İngilizce soru cümleleri (Questions) (290 örnek cümle)26 min read

İngilizce soru cümlesi kurmak, soru sorulduğunu anlamak neredeyse her diyalogta yardımcı bir beceridir.soru cümle

 

İngilizce dilbilgisinde her biri kendi kurallarına sahip birçok farklı soru cümlesi türü vardır.

 

Bu gönderide, size bilmeniz gereken temel İngilizce soru türlerinin yanı sıra bunları doğru bir şekilde oluşturmak için gramer ipuçları göstereceğiz.

 

 • Yes/No Questions
 • WhQuestions
 • Indirect Questions
 • Tag Questions
 • Negative Questions for Confirmation
 • Indirect Questions – Polite English
 • Choice questions
 • Rhetorical questions

Yes/No Soru cümleleri

Basit bir “evet” veya “hayır” ile yanıtlanabilen yaygın sorulara mantıksal olarak evet/hayır soruları denir.

 

For example:

Düz cümleYou are from Germany.Sen Almanyalısın.
Soru cümlesiAre you from Germany?Almanyalımısınız?
Düz cümleIt is windy today.Bugün rüzgarlı.
Soru cümlesiIs it windy today?Bugün rüzgarlı mı?
Düz cümleNina plays the violin.Nina keman çalıyor.
Soru cümlesiDoes Nina play the violin?Nina keman çalıyor mu?
Düz cümleNina played the violinNina keman çaldı
Soru cümlesiDid Nina play the violin?Nina keman çaldı mı?
Düz cümleThe boat is sinkingTekne batıyor
Soru cümlesiIs the boat sinking?Tekne batıyor mu?

Örnekler

Do you like this country?Bu ülkeyi seviyor musun?
Does Jane know about your new job?Jane yeni işini biliyor mu?
Can I call my sister?Kız kardeşimi arayabilir miyim?
Is it cold outside?Dışarısı soğuk mu?
Are they ready for the trip?Yolculuk için hazırlar mı?
Are you hungry?Aç mısın?

 

Cevap kısa bir “evet” veya “hayır” olabilir.

Bir soruyu yanıtlamak için yalnızca Evet veya Hayır kullanmayız. Pek kibar algılanmıyor. Onun yerine kısa cevaplar kullanıyoruz. İşte bazı örnekler:

Did she clean the room? – Yes, she did/No, she didn’t.Odayı temizledi mi? – Evet, yaptı / Hayır, yapmadı.
Have you done your homework? – Yes, I have/ No, I haven’t.Ödevini yaptın mı? – Evet, var/ Hayır, yok.
Will you buy that dress? – Yes, I will/ No, I won’t.O elbiseyi alacak mısın? – Evet, yapacağım/ Hayır, yapmayacağım.

 

Çeşitli örnekler;

Yes/No questionShort answer
Ishefrom London?Yes,heis.
No,heisn’t. *
Arethe boysat your school?Yes,theyare.
No,theyaren’t. *
Canyouplayice-hockey?Yes,Ican.
No,Ican’t. *
Havewegotketchup?Yes,wehave.
No,wehaven’t. *
Hasshegota mobile phone?Yes,shehas.
No,shehasn’t. *
Dotheylivein a flat?Yes,theydo.
No,theydon’t. *
Doesheworkin an office?Yes,hedoes.
No,hedoesn’t. *
Diditrainyesterday?Yes,itdid.
No,itdidn’t. *
Aretheywritinga test now?Yes,theyare.
No,theyaren’t. *
Haveyoubeento Scotland?Yes,Ihave.
No,Ihaven’t. *
Hasshebeen waitingfor long?Yes,shehas.
No,,shehasn’t. *
Ishegoing to seehis sister?Yes,heis.
No,heisn’t. *
Willwearriveon time?Yes,wewill.
No,wewon’t. *

* Cevabınızı vurgulamak için kısaltılmış formlar yerine uzun formlar kullanın.

 

Do you like fish? – No, I do not.

 

Diğer kısa cevaplar

expect, hope, think vb fiillerle “So” ve “not” kullanımı

 

Özellikle kısa cevaplarda, bir nesne yan tümcesini tekrarlamak yerine bazı fiillerden sonra so’yu kullanabiliriz. Bunu en çok yaptığımız fiiller şunlardır: appear, assume, be afraid (meaning ‘regret’), believe, expect, guess, hope, imagine, presume, reckon, seem, suppose, think:

 • Chris thinks the tickets are too expensive, and Madeline thinks so
SoruAre you working on Saturday?Cumartesi günü çalışıyor musun?
CevapI’m afraid so. I wish I wasn’t! (I’m afraid I’m working.)Korkarım ki öyle. Keşke olmasaydım! (Korkarım çalışıyorum.)
SoruDo you think the weather’s going to be fine tomorrow?Sence yarın hava güzel olacak mı?
CevapI hope so. I want to do some work in the garden. (I hope the weather’s going to be fine.)Umarım. Bahçede biraz çalışmak istiyorum. (Umarım hava güzel olur.)
SoruCan we speak to Mr Brindley, please?Bay Brindley ile görüşebilir miyiz, lütfen?
CevapI’m afraid not. He’s busy. (I’m afraid you cannot speak to Mr Brindley.)Korkarım öyle değil. O meşgul. (Korkarım Bay Brindley ile konuşamazsınız.)
SoruIt looks as if Louis won’t be coming with us after all.Görünüşe göre Louis her şeye rağmen bizimle gelmeyecek.
CevapI guess not. It’s a pity.Sanırım hayır. Çok yazık.

believe, expect ve think, normal olarak şu şekilde kurarız “do + not + fiil + so”

SoruDid Frances come here this morning?Frances bu sabah buraya geldi mi?
CevapI don’t believe so. Ask Hannah.Ben buna inanmıyorum. Hannah’ya sor.
 • They asked Wilma if she thought her mother would refuse the invitation. She said she didn’t think so.

Note:

Klasik edebiyatta ve çok resmi durumlarda believe not, expect not and think not durumlarını bulabiliriz, ancak günlük modern İngilizcede yaygın değildir:

[from the novel Dombey and Son (1848) by Charles Dickens]

 

‘He is in England, I hope, aunt?’ said the child.“O İngiltere’dedir umarım, teyze?” dedi çocuk.
‘I believe so. Yes; I know he is, indeed.’‘Öyle inanıyorum. Evet; Gerçekten öyle olduğunu biliyorum.”
‘Has he ever been here?’Hiç burada bulundu mu?
‘I believe not. No.’‘Inanmıyorum. HAYIR.’
Are we prepared to change our entire lives for the sake of one person? I think not.Bir kişi uğruna tüm hayatımızı değiştirmeye hazır mıyız? Bence değil.

 

Wh-Soru cümleleri

Özel bir soru, tahmin edebileceğiniz gibi, belirli bir soruyu sormak için cümlenin başında belirli bir kelimeyi kullanır.

Soru kelimeleri: who, what, where, when, why, how, how many, etc.

Soru kelimeleri

 • What? Which? (ne, niçin)
 • Where? (mekan sormak için)
 • Who? (insanlar ile ilgili sormak)
 • When? (zaman ile ilgili sormak)
 • Why? (sebep sormak)
 • How? (olayların oluş şeklini sormak)
 • How many? How much? How often? (to ask about the number or amount)

 

For example:

Where is he from?O nereli?
When did you come here?Buraya ne zaman geldin?
How did you meet her?Onunla nasıl tanıştın?
How many eggs do we need for this cake?Bu kek için kaç yumurtaya ihtiyacımız var?
Whose children are playing in the yard?Bahçede kimin çocukları oynuyor?

 

Soru kelimeleri kurulumları

 

Who – insan veya hayvan için kullanılabilir

Jane opened the door. Who opened the door?

Tom helped in the garden. Who helped in the garden?

 

Who – insan veya hayvan için kullanılabilir

They greet their teacherWho do they greet?

He asked Mary about the burglary. Who did they ask about the burglary?

 

What – bir nesne için kullanılır

His ankle hurts. What hurts?

The flower pot fell on the floor. What fell on the floor?

 

What – bir nesne için kullanılır

She usually wears jeansWhat does she usually wear?

They built a castle in the sand. What did they build in the sand?

 

Where – bir yer için kullanılır

He flew to ManchesterWhere did he fly?

He lives in a big houseWhere does he live?

 

When – zaman için kullanılır

I saw her yesterday. When did you see her?

They came home at midnightWhen did they come home?

 

Why – bir sebep için kullanılır

He stayed at home because he was illWhy did he stay at home?

They like him because he is always friendly. Why do they like him?

 

Which – sınırı sayıda seçenek için kullanılır

She likes visiting foreign countriesWhich countries has she already visited?

We should take the bus to the center. Which bus should we take to get to the center?

 

Whose – aitlik sormak için kullanıır

This is Peter’s pencil. Whose pencil is this?

Carol’s father was a drummer. Whose father was a drummer?

 

How – nasıl olduğunu öğrenmek için

He drove fastHow did he drive?

My holidays were greatHow were your holidays?

 

How much – ne kadar olduğunu öğrenmek için (sayılamayan isimler için)

He gets 10 pounds pocket money a month. How much pocket money does he get a month?

She bought three bottles of wine. How much wine did she buy?

 

How many – miktar sormak için (sayılabilir isimler için)

In this factory work 500 people. How many people work in this factory?

50 kids were at his party. How many kids were at his party?

 

How often – frekans/sıklık için kullanılır

They play tennis twice a weekHow often do they play tennis?

She meets him every Friday. How often does she meet him?

 

How far – uzaklık için kullanılır

How far is the university from your house?

How far is the bus stop from here?

 

How long – belli bir period için kullanılır

They stayed there for a weekHow long did they stay there?

He lived in London for a yearHow long did he live in London?

 

have

Wh- soru kelimeleriyle

 

Questions wordSubjectVerbRestAnswer
Whereyouhaveyour ruler?I have it in my pencil case.

 

Yes/no soru tipiyle

AuxiliarySubjectVerbRestYes/NoSubjectAuxiliary (+ n’t)
Doyouhavea cat?Yes,Ido.
Doyouhavea new car?No,wedon’t.
Doesyour brotherhavea bike?Yes,hedoes.

have got

Wh- soru kelimeleriyle

Questions wordSubjectVerbRestAnswer
Whereyougotyour ruler?I’ve got it in my pencil case.

Yes/no soru tipiyle

AuxiliarySubjectVerbRestYes/NoSubjectAuxiliary (+ n’t)
Haveyougota cat?Yes,Ihave.
Haveyougota new car?No,wehaven’t.
Hasyour brothergota bike?Yes,hehas.

 

NOTE:

 • American English: have kullanırız. Sorular ve kısa cevaplar için yardımcı fiil ise “do” dır.
 • British English: have got kullanıyoruz. Sorular ve kısa cevaplar için yardımcı fiil ise “have” dir.

 

Test

https://www.english-4u.de/en/grammar/forming-questions.htm

 

Seçenek soru cümleleri

Seçim soruları, yanıt olarak birkaç seçenek seçeneği sunan sorulardır (bunları sınavlarınızdan çoktan seçmeli sorular olarak tanıyabilirsiniz).

Bunlar, “or” bağlacı ile birbirine bağlanan iki bölümden oluşur.

Soru cümlenin öznesine odaklanmıyorsa, tam bir cevaba ihtiyaç vardır.

For example:

Does she like ice cream or sweets? – She likes ice cream.Dondurmayı mı yoksa tatlıları mı sever? – Dondurmayı sever.
Where would you go, to the cinema or the theatre? – I would go to the cinema.Nereye giderdin, sinemaya mı tiyatroya mı? – Sinemaya giderdim.
Is he a teacher or a student? – He is a student.O bir öğretmen mi yoksa öğrenci mi? – O bir öğrenci.
Would you like to have chocolate or butter scotch?Çikolata mı yoksa tereyağlı viski mi istersiniz?
Who do you like more, Harry or Ron or Hermione?Kimi daha çok seviyorsun, Harry mi, Ron mu yoksa Hermione mi?
What do you prefer, dogs or cats?Neyi tercih edersin, köpekleri mi kedileri mi?

 

Ancak soru özne ile ilgili olduğunda ikinci seçenekten önce yardımcı fiil gelir. Kısa cevap kullanılır

Does she make it or do you? – She does.O mu yapıyor yoksa sen mi? – O yapar.
Did they buy that house or did she? – They did.O evi onlar mı satın aldı yoksa o mu? – Onlar yaptı.

 

Tag Questions

Bu soru türü de iki kısımdan oluşur; burada birinci kısım olumlu, ikinci kısım olumsuzdur veya tersi de geçerlidir.

Cümlenin ilk kısmı beklenen cevabı tanımlar. İfade olumluysa, olumlu bir cevap beklenir; ifade olumsuz ise, olumsuz bir cevap beklenir.

 

For example:

She sent him an invitation, didn’t she? – Yes, she didOna bir davetiye gönderdi, değil mi? – Evet, yaptı
You aren’t getting married, are you? – No, I am not.Evlenmiyorsun, değil mi? – Hayır, değil
Jane isn’t in France, is she? – No, she isn’t.Jane Fransa’da değil, değil mi? – Hayır, değil.
Our dad will come soon, won’t he? – Yes, he will.Babamız yakında gelecek, değil mi? – Evet o yapacak.
It is raining now. → It is raining now, isn’t it?Şimdi yağmur yağıyor. → Şimdi yağmur yağıyor, değil mi?

 

İstisnalar:

I am going with you, aren’t I? – Yes, you are.Seninle geliyorum, değil mi? – Evet öylesin.

 

Kurallar

Rule-1: 

 

Cümle fiilde bir ‘be’ formu içeriyorsa, soru ekinde tekrarlanabilir. (am, is, are, was, were)

 

Examples:

Positive StatementNegative Question Tag
I am a principalaren’t I?
We are all participating in the eventaren’t we?
You are trustworthyaren’t you?
He is industriousisn’t he?
It was done againwasn’t it?
They are going abroadaren’t they?
Negative StatementPositive Question Tag
I am not a teacheram I?
We are not watching TVare we?
You are not intelligentare you?
She is not a professoris she?
It is a not good phoneis it?
They are not doing anythingare they?

Rule-2: 

 

Cümle, fiilde modal fiiller içeriyorsa, bunlar soru etiketinde tekrarlanır. (shall, should, will, would, may, might, can, could, might and must)

 

Examples:

 Positive StatementNegative Question Tag
She can do that jobcan’t she?
I could help youcouldn’t I?
We shall play this gameshan’t we?
Krishna will write the examwon’t he?
She must work very hardmustn’t she?
He should read wellshouldn’t he?
They would bring all the thingswouldn’t they?
Negative StatementPositive Question Tag
We can not attend the functioncan we?
My friend will not send this photowon’t he/she?
They should not go thereshould they?
We shall go to Hyderabadshall we?
I shall attend the interviewshall I?
You must not ask himmust you?
They might not win the racemight they?

 

Rule-3: 

Cümle fiilde “yarı kipli fiiller” içeriyorsa, soru etiketinde aynı veya bazen “do” formu kullanılır. (used to, dare, need, ought to )

 

Used to:

 

Examples:

 

 • She used to wake up early, didn’t she?
 • She used to wake up early, usedn’t she? (used rarely)

 

 • They used not to quarrel with each other, did they?
 • They usedn’t to quarrel with each other, used they? (used rarely)

 

Dare and Need: (As Semi Modals)

Yarı-kipler olarak genellikle, ‘dare not’ or ‘daren’t’ and ‘need not’ or ‘needn’t’ gibi olumsuz anlamlarda kullanılırlar. Bu yüzden burada olumlu bir soru etiketi kullanıyoruz.

 

Examples:

I dare not advise you, dare I?Sana tavsiyede bulunmaya cesaret edemiyorum, değil mi?
He need not work hard, need he?Çok çalışmasına gerek yok, değil mi?
We need not help the rich, need we?Zenginlere yardım etmemize gerek yok, değil mi?
You daren’t speak like that, dare you?Böyle konuşmaya cesaret edemezsin, değil mi?
They daren’t open the shops, dare they?Dükkan açmaya cesaret edemiyorlar, değil mi?
She dare not go out in the dark, dare she?Karanlıkta dışarı çıkmaya cesaret edemiyor, değil mi?
I needn’t tell you whatever asked, need I?Sana ne sorduysam söylememe gerek yok, değil mi?
You needn’t explain to me that, need you?Bunu bana açıklamana gerek yok, değil mi?

 

Dare and Need: (Main Verbs)

Bir cümlede “dare” ve “need” ana fiiller olarak kullanılıyorsa, soru ekinde herhangi bir yardımcı fiil kullanılır.

Examples:

I don’t dare to go there, do I?Oraya gitmeye cesaret edemiyorum, değil mi?
He will need our help, won’t he?Yardımımıza ihtiyacı olacak, değil mi?
She needs our support, doesn’t she?Desteğimize ihtiyacı var, değil mi?
They do not need any help, do they?Yardıma ihtiyaçları yok, değil mi?
You don’t dare to drive this car, do you?Bu arabayı sürmeye cesaretin yok, değil mi?
She did not dare to vote for him, did she?Ona oy vermeye cesaret edemedi, değil mi?
He did not need to visit the place, did he?Burayı ziyaret etmesine gerek yoktu, değil mi?
We will dare to write a letter to her, will we?Ona bir mektup yazmaya cesaret edeceğiz, değil mi?
He doesn’t dare to visit the college, does he?Üniversiteyi ziyaret etmeye cesaret edemiyor, değil mi?
She dared to take part in the event, didn’t she?Etkinliğe katılmaya cesaret etti, değil mi?
He did not need to write the exam again, did he?Sınavı tekrar yazması gerekmiyordu, değil mi?
He does not need any money right now, does he?Şu anda paraya ihtiyacı yok, değil mi?
They have dared to telecast the news, haven’t they?Haberleri yayınlamaya cesaret ettiler, değil mi?
They might need to book another slot, mightn’t they?Başka bir yer ayırmaları gerekebilir, değil mi?

 

Ought to:

Examples:

I ought to attend all the classes, oughtn’t IBütün derslere katılmalıyım, değil mi?
She ought not to have behaved like that, ought she?Böyle davranmamalıydı değil mi?
He ought to have informed me about this, oughtn’t he?Bunu bana bildirmesi gerekirdi, değil mi?

 

Note:

Modern İngilizce dilbilgisinde, “ought” etiketli sorular, oughtn’t kullanmanın zorluğu nedeniyle yaygın olarak kullanılmaz. Bu nedenle, “Ought” yerine “should” kullanılır.

 

Examples:

 • I ought to attend all the classes, shouldn’t I?
 • She ought not to have behaved like that, should she?

 

Rule-4: 

Cümle, ana fiil olarak “have” biçimlerini içeriyorsa (yardımcı fiil olarak değil), soru etiketinde “have” veya “do” formunu kullanırız.

Note: “do” -> American English.

Examples:

 

 • My friend has two cars, hasn’t he?
 • My friend has two cars, doesn’t he?

 

 • She has very good knowledge of grammar, hasn’t she?
 • She has very good knowledge of grammar, doesn’t she?

 

 • You haven’t a wristwatch, have you?
 • You haven’t a wristwatch, do you?

 

 • They do not have a big house in the city, have they?
 • They do not have a big house in the city, do they?

 

Rule-5: 

Cümle ‘have to’ ve ‘had to’ içeriyorsa, bunlar sırasıyla Simple Present ve Simple Past olarak kabul edilir. Bu nedenle soru etiketinde do/does/did kullanırız.

Examples:

He has to do regular exercise, doesn’t he?Düzenli egzersiz yapması gerekiyor, değil mi?
They don’t have to attend the classes, do they?Derslere girmek zorunda değiller değil mi?
We had to have practised it before, didn’t we?Bunu daha önce uygulamalıydık, değil mi?
They didn’t have to go on a long ride, did they?Uzun bir yolculuğa çıkmaları gerekmedi, değil mi?

 

Rule-6: 

Cümle herhangi bir yardımcı olmadan yalnızca ana fiili içeriyorsa, simple present tense’te “do/does – don’t / not” simple past tense te did/didn’t kullanırız.

Examples:

He didn’t attend any class, did he?Herhangi bir derse girmedi, değil mi?
Renu did not sing this song, did she?Bu şarkıyı Renu söylemedi, değil mi?
They want to join the club, don’t they?Kulübe katılmak istiyorlar, değil mi?
Ricky wants his bike back, doesn’t he?Ricky bisikletini geri istiyor, değil mi?
You don’t do such things again, do you?Bir daha böyle şeyler yapmıyorsun, değil mi?
Pragati works in this school, doesn’t she?Pragati bu okulda çalışıyor, değil mi?
You all wanted to go on a picnic, didn’t you?Hepiniz pikniğe gitmek istediniz, değil mi?
My friend does not like this idea, does he/she?Arkadaşım bu fikirden hoşlanmadı, değil mi?

 

Rule-7:

Eğer cümle “no, not, never, none, no one, nobody, nothing, neither, few, little, hardly, hardly ever, rarely, scarcely, seldom” gibi olumsuz kelimeler içeriyorsa, pozitif soru etiketleri kullanırız.

 

Examples:

I do not have any money, do I?Hiç param yok, değil mi?
They are doing nothing, are they?Hiçbir şey yapmıyorlar, değil mi?
Neither of you went there, did you?İkiniz de oraya gitmediniz, değil mi?
We have no class today, have we?Bugün dersimiz yok değil mi?
Nothing was informed to me, was it?Bana bir bilgi verilmedi değil mi?
A barking dog seldom bites, does he?Havlayan bir köpek nadiren ısırır, değil mi?
Nobody preferred to go there, did they?Kimse oraya gitmeyi tercih etmedi, değil mi?
No one knows much about him, do they?Kimse onun hakkında pek bir şey bilmiyor, değil mi?
Few students attended the class, were they?Derse çok az öğrenci katıldı, değil mi?
Snakes are rarely seen in this area, are they?Yılanlar bu bölgede nadiren görülür, değil mi?

 

Rule-8:

Cümle olumlu bir buyruksa, soru etiketinde ya olumlu- ‘will you?’ veya olumsuz – ‘won’t you?’ kullanacağız.

Examples:

Kindly help the poor, will you?Lütfen fakirlere yardım edin, olur mu?
Kindly help the poor, won’t you?Lütfen fakirlere yardım et, olur mu?
Please attend the conference, will you?Lütfen konferansa katılın, olur mu?
Please attend the conference, won’t you?Lütfen konferansa katılın, olur mi?
Enter his name in the register, will you?Adını kayıt defterine girin, olur mu?
Enter his name in the register, won’t you?Adını kayıt defterine girin, olur mi?

 

Note: Zorunlu bir kibar istekse, ‘won’t you’ kullanırız?.

Open the window, won’t you?Pencereyi aç, olur mi?
Bring me a piece of chalk, won’t you?Bana bir parça tebeşir getir, olmaz mı?

 

Rule-9:

Cümle olumsuz bir buyruksa, soru etiketinde olumlu bir “will you?” kullanırız.

Examples:

Don’t make a noise, will you?Ses çıkarma, olur mu?
Don’t make a fool of yourself, will you?Kendini aptal durumuna düşürme, olur mu?
Don’t sit here for a long time, will you?Burada uzun süre oturma, olur mu?
Don’t tell me such scary stories, will you?Bana böyle korkunç hikayeler anlatma, olur mu?
Don’t keep muddy things in your packets, will you?Çantanızda çamurlu şeyler bulundurmayın, olur mu?

 

Rule-10:

Cümle emir cümlesi ise ve “let us” veya “let’s” ile başlıyorsa öneri veya tavsiye belirtir. O yüzden tag olarak “shall we?” kullanırız.

Examples:

Let us watch TV, shall we?Televizyon izleyelim, olur mu?
Let us have our dinner, shall we?Akşam yemeğimizi yiyelim, olur mu?
Let’s have a family party, shall we?Bir aile partisi yapalım, olur mu?
Let us finish our work first, shall we?Önce işimizi bitirelim, olur mu?
Let’s summarise the points, shall we?Maddeleri özetleyelim, olur mu?

 

Rule-11:

Cümle emir cümlesi ise ve ‘Let me, ‘Let him’, ‘Let her’, ‘Let them’, ‘Let Ricky’ ile başlıyorsa “will you?” kullanırız.

Examples:

Let her start her own business, will you?Kendi işini kurmasına izin ver, olur mu?
Let him attend all the classes, will you?Tüm derslere girmesine izin verin, olur mu?
Let them submit their projects, will you?Projelerini sunsunlar, olur mu?
Let Ricky express his opinion, will you?Ricky’nin fikrini açıklamasına izin ver, olur mu?

 

Rule-12:

Cümle, ‘I am sure, I suspect, I suppose, I am afraid, I think, I believe, it appears that, it seems that, it looks as if, as far as I remember, as far as I can see’ etc. gibi bazı giriş cümleleri içeriyorsa , soru etiketini cümlenin öznesine ve fiiline göre ayarlıyoruz, ancak bu ifadelere göre değil. Ayrıca bu ifadelerden olumsuz anlam da çıkarılmaktadır.

Examples:

I suppose it depends on him, doesn’t it?Sanırım bu ona bağlı, değil mi?
I don’t think he can do that job, can he?Bu işi yapabileceğini sanmıyorum, değil mi?
I hope he will come here tomorrow, will he?Umarım yarın buraya gelir, değil mi?
I hope she will not reject my offer, won’t she?Umarım teklifimi reddetmez, değil mi?
I don’t suppose he wanted to help me, did he?Bana yardım etmek istediğini sanmıyorum, değil mi?
It appears that they are watching TV, aren’t they?Görünüşe göre TV izliyorlar, değil mi?
I think anyone can attend these classes, will they?Bence herkes bu derslere katılabilir, değil mi?
I don’t believe he has written all the exams, has he?Tüm sınavları yazdığına inanmıyorum, değil mi?

 

Rule-13:

Eğer cümlenin öznesi ‘there + be form’ kombinasyonunu içeriyorsa, “there” zamirini tag olarak kullanırız.

Examples:

There is a difficult question, isn’t there?Zor bir soru var, değil mi?
There will not be any excuses, will there?Herhangi bir mazeret olmayacak, değil mi?
There are four boys in the class, aren’t there?Sınıfta dört erkek var, değil mi?
There wasn’t any fun in the show, was there?Gösteride hiç eğlence yoktu, değil mi?

 

Rule-14:

Soru etiketinde bazı konular şu şekilde değiştirilir:

Cümlenin öznesiQuestion Tag öznesi
oneone
everything, something, anything,it
nothing, this, that
these, thosethey

Examples:

This is an excellent show, isn’t it?Bu harika bir gösteri, değil mi?
That wasn’t a good collection, was it?Bu iyi bir koleksiyon değildi, değil mi?
Nothing had happened there, hadn’t it?Orada hiçbir şey olmamıştı, değil mi?
Something is better than nothing, isn’t it?Bir şey hiç yoktan iyidir, değil mi?
One must love one’s country, mustn’t one?İnsan vatanını sevmeli değil mi?
Those were important days, weren’t they?Önemli günlerdi değil mi?
These are not acceptable terms, are they?Bunlar kabul edilebilir terimler değil, değil mi?

 

Note:

Bu kelimeler (one, this/that, these/those) bir isimden önce sıfat olarak kullanılıyorsa, soru etiketlerinde isimlerin ilgili kişi zamirlerini kullanırız.

Examples:

One boy can answer me, can’t he?Bir çocuk bana cevap verebilir, değil mi?
This mobile is not a good one, is it?Bu cep telefonu iyi değil, değil mi?
These answers are genuine, aren’t they?Bu cevaplar gerçek, değil mi?
Those questions were not very difficult, were they?Bu sorular çok zor değildi, değil mi?
That problem has solved all the problems, hasn’t it?Bu sorun tüm sorunları çözdü, değil mi?
This teacher helped me in the exams, didn’t he/she?Bu hoca bana sınavlarda yardımcı oldu değil mi?

 

Genel tagler: right, yeah

Resmi olmayan durumlarda, bazen soru etiketlerini “right” ve “yeah” olarak değiştiririz.

Examples:

A: So, you’re not attending the programme, right? (are you?)A: Demek programa katılmıyorsun, değil mi? (sen?)
B: No, I’ve some urgent work. Sorry.B: Hayır, acil bir işim var. Üzgünüm.
A: Our friend will be here soon, yeah? (won’t he?)A: Arkadaşımız yakında burada olacak, değil mi? (kazandı?)
B: Yeah. That’s what he said.B: Evet. Onun söylediği şey bu.

 

Test

https://www.english-practice.at/b1/grammar/question-tags/qt001-question-tags.pdf

http://zoranasenglishclasses.weebly.com/uploads/1/6/6/4/16648790/question-tags-indirect-questions.pdf

http://www.skopalic.edu.rs/t_mydownload/09_10/question-tags.pdf

https://www.englisch-hilfen.de/en/download/test_question_tags_en.pdf

 

Indirect soru cümleleri

Dolaylı sorular, bilgi istemek veya istekte bulunmak için daha kibar bir yoldur. İş arkadaşlarımız dahil, tanımadığımız veya iyi tanımadığımız kişilerden bir şey sorarken sıklıkla kullanırız. Bunları ayrıca, arkadaşlarımızdan iyilik isterken veya talepkar görünmekten kaçınmak istediğimizde de kullanırız.

Bununla birlikte, özellikle birinden yardım istiyorsanız veya kişiyi iyi tanımıyorsanız, bazen doğrudan bir soru çok açık sözlü veya düşmanca gelebilir.

Ancak daha kibar ve arkadaşça görünmek için dolaylı bir soru kullanabilirsiniz. Doğrudan sorudan önce “Lütfen bana söyler misiniz…” veya “Biliyor musunuz…” gibi bir ifade ekleyin.

İngilizce istekte bulunduğumuzda genellikle can , Could ve will yardımcı fiillerini kullanırız. Bu kipleri birçok dolaylı soruyu başlatmak için de kullanırız.

 

Dolaylı Sorular İçin başlangıç ifadeleri

 • Do you know…
 • I’d like to know…
 • Would you mind…
 • I was wondering…
 • Could you tell me…
 • Is there any chance…
 • Would it be possible…
 • Would it be possible…
 • Do you have any idea…

 

Diyelim ki şunu sormak istiyorsunuz:

 • Where is the bookstore?

 

Bunu dolaylı bir soruya şu şekilde değiştirebilirsiniz:

 • Could you please tell me where the bookstore is?
 • Do you know where the bookstore is?

 

Diğer örnekler

(Direct)Is the next train on schedule?
(indirect)Could you tell me if the next train is on schedule?
(Direct)Can I have a piece of the cake?
(indirect)I was wondering if I can have a piece of the cake?
(Direct)Where can I find a water filter?
(indirect)Do you know where I can find a water filter?
(Direct)Does Tom like Italian food?
(indirect)Do you know if Tom likes Italian food?
(Direct)Are your parents joining us for dinner?
(indirect)Could you tell me if your parents are joining us for dinner?
(Direct)Do they speak English?
(indirect)I was wondering if they speak English.
(Direct)Has Barbara ever studied abroad?
(indirect)Do you have any idea if Barbara’s ever studied abroad?
(Direct)Do you plan on traveling this summer?
(indirect)I’d like to know if you plan on traveling this summer.

 

Çeşitli fiil çekimlerinde (verb tense) dolaylı soru cümleleri aşağıdaki gibi değişiyor.

 

Verb TenseDirect QuestionIndirect Question
Present simple with ‘be’Is he Spanish?Can you tell me if he is Spanish?
Present continuousIs the restaurant closing now?Can you tell me if the restaurant is closing now?
Past simple with ‘be’Was he late for the meeting?Can you tell me if he was late for the meeting?
Past continuousWere you watching TV at 3pm?Can you tell me if you were watching TV at 3pm?
Present perfectHas Lucy been to Mexico?Can you tell me if Lucy has been to Mexico?
Present perfect continuousHas she been living here long?Can you tell me if she has been living here long?
Past perfectHad she found this job when she moved here?Can you tell me if she had found this job when she moved here?
Past perfect continuousHad she been living here long when she met you?Can you tell me if she had been living here long when she met you?
Future simple with ‘will’Will she start her new job next week?Can you tell me if she will start her new job next week?
Future simple with ‘going to’Is it going to rain later?Can you tell me if it is going to rain later?
Future continuousWill Lisa be meeting the boss later?Can you tell me if Lisa will be meeting the boss later?
Future perfectWill he have finished the report by tonight?Can you tell me if he will have finished the report by tonight?
Future perfect continuousWill he have been studying French for twenty years when he retires?Can you tell me if he will have been studying French for twenty years when he retires?
Modal verbsShould we start now?Can you tell me if we should start now?

Wh- soru kelimeleriyle çeşitli fiil çekimlerinde (verb tense) dolaylı soru cümleleri aşağıdaki gibi değişiyor.

Verb TenseDirect QuestionIndirect Question
Present simple with ‘be’Why is he unhappy?Can you tell me why he is unhappy?
Present continuousWhen is the restaurant closing?Can you tell me when the restaurant is closing?
Past simple with ‘be’Why was he late for the meeting?Can you tell me why he was late for the meeting?
Past continuousWhat were you doing at 3pm?Can you tell me what you were doing at 3pm?
Present perfectWhere has Lucy been?Can you tell me where Lucy has been?
Present perfect continuousHow long has she been living here?Can you tell me how long she has been living here?
Past perfectWhy had she quit her job before she moved here?Can you tell me why she had quit her job before she moved here?
Past perfect continuousHow long had she been living here when she met you?Can you tell me how long she had been living here when she met you?
Future simple with ‘will’When will she start her new job?Can you tell me when she will start her new job?
Future simple with ‘going to’When is it going to rain?Can you tell me when it is going to rain?
Future continuousWhat time will Lisa be meeting the boss?Can you tell me what time Lisa will be meeting the boss?
Future perfectWhen will he have finished the report?Can you tell me when he will have finished the report?
Future perfect continuousHow long will he have been studying French when he retires?Can you tell me how long he will have been studying French when he retires?
Modal verbsWhat should we do now?Can you tell me what we should do now?

 

Negative Questions for Confirmation

 

Olumsuz bir soru, içinde “not” veya didn’t (did not), weren’t (were not), etc. Gibi kısaltılmış yardımcı fiiller içeren sorudur.

Question tag ler gibi olumsuz soruları da teyit etmek için kullanabilirsiniz.

Didn’t you hear the news? Sally won the marathon.Haberleri duymadınız mı? Maratonu Sally kazandı.

 

Olumsuz bir soru, olmasını beklediğiniz bir şeyin henüz gerçekleşmemiş olmasına şaşırdığınızı da gösterebilir. Aşağıdaki örnekte, yakında geri aramasını bekliyordunuz ve aramadığına şaşırdınız.

Hasn’t he called back yet? It’s been two hours.Henüz geri aramadı mı? İki saat oldu.

 

Fiil kısaltmaları genellikle olumsuz sorularda kullanılır.

Wouldn’t you like another cup of coffee?Bir fincan kahve daha istemez miydiniz?

 

 

Rhetorical questions

Herhangi bir cevap beklemeyen, anlatım veya üslup amaçlı kullanılan sorular bunlar. Bu tür sorular çoğunlukla ifadeler veya tepkilerdir. Soru işareti yerine çoğunlukla ünlem işaretiyle yazılmalarının nedeni budur.

Example:

Are you really serious?Gerçekten ciddi misin
What! I really got the job?Ne! İşi gerçekten kaptım mı?
Girl- I think I will have to cancel the meeting today?Kız- Sanırım bugün toplantıyı iptal etmem gerekecek?
Boy- What? But everything is scheduled.Oğlan- Ne? Ama her şey programlanmıştı.

 

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://test-english.com/grammar-points/a2/asking-questions-in-english/

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/fragen.htm

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir