BALANCED SCORECARD NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? KULLANIMININ 8 AMACI2 min read

Bir projeye başlandığında birçok firmada stratejiler sözel kalır, hedefler smart olmaz hatta ölçüler birçoğu zaman üzerinde durulmaz belirlenmez. Bu durum alt kadroyu belirsizliklere sokar, birbirine düşürür, enerjiyi düşürür, performansı düşürür, işgücü kaybı yaratır. Tek çözüm bu konuşulanları ama yazılmayanları kayıtlı hale getirmektir. Bunun da adı balance scorecard’tır. Yani kurumsal karne. Araştırmalara göre yazarak iş yapanlar çok daha başarılı oluyormuş. Ünlü iş psikolojisti Dr. Rob Yeung’un bu konudaki yorumu için videoyu izleyin.

Kurumsal karne stratejik yönetimin sadece finansal göstergelere dayalı yapılamayacağını öngörmekte ve finansal bakış açısını bütünleyen üç ayrı boyutu daha devreye sokmaktadır. Balanced Scorecard’da Finansal boyut, Müşteri boyutu, İç Verimlilik boyutu ve Öğrenme ve Gelişme boyutlarıyla bütünleştirilmiştir. Bir  balanced scorecard örneği indirebilirsiniz.

Finansal perspektifte firmanın bildiğimiz genel finansal göstergelerine bakılır: nakit akışı, karlılık, aktif ve pasiflerin oranı ve diğer finansal ölçüler.

Müşteri perspektifinde direk müşteriler üzerine etkisi olan uygulamaların sonuçları değerlendirilir. Müşteri incelemesi sonuçları, müşteri şikayetlerinin incelenmesi vs bu perspektif altında incelenir.

İç süreçler perspektifinde firmanın önemli iç süreçlerinin geliştirilmesi ve sürekli performansın incelenmesi esastır.

Çalışanlar perspetifinde ise şirket çalışanlarının kariyer planlarının yapılması, kimin hangi eğitimlere ihtiyacının olduğunun belirlenmesi ve şirket içi sirkulasyonun sağlanması amaçlanmaktadır.

Balanced Scorecard kullanım amaçları / hedefleri.

 1. Stratejileri netleştirmek ve odaklamak, sonuçlandırmak,
 2. Stratejileri şirket bütünlüğüne yaymak, koordinasyonun etkin olmasını sağlamak,
 3. Departman hedefleriyle bireysel hedeflerin koordine edilmesinin sağlanması,
 4. Stratejileri, stratejik planların orta ve uzun dönem hedefleri ve bütçeyle entegrasyonu ile ilişkilendirmek;
 5. Belirli dönemlerde performans ve strateji değerlendirmelerini analizlerini yapmak, sebep sonuç ilişkisini değerlendirmek,
 6. Stratejileri geliştirmek için veri akışını kurmak, veri ambarı oluşturmak, verilerin analiz yöntem ve metodlarını belirlemek,
 7. Stratejik bütünlüğün bütçe kontrol analiz ilişkisini yönetmek raporlamasını sağlamak,
 8. Üst yönetim koordinasyonunun verimlilik ve performansının ölçümlenmesini sağlamak,

Bu yapının sağlanmasında karşılaşılan engel olan yaptırımlar ise şöyle olmaktadır:

 1. Üst yönetim ve diğer departman entegrasyonundaki inanç eksikliği, koordinasyon, planlama süreçlerinin kişilere aşırı bağlı olma düzeyi.
 2. Yeterli olmayan stratejik planlama adımları ve entegrasyonu.
 3.  Kurumun kesin ve net olarak belirlenmiş stratejik vizyona rağmen organizasyonun bütününün vizyonun harekete geçirilebilmesine katkıda bulunmaması;
 4. Takım entegrasyonunda yaşanan kopukluklar.
 5. Algılama ve algılatılmada yaşanan eksiklikler.
 6. Organizasyonlar etkili bir stratejik plana sahip olsalar bile, bu stratejik planın departmanların ve kişilerin uygulamaları ile bütünleşmemesi, bütünleştirilememesi.
 7. Uygulamaya alınan performans ölçüm sistemlerinin / uygulamaların şirkete, stratejik hedefine ulaşma konusunda değerliliğini gösterememesi ve öğrenen bir organizasyon bütünlüğünün oluşmaması.
Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir