İngilizce ALSO – TOO – AS WELL (20 örnek cümle)2 min read

‘Also’, ‘too’, ‘as well’ zarfları bir şey eklemek istediğimizde kullanırız.also too as well

Benzer anlamlıdırlar ama her zaman birbirinin yerine kullanılmazlar.

Birkaç fark vardır ve bunlar bir cümlede aynı konuma yerleştirilmezler.

 

ALSO bazen bilgi eklemek için bir yan tümcenin başına konur (‘moreover’ gibi).

  • Eva is a very good skier. Also, she goes hiking a lot. (Eva çok iyi bir kayakçıdır. Ayrıca, çok yürüyüşe çıkıyor.)
  • Take warm clothes with you. Also, walking shoes are advised. (Yanınıza sıcak giysiler alın. Ayrıca yürüyüş ayakkabısı tavsiye edilir.)
  • The insurance covered the damage to the car. (Sigorta aracın hasarını karşıladı.)
   Also, a  replacement car was provided during the repair work. (Ayrıca, onarım çalışmaları sırasında ikame araç temin edildi.)

ALSO, ‘ek’ anlamına geldiğinde bir cümlenin sonuna yerleştirilmez, ancak bazen aşağıdaki cümle türünde bulunabilir.

  • “When one side of an equation is undefined, the other is also.”
   (= so is the other).
 • TOO and AS WELL :

  TOO ve AS WELL genellike cümleniin sonunda kulanılır.

  Harry likes pasta, and I like it too/as well.Harry makarnayı sever ve ben de severim.
  You look tired, and I imagine you’re hungry too/as well.Yorgun görünüyorsun ve senin de aç olduğunu tahmin ediyorum.
  The weather is cold this week, and it will be cold next week too/as well.Hava bu hafta soğuk ve önümüzdeki hafta da soğuk olacak.
  Sam visited the house with me, and the children came with us too/as well.Sam benimle evi ziyaret etti ve çocuklar da bizimle geldi.
  I’ll have chicken please, and I’ll have mixed vegetables too/as well.Ben tavuk alayım lütfen ve ayrıca karışık sebzeler de alayım.

TOO ve AS WELL cümenin başında kullanılmazlar.

  • Too, I would like to add something.
  • As well, Peter would like to join the group.

TOO (as well değil) doğrudan ona atıfta bulunuyorsa özneden sonra gelebilir.

  • too think Pablo should be invited. (Ben de Pablo’nun davet edilmesi gerektiğini düşünüyorum.)
  • Caroline, too, approved of the idea.(Caroline da bu fikri onayladı.)

Not: Kesin olarak söylemek gerekirse, “too” virgülle ayrılmalı, ancak giderek artan bir şekilde virgülsüz kullanılıyor.

TOO kısa cevaplarda çok yaygındır.

  • A: Enjoy Thanksgiving. B: You too!
  • A: The road has been repaired. B: About time too!
  • A: I complained about the poor service. B: Quite right too!

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir