Pazarlama müdürü ne iş yapar? [120 maddelik Kapsamlı görev tanımı]11 min read

Pazarlama müdürü, şirketin ticaret, strateji, analiz departmanını yönetir.Pazarlama müdürü

Pazarlama müdürü şirketin verilerini ve pazar araştırmalarını derinlemesine analiz edip, büyüme stratejisini büyük ölçüde yönlendiren departmandır.

Şirketin sağlıklı ve bilinçli büyümesinde en önemli görevi pazarlama müdürü üstlenir.

Pazarlama müdürü de şirketin ticaretini yönlendiren strateji beynidir. Paarlama müdürü hem sosyal hem analitik olmak durumundadır.

Pazarlama müdürü pazarı ve fırsatları analiz eder, strateji kurar, ürün portfoyü oluşturur, dağıtıma destek veya öncülük eder.

Pazarlama müdürleri için ilk amaç ürünün rafa konulmasıdır. Pazarlama müdürü sonrasında raftaki mala son tüketiciyi çağırır. Rekabet analiziyle pazarda ürünlerin uzun süre kalmasını sağlamak ana amacıdır. Bunu da markalaşma ile yapabilir.

Pazarlama müdürü çalışma alanları

*Not: çeşitli iş ilanlarından derlediğim metinleri aşağıda kategorilerine ayrılmış şekilde bulabilirsiniz. Alt maddelerin hepsini her şirket istemeyebilir. Fakat iş alanını iyice anlamanız için tüm alt maddeleri iyice anlamalısınız.

Pazar analizi ve fırsat tespiti

Pazarlama müdürü pazar analizi ve ticari fırsat tespitleri yapar.

 1. Rakip analizi yapmak, rakip değerlendirmesi için süreç oluşturmak ve sürdürmek.
 2. Sektörün bir adım önünde olmak için sürekli olarak en son trendleri araştırmak
 3. Araştırma şirketi ile yakın bir şekilde çalışarak pazar verilerini analiz etmek, rekabeti izlemek ve Ticari Pazarlama ve Satış ekipleriyle koordinasyon içinde yürütme stratejisini uygulamak
 4. Pazarlama stratejilerini zamanında geliştirmelerine yardımcı olmak için araştırma ve izlemeden elde edilen geri bildirimleri ve iç görüleri düzenli olarak takip ederek gelecekteki fırsatları belirleme
 5. Reklam harcamalarını, BO performanslarını ve basında yer alan haberleri takip ederek mevcut piyasa koşullarının ve rakip faaliyetlerinin analizini yapmak
 6. Gerçek bir müşteri merkezli zihniyet yaratmayı amaçlayan derinlemesine analizler ve programlarla pazar müşteri iç görülerini anlamak
 7. Kullanıcı deneyimi ile ilgili çeşitli testler yapılması ve sonuçlara göre yol haritası oluşturmak
 8. Pazarların segmentasyonunu yapmak ve ana büyüme pazarlarını hedeflemek için taktikleri uygulamak üzere ticari ekiple birlikte çalışmak
 9. Satış verilerinin ve müşteri davranışlarının analizi yapılarak potansiyel fırsatların ortaya çıkarılmasını sağlamak
 10. Satış hacmi, pazar payı, kâr tahminleri, fiyatlandırma ve dağıtım gibi ölçümleri inceleyerek ve tüketici araştırması yürüterek tüketici ve pazar iç görülerini izler.
 11. Düzenli olarak pazar analiz ve faaliyet raporlarını hazırlamak

 Yeni ürün geliştirme

Pazarlama müdürü yeni ürün geliştirmeye liderlik eder.

 1. Yeni ürün geliştirme sürecinin aksamadan devamlılığının sağlanması.
 2. Müşteri ihtiyaçlarını proaktif olarak değerlendirmek ve AR-GE departmanı ile birlikte yeni ürünler geliştirilmesinde görev almak,
 3. Paydaş memnuniyetini artırmak için ürün modifikasyonu (işlevsel veya estetik) önermek

Ürün ve marka kimliklendirme

Pazarlama müdürü ürün ve markayı kimlilklendirir.

 1. Markamızın marka kimliğini oluşturmak, lansman iletişim stratejisi ve planını belirleyerek online & offline tüm kanallar için tüm görsel tasarım süreçlerine liderlik etmek, ekibiyle birlikte operasyonel süreçleri yürütmek
 2. Markaların marka evi stratejilerini oluşturma
 3. Grubun hedefleri ve marka kimliği doğrultusunda pazarlama stratejisini belirlemek
 4. Kurumsal iletişime konu olan tüm markalaşma çalışmalarının basın ve organizasyon operasyonunu kurgulayıp yönetmek,

Paketleme

Pazarlama müdürü paketleme sürecine liderlik eder.

 1. Ambalaj araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak

Konumlandırma (STP analizi)

Pazarlama müdürü markanın konumlandırmasına liderlik eder.

 1. Konumlandırma oluşturma, hedef kitleleri belirleme ve farklı kanallar ve segmentlerde belirli hedeflerle pazarlama planları geliştirme
 2. Markaların fiyat ve algı algısını yönetme
 3. Markanın konumlandırma, fiyatlandırma ve iş senaryosu analizlerinden sorumlu olmak

Portfolyo yönetimi

Pazarlama müdürü geniş portföylerin yönetimini yapar.

 1. Geniş ürün yelpazesini yönetebilecek yeterlilikte olmak.
 2. Sezon koleksiyonlarının konsept ve ürünlerine son haline getirmek
 3. SKU rasyonalizasyonu (ürün rasyonalizasyonu veya SKU optimizasyonu), mevcut ürünleri inceleme ve düşük performans gösteren veya gereksiz SKU’ları katalogdan çıkarma işlemidir. (phase in phase out)
 4. Portföy optimizasyonu için ideal ürün çeşitliliği üzerinde çalışmak ve yıllık ürün yaşam döngüsünü planlamak

Stok planlama

Pazarlama müdürü bazı firmalarda stok planlama da yapıyor.

 1. Yaşlı stokları tespit etmek
 2. Promosyon çabalarıyla fazla stoğu azaltmak ve kötü satan SKU ları listeden çıkarmak
 3. Stoğu optimumda tutmak

Fiyatlandırma

Pazarlama müdürünün başlıca görevlerinden biri de fiyatlamadır.

 1. Fiyatlandırma stratejisi konusunda ticari ekiple işbirliği yapmak
 2. Rekabetçi konumlanmayı koruyarak fiyat artış çalışmalarını yapmak
 3. Portföy fiyatlandırmasına öncülük etmek, ilgili fiyat mimarisini oluşturmak, ÜFE ve TÜFE’ye dayalı fiyatlandırmayı zamanında ayarlamak

Karlılık

Pazarlama müdürünün sorumlu olduğu ana alanlardan biri karlılıktır.

 1. Tam P&L yönetimi
 2. Karlılık maksimizasyonu kapsamında portföydeki ürünlerin tüketici algısı/performansına dayalı maliyet iyileştirme çalışmaları yapmak.
 3. Markanın tüm P&L sorumluluğunu üstlenmek ve iş hedeflerine ulaşmak ve bunları aşmak için cross-fonksiyonel ekipleri bir araya gelmek
 4. Mali işler ile çalışabilmenin yanı sıra bütçeleme, mali analiz ve raporlama (fizibilite analizi / Maliyet / FAVÖK) gerçekleştirebilme

Tanıtım malzemeleri oluşturma

Pazarlama müdürü hem ticari hem son tüketiciler için tanıtım malzemeleri oluşturmaya liderlik eder.

 1. Satış destek materyalleri geliştirmek
 2. Her türlü basılı ve dijital materyali hazırlamak ve güncel tutmak,
 3. Hem ürün lansmanını hem de talep oluşturma etkinliklerini desteklemek için ticari ekiplerimiz için etkili malzeme geliştirmek.
 4. AR-GE departmanından edinilecek bilgiler, pazar trendleri, ürün araştırmaları ile müşterilere ve satış departmanına, ürünlerin teknik ve teknolojik özellikleri hakkında İngilizce-Türkçe sunumlar hazırlamak, yüz yüze, online dijital ve e-mail olarak iletişim sağlamak,
 5. Destek malzemelerinin (katalog, broşür, tanzim-teşhir malzemesi v.b) ihtiyaçlarının belirlenmesini, hazırlanmasını ve ilgili noktalara ulaştırılmasını sağlamak,
 6. Ne sağlanacağını ve büyümeyi kolaylaştırmak için gerekli eylemlerin nasıl iletileceğini anlamak için Satış Ekibi ile düzenli saha ziyaretleri yapmak
 7. Yaratıcı ekiple ortaklaşa çalışarak, basılı, dijital ve video dahil olmak üzere tüm reklamcılık ve halka yönelik iletişim hedeflerine ulaşmak için yaratıcı malzemeler geliştirmek

Yeni ürün ve lansman

Pazarlama müdürü yeni ürün çıkartma ve lansmanına liderlik eder.

 1. Yeni ürün lansman tasarlamak ve planları yapmak
 2. Ürün lansmanlarını yönetmek ve organize etmek

Dağıtım

Pazarlama müdürü dağıtım ağını destekler.

 1. Pazara giriş haritasını çizmek
 2. Pazar ve tüketici analizleri yapmak için düzenli saha ziyaretleri gerçekleştirmek.
 3. Satış Lideri ile işbirliği içinde yeni iş modellerinin ve yeni kanalların geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunmak
 4. İlgili kategoriye ait tüm kanal bazlı lansman & yeniden lansman programları ile mağaza içi teşhir – POS malzemelerinin hazırlanması ve uygulanması
 5. Satış departmanı ile işbirliği içinde müşteriye özel aktivasyon programları geliştirmek, 10 kilit iş ortağıyla özel kampanyalar uygulamak

Sadakat

Pazarlama müdürü müşterilerin sadakatini arttırıcı aktiviteler organize edilmesine öncülük eder.

 1. Müşterilerin bağlılığını en üst düzeye çıkarmak için eylem planları planlamak ve uygulamak
 2. Müşteri sadakat programını yönetmek – temel iç görülere dayalı olarak müşteri sadakatini artırmak için odaklanmış ve ilgili eylem planları geliştirmek ve uygulamak
 3. Dağıtım kanallarını ve müşterileri rutin olarak ziyaret ederek müşteri memnuniyetini artırmak

Ajans ve 3. parti yönetimi

Pazarlama müdürü dış ajanslarla çalışır ve ilişkileri yönetir.

 1. Hukuk ve medya ekipleriyle riskleri en aza indirmek için acentelik anlaşmalarına liderlik etmek ve sözleşmelerin oluşturulmasında aktif rol almak
 2. Stratejik ortaklarla iyi ilişkiler kurmak
 3. Yaratıcı, dijital ve medya ajanslarını yönetme
 4. Kreatif ajansları, medya ajanslarını, PR ajanslarını, sosyal medya ajanslarını ziyaret; ajanslar ile yıllık planlamalar yapmak
 5. Basın ve medya ile güçlü ilişkiler kurmak

Medya yönetimi

Pazarlama müdürü medya planlama ve medya ile ilişkileri yönetir.

 1. PR, iç ve dış marka iletişimini yönetmek
 2. 360 derece iletişim yürütmek (ATL / BTL / Dijital ve Sosyal Medya)
 3. Tüketici iç görülerine ve endüstri uzmanlığına dayalı olarak pazar için medya stratejisine ve uygulamasına liderlik etmek
 4. İlgili medya planlarını sunmak ve mükemmel şekilde yürütmek için medya ajansıyla etkili bir şekilde işbirliği yapmak
 5. Markanın üzerine dokunan tüm iletişim noktalarında kullanılan ve etkili bir iletişim dili ile akıcı, akıcı bir müşteri deneyimi yaşanmasını sağlamak
 6. Reklam stratejilerini (hem Çizginin Üstü hem de Çizgi Altı) koordine etme ve pazar payını artırmak için kampanyalar, promosyonlar ve iç ve dış mekan aktiviteleri oluşturma

Kampanya yönetimi

Pazarlama müdürünün ana görevlerinden biri kampanya yönetimidir.

 1. Sorumlu olduğu kategorilerde satış, büyüme, pazar payı ve karlılık hedeflerini tutturmak için işletme ve kanal etkinliklerini planlamak
 2. Uçtan uca kampanya yönetiminden sorumlu olmak
 3. Çok kanallı pazarlama kampanyalarının dağıtımını ve yürütülmesini sağlamak.
 4. Mevcut kampanyaları değerlendirmeye ve gelecekteki kampanyaların etkinliğini geliştirmeye yardımcı olmak için veri ve öngörüleri toplamak ve kullanmak
 5. Potansiyel müşteri ve müşteri yaşam döngüsü boyunca çok kanallı kampanyaları yürütmek, tüm kanallarda iletişim uyumlu olmasını sağlamak
 6. Tüm pazarlama kampanyalarının (hem çevrimiçi hem de çevrimdışı) satış performansını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak (ROI ve KPI’lar)
 7. İşletmeye değerli iç görüler getirmek ve ekiplerin konumunu güçlendirmek için kampanya raporları ve rakip özetlerinin oluşturulmasını sağlamak

Dijital pazarlama

Pazarlama müdürü yeni bir iletişim kanalı olan dijital pazarlamadan da sorumlu olacaktır.

 1. Grubun Pazarlama hedefleri doğrultusunda dijital pazarlama planını belirlemek, bu doğrultuda stratejileri oluşturmak, hedefleri belirlemek,
 2. Grubun web sayfalarının trafik performansını düzenli olarak takip etmek, trafik arttırıcı fikir ve stratejileri ajanslar ile koordine etmek,
 3. Dijital pazarlama kanallarını yönetmek
 4. Dijital KPI sonucundan sorumlu olmak
 5. Arama motoru pazarlaması, içerik pazarlaması, dijital hedeflemeler ve dijital satış gibi konuları takip etmek
 6. Sosyal medya platformlarının ve dijital pazarlama kanallarının SEO hedefleri doğrultusunda tüm içeriklerinden (makaleler, blog potları, sahip olunan medya içerikleri vb.) ve görselleştirilmesinden sorumlu olmak
 7. Google Ads, Facebook, RTB, Yerel Ağlar vb. farklı mecralarda tüm dijital pazarlama stratejilerinin uygulanması ve kampanyaların yönetilmesi. Dijital kayıt ve dijital pazarlama çabalarının etkinliğini artırmak için sonuçları analiz etmek ve raporlamak.
 8. Yüksek kaliteli yaratıcı içerikler sunmak için ürün özelliklerini ve yerel kullanıcı içgörülerini birleştirmek ve içeriklerin iletişim etkisinden sorumlu olmak
 9. SMS, Push Notification, Email marketing gibi diğer tüm destekleyici dijital pazarlama araçlarını yönetmek
 10. Metin yazarlığı becerileri (İngilizce)
 11. Müşterilerle görüşme ve etkili vaka çalışmaları oluşturmak

PR (Halkla ilişkiler)

 1. Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Düzenlenmesi
 2. PR stratejilerini uygulamak ve şirketin genel marka iletişimini yönetmek.

Satış sonrası

 1. Müşteri şikayetlerini azaltıcı faaliyetlere bulunup, çözüm bulmak,
 2. Müşteri şikayeti sonrasında ürün iade alım prosedürleri ve geri dönüşümlerle ilgili raporlama yapmak,

Bütçe planlama

Pazarlama müdürünün ana görevlerinden biri bütçe ve planlama yapmaktır.

 1. Markanın pazarlama planını, yıllık bütçesini ve iletişim/medya planını hazırlamak
 2. Global hedefler doğrultusunda pazarlama bütçesini belirlemek, yönetmek ve kararlaştırılan bütçe dahilinde pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek
 3. Hedeflerine ulaşmak için uzun vadeli pazarlama stratejisi ve pazarlama planı tasarlama ve yürütme
 4. Reklam, promosyon, dijital ve halkla ilişkiler faaliyetleri dahil olmak üzere pazarlama planının tüm unsurlarını oluşturma ve uygulama
 5. İş süreçlerinin belgelenmesi
 6. Pazarlama performansı ölçümlerimizi değerlendirmek
 7. Pazarlama yatırımlarının performansını takip etmek, raporlamak ve geliştirmek

Takım yönetimi

Pazarlama müdürü ekibini yönetirken aşağıdaki görevleri üstlenir.

 1. İlgili olduğunda stratejinin aynı hedefe uyumlanmasını sağlamak için ekip üyeleriyle tekrar eden toplantılar yapmak
 2. İK vizyonunun tanımlanmasında aktif olmak ve yetenek gelişimine, elde tutulmasına ve yüksek performanslı ekip üyelerinin çekilmesine proaktif olarak katkıda bulunmak
 3. Gözetim altındaki tüm ekibin yedekleme planlamasından, bireysel gelişiminden ve ortak performansından sorumlu olmak
 4. Güçlü ve yetenekli bir ekip kurarak, geliştirerek ve yöneterek, ekipleri eğiterek ve geliştirerek pazarlama uzmanlığı ve know-how geliştirmelerini sağlamak
 5. Mevcut başarı ve gelecekteki potansiyel roller için ekibi işe almak, koçluk yapmak ve geliştirmek

İç iletişim

 1. Tüm pozisyon ve lokasyonlardaki yerel ekip üyelerinin, ister yerel, ister bölgesel veya uluslararası olsun, firmanın girişimlerinden tamamen haberdar olmasını sağlayan genel iç iletişim stratejisinden sorumlu olmak; bu nedenle, bu farkındalığı hedefleyen araçların kullanıma sunulmasından ve benimsenmesinden sorumlu olmak
 2. Diğer departmanlarla (Merkez Ofisler, Satış ve Finans) harekete geçirip ve işbirliği yapmak ve daha geniş bir iş stratejisi oluşturmak
 3. Mükemmelliği sağlamak ve tüm faaliyetlerin zamanında yürütülmesini sağlamak için yerel ve küresel olarak diğer iş birimleriyle yakın bir şekilde çalışma
 4. Marka pazarlama hedeflerinin ve (medya) stratejilerinin tam olarak anlaşılmasını ve doğru araçların geliştirilmesini sağlamak için Ticari Pazarlama ve Entegre Pazarlama İletişimi (IMC) ile yakın iş birliği içinde çalışma

Uluslararası pazarlama

Pazarlama müdürü hem yurtiçi hem yurtdışı pazarlamadan sorumlu olabilir.

 1. Ürün distribütörlüklerinin oluşturulması veya özetlenmesi için bölgesel ekiple çalışma
 2. Ülke distribütörleri ile işbirliği içinde kurumsal stratejik hedefler ve pazar gereksinimleri doğrultusunda ülke bazında pazarlama stratejilerinin belirlenmesi.
 3. Distribütörler ve farklı taraflar (acenteler vb.) ile işbirliği içinde ülke pazarlama planlarını uygulamak
 4. Ülke satış hedeflerine ulaşmak için ülkelerin satış yöneticileri ile yakın işbirliği içinde çalışmak
 5. Yurt içi ve yurt dışı toplantılarda şirketi en üst düzeyde temsil etmek
 6. Öğrenilenleri toplamak ve diğer ülkeler için en iyi uygulamaları sağlamak için ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışmak
 7. Kararlaştırılan bütçeler dahilinde pazarlama ve promosyon harcamalarını yönetmek
 8. Pazar araştırması yaparak pazarın özelliklerini belirlemek ve sorumlu olduğunuz ülkelerin dinamiklerini anlamak için bir yol haritasına sahip olmak,
 9. S&OP (satış ve operasyon planlaması) sürecine aktif katılmak, şirket KPI’larını sunmak için iş tartışmalarına ve kararlarına liderlik etme
 10. Yıllık reklam bütçesini yöneterek medya planlama ve satın alma ajanslarıyla işbirliği yapma
 11. Atanan marka veya segment için SKU’ları yönetme ve yavaş hareket edenleri izleme konusunda Tedarik Zinciri ile işbirliği yapma
 12. Yeni pazarlama trendlerini ve fırsatlarını takip etmek.
 13. Stratejik hedeflere hizmet etmek için yeni yenilikçi projeler tasarlamak/uygulamak
 14. BTL aktivitelerinin tasarlanması ve etkinliklerin yönetilmesi (fuarlar, bayi toplantıları vb.)
 15. Ürün kataloglarını güncel tutmak, mağazalarda perakende deneyimi için POS malzemelerinin üretimini ve dağıtımını yönetmek
 16. NPD’lerin ticarileştirme ve lansman aşamalarını yönetmek. NPD’nin uygun şekilde kullanıma sunulmasını sağlamak için yerel NPD görev gücünü yönetmak
 17. Pazarın İletişim, Pazarlama ve Müşteri stratejisinin ve küresel stratejinin yerel olarak uyarlamak

 

Pazarlama müdürü Kişillik / profili

 • Sonuç odaklı.
 • Detaylara dikkat etme
 • Güçlü müzakere yeteneği
 • Belirsizliği yönetebilme
 • Stratejik düşünce sahibi
 • Çoklu iş becerisine sahip
 • Mükemmel iletişim becerileri
 • Doğrudan satış deneyimi bir artıdır
 • En az 3 yıl ekip yönetimi tecrübesi olan,
 • Güçlü iş zekası ve iyi finansal anlayış sahibi
 • Pazarlama alanında 10 yılı aşkın ilgili deneyim
 • Önce analiz et, sonra harekete geç zihniyetine sahip
 • Tedarikçiler ve acentelerle çalışma konusunda deneyim
 • Microsoft Office Deneyimi (PowerPoint, Excel, Word vb.)
 • Güçlü proje yönetimi becerileri ve liderlik etme arzusu.
 • Yerleşik uygulamaları reddeden ve sorgulayan bir kişilik.
 • Azimli, başarı ve sonuç odaklı, enerjisi yüksek bir kişilik.
 • Farklı kültürlerden insanlarla etkili bir şekilde çalışabilme
 • Hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • Kendine güvenen – kendi fikrini formüle etme ve kendinden emin bir şekilde sunma becerisi
 • Son derece gelişmiş ticari duyarlılık; büyüme fırsatlarını tanıma ve bunları uygulama becerisi
 • Zamanı etkili bir şekilde yönetme ve görevlerin önceliklendirilmesi dahil olmak üzere iyi organizasyon becerileri.
 • Yaratıcılık, stratejik düşünme ve analitik bakış açısının yanı sıra ileri düzeyde sunum, iletişim ve kişilerarası beceriler,

Organizasyon şeması

Pazarlama müdürü departmanını kurarken görev dağılımını yapmak için organizasyon şeması çizmek durumundadır. Fakat her firmanın çalışma şekli farklı olduğu için çeşitli organizasyon şemaları ortaya çıkabilir.

Aşağıda fikir vermesi adına farklı organizasyon şemalarını inceleyebilirsiniz.

Pazarlama departmanı organizasyon şeması örnek – 1

Pazarlama departmanı organizasyon şeması örnek – 2

Pazarlama departmanı organizasyon şeması örnek – 3

Pazarlama departmanı organizasyon şeması örnek – 4

Pazarlama departmanı organizasyon şeması örnek – 5

Pazarlama departmanı organizasyon şeması örnek – 6

Pazarlama departmanı organizasyon şeması örnek – 7

Pazarlama departmanı organizasyon şeması örnek – 8

Pazarlama departmanı organizasyon şeması örnek – 9

Pazarlama departmanı organizasyon şeması örnek – 10

Pazarlama departmanı organizasyon şeması örnek – 11

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir