ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SEGMENTASYONU (MÜŞTERİ TİPLERİ)3 min read

Bir çok etkinliğin merkezi haline gelen üniversitelerdeki öğrencileri de yakından tanımak gerek.  Malum bir çok sektörün en önemli müşterisi. Ve öğrencilerin de alışveriş ve sosyal alışkanlıkları farklı farklı.  Üniversite öğrencilerini de segmente edelim. Aşağıda yine yabancı kaynaktan aldığım bir incelemeyi olduğu gibi paylaşıyorum. Segment isimlerine zor kelimeler koyduklarından Türkçeleştirmeye çalıştım. Güzel fikirler edineceksiniz.

Conscientious Achievers/Titiz çalışkanlar

Nüfusta 16%

Üniversite öğrencilerinden titiz çalışkanlar, kendilerinden emindirler ve mezuniyetten sonra ne yapacaklarını bilirler, bunun için planlarve çalışırlar.
Üniversitenin yeni fırsatlar bulmalarına yardımcı olacağına ve gözlerini açacağına inanırlar. Planlı ve bilinçli çalışırlar. Son dakika işlerni sevmezler. Sınıftaki öğrenci aktivitelerine ve sohbetlerine katılmaktan hoşlanırlar. Kendi prensiplerine ve inançlarına bağlılıkalarından ödün vermezler. Çılgın partilere pek katılmazlar. Stres seviyeleri düşüktür.

Social Extroverts /Sosyal dışadönükler

Nüfusta 16%

Üniversite öğrencilerinden sosyal dışadönükler üniversitenin sosyal deneyim yüzüdür. Diğer gruplardan dışmekan aktivitelerine katılma, klüplere üye olma, spor yapma, partilere katılma yani aktif bir sosyal yaşama sahip olması konusunda ayrılırlar. Eğitimle pek ilgilenmiyor denemezler. İyi maaşlı bir iş, network yapmaya inanırlar.  Gelecekteki eşini okulda bulmaya inanırlar. Üniversitenin kişisel özgürlük ve göz açması özelliklerini ciddiye alırlar. Onlar için üniversitede sosyal olmak eğitimin bir parçası.

 

Anxious Go-getters /Ekmeğini taştan çıkaranlar

Nüfusta 12%

İyi not almak için çok çalışır, stresli yaşarlar. Geleceklerinin notlara bağlı olduğunu düşünürler. İyi bir notla bitirmek önemlidir. Harç masraflarının çok yüksek olduğunu düşünürler. Bunu sınıfta dile getirirler. Diğer kişilerden daha stresl yaşadıklarını düşünürler. Aileleri onları iyi not için zorlarlar. Sosyal aktivitelere çok katılmazlar ve bir arkadaş grupları vardır. Özgürlüğün tadını çıkarırlar. Film, müzik, sanat gib sosyal aktivitelere ortalama düzeyde katılırlar. Eşini de okulda bulma fikri hakimdir.

 

Inquisitive Introverts/Meraklı içedönükler

Nüfusta 12%

Üniversitede iken kendilerini korunmuş bir alanda hissederler. Entelektüel bir alan olarakdüşünürler. Kendilerini biraz ürkütücü olan gerçek dünyadan uzaklaşmak için üniversiteyi kullanırlar. Kitaplara kendilerini gömmeyi severler. Ayrıca üniversitedeki kültürel çeşitliliği ve bunun gözlerini açmasını severler. Kendileri gibi çok düşünenlerle bir araya gelirler.  Ders dışındaki programlarda, klüplerde, geniş arkadaş gruplarında pek görülmezler. Fakat yalnızlıklarını veya kalabalıkta kaybolduklarını dile getirenler de çok azdır. Her ne kadar ailelerinin baskısı olsa da belli aralıklarla şehir dışını sık sık aramazlar.

 

Success Express   / Başarı odaklılar

Nüfusta 12%

Üniversiteye iyi maaşlı bir iş elde etme amacıyla gelirler. Bitirme derecesi ve diploma bu yolda anahtar roldedir. Bu yolculuklarında asla oyalanmazlar. Sosyal bakımdan aktif olmak pek önemli değildir, ama network yapmaya ve hocaları tanımayı isterler. Stresslerini ve yalnızlıklarını video oyunlar oynayarak atmaya çalışırlar. Okulda eş bulma konusunda diğerleri kadar hevesli olmayabilirler.

 

Self Actualizers / Kendini gerçekleştirenler

Nüfusta 11%

Üniversiteyi kişisel gelişim yeri olarak görürler. Müzik, sanat, filmler, sınıf aktiviteleri, kültür çeşitliliği ve hayal kurmak için zaman gibi motivasyonları vardır. Motivasyonlarının arasında yüksek not, iyi maaşlı iş gibi maddeci şeyler yoktur. Bu grup daha çok klasik liberal eğitim beklentisi içindedir. Ara ara fikirleri değişir, bazı işlerni yarım bırakı veya takip etmezler. Aileleri eğitimlerinde önemli bir itici güce sahip  değildir. Notlar ve para için çok stress yapmazlar.

 

Cyber-Students/Siber öğrenciler

Nüfusta 12%

İnsansların gördüklerinin iki katı kadar sosyal medyada bulunurlar. Kitaplara gömülme konusunda en az ilgi gösteren gruptur. Partilemek, uçlarda yaşamak ve çılgınlık yapmayı severler. Gelecek hakkında az plan yaparlar. Eventlere, klublara katılmazlar. İyi maa yüksek not isterler fakat işleri zamanında yetiştirme konusunda sıkıntı yaşarlar. Sürekli amaçları değişir. Üniversiteye göre gerçek hayat daha ürkütücüdür. Hocalarla doğrudan iletişim  yerne email ile iletişm kurmayı severler.

 

Perpetual Students /Müzmin öğrenciler

Nüfusta 10%

Yalnızlık ve stress konularında çok muzdariptirler. Birşeyleri bitirmede hep sorun yaşarlar. Hedeflerini değiştirmeye eğimlidir. Sınfta konuşurken, para ve kariyer hakkında konuşurken yüksek stres seviyesine sahiptirler. Aktvitelere nadiren giderler. Klüplere katılmazlar. Kalabalıkta kaybolduklarını hissederler. Hocasının zamanın alma hakkının olmadığını ya da çok az olduğunu düşünür.  Kendilerini hayalperest olarak tanımlayabilirler.

 

Üniversite öğrencileri segmentasyonu için faydalı olabilecek bu yazıyı beğendiyseniz sizde paylaşın.

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir