İngilizce catenative verbs (ardışık fiiller) (77 cümle örneği)13 min read

Catenative kelimesi, “zincir” anlamına gelen Latince catena’dan gelir.

Katenatif fiiller, diğer fiillerle birleştir ve iki veya üçCatenative veya daha fazla fiilden oluşan bir zincir oluşturabilir.

Örneğin;

 

I want to eat.Yemek istiyorum.
I like eating.Yemek yemeyi seviyorum.

 

Bir catenative fiili takip eden fiil, aşağıdaki biçimlerden birinde olabilir:

 

 • infinitive (eat, to eat)
 • -ing (eating)
 • past participle (eaten)

Catenative verb kuralları

to-infinitive

 

Çok sayıda catenative fiil, bu yaygın fiiller de dahil olmak üzere to-infinitive tarafından takip edilebilir:

 

afford, agree, aim, appear to, apply, arrange, ask, beg, care, choose, claim, condescend, consent, contract, contrive, dare, decide, decline, demand, deserve, determine, endeavour, expect, fail, happen to, help, hesitate, hope, long, manage, mean, offer, prepare, pretend, promise, refuse, resolve, seek, seem to, strive, struggle, swear, threaten, unsdertake, volunteer, want, wish

 

We didn’t agree to work lateGeç saatlere kadar çalışmayı kabul etmedik
They seem to like itBeğenmiş görünüyorlar
want to play footballFutbol oynamak istiyorum
He agreed to help me with my homework.Ev ödevimde bana yardım etmeyi kabul etti.
We decided to buy a new car.Yeni bir araba almaya karar verdik.
hope to speak English fluently someday.Bir gün akıcı bir şekilde İngilizce konuşmayı umuyorum.
You need to do more exercise.Daha fazla egzersiz yapmanız gerekiyor.
They promised to call me back.Beni geri arayacaklarına söz verdiler.
Bob refused to cooperate with the police.Bob polisle işbirliği yapmayı reddetti.
The secretary asked to go home earlySekreter eve erken gitmek istedi
decided to take the train instead of the car.Araba yerine trene binmeye karar verdim.
expect to be home late tonight.Bu akşam eve geç gelmeyi bekliyorum.
intend to buy a new car some time this year.Bu yıl bir ara yeni bir araba almayı planlıyorum.
We need to go to the supermarket before it shuts.Kapanmadan önce süpermarkete gitmemiz gerekiyor.
They plan to open three new shops in London this year.Bu yıl Londra’da üç yeni mağaza açmayı planlıyorlar.
promise not to tell anyone !Kimseye söylemeyeceğime söz veriyorum!
I want to learn English fast !İngilizceyi hızlı öğrenmek istiyorum!

 

verb + -ing

 

Çok sayıda catenative fiil, aşağıdaki yaygın fiiller de dahil olmak üzere -ing formu tarafından takip edilebilir:

 

İlk fiil bir duygu, kalıcılık veya ilke ifade ettiğinde, ikinci fiil büyük olasılıkla ulaç biçimindedir.

 

be used to, (can) face, admit, advocate, anticipate, appreciate, avoid, can’t help, can’t stand, carry on, consider, contemplate, defer, deny, detest, dislike, enjoy, entail, escape, fancy, favour, finish, get used to, give up, go, imagine, insist on, involve, justify, keep on, look forward to, mention, mind, necessitate, object to, postpone, practise, put off, report, resent, risk, save, stop, suggest, tolerate

 

He admitted cheatingAldattığını kabul etti
avoid eating after 10 PM.Akşam 22.00’den sonra yemek yemekten kaçınırım.
I can’t go swimming with youseninle yüzmeye gidemem
I recommend visiting Central Park.Central Park’ı ziyaret etmenizi öneririm.
Do they keep on asking for money?Para istemeye devam ediyorlar mı?
We look forward to hearing from you.Sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz.
He kept on reading until he went to sleep.Uyuyana kadar okumaya devam etti.
I don’t mind giving you a ride to the airport.Seni havaalanına bırakmanın bir sakıncası yok.
He regrets losing his temper at the meeting.Toplantıda sakinliğini kaybettiğine pişman olur.
I can’t stand listening to that man hour after hour !O adamı saatlerce dinlemeye dayanamıyorum!
Doctor, I keep getting this terrible pain in my arm !Doktor, kolumda bu korkunç ağrı olmaya devam ediyor!
The secretary was tired of working late every evening.Sekreter her akşam geç saatlere kadar çalışmaktan bıkmıştı.
The children really enjoy going to see their grandparents.Çocuklar, büyükanne ve büyükbabalarını görmeye gitmekten gerçekten hoşlanırlar.
He detests / hates / loves  getting up early in the morning.Sabah erken kalkmaktan nefret eder / nefret eder / sever.
I very much dislike having to tell you everything three times !Size her şeyi üç kez anlatmak zorunda kalmaktan hiç hoşlanmıyorum!
She considered studying Spanish, but chose to study French instead.İspanyolca öğrenmeyi düşündü, ancak bunun yerine Fransızca çalışmayı seçti.

 

Verb Object + Infinitive (With TO)

 

Fiilden sonra araya nesne gelir ve sonunda to-infinitive gelir.

adviseöğüt vermek
allowizin vermek
challengemeydan okumak
convinceikna etmek
encouragecesaretlendirmek
hirekiralamak
informbilgi vermek
instructöğretmek
remindhatırlatmak
requiregerekmek
teachöğretmek
warnuyarmak
authorizeyetki vermek
causeneden
persuadeikna etmek
forcezorlamak
getelde etmek
urgedürtü
permitizin vermek
tellsöylemek

 

Örnek cümleler

 

Jennifer told us to bring a jacket.Jennifer bir ceket getirmemizi söyledi.
My friend convinced me to get a tattoo.Arkadaşım beni dövme yaptırmaya ikna etti.
I don’t allow my kids to watch violent movies.Çocuklarımın şiddet içeren filmler izlemesine izin vermiyorum.
The defect caused the machinery to malfunction.Kusur, makinenin arızalanmasına neden oldu.
The boss requests all employees to arrive on time.Patron tüm çalışanların zamanında gelmesini rica ediyor.
He reminded her to take out the trash in the morning.Sabah çöpü atmasını hatırlattı.

 

Verb + Object + Simple Form (Without TO)

 

Çok az sayıda katenatif fiil, çoğunlukla çıplak mastar tarafından takip edilebilir:

 

hear (say/tell), help, let (go), make (do)

 

I hear say that she retiredemekli olduğunu söylediğini duydum
Could you help wash up, please?Lütfen yıkanmaya yardım eder misiniz?
Don’t let go of my handelimi bırakma

 

Fiilden sonra araya nesne gelir ve sonunda to-infinitive olmadan gelir

 • let, make, help, have

 

 • The teacher doesn’t let us use cell phones during class. (not “let us to use”)
 • made my son clean his room. (not “made my son to clean”)
 • Could you help me carry these boxes? (you could say “help me to carry,” but it’s not common)
 • The teacher had each student give a presentation. (not “had each student to give”)

 

verb + to-infinitive OR -ing

 

Birkaç catenative fiilin ardından, anlam değişikliği olsun/olmasın, to-mastar VEYA -ing gelebilir.

 

Anlamda çok az veya hiç değişiklik olmadan

can’t bear, begin, bother, cease, continue, hate, intend, like, love, neglect, prefer, start

 

 • Did you bother to report it? = Did you bother reporting it?
 • I love to swim in the sea = I love swimming in the sea
 • It started to rain = It started raining

 

 • The little girl started crying. = The little girl started to cry.
 • I like reading. = I like to read.

 

Hatırlatma yapmak için remember + mastarı kullanın ve bir anı hakkında konuşmak için remember + -ING kullanın:

 • Remember to go to the bank after work. (reminder)
 • remember going to the beach every summer as a child. (memory)

 

Her zaman / genel olarak nefret ettiğiniz bir şey için hate + -ING ve yapacağınız (ancak yapmak istemediğiniz) bir şey için hate + mastar kullanın:

 

 • hate waiting in line. (in general)
 • hate to ask you for money yet again… but could you lend me $10? (expressing regret for something you are going to do)

 

 

Anlamda önemli bir değişiklikle

come, go on, need, regret, remember, propose, try

 

 • She came to understand the problem [gradual realisation] ≠ She came swimming in the sea [sporting activity]
 • remembered to lock it [I didn’t forget to do it] ≠ I remember locking it [I have a memory of doing it]
 • I have tried to lose weight, but can’t [attempted] ≠ Did you try eating fruit [experiment with]?

 

“See someone do”

Bu durumu hayal edin. James arabasına bindi ve işe gitti. Bunu gördün. Böylece şunları söyleyebilirsin:

 

“I saw James get into his car and drive to work.”

 

Bu yapıda “get/drive/cook/do” etc. kullanırız (“to get/to drive/to cook/to do” değil.)

 

Pasif bir fiilden sonra (“he was seen”), “to” kullanırız:

 

“He was seen to get into his car.”

 

“See someone doing”

 

Bu durumu hayal edin. Sue dün spor salonunda çalışıyordu. Bunu gördün. Böylece şunları söyleyebilirsin:

“I saw Sue working out at the gym.”

Bu yapıda şunu kullanırız “+ing” (getting/driving/cooking/doing).

 

yapılar arasında farklar

“I saw her do something” şu anlama gelir “geçmişte bir şey yaptı ve ben onu gördüm. Baştan sonra onu yaptığını gördüm

He fell off his bike. I saw this:

 • “I saw him fall off his bike.”

The accident happened. Did you see it?

 • Did you see the accident happen?”

 

“I saw her doing something” şu anlama gelir “bir şey yapıyordu ve onu gördüm. Yaptığı şeyin ortasındayken gördüm.

 

She was jogging in the park. I saw her run past.

 • “I saw her jogging in the park.”

 

I drove past a man who was dancing on the street.

“I saw him dancing.”

 

Bazen iki yapıyı da kullanabilirsiniz

“I’ve never seen him cook.” ↔ “I’ve never seen him cooking.”

 

“See” ve “Hear”

Bu yapıyı “see” ve “hear” fiillerinin yanı sıra diğer fiillerle birlikte kullanırız:

 • “She felt someone looking at her.”
 • “They could hear it raining.”
 • “We could see people paragliding.”
 • Listen to the birds singing.”
 • “I can smell something burning.”
 • “I found her in my bedroom, looking through my drawers.”

 

verb + past participle

 

Bir veya iki fiilden sonra past participle gelebilir (verb 3-fiilin 3. hali), özellikle:

 • Get lost!
 • He got paid!
 • It’s hard to get started!

 

Without + verb(ing)

Examples:

Without reading more you cannot pass.Daha fazla okumadan geçemezsiniz.
He slept without brushing his teethDişlerini fırçalamadan uyudu
Without taking physical exercise we cannot keep our body fitFiziksel egzersiz yapmadan vücudumuzu fit tutamayız

 

Verb+infinive vs verb + gerund

To …  + preposition + -ing (afraid to do, afraid of -ing)

Belli bir kural olmadığından hangi fiil hangi pattern ile gideceğini öğrenmek durumundayız.

-ing eklenen fiiller şu fiilleri içerir “enjoymindstoprecommend.”

I told him you really enjoy cooking.Ona (senin) yemek yapmayı gerçekten sevdiğini söyledim.
Would you mind helping me?Bana yardım eder misin?
It didn’t stop raining all day yesterday.Dün bütün gün yağmur durmadı.
Daisy recommends trying Alfie’s tiramisu.Daisy, Alfie’nin tiramisusunu denemeni öneriyor.

 

Negatifi şöyle “verb + not + -ing”

 • Imagine not havingpizza! I eat it all the time.

Çoğunlukla -ing takısı eklenen fiiller

stopdurmak
finishbitirmek
imaginehayal etmek
suggestönermek
recommendtavsiye etmek
avoidkaçınmak
mindönemsemek
missözlemek
riskRiske etmek
enjoykeyfini çıkarmak

 

Mastar ile takip eden fiiller

decidekarar vermek
wantistemek
promisesöz vermek
planplan yapmak
forgetunutmak

 

Cümle örnekleri

She decided to go with Elliot instead.Onun yerine Elliot ile gitmeye karar verdi.
I wanted to visit Rome.Roma’yı ziyaret etmek istiyordum.
She promised to take me there.Beni oraya götüreceğine söz verdi.
I planned to go to some real Italian restaurants.Gerçek İtalyan restoranlarına gitmeyi planladım.
She didn’t forget to phone.Telefon etmeyi unutmadı.

 

Negatif ise şöyles verb + not mastar.

They decided not to make pizza.Pizza yapmamaya karar verdiler.

 

Şu fiiller çoğunlukla ardından mastar alırlar:

hopeumut etmek
offerteklif etmek
failbaşarısız olmak
agreekatılmak
forgetunutmak
manageyönetmek
learnöğrenmek
affordkarşılayabilmek
arrangedüzenlemek
asksormak
expectbeklemek
would likeisterdim
decidekarar vermek
planplan yapmak
promisesöz vermek
wantistemek
invitedavet etmek

 

Her iki formda da kullanılan fiiller

startbaşlamak
beginbaşlamak
continuedevam etmek

 

Cümle örnekleri

It started raining. Yağmur yağmaya başladı.
It started to rain.Yağmur yağmaya başladı.
Don’t bother waiting for me.Beni bekleme zahmetine girme.
Don’t bother to wait for me.Beni beklemeye zahmet etme.

 

likelove ve hate gibi fiiller tekrarlanan aksiyonlar için -ing veya mastar ile takip edebilir.

 • love reading long novels.   (British English or American English)
 • love to read long novels.    (American English)

Fakat “durum”lar hakkında konuşurken -ing formunu kullanırız.

Paulo loves living by the beach in Rio.Paulo Rio’da sahil kenarında yaşamayı seviyor.
Do you like working as a waitress?Garson olarak çalışmayı seviyor musun?

 

-ing ve mastar ile takip edebilen fiiller vardır. Fakat iki formda farklı anlam ortaya çıkar, örneğin remember ve stop.

I never remember to lock the door, and my mum gets really angry!Kapıyı kilitlemeyi hiç hatırlamıyorum ve annem çok kızıyor!
     (remember + infinitive = remember something and then do it)(remember + infinitive = bir şeyi hatırla ve sonra yap)
I never remember locking the door, but when I go back and check I always have.Kapıyı kilitlediğimi hiç hatırlamıyorum, ama geri dönüp kontrol ettiğimde her zaman kilitlediğimi görüyorum.
     (remember + -ing = remember something you did before)(remember + -ing = daha önce yaptığınız bir şeyi hatırlamak)
She stopped smoking three years ago.Üç yıl önce sigarayı bıraktı.
     (stop + -ing = to not do something any more)(stop + -ing = bir şeyi artık yapmamak)
It was hot, so we stopped to have a drink.   (we stopped walking)Hava sıcaktı, bu yüzden bir şeyler içmek için durduk.   (yürümeyi bıraktık)
     (stop + infinitive = to not do something in order to do something else)(stop + mastar = başka bir şey yapmak için bir şeyi yapmamak)

80 yaygın catenative ardışık fiilin alfabetik listesi

Örnek olarak kullanılan allow dışında, aşağıdaki tablonun yetki fiillerini (permit, forbid, let ), kip fiilleri veya ardışık olmayan fiilleri içermediğini unutmayın.

Bu tabloda her fiil kısa ve gerçekçi bir örnek şeklinde sıralanmıştır.

Verb, in sample formfollowed by a gerund (-ing).followed by an infinitive with to.Notes
He admitteddoing it
He advisedtaking the train.us to take the trainyapıya bağlıdır
I can afford(rare)to buy a new carUlaç bazen negatif yapılarda kullanılır
I agreedto meet him at 8.
I aimto finish on time
I allowyou to go home now.Aktifte art arda kullanılamaz. ikinci özne önemli
I appreciatebeing here.
I arrangedto meet him.
She askedto go home.
She attemptedto hide.
I avoidtravelling on busy days
I can’t bearliving in Londonto be without you.Biraz farklı anlamlar.
He beggedto stay.
I begin(rare)to understand.
He didn’t bothertelling anyoneto tell anyone.Her iki yapı da mümkün
I chooseto remain silent.
She completedfilling in the form.
She consentedto marry him.
She consideredgoing to South Africa.
He continuedliving in Londonto live in London.Aynı anlam.
   But !!   He went onliving in Londonto live in London.İki farklı anlam
He daresto argue with me.
He decidedto stop smoking.
I delayedgoing to New York.
To denyhaving been present.
He deservesto be punished.
I detesteating fish.
I dislikeeating fish.
I enjoyeating fish.
I expectto win first prize.
He failedto win a prize.
He finishedbuilding the wall.
She forgetto say she was gloing home.
I am goingswimming.to swim.Biraz farklı anlamlar
He happenedto hear her.
He helpedto paint the garage.
   I couldn’t helphearing what you said.
I hesitateto do that.
I hopeto be there
He imaginedliving in Tahiti.
I intendto be there.
He will learnto speak English
I like or lovebeing with youto be with youHer iki yapı da mümkün
   But !!   I would likeliving in Londonto live in London.Biraz farklı anlamlar
I longto be with you.
It meansstarting again.ima etme anlamında
He meansto start againplanlar anlamında
I don’t mindliving in London.
I missseeing you.
He neglectedto say he was going out.
He offeredto help
I planbeing here by 8.to be here by 8.Ulaç formu yaygın değildir
She practicedsinging all day.
I preferliving hereto go by train.
They preparedto welcome the Queen.
I pretendedto laugh.
She proceeded (went on)to win the match.
I promiseto be good.
I proposestaying hereto go home.Bağlama bağlıdır.
I recallliving in London.
I recommendseeing this filmyou to see this filmBağlama bağlıdır.
He refusedto change his mind.
I rememberedliving in London.to shut the door.Farklı anlamlar.
I regrethaving done that.
I resumedreading my book.
She riskedbeing seen.
It seemsto be OK.
I can’t standliving in London.
I startedreading.to read.Her iki yapı da mümkün
I stoppedreading.to have a drink.İki farklı anlam
I suggestgoing home now.
I swearto tell the truth.
I tendto agree with you.
He threatenedto hit me.
Will you tryopening this for me!to open it ?Biraz farklı anlamlar
He undertakesto finish it by midnight.
I’m waitingto go home.
I wantto go home.
I wishto go home.

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir