AŞİNALIK MATRİSİ2 min read

Aşinalık matrisi hangi ürün pazarına nasıl girmeyi bilmek isteyen stratejistlere yardımcı olabilecek bir strateji matrisidir. Ürün ve pazarların incelendiği matriste hangi ürün – pazar kombinasyonunda hangi aksiyon planını uygulamak gerektiğini bulabilmeyi sağlar.

Aşinalık; piyasanın dokusunu ve karakteristiğini taşıyan firmayı anlama derecesinin ölçüsüdür. Yani bir firmanın yeni ürün seçimi yeni ama aşina oluşu temsil edebilir. Diğer taraftan, aşinalık matrisinin diğer boyutu ürünün teknolojisidir, benzer veya yeni olabilir.

Yeni ürün teklifleri aşinalık matrisindeki pazar ve teknoloji eksenlerindeki pozisyonuna göre yapılabilir.

Aşinalık Matrisin iki ekseni vardır.

Yeni bir iş, ürün veya hizmeti aşinalık matrisinin 9 hücresinden birine yerleştirilebilir. Bu 9 hücre şunlar;

Hücre #1: İş ortaklığı— Yeni ve aşina olmayan pazarlar ve temel teknolojiler. İş ortaklığı her ortağın yetkinliklerini ortaya çıkarıp sinerji yaratabilir. Ayrıca riski ortaklar arasında dağıtır. Bu hücreye düşen firmalar piyasadaki faktörlerle pek tecrübesi yoktur fakat ana çalışma alanının temel teknolojisi olduğundan ilgili teknolojiyle ilgili çok tecrübesi vardır. Bu yüzden iş ortaklığı, diğer iş ortakları gerekli pazar tecrübesini sağladığı sürece hücre #1’deki işe girmek için makul bir plan olabilir.

Hücre #2, 3, and 6: Risk sermayesi— yeni, aşina olunmayan veya aşina olunan bir pazara veya teknoloji. Bu üç hücreye denk gelen işler firmanın daha önceden hiç dahil olmadığı veya bilgisi olmadığı pazarlar ve teknolojileri içerir. Risk sermayesi ve büyük firmaların daha küçük firmalara verdiği eğitim, firmaların daha az bağlılığı ile bile tecrübenin gelişmesini sağlar. Eğitimle destekli bir risk sermayesi ise eğitimsiz bir rsk sermayesinden daha az bağlılık gerektirir.

Hücre #4: İç pazar geliştirme, alımlar veya iş otaklıkları— yeni aşina olunan pazarlar, temel teknoloji.  Bu hücredeki firmalar pazar uzmanlığının iç gelişiminden ve tüm girişimden faydalanabilir.

Hücre #5: İç girişmler, alımlar veya lisanslamalar— yeni aşina pazarlar ve teknoloji. Bu hücredeki firmalar bu pazar ve teknoloji hakkında önceden doğrudan tecrübesi olmasa da bir şekilde sektörden veya pazardan anlıyorlar.  Haliyle firmalar özgüvenle davranabilirler. Bir alımı yönetirken ise daha düşük özgüven daha faydalı olabilir.

Hücre #7: İç temel gelişimler— temel pazar faktörleri ve teknolojileri.

Hücre #8: İç ürün geliştirme, alımlar veya lisanslamalar— temel pazar faktörleri, yeni aşina teknolojileri.

Hücre #9: Yeni tarz iş ortaklıkları— temel pazar faktörleri, yeni aşina olunmayan teknoloji.

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir