TEMEL YETKİNLİK ANALİZİ NEDİR?2 min read

Temel yetkinlikler (core competencies) firma becerilerinin altan alta destekleyicisidirler ve başarılı stratejik uygulamaların ana taşlarıdır. Firmanın temel yetkinliği demek bilgi birikimi, becerileri, güçlü ürünleri ve firmanın konusunda kendini özgün yapan uzmanlığıdır. Firmanın kendi temel yetkinliklerini anlama ve ölçmesi stratejik amaçlarına ulaşmada kritik bir noktadır.

Temel yetkinlikler sadece belli bir ürün veya hizmet değildir. Fakat bazı ürünler temel yetkinlikleri doğrudan yönlendirir. Rekabette ana kalemlerden biri olan ürün firmanın temel yetkinliklerinden biri sayılabilir. Firmanın rekabetçi olması için somut varlıklarının gücü kadar soyut varlıklarının da gücü de kolay taklit edilemez olmalıdır. Temel yetkinliklerin iyi yönetilebilir olması sektör geleceğindeki değişimlerde doğru tepki vermek için kritiktir.

Örneğin; Microsoft birçok IT temelli innovasyonda uzmanlığa sahip.

Temel yetkinlikleri haritalamak için tasarım yapısı matrisi kullanılabilir.

Firmalar Temel yetkinliklerini şunlar için kullanırlar;

 • Rekabetteki pozisyon tasarlamada ve şirketin gücünü arttıran strateji oluşturmak için
 • Firmayı her aşamada bilgi ve uzmanlık aktarımı yapmak için bir araya getirmek için
 • Yöneticilerin önceliklerini çalışanların anlamasını sağlamak için
 • İş süreçlerine teknoloji kullanımını entegre etmek için
 • Kaynakları nereye yerleştireceğini bilmek için
 • Fason yaptırma, birleşme veya tasfiye kararlarını verebilmek için
 • Yeni pazarlar bulmak ve pazara girmek için
 • İmajı geliştirmek ve müşteri sadakati geliştirmek için

 

25 Temel yetkinlik örneği

 1. Analitik düşünme – sorunları çözme ve işleri bitirme becerisi ve hızı
 2. Müşteri servisi – müşterilere hızlı ve yeterli cevap verme ve ihtiyaçlarını önceden anlama
 3. Bilgisayar becerisi – bilgisayar ve altyapı sistemleri iyi kullanabilme
 4. Uzlaşmazlık çözümü – iş ilişkilerini stabil tutma ve devam ettirme becerisi.
 5. Devamlı eğitim – profesyonel gelişim ve eğitim.
 6. Yaratıcı düşünme – Kutu dışında düşünme ve yeni stratejiler geliştirebilme
 7. Karar verebilme – karar verebilme ve onlar için sorumluk alabilme.
 8. Doküman kullanımı – Evrakları ve işlevlerini etkin kullanabilme ve işlevlerin anlayabilme
 9. Diğer kişileri güçlendirme – Çalışanlara özgüven verme ve işlerini tamamlamada özgürlük verebilme.
 10. Etik – kişisel ve profesyonel etik ve kültür ve çeşitlik olması ve buna saygı duyabilme becerisi.
 11. Değerlendirme- Kabul edilmiş metotlara göre değerlendirebilme.
 12. Haklı ve adil davranma – Duygularını kontrol edebilme ve olumsuz duygulara gömülmeme.
 13. Kaliteli iletişim – dili doğru kullanabilme, bilgi toplayabilme ve fikir teatisinde bulunabilme.
 14. Esneklik – Çevresel değişimlere adapte olabilme v aynı zamanda amaçlarına odaklanabilme.
 15. Etkileyebilme- diğerlerinin desteğini ve işbirliğini alma ve proaktif olmaya teşvik etme.
 16. Inisiyatif – şimdiki ihtiyaçlar için birçok kaynaktan bilgi alabilme becerisi.
 17. Kişilerarası ilişkiler – Kişiler arası profesyonel ilişkilerin devamlılığını ve gerekli saygıyı sağlamak
 18. Kişilerarası farkındalık: diğer kişilere empati ve saygı gösterebilme, iyi dinleme ve tehdit etmeden dinleme.
 19. Liderlik – bir ekip kurabilme ve ortak bir hedef doğrultusunda ilerlemek.
 20. Yönetim becerisi – bilgi, finans ve ekip yönetimi becerisi
 21. İkna edici iletişim – başkalarını etkileyebilecek sözel ve yazılı iletişim becerisi
 22. Proje yönetimi – kaynak, planlama, zaman gibi projenin her yönünü bir araya getirmek
 23. Halka konuşabilmek – Etkili bir konuşmacıya sahip olmak
 24. Sonuç odaklılık – Hedefleri zamanında ve iyi hizmet sağlayarak tedarik etme.
 25. Risk yönetimi ve değerlendirme – riskleri en aza indirme ve firmaya ve çalışanlara gerekli aksiyonları zamanında aldırabilme.

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir