İngilizce Sıralı aksiyonlar [7 örnek]4 min read

Bu makalede ingilizce sıralı aksiyonların örneklerini bulacaksınız.ingilizce sıralı aksiyon

İngilizce sıralı aksiyonlar series method olarak geçiyor.

Series method nedir?

Series metodunun oldukça bilindik bir çıkış hikayesi var. Hikayesi şöyle;

 1. yüzyılda François Gouin Almanca öğrenmek için Hamburg’a gitti. Latince öğretmeni olarak edindiği deneyime dayanarak, bunu yapmanın en iyi yolunun bir Almanca gramer kitabını ve 248 düzensiz fiil tablosunu ezberlemek olduğunu düşündü.

Ancak yeni dil becerilerini test etmek için akademiye gittiğinde hiçbir şey anlayamadığını öğrenince hayal kırıklığına uğradı.

Tekrar deneyerek, dilin 800 kök kelimesini benzer şekilde ezberledi, dilbilgisi ve fiil formlarını yeniden ezberledi.

Ancak sonuçlar aynıydı.

Bu süre zarfında kendisini etrafındaki insanlardan izole etmişti, bu yüzden etrafındaki Almanları dinleyerek, taklit ederek ve konuşarak öğrenmeye çalıştı, ancak dikkatlice kurduğu cümlelerin anadili Almanca olan kişilerin gülmesine neden olduğunu gördü.

Yine, daha klasik bir yaklaşım, çeviri ve hatta sözlüğün tamamını ezberlemeyi denedi, ancak yine olmadı.

Çocukların ana dillerini nasıl öğrendiklerini düşünmeye başladı. Bir görev veya etkinlikle ilgili bir dizi bağlantılı cümleyi çeviri olmadan doğrudan öğretmek için Seri Yöntemini geliştirdi (Brown & Lee, 2015)

Fransızca konuşmayı öğrenen üç yaşındaki yeğeni ona ilham verdi. Gouin, çocuğun dünyadaki her şeyi merak ettiğini fark etti ve deneyimlerini paylaşmaktan keyif aldı.

Gouin, dil öğreniminin, kişinin deneyimlediklerini temsil etmek için dili kullanarak algıları kavramlara dönüştürme meselesi olduğuna karar verdi.

Dil, keyfi bir kurallar dizisi değil, dünyayı kendi kendine düşünmenin ve temsil etmenin bir yoludur. Bu bir koşullandırma süreci değil, öğrencinin algılarını dilbilimsel kavramlar halinde aktif olarak organize ettiği bir süreçtir.

Seri yöntemi, deneyimlerin doğrudan hedef dile bağlı olduğu doğrudan yöntemin bir çeşididir. Gouin’in 20. yüzyılın psikolinguistik teorisinden önce gelmesinin üç nedeni vardır.

 • İlk olarak, Gouin’e göre deneyimin kelimelere aktarılması dilin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
 • İkinci olarak, Gouin çocukların kavramları zaman içinde düzenlediklerini ve bir kavramlar dizisini aynı sırada ilişkilendirdiklerini fark etti.
 • Son olarak, Gouin, cümle serileri karıştırılırsa, ezberlemelerinin neredeyse imkansız hale geldiğini buldu.

Gouin bazı şeyler keşfetti

 • Bir sırayla sunulmasalar bile, insanların olayları mantıklı bir sırayla ezberleyeceğini buldu.
 • Gouin, “kuluçka” adı verilen ikinci bir hafıza anlayışı keşfetti. Dilsel kavramların hafızaya yerleşmesi zaman alır. Öğrenci, yeni kavramları sunuştan sonra, onlara hakim olmak için düşünerek veya konuşarak sık sık kullanmalıdır.
 • Son önemli gözlemi, dilin en önemli bileşen olarak fiil ile cümlelerde öğrenilmesiydi.

Gouin bir diziyi iki sütun halinde yazardı: biri tam cümleleri, diğeri ise yalnızca fiili içeren. Yalnızca fiil öğeleri görünürken, öğrencilerin eylemlerin sırasını en fazla yirmi beş cümleden oluşan tam cümlelerde okumasını sağlardı.

Başka bir alıştırma, öğretmene bir sonraki adımda ne yapacağını sorarak bir dizi cümle istemesini sağlamaktı.

Gouin, dilin kurallara tabi olduğuna inanırken, açıkça öğretilmesi gerektiğine inanmadı.

Amacı herşeyin bir bağamda öğrenilmesini sağlamak.

Avantajları

 • Konuşulan ikinci dili nasıl konuşacağınızı ve anlayacağınızı öğrenmeye odaklanır
 • Dili gerçeğe bağlamaya vurgu yapar.
 • Doğal dil edinimini taklit etmeye çalışır.

Dezavantajları

 • Cümle dizileri doğal olmayabilir.
 • Önemli beceri ve akıcılığa sahip bir eğitmen gerektirir.

Öğretmen, belirli bir bağlamda gerçekleşen mantıklı bir eylem dizisini tanımlayan nispeten kısa altı ila sekiz ifadeden oluşan bir dizi sunar.

 • hediye almak
 • yemek pişirmek
 • pasta yapmak
 • telefon görüşmesi yapmak
 • e-posta göndermek gibi

İfadeler somut eylem fiilleri içerir ve aynı zaman ve aynı kişiyi kullanır. Öğretmen önce ifadeleri sözlü olarak sınıfa sunar ve bunlara ilgili eylemlerin tiyatrosu ile eşlik eder. Sınıf önce eylemleri yaparak yanıt verir ve ardından eylemleri gerçekleştirirken kelimeleri söyleyerek yanıt verir. Sınıf önce grup olarak, sonra bireysel olarak konuşur.

İngilizce sıralı aksiyonlar örnekleri

1- Sınıfa gitmek

 • I put my book in my bag.
 • I walk to class.
 • I enter the classroom.
 • I sit down.
 • I take out my book.
 • I put my book on the table.
 • I open book.

 

2- Diğer odaya geçmek

 • I stand up from chair
 • I walked toward the door.
 • I stopp at the door
 • I stretch out my arm.
 • I hold the door handle
 • I turn the handle
 • I open the door
 • I pull the door.
 • The door opens.
 • I open the door wide.
 • I let go of handle
 • I walked to other room.

3- Kalem kutuyu açmak

 • I grabbed the pen case.
 • I unzipped the pen case.
 • I take a pen out from pen case.

4- Bigisayarı açmak

 • I plugged the cable
 • I open the lid
 • I press the power button
 • Screen shows opening screen
 • Computer gives opening sound
 • I handle the mouse
 • I click start button

5-Yemek yapmak

 • I take the pan.
 • I put it on oven
 • I pour some oil in the pan.
 • I cut onion.
 • I fry onion in the pan
 • I eat it with bread

 

6-Çizim yapmak

 • I take a piece of paper
 • I take a red marker
 • I draw a heart
 • I write “i love you”
 • I put the paper iin an envelope
 • I wirte your adress
 • I put a stamp on envelope
 • I put the envelope in the mailbox.

7- Günük rutin

 • John wakes up
 • John drinks coffee
 • John eats breakfast
 • John brushes his teeth
 • John packs his bag.
 • John goes to school

 

Tavsiye yazı: İngilizce konuşma yöntemleri

Tavsiye yazı: Series method

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir