46 REKABET ANALİZİ TEKNİĞİ8 min read

Rekabet analizi yapmak, ekibin toplanan veriden iç görü çıkartması için tek yoldur. Ekip topladıkları iç görülerle şirketin stratejik planlama sürecine katkıda bulunabilir. Bu listede ustası olmanız gereken analiz tekniklerini bulacaksınız. İşinizin doğasına ve stratejisine uygun ihtiyaçlarına göre yeni stratejiler eklenebilir.

Listedeki stratejiler konuya göre sıralıdır. Aynı zamanda karmaşıklık seviyesi de belirtildi. Yıldız* ile işaretli teknikleri Competia ileri analiz teknikleri listesinde de bulabilirsiniz.

Sektör yapısı ve rekabetçilik

1-SWOT*: Firma başarısını etkileyen iç ve dış faktörleri incelemeye yarayan yapılandırılmış bir yöntemdir. Neredeyse her stratejik planlamada kullanılır. SWOT bilgiyi organize etmede kullanılır.

Daha fazlası için: mindtools.com
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

 

2-SCP Framework ( Structure-Conduct-Performance)* : SCP taslağı sektörün karlılığı ve büyümesini dış şoklar ve oyuncu davranışlarının nasıl etkilediğini anlamak için kullanılır. Gelecekle ilgili bazı bilgiler gerekebileceğinden bazen kullanılması zordur. Fakat içgörüler gerçektir ve harika stratejik tartışmalara yönlendirir.

Daha fazlası için (ses dosyası da içerir)mckinsey.com/insights
Bir analiz örneği: frost.com/sublib
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

3-ADL Matrisi: Bir sektörün olgunluğu ve rekabetçi pozisyonun stratejiyi nasıl etklediğini anlamak için kullanılır. Sektör olgunluğu ve rekabet pozisyonu çeşitli aşamaları eşleştirilir ve bu eşleşen noktalarda stratejilerin nasıl oluşması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.

Daha fazlası için here: comindwork.com/weekly/
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

4-Porter’ın 5 güç modeli*: Güç dengesi temelinde sektörün rekabetçiliğini analiz etmek çin bir kontrol listesidir. Kullanırken hatırlamak lazımdır ki o analizin başlangıcıdır. Sonraki adım strateji seçmektir. Maliyet yapısı stratejisi, farklılaşma stratejisi veya birleştirme stratejisi vs.

Daha fazlası için: Michael Porter çalışması Harvard Business School
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

 

5-Sektör maliyet eğrisi: Arz eğrisini kullanarak şablonlar kapasite yatırımlarını, fabrika kapamaları ve ürün fiyat değişimlerini öngörmek için kullanılır.

Daha fazlası için: xray-delta.com
Karmaşıklık seviyesi: Yüksek

 

6-Net değer: Bu analiz 5 güç şablonunun genişletilmiş halidir. Tüketicilerin tamamlayıcı ürünleri aldığı diğer firmaları ve onların etkilerini de dikkate alır.

Daha fazlası için:faculty.fuqua.duke.edu
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

 

7-Boşluk matrisi: Firmanın rekabet pozisyonunu değerlendirmek için kullanılır. Rekabet pozisyonunu belirlemek için iki iç boyutu (finansal güç ve rekabet avantajı) ve iki dış boyutu  (sektör gücü ve çevresel stabilite) kullanır. Firmanın stratejik gücünün agresif, rekabetçi, muhafazakar veya defansif olduğu belirlenir.

Daha fazlası için:faculty.fuqua.duke.edu/~moorman
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

 

8-PEST: Firmanın dış çevresini analiz etmek için kullanılır. Pest açılımı Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojiktir. Şu versiyonları da vardır. SLEPT (Sosyal, Legal, Ekonomik, Politik, Teknolojik), PESTEL (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Ekolojik, Legal), STEEPLE (Sosyal, Teknolojik, Ekonomik, Ekolojik, Legal, Etik)

Daha fazlası için: 66.147.244.90/~stratey0
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

 

9-Dönüm noktası analizi: Dönüm noktası “Düşünme ve davranışımızı değiştiren bir olaydır.” Dönüm noktası analizi dönüm noktalarının olabileceği zamanları belirlemek için kullanılır.

Daha fazlası için: safehaven.com/article
Accenture örneği Amerikan bioeczacılık sektörü
Karmaşıklık seviyesi: Yüksek

10- Hiper rekabet: Richard d’Aveni’nin rekabet döngüsü şablonunu geliştirerek sektörün gelecek dinamiklerini tahmin edebilir.

Daha fazlası için:video: http://www.youtube.com/watch?v=fNbIWLT_HV4 

kitap:amazon.com/Hypercompetition
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

Gelecek Pazar büyükliği öngörüsü ve analizi

 

11-Pazar büyüklüğünü değerlendirmek ve öngörmek*: Dışarıdan veri elde edemeseniz bile Pazar büyüklüğünü hesaplamanızı sağlar.

Daha fazlası için: hbr.org…
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

12-Ömür değeri analizi: Bir müşternin firmaya alışveriş yaptığı süre içinde kazandırdığı gelirdir.

Daha fazlası için: custora.com/tour
Karmaşıklık seviyesi: Orta

  

13- Arz ve talep eğrisi: Mikroekonomide, pazarda fiyatı belirlemek için kullanılan bir analizdir. Bir ürünün birim fiyatı piyasada tam oturana kadar sürekli dalgalanabilir. Talep edilen miktara göre değişir.

Daha fazlası için: oup.com
Karmaşıklık seviyesi: Yüksek

  

Müşteri incelemesi

 

14-Müşteri yolculuk haritası: Yolculuk haritası müşterinin bir zaman dilimi içinde firma veya marka ile iletişime geçtiği değişik noktaları belirlemek için kullanılır.

Daha fazlası için: cmo.com/articles
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

 

15-Karakter (persona) analizi: Yeni ürünleri tasarlamak için ilk müşterilerin analiz sürecidir.

Daha fazlası için:  findandconvert.com
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

16- Değer zincili analizi: Müşteri için en çok nerede değer yarattığını anlamak için değer zincirinizi analiz etmek için sistematik bir yaklaşımdır.

Daha fazlası için here: depts.washington.edu 

ve http://www.provenmodels.com/26
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

Büyüme yolu analizi

17-Üç ufuk analizi*: Şu anki performansı da dikkate alınarak mevcut büyüme potansiyellerini anlamak için değerlendirmek için kullanılan bir analizdir.

Şuradan dinleyin: mckinsey.com
Bir kılavuz: paul4innovating.com
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

 

18-Büyüme merdivenleri*: Firmanın beceri ve seçeneklerini birleştirerek muhtemel büyüme yolunu çizmek için kullanılır. Aynı zamanda rakip firmanın geçmiş basamaklarını çizip gelecek hamlelerini tahmin etmek için de kullanılabilir.

Daha fazlası için:mckinsey.com
Karmaşıklık seviyesi: Orta

19-Özgürlüğün 7 derecesi: Bir stratejinin başarısı firmanın güçlü yönlerini tanımlaması ve onun üzerine inşa edilmesi becerisidir.

Daha fazlası için economist.com/
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

20-Yönlü politika (GE) matrisi*: Firma gücü ve Pazar çekiciliği dikkate alınarak firmanın büyüme yolunu belirlemeye yarar. Aynı zamanda GE matrisi olarak da bilinir.

Daha fazlası için: changefactory.com.au
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

21-BCG Matrisi: Mevcut ürün portföyünün üzerine karar vermek için kullanılır. İki kriter vardır. İlgili ürünün Pazar payı ve Pazar büyüme oranı. Niş stratejiler için pek uygun olmayabilir.

Daha fazlası için http://de.wikipedia.org/wiki/BCG-Matrix
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

22-Ansoff Matrisi: Ürün / Pazar genişletme cetveli olarak da bilinir. Mevcut ürün ve yeni ürün bilgisini mevcut Pazar ve yeni Pazar bilgilerini karşılaştırarak sonuca ulaşır.

Daha fazlası için: http://www.timeanalyzer.com/lib/ansoff.htm
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

 

23-Strateji elması: Dört boyut incelenir: Saha, araçlar, türev alıcılar, dereceleme ve ekonomik mantık. Strateji önemli seçmler yapmaktır, strateji elmasının gerçek gücü ise önemli kararları büyük resme entegre eder.

Daha fazlası için: 66.147.244.90/~stratey0
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

24-Aşinalık matrisi: İki eksende incelenir. – pazar faktorleri ve teknoloji veya hizmet ile aşinalık- ikiye bölünür, aşina veya az aşina.

Daha fazlası için here: mbaknol.com
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

25-Temel yetkinlik analizi: Firmanın temel yetkinliği stratejisini gerçekleştirmek için önemlidir. Temel yetkinlikler rakiplerin kopyalaması zordur ve rekabet avantajı sağlar. Temel yetkinlik analizi genelde büyüme basamakları analizinin ilk aşamalarını oluşturur.

Daha fazlası için: 118.97.114.250/me_
Karmaşıklık seviyesi: Yüksek

 

Finansal analiz

26-ROCE Ağacı*: Bir sektördeki oyuncuları karşılaştırarak performanstaki yapısal farklılıkları 1 sayfada anlamaya ve göstermeye yarar. Finans kökenli olmayan profesyoneller için harika bir analizdir.

Daha fazlası için: webpronews.com 

Bir illustrasyon örneği utwt.blogspot.ch
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

27-Maliyet yapısı karşılaştırması: Rakiplerin maliyetlerini bilemediğiniz zaman farklılıkları belirlemek ve hesaplamak için yapılandırılmış bir analiz sunar. En güçlü analiz araçlarından biridir.

Daha fazlası için: imanet.org/PDFs
Karmaşıklık seviyesi: Yüksek

28-Monte Carlo simulasyonu: Mevcut ve geçmiş bilgi ve verileri kullanarak gelecek etkinlik ve sonuçları tahmin etmek için kullanılan bir modeldir.

Daha fazlası için: http://www.palisade.com/risk/monte_carlo_simulation.asp 

Finansal rapor örneği: strategy-at-risk.com

Karmaşıklık seviyesi: Yüksek

 

Rakip yönetim ekibi profili

29-Myers Briggs’ rakip yönetim ekibi psikolojik profili*: Sektör etkinliklerine reaksiyonu öngörmek için ve liderlik farklılıklarını anlamak için güçlü bir araç.

Daha fazlası için: http://www.myersbriggs.org/
Karmaşıklık seviyesi: Orta

30-Güç yapısı: Firmaya dışarıdan bakmak ve karar vericilerin kimler olduğu ve güçlerini anlamaya yönelik bir çalışma modelidir. Özellikle satış ve ihale ekipleri için çok faydalı bir analiz aracı olabilir.

Daha fazlası için:“Web-based Analysis for Competitive Intelligence

Bir örnek tıklayın.
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

Gelecek trendleri analizi

 

31-Yabancı gözü analizi*: Bu analiz mevcut bir firmaya, ürünlere ve sektöre yeni bir bakış açısıyla kör noktaları eleyerek, ön yargısız bakmaya yardımcı olur.

Daha fazlası için: amazon.com
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

32-Senaryo planlama*: Shell tarafından gelecek yakıt fiyatlarını tahmin etmek için kullanılmıştır.

Daha fazlası için: by Harvard
Örnek 1 Shell .
Örnek 2: h
gbn.com
Örnek 3
 future of the logistics industry.
Karmaşıklık seviyesi: Orta

33-Trend haritası: Trend ve desenleri belirlemek için geniş miktardaki bilgiyi haritalamak için kullanılır.

Daha fazlası için: analyze trends in Excel 

3 veri görselleştirme araçları örneği için tıklayın

Görselletirme araçları listesi için tıklayın.
Karmaşıklık seviyesi: Yüksek

34-Belirsizlik değerlemesi: Belirsizlik döneminde doğru stratejiyi seçmek için yardımcı olabilecek bir McKinsey şablonudur.

Daha fazlası için:  66.147.244.90/~stratey0/
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

35- Öncü analizi: Herhangi bir kazaya sebep olabilecek zayıf sinyalleri tanımlamak için kullanılır. Kimya sektöründe kullanılmıştır.

Daha fazlası için: nap.edu
Karmaşıklık seviyesi: Yüksek

Rekabet strateji keşfi

 36-Mavi okyanus stratejisi*: Rekabet kızıştığında Pazar payı kapmak için firmalar daha sert oynayabilirler. Bu analiz ise bu kızışmış rekabet ortamından ziyade yeni Pazar fırsatları belirlemeye yarar.

Daha fazlası için: http://www.blueoceanstrategy.com/
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

37-İş modeli üretme*: İş modelinizi değiştirmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Değer yaratmak ve firmanın mevcut modelini analiz etmenin yeni yollarını bulmak istendğinde aşama aşama pratik bir sistemdir.

Daha fazlası için: businessmodelgeneration.com 

veya alexosterwalder.com
Karmaşıklık seviyesi: Orta

 

38- 3-C analizi: Firmanın mevcut ve potansiyel güçleri ve zayıflıkları (Company), , Müşterilerin hizmet edilen ve edilmeyenleri (Customers) ve Mevcut ve gelecek rakipler (Competitors) aynı anda incelenen pratik bir analiz aracı.

Daha fazlası için: Duke’s introduction
Karmaşıklık seviyesi: Orta

39- Üç değer disiplini : Porter’ın jenerik stratejisine benzer bir analizdir. Stratejiler operasyonel mükemmellik, müşteriyle yakınlık ve ürün liderliği.

Daha fazlası için: faculty.fuqua.duke.edu
Karmaşıklık seviyesi: Orta

40-Yenilikçilik tutkusu matrisi: Diğer 2×2 şablonlardan biridir. Bir eksende mevcut ve yeni pazarlar diğer eksende ise mevcut ve yeni beceriler

Daha fazlası için: 66.147.244.9
Karmaşıklık seviyesi: Orta

41-Stratejik kör noktalar*: Kör nokta neler olup bittiğini görmediğiniz yerlerdir. Kör noktaları hesaba katmamak bazı önemli detayları kaçırmaya sebep olabilir. Bu analiz yönetim ekibinin kör noktaları bulup analiz etmesine yardımcı olur.

Daha fazlası için theiia.org 

veya tejas.iimb.ac.in
Karmaşıklık seviyesi: Yüksek

42-Stratejik satranç tahtası: Analiz 4 çeşit stratejiyi iki boyutta inceler. Bu iki boyut tahmin edilebilme ve firmanın sektörünü yönlendirebilme veya adapte olma becerisi

Daha fazlası için: atkearney.com
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

 

Rakiplerin gelecek stratejilerini tahmin etmek

 

43-Porter’ın 4 köşe analizi: Rakiplerin pozisyonlarını analiz etme ve gelecek aksiyonlarını tahmin etmelerine yarar.

Daha fazlası için: mindtools.com
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

44-Değer performans analizi: Değer performans analizi bir grup analizi içinde barındırır.

  • Önem:Öncelikleriniz stratejilerinizle ne kadar uyumlu?
  • Performans:Kritik konulardaki çalışmalarınız ne kadar iyi?
  • Potansiyel: Stratejinizi başarılı bir şekilde uygulamak için geliştirmeniz gereken alanlarınız neler?

Daha fazlası için: tbkconsult.com
Karmaşıklık seviyesi: Düşük

 45-Savaş oyunu: Rakiplerin muhtemel hareketlerini sizin yönetiminizin sanki kendileri rakiplermiş gibi çeşitli senaryolar ve tepkiler üretmesi ile yapılan analizdir.

Daha fazlası için: rolandberger.com
Karmaşıklık seviyesi: Yüksek

 

46- Oyun teorisi: Rakiplerin gelecek hareketlerini anlamanın analizine yol yapar. Aşağıdaki sorulara verdiği tepkiye göre rakibin stratejisini anlamak için kullanılır.

  • Rakipler hepsine tepki veriyor mu?
  • Rakipler aktf şekilde hangi seçenekleri düşünüyor?
  • Rakip hangi seçeneği seçebilir?

Daha fazlası için: McKinsey (pdf)
Karmaşıklık seviyesi: Yüksek

 

Siz bu listedeki hangi analizleri kullanıyorsunuz? 

 

Kaynak: http://competia.com/50-competitive-intelligence-analysis-techniques

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir