyor.
Richard and Jenny have been writing a book together until May.Richard ve Jenny, Mayıs ayına kadar birlikte bir kitap yazıyorlar.
They have not been going to the concert. We misunderstood them.Konsere gitmediler. Biz onları yanlış anladık.
They have been going on a course to learn English for a long time.Uzun zamandır İngilizce öğrenmek için kurslara gidiyorlar.
Children have been playing computer games in the lounge for two hours.Çocuklar iki saattir salonda bilgisayar oyunları oynuyorlar.

 

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir