8 ADIMDA PAZAR ANALİZİ NASIL YAPILIR?2 min read

Pazar analizinin amacı pazarın şimdi veya ilerde yeterince çekici olup olmadığını anlamaktır. Organizasyonlar pazarın gelecekteki çekiciliğini, gelişen fırsatlara ve tehditlere bakarak değerlendirirler.Aynı zamanda firmanın kendi gücü ve zayıflıklarını da irdelemeleri gerekir.

Pazar analizi şu boyutlarda incelenebilir:

 1. Pazar büyüklüğü (şimdi ve gelecekte)
 2. Pazar trendleri
 3. Pazar büyüme oranı
 4. Pazar fırsatları
 5. Pazar karlılığı
 6. Endüstri maliyet yapısı
 7. Dağıtım kanalları
 8. Başarı faktörleri

1-Pazar büyüklüğü

Pazar büyüklüğünü iki açıdan değerlendirmeliyiz. Birisi Pazar hacmi biri Pazar potansiyeli. Pazar hacmi bell bir pazarın gerçekleşen tüm satışları simgeler.  Hacim müşteri sayısı ve onların düzenli talepleridir. Potansiyel ise toplam talebin üst seviyesini ve tüm potansiyel müşterileri hesaba katar. Bu konuda bilgi için yararlanabileceğiniz kaynaklar şunlar

 • Devlet datası
 • Ticari kurumlar dataları
 • Büyük oyuncullardan finansal datalar
 • Müşteri araştırmaları

 

2-Pazar trendleri

Pazar trendleri pazarın hareketlerinin aşağı veya yukarı hareketleridir. Yepyeni bir şey yaptığınızda da pazarı öngörmek oldukça zordur. Bu durumda potansiyel müşteri veya segmentlerinin rakamlarını kullanmak bir ışık tutabilir. Hedef Pazar bilgisi yanında rakiplerin, müşterlerin, ürünlerin bilgisine de ihtiyaç duyulur. Ayrıca pazarlama etkisini de ölçmeliyiz. Birkaç teknik size yardımcı olabilir:

 • Müşteri analizi
 • Seçenek modelleme
 • Rekabet analizi
 • Risk analizi
 • Ürün araştırma
 • Pazarlama karması modellemesi
 • Pazarlama testi

Pazardaki değişiklikler yeni fırsat ve tehditlerin kaynağı olması açısından önemlidir. Pazarın büyüklüğünü de etkileyebilir.

3-Pazar büyüme oranı

Pazar büyümesini öngörmenin kolay yolu geçmiş datadan yararlanarak geleceği tahmin etmektir. İlk etapta bir tahmin verse de önceden önemli dönüm noktalarını tahmin edemez.Daha iyi br metod ise Pazar trendlerini tamamlayıcı ürünlerin satış büyümelerine bakmaktır.Bunlar daha iyi sonuç verecektir.

4-Pazar fırsatları

Bir yada birkaç teknoloji üzerine kurulmuş bir ürünün veya servisin pazar fırsatı, bir pazarın ihtiyaçlarını rakiplerinden ve ikamelerinden çevresel çerçeve içinde daha iyi karşılamasıdır.

5-Pazar karlılığı

Her firma pazarda değişik karlılık seviyelerine sahip olsalar da çeşitli pazarlara karşı birbirine benzer durumdalardır. Burada endüstri karlılığını etkileyen Porter’ın 5 güç şablonunu kullanabilirsiniz.

 • Alıcı gücü
 • Tedarikçi gücü
 • Giriş bariyerleri
 • İkame malların tehdidi
 • Endüstri içi rekabet

6-Endüstri maliyet yapısı

Başarı içn ana faktörleri belirlemek için endüstrinin maliyet yapısına ihtiyacımız olacak. Yine Porter’ın değer zinciri analizini kullanarak maliyetleri azaltmak için nerede değer eklenebilir inceleyebiliriz.

Maliyet yapısı aynı zamanda rekabet avantajı elde etmek için strateji formule ederken gereklidir. Örneğin baı ortamlarda tecrübe eğrisi rakiplere göre maliyet avantajı olarak kullanılabilir.

7-Dağıtım kanalları

Dağıtımı incelerken şunlara dikkat edersek fayda elde edebiliriz.

 • Mevcut dağıtım kanalları
 • Trend ve büyüyen kanallar (yeni kanallar rerkabet avantajı sağlayabilir)
 • Kanal güç yapısı – örneğin yeni bir ürün dağıtımında perakendeciler daha fazla marj almak için üretici üzerinde daha fazla baskı yapma gücü bulunur.

8-Başarı faktörleri

Firmanın başarılarına ulaşması için konulan ölçülerdir.Örneğin:

 • Temel özel kaynaklara ulaşım
 • Ölçek ekonomisin başarmak
 • Dağıtım kanallarına ulaşmak
 • Teknolojik ilerleme

Başarı faktörlerinin zamanla değişebleceğini akılda tutmalı, ürün hayat eğrisi ilerledikçe önceliklerin ve hedeflerin çeşitlenebileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Söylemek istedikleriniz varsa lütfen yorum yapın. 

Bilgiyi paylaşmak için lütfen sosyal medya butonlarını kullanın.

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir