İngilizce Phonics (Yanyana gelen harf) okunuşları (3 çeşit) [diagraph, triagraph, quadgraphs]5 min read

İngilizce phonics iki, üç veya dört harf bir araya gelince nasıl okunacağını anlatır.

Phonics 2 harf, 3 harf, 4 harf okunuşu olarak incelenir.

Diagraf: (ch) gibi iki harfle temsil edilen ve bu harflerin temsil ettiğinden tamamen farklı bir ses çıkaran benzersiz bir sestir. Örneğin, cheese kelimesindeki “ch” harfi “c” ya da “h” sesi çıkarmaz. “Ch” bunun yerine ayrı olarak öğrenilmesi gereken kendine özgü bir ses çıkarır.

Trigraflar: digraflara benzer, ancak iki harfle temsil edilmek yerine bir trigraf (tch) gibi üç harfle temsil edilir. Trigraflara en iyi örnek “watch” kelimesindeki tch harfidir.

Quadraph: (ough) gibi dört harften oluşan tek bir sestir. Dört harfli bir grapheme olmasına rağmen, bu harfler bir araya getirildiğinde tekil bir fonetik ses üretirler.

Fonetik dil nedir?

Yazıldığı gibi okunan dillerdir. Türkçe, ispanyolca, Almanca büyük oranda fonetik dildir. İngilizce ve fransızca fonetik olmaktan uzaktır.

Kelimeler yazıldığı gibi okunur, telafuz edilmeyen harf yok gibidir.

Dillerde her harf bir sesi temsil eder. Her sesi biliyorsanız yazılan kelimeyi doğrudan okuyabilirsiniz.

Fonetik olmayan dillerde ise bazı harfler kelimenin başında veya sonunda yer aldığında farklı ses çıkarabilir. İki ya da üç harf yan yana geldiğinde ses bambaşka bir yere gidebilir. Bu harf kombinasyonlarını da bilmeniz gerekiyor.

Örneğin ingilizce’de şununla karşılaşabilirsiniz.

  • C : s veya k
  • Ch = ç veya k
  • Tch = ç

İngilizce öğrenen öğrencilerin bu gramer terimlerini bilmelerine gerek yoktur. Ancak, bu harfleri okuyabilmeleri ve doğru sesleri çıkarabilmeleri gerekir. Bu kılavuz, yaygın kalıplar, kelime listeleri ve örnekler aracılığıyla karışımlarda, digraflarda ve trigraflarda ustalaşmanıza yardımcı olacak, böylece İngilizce akıcılığına bir adım daha yaklaşabileceksiniz.

Phonics çeşitleri

Digraph Examples

Sessiz harf diagraphları

CH: Bazen ç olarak okunur. Örneğin; check (çek) kontrol, chin (çin) çene, chief (çi:f) şef. Chair, chat, Cheese, Chin, Check, Cheek, Chair, Chain, Champion, Challenge, Chance, Change, Channel, Chant, Chase, Chat, Cheer, Cheetah, Chew, Chest, Chicken, Child, Chimp, China, Chocolate, Choice, Chop, Choose

CH: Bazen k olarak okunur. Örneğin; chemist (kemist) kimyager, chemical (kemikıl) kimyasal, cholera (kolera) kolera.

 

OkunuşÖrnek kelime
chçchair, chat, Cheese, Chin, Check, Cheek, Chair, Chain, Champion, Challenge, Chance, Change, Channel, Chant, Chase, Chat, Cheer, Cheetah, Chew, Chest, Chicken, Child, Chimp, China, Chocolate, Choice, Chop, Choose
kchemist (kemist), chemical (kemikıl), cholera (kolera)
ckktick, pluck
knnknow, knock
phfphone, phonics
Scsscience
ShşShoe, Shin, Shape, Share, Show, Shut, Shout, Shoulder, Shot, Should, Shop, Shoot, Shirt, Ship, Shiny, Shell, Shelf, Sheep, She, Shark, Shake, Shadow
ssschess, class
ThtfThank, Thumb, thunder, Thursday, Thousand, Though, Those, This, These, That, Third, Thirsty, Think, They, Thick, Thief, Their, Them, Then, There, Their, They’re, The
WhvWhite, Whale, When, Where, What, Why, Whistle, While, Wheel
wrrwrench, wreck

 

Sesli harf diagraphları

OkunuşuÖrnek kelime
aieyrain, pain, train, nail
auaaunt
oaugust, author
eaeweapon, weather
ileaf, peace, tea, read, beach, lead
öpearl, learn
eeiifeet, teeth, cheek, cheese, sleep, bee
ieifield, chief, achieve, shield, piece
aylie, pie
oaooboat, toad, coach, road
oeogoee, toe
ooodoor
ubook, too, good, Wood, soon, moon, food
ouacouple, double, touch
aucount, hour, house
ofour, court, pour
usoup, tour
owovsnow, know
ueüıfuel, glue
uiufruit, bruise

 

Double letter digraphs

2 farklı digraf türü vardır: heterojen digraflar ve homojen digraflar. Heterojen digraflar 2 farklı harften oluşurken, homojen digraflar aynı harfin 2 örneğini içerir. Homojen digraflar genellikle ‘çift harfli digraflar’ olarak adlandırılır.

Çift harfli digraflar çok yaygındır ve bir dizi farklı sesi belirtmek için kullanılır. Örneğin, sözcüklerde uzun sesli harfleri ifade etmek için genellikle 2 sesli harfle birlikte kullanılırlar.

Heterojen diagraf örnekleri;Homojen diagraf örnekleri:
chaircook
luckboom
thinkmoon
Earthfeet
whalebeet
writingpeek
theirsheet
readbuzz
toefluff
recruitbell
argueconfess

 

 

Split digraphs

Bölünmüş digraflar, harfler kelimelerde doğrudan yan yana olmadığı için fonetik öğrenen çocuklar için kafa karıştırıcı bir konu olabilir. En basit haliyle, bölünmüş digraf, aynı sesi çıkaran ancak kelime içinde ayrılmış 2 harften oluşan bir settir.

Bölünmüş digraf, sesli harfin sesini çarpıtmak ve değiştirmek için ilk sesli harften sonra bir ‘e’ harfi kullanır. Örneğin, ‘hug’ kelimesini ‘huge’ kelimesine ve ‘sit’ kelimesini ‘site’ kelimesine dönüştürür. İlk sesli harften sonra ‘e’ eklenmesi, kelimenin sesini kısa, sert bir sesten daha uzun, yumuşak bir sese değiştirir.

İngilizcede 5 split digraph vardır.

a-ee-ei-eo-eu-e
cakeswedepipezoneprune
tameeveningtimephonecube
makethemeslimecometube
fakedeleteripealonecommune
capecompetetikedronejune
flametheseshinemoleflute
gaveconcretebridehosehuge
amazeknifeposetune
lakedrove

 

Trigraph Examples

İngilizcede bulunan en yaygın trigrafların bir listesidir. Size kolaylık sağlamak için, bu listeyi başlangıç trigraf örnekleri ve orta / son trigraf örneklerine göre sıraladık..

Beginning Trigraph Examples

TriagraphOkunuşuKelime örnek
Ghtyteight, weight
SchskSchool, Schedule
ScrskrScreen, Scrapbook, Scratch, Scream
ShrşShrink, Shred, Shrimp, Shrug
SprsprSpring, Spread, Sprint, Spray
SqusukuSquare, Squid, Squirrel, Squish, Squirt
StrstrStrength, Strong, Straight, Strawberry, Stretch, Street
Tchçmatch, bitch
ThrthrThroat, Through, Three

 

Ending and Mid-Trigraph List

TriagraphOkunuşuKelime örnek
aireirHair, Fair
areeirDare, Share, Care, Bare, Rare
dgecEdge, Fridge, Fudge, Judge
eariırTear, Fear, Beard, Ear, Dear
eeriirDeer, Cheer, Career
ighayLight, High, Bright, Flight, Fight, Lightning, Right, Tonight
oreorCore, More, Adore, Shore, Score, Store, Chore, Bored
tchçCatch, Pitch, Patch, Itch
ureurSure, Cure, Pure

 

Quadgraph Examples

İngilizcede bulunan en yaygın trigrafların bir listesidir. Size kolaylık sağlamak için, bu listeyi başlangıç trigraf örnekleri ve orta / son trigraf örneklerine göre sıraladık.

QuadraphOkunuşuKelime örnek
oughavfcough, bough, through
aughaflaugh, naught
eigheyeight, neigh, weigh

 

Sonu ‘Tion’ ile Biten Kelimeler

İngilizcede sonu ‘tion’ ile biten çok fazla kelime vardır. Bu yüzden ‘tion’ okunuşunu bildiğinizde neredeyse çoğu kelimenin okunuşunu da biliyorsunuz demektir. Sonu ‘tion’ ile biten kelimelerin hepsi ‘şın’ diye biter. Örnek;

QuadraphOkunuşuKelime örnek
tionşınAttention, situation

 

Final Thoughts

Karışımlar, digraflar ve trigraflar başkalarına İngilizce öğreten kişiler için önemli gramer parçalarıdır. Çok benzer fikirler olmalarına rağmen, bu üç gramer noktasını birbirinden benzersiz kılan küçük farklılıklar vardır. Öğrencinize bu kalıpları öğretmeye başlamadan önce, ilgili temel kavramları anladığınızdan emin olun. Öğretmeye başladığınızda, bu kalıpları tek tek uygulayın ve sık sık gözden geçirin. Şu anda uzun bir yol gibi görünebilir, ancak bu İngilizce temellerini uygulamak çocuğunuzun kısa sürede akıcı bir İngilizce konuşmacısı olmasına yardımcı olacaktır. İyi şanslar ve pratik yapmaya devam edin.

Kaynak

https://www.twinkl.com.tr/teaching-wiki/digraph

https://www.twinkl.com.tr/teaching-wiki/trigraph

https://www.enchantedlearning.com/consonantblends/index.shtml

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir