İngilizce bağlantılı konuşma (connected speech) 50+ örnek4 min read

Bağlantılı konuşma sırasında oluşan ingilizce ses olayları, İngilizceyi daha hızlı, daha akıcı ve çok dahabağlantılı konuşma fazla anadili gibi konuşmanıza yardımcı olacak en önemli ciladır.

Ne yazık ki, pek çok dil öğrencisi ingilizce bağlantılı konuşmayı yani ses olaylarını bilmiyor ve kulak geliştiremiyor.

Her şeyden önce, temel bir anlayışa sahip olduğumuzdan emin olalım.

Bağlantılı konuşma – ses olayları (connected speech) nedir?

Kelimeleri her zaman aralarında düzgün bir duraklama ile tamamen ayrı ayrı telaffuz etmiyoruz. Aslında pek çok kelime, kelime öbeklerine ve cümlelere yerleştirdiğinizde birbirini etkiliyor. Bir kelimenin bitiş sesi genellikle bir sonraki kelimenin başlangıcını etkiler.

Bağlantılı konuşmanın gerçekleşmesinin birçok farklı yolu vardır. Bazen sesler farklı şekillerde eklenir, çıkarılır veya değiştirilir. Bu aslında büyük bir konu ve içindeki birkaç alt konu hakkında uzun uzun konuşabiliriz!

Bağlantılı konuşma üretmek çok önemli değildir. Ana dili İngilizce olan kişiler, sizi anlamak için bağlantılı konuşmayı kullanmanıza ihtiyaç duymaz. Her heceyi dikkatlice telaffuz ederek net bir şekilde İngilizce konuşursanız, biraz doğal olmayabilir, ancak kesinlikle anlaşılırsınız.

CATENATION OR LINKING

Katenasyon veya Bağlama, muhtemelen çoğu insanın bağlantılı konuşmayı düşündüklerinde ilk düşündükleri şeydir. Bağlantı, bir kelimenin sonu diğerine karıştığında gerçekleşir. Bir kelimenin son sesi ünsüz ve bir sonraki kelimenin ilk sesi sesli harf olduğunda, bağlantı elde edersiniz.

I want this orange –> thisorangesessiz + sesli-> iki kelime tek kelime gibi okunuyor, sessiz uzatılıyor
I want that orange –> thadorangesessiz + sesli-> iki kelime tek kelime gibi okunuyor, sessiz uzatılıyor
This afternoon –> thisafternoonsessiz + sesli-> iki kelime tek kelime gibi okunuyor, sessiz uzatılıyor
Is he busy? –> Isi busy?sessiz + sesli-> iki kelime tek kelime gibi okunuyor, sessiz uzatılıyor
Cats or dogs? –> Catserdogs?sessiz + sesli-> iki kelime tek kelime gibi okunuyor, sessiz uzatılıyor
club bar /klʌb.bɑː/
mad demons /mæd.ˈdiː.mənz/
safe fire /seɪf.ˈfaɪə/
big gate /bɪɡ.ɡeɪt/
full label /fʊl.ˈleɪb.l̩/
warm margarine /wɔːm.ˌmɑː.dʒə.ˈriːn/
gin next /dʒɪn.nekst/
car research /kɑː.rɪ.ˈsɜːtʃ/
less sense /les.sens/
mash shop /mæʃ.ʃɒp/
cave visit /keɪv.ˈvɪ.zɪt/
an orangea norange
right armrye tarm
an apple
“trip over” often sounds like “tripover”
“hang out” often sounds like “hangout”
“clean up” often sounds like “cleanup”
pick it up
what is it
Send it sounds like sen·dit
Push up
Take off
Butter an milkR harfi british englishte sondaysa telafuz edilmez. Ama arkasından sesli harf geliyorsa söylenir
Life is a box of chocolateHızlı söylerken sesleri yeniden organize ederiz.

INTRUSION

Müdahale, ek bir sesin diğerlerinin arasına “izinsiz girmesi” veya kendini sokması anlamına gelir. Genellikle diğer iki ünlü ses arasında bir /j/ veya /w/ veya /r/ sesi bulunur.

He asked –> Heyaskedsesli+sesli -> araya harf ekleniyor
She answered –? Sheyansweredsesli+sesli -> araya harf ekleniyor
Do it –> Dewitsesli+sesli -> araya harf ekleniyor
Go out –> Gowoutsesli+sesli -> araya harf ekleniyor
Shoe on –> Shoewonsesli+sesli -> araya harf ekleniyor
True or false? –> True wor false?
How are you? –> How ware you?
“there is” more like “therris”

ELISION

Elision, bir sesin kaybolması anlamına gelir. Temel olarak, bir ses, yanındaki diğer daha güçlü veya benzer sesler tarafından yenilir. Bu genellikle bir /t/ veya /d/ sesiyle olur.

Next door –> Nexdoorsessiz+sessiz->ilk sessiz düşüyor
Dad take –> Datakesessiz+sessiz->ilk sessiz düşüyor
Most common –> Moscommonsessiz+sessiz->ilk sessiz düşüyor
left back
stand by
looked back
I must go
windmil -> winmill
restless->resless
We arrive the next day
When we reached Paris, we stopped for lunch
We bough a lovely carved statuette
He was left back

GEMINATES

Son olarak, ikizler ikiz gibidir – arka arkaya iki aynı ses. Genellikle bir kelime bir sonraki kelimenin başındaki harfle bittiğinde, konuşmanızda iki kelimeyi birleştirmelisiniz.

Social life –> socialifeaynı sessiz + aynı sessiz -> biri düşüyor
Pet turtle –> Peturtleaynı sessiz + aynı sessiz -> biri düşüyor

ASSIMILATION

Asimilasyon, iki sesin birbirine karışarak tamamen yeni bir ses oluşturması anlamı gelir. Bu genellikle /ʧ/ yapan /t/ ve /j/ ile ve /ʤ / yapan /d/ ve /j/ ile olur.

Don’t you — donʧut+y veya d+y -> j sesi olarak okunuyor
Won’t you — wonʧut+y veya d+y -> j sesi olarak okunuyor
Meet you — meeʧut+y veya d+y -> j sesi olarak okunuyor
Did you — diʤut+y veya d+y -> j sesi olarak okunuyor
Would you — wuʤut+y veya d+y -> j sesi olarak okunuyor
last yeart ve y ->j ye dönüşür

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.proprofs.com/quiz-school/quizshow.php?title=connected-speech-stress-and-rhythm&q=1

Simon sinek konuşması incelemesi

 

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir