DURUM ANALİZİ NEDİR?

 

Durum analizi, doğru stratejiyi seçmek için firmanın performansını etkileyecek güçleri ve şartları belirlemek için geçmiş ve gelecek trend datasını toplamaktır.

Durum analizi firmanın yöneticilerinin firmanın iç ve dış analizi, müşteriler, firma kapasitesi ve iş çevresini anlamak için kullanılan birkaç metot birleşimidir. Bu metodlar 5C Analizi, SWOT Analizi, Porter’ın 5 güç analizi. Bir pazarlama planında da durum analizi ikinci aşamadır.

Pazarlama planı

  • Giriş
  • Durum analizi
  • Amaçlar
  • Bütçeleme
  • Strateji
  • Uygulama
  • Değerlendirme

Durum analizinin amacı firmanın ve ürünlerinin konumunu belirlemek ve işin tamamının canlı tutulmasıdır.

2008’den beri pazarlama dalında çalışıyorum. Marmara Üniv. İng. İşletme’den sonra Yeditepe’de MBA yaptım. Ülkemizde inanılmaz bir potansiyel var ve markalaşmak ülkemizi fersah fersah ileri götürecek. Kendini yetiştirmiş marka müdürlerine de bu yüzden çokça ihtiyaç var. Pazarlama departmanlarını ve girişimcilerle araştırıp öğrendikleirmi, bildiklerimi paylaşıyorum, okumaya devam edin..

Bir Cevap Yazın