STRATEJİK PLAN NEDİR? VE BİR ÖRNEK4 min read

 

Stratejik planlama bir firmanın stratejisini belirlemesi ve kaynaklarını bu stratejiye göre ayarlaması demektir. Birçoğu zaman birçok girişimci veya iş müdürleri anlık işlerle o kadar meşguldür ki genel stratejiye uyumu kaçırabilirler. Bu yüzden yazılı bir strateji firmaların iç kontrolü için önemlidir. Stratejik plan kararlar için bir çerçeve çizer. Kriterleri belirler. Performans takibini yapmak için önemlidir. Stratejiyi başkasına anlatmak için gereklidir.

Stratejik plan iş planıyla aynı değildir. Stratejik plan kısa ve özettir, iş planına temel oluşturur. İş planı daha detaylıdır.

Stratejik planın ana bileşenleri Stratejik planlar çeşitli şekil ve boylarda yapılabilir. Ama hepsinde aşağıdaki içerikler bulunur. Aşağıdaki liste stratejik planda geliştirildikleri sırayla anlatıyor.

 1. Vizyon:Firmanın önündeki 5 yıl veya daha fazla sürede ne noktada olacağını anlatır. İfade şunları içerebilir: Fiziksel görünüş, boyutu, yapısı, ölçeği vb.
 2. Misyon:Firmanın zamandan bağımsız amacını ve arzusunun nasıl yerine getireceğinin ifadesidir. Organizasyonun neden var olduğunun deklarasyonudur. Firmanın amacı ve aktiviteleri operasyonlar, fonksiyonlar, müşteriler, teklifler, segmentler, ölçüler, metotlar, teknoloji, kaynaklar gibi üzerinden ifade edilir.
 3. Değerler: Firmanızın devamlı, tutkulu, ayırt edici temel inanışları. Yönlendirici prensiplerdir.
 4. SWOT:Firmanın şu anki pozisyonunun gücü ve zayıflıkları, dışarıdaki fırsat ve tehditlerinin özetidir.
 5. Rekabet avantajı:Rekabet ortamında en kuvvetli olduğunuz alan
 6. Uzun dönem stratejik amaçlar:Yaklaşık 3 yıllık sürede vizyonunuzu gerçekleştirmek için neye odaklandıklarınız.
 7. Kısa dönem amaçlar/öncelikler:Stratejik amaçların bir iki yıllık performans hedefleri haline dönüşmesidir.
 8. Aksiyon planları:Hedefin nasıl gerçekleşeceğinin planıdır. Stratejinin operasyona dönüştürülmesidir.
 9. Skorkart:Ana performans göstergeleri üzerinden aylık düzende performansı takip etmeyi sağlar.
 10. Finansal değerlendirme:Geçmiş kayıtlara ve gelecek öngörülere göre yapılan değerlendirme ile gelecek planı yapıp firmanın gelecek finansal performansı daha kontrol altında tutarsınız.

 

STRATEJİK PLAN ÖRNEĞİ

Strategic Plan Osman A.Ş.

 

Bu doküman Osman A.Ş. firmasının stratejik planını içerir.

Vizyon

Osman A.Ş. 3-4 sene içinde:

Osman A.Ş. xxx miktarda xxx şehrinde üretime başlayacak. Yıllık satışı xxx TL ye gelecek. Firmada toplam xxx kişi Arge, pazarlama, destek ve yönetimde çalışacak. Osman A.Ş. xxx tane temel ürünü xxx segmente ve xxx ülkeye tedarik edecek. Osman A.Ş. rakiplerine göre daha avantajlı ürünler ve hizmet üretecek. Osman A.Ş. bu süre içinde organik büyüme ile devam edecek.

Misyon

 

Osman A.Ş. İşlem süreç yönetimi konusunda gelişmiş sistemler tasarlar, geliştirir ve pazarlar. Web bazlı sistemler büyük integratorlerin sağladığı donanımla çalışır. Küçük orta ve büyük firmalara satılır. Osman A.Ş. sistemleri rakiplerinden, sofistike ara yüzleri, ölçülebilirliği, ve kolay modifiye edilebilmesi yönünde farklılaşır. Satış ana distributorler tarafından yapılıyor.

Değerler

 • Osman A.Ş. tedarikçisiyle, müşterisiyle ve çevresiyle uyum içinde operasyonlarını sürdürür.
 • Osman A.Ş. firma içinde yenilikçiliği ve çalışmayı destekler ve ödüllendirir.

SWOT

Güçlü yanlar Zayıflıklar
 • ArGe kuvvetli
 • Güçlü bir yönetim
 • En büyük müşterilerle çalışılıyor
 • Güçlü ürün gamı
 • İyi bir konum
 • İyi odaklanmış bir ekip
 • İyi yönetilen büyüyen bir iş
 • Yetersiz nakit kaynağı
 • Yönetim kurulu küçük
 • Yeni bir binaya taşınma gerekliliği
 • Güçlü bir satış pazarlama uzmanlığı
 • Bazı personele fazla bağlılık
 • Yeni teknolojilerin değişimine adaptasyon yavaş

 

Tehlikeler Fırsatlar
 • Büyük oyuncu hedef pazara girebilir.
 • Yeni teknoloji gelişimi ürünlerin talebini azaltabilir
 • Ekonomik durgunluk talebi azaltabilir
 • Kur farkının büyümesi finansal zorluk yaratıyor.
 • Pazar büyümesi daha fazla büyük üreticiyi çekebilir.
 • Pazardaki segment temkinli büyüyor
 • İhracatta büyük potansiyel var.
 • Dağıtım kanalları yeni ürünler talep ediyor

Rekabet avantajı

Pazardaki en yeni teknolojiyi Osman A.Ş. üretir.

Uzun dönem iş hedefleri

 • İşi agresif şekilde büyütmek ve hissedarlara ortalamanın üzerinde kazanç sağlamak
 • Firmayı xxx tane segmente hitap eden lider ve yenilikçi haline getirmek

Ana stratejiler

Kritik stratejiler

 1. Ürün lansmanlarını ArGe ekibiyle kuvvetlendirmek
 2. Ana teknoloji merkezleriyle bağlantıları genişletmek
 3. Girişim sermayesini arttırmak
 4. Satış ve pazarlama ekibinde yönetici kadrosunu genişletmek
 5. Orta düzey yönetici kadrosunu genişletmek
 6. İnsan kaynakları fonksiyonunu güçlendirmek
 7. Finans ve fikri haklar için danışman atamak
 8. Yeni Pazar segmentleri araştırmak ve yeni ürünler üretmek

Önemli stratejiler:

 1. Yeni bir lokasyona taşınmak
 2. Ana pazarlar için komisyon değerlendirmesi
 3. Ticari fuarlara katılmaya başlamak
 4. İhracatı arttırma planları yapmak
 5. Tamamlayıcı ürünleri olan firmalarla ortak işbirliği yapmak
 6. Dijital ortamdaki varlığı arttırmak

Stratejik Aksiyon Programları

 1. CEO: Geniş kapsamlı bir iş planı hazırlayacak. 6-9 ay içinde de yeni kontaklar geliştirecek
 2. CFO: bir İK direktörü, bir pazarlama direktörü ve gerekli ana personeli alacak.
 3. Tech Direktörü: Arge kaynaklarını gözden geçirecek, teknik ittifak kapsamını da gözden geçirecek.
 4. Yönetim: Bağımsız finansal, teknik ve endüstir eksperi ile anlaşarak yönetim kurulunu geliştirmeli.
 5. Tüm: Pazar giriş ve geliştirme planları geliştirip uygulamak.

Somut hedefler

Osman A.Ş. tarafından 3-4 yıl içinde gerçekleştirilecekler:

 • Yıllık satışlar 200X itibariyle xx milyon TL noktasına gelecek
 • Yıllık kar 200X itibariyle xx milyon TL noktasına gelecek
 • Pazar payı 200X itibariyle xx% noktasına gelecek
 • XX yıl içinde XX ülkelerinde XXX sistemlerinin en büyük tedarikçisi olmak
 • 200X itibariyle xx% oranında teknik olmak üzere toplam XXX kişili ekip kurulacak
 • 200X itibariyle xx ana pazarda satış ofisi veya distribütör edinilecek.

Not: Bu makalede kendi kullandığım ve önerdiğim ürünlere, sitelere veya hizmetlere affiliate linkler olabilir. Bu demektir ki bir affiliate linke tıkladığınızda ve ürün ve hizmet satın aldığınızda, muhtemelen küçücük bir komisyon kazanacağım. Size hiçbir maliyeti yoktur, rahatlıkla her gürdüğünüz linke tıklayabilirsiniz. Önerdiğim tüm eğitim kaynaklarını tek bir sayfada görmek isterseniz eğitim kaynakları sayfasına gidin.

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

1 Comment

 1. Merhaba. Yazinizda ‘ana stratejiler’ demissiniz. Ana strateji tek olacagindan, sizin bahsettikleriniz alt stratejiler olsa gerek.

Sen de Yorumunu Yaz;