İngilizce ALSO – TOO – AS WELL (20 örnek cümle)2 min read

‘Also’, ‘too’, ‘as well’ zarfları bir şey eklemek istediğimizde kullanırız.also too as well

Benzer anlamlıdırlar ama her zaman birbirinin yerine kullanılmazlar.

Birkaç fark vardır ve bunlar bir cümlede aynı konuma yerleştirilmezler.

 

 • ALSO :

  ALSO, fiilden hemen önce, yardımcı fiil ile fiil arasına veya ‘be’ fiilinden sonra gelir.

  • She not only sings but she also plays the piano.
  • My mother has taken Italian and she has also joined an art class.
  • The visitors were mostly locals but there were also some tourists.
  • I have made some soup and I have also left ham in the refrigerator.

ALSO bazen bilgi eklemek için bir yan tümcenin başına konur (‘moreover’ gibi).

  • Eva is a very good skier. Also, she goes hiking a lot.
  • Take warm clothes with you. Also, walking shoes are advised.
  • The insurance covered the damage to the car.
   Also, a  replacement car was provided during the repair work.

ALSO, ‘ek’ anlamına geldiğinde bir cümlenin sonuna yerleştirilmez, ancak bazen aşağıdaki cümle türünde bulunabilir.

  • “When one side of an equation is undefined, the other is also.”
   (= so is the other).
 • TOO and AS WELL :

  TOO ve AS WELL genellike cümleniin sonunda kulanılır.

  • Harry likes pasta, and I like it too/as well.
  • You look tired, and I imagine you’re hungry too/as well.
  • The weather is cold this week, and it will be cold next week too/as well.
  • Sam visited the house with me, and the children came with us too/as well.
  • I’ll have chicken please, and I’ll have mixed vegetables too/as well.

TOO ve AS WELL cümenin başında kullanılmazlar.

  • Too, I would like to add something.
  • As well, Peter would like to join the group.

TOO (as well değil) doğrudan ona atıfta bulunuyorsa özneden sonra gelebilir.

  • too think Pablo should be invited.
  • Caroline, too, approved of the idea.

Not: Kesin olarak söylemek gerekirse, “too” virgülle ayrılmalı, ancak giderek artan bir şekilde virgülsüz kullanılıyor.

TOO kısa cevaplarda çok yaygındır.

  • A: Enjoy Thanksgiving. B: You too!
  • A: The road has been repaired. B: About time too!
  • A: I complained about the poor service. B: Quite right too!

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.