İngilizce sesteş-benzer sesli (homophone) kelimeler (1.000+’lık liste)35 min read

Homophone, yani benzer sesli kelimeler, ingilizce öğrenenlerin zorlandığı bir konu olabiliyor.benzer sesli

Homophone,” to, too ve two” gibi benzer seslere yani benzer veya aynı telaffuzlara sahip ancak farklı yazım ve anlamlara sahip kelimeler olabilir.

Bu makalede, İngilizce’de ustalaşmak isteyen öğrenciler için İngilizce’deki yaygın sesteş yani benzer sesli sözcüklerin bir listesini bulacaksınız.

Bu makalede 900+ üzerinde benzer sesli homophone kelime listesini bulacaksınız.

 

 

İngilizce homophone benzer sesli – sesteş kelime listesi

KelimeTürkçesiExample sentenceKelimeTürkçesiExample sentence
1AuralişitselThe Aural experience of the concert was impressiveOralOralShe practices good oral hygiene
2AscentYükselişHe began a long ascent of Mt. EverestAssentonayThey want the PM’s assent on the bill
3AccessErişimThe elevator gave access to the top floorExcessAşırıDo not take an excess of stress in life
4AteYemek yediThe ape ate all the applesEightSekizWe will meet after the office at eight
5BaldKelHe is planning to go bald (hairless)BawledhaykırdıShe began to bawl (cry) like a child
6BaronBaronHis mother is a press baron (important person)BarrençorakThis hall used to be a barren building
7BlewpatladıHe picked a tissue and blew his noseBlueMaviHis favourite colour is blue
8BandBantHe played the guitar in the live band yesterdayBannedyasaklandıTaking pets to malls should be banned
9BeatVurmakWill he be able to beat the champion of all times?BeetPancarHe loves to eat beet because it is healthy
10BolderDaha cesurShe is bolder and stronger to cope with the situationBoulderaşınmış kaya parçasıHe was sitting on a boulder when he fell into the sea
11BrakeFrenUse the brake to stop the truck or it will kill the dogBreakKırmakThe children play and enjoy during the break
12CaratkaratHe bought her half-a-carat diamond ringCarrotHavuçDrinking carrot juice regularly is good for health
13CallousduygusuzHis callous comments make me feel sadCallusnasırThe irritated cells healed by forming callus
14CeilingTavanThe ceiling of the palace shone like gold and diamondSealingSızdırmazlıkThe closing door sounded like the sealing of her fate
15Centsent (kuruş)He was treated in hospital for 50 centsScentKokuThe scent of the sandal is refreshing and sweet
16ChoirKoroShe is a member of a church choirQuireistemekThe scribe numbered the quires of the manuscripts leaves
17CensorSansürThe film got the approval from the censorSensorSensörThere are sensor water taps in the office building and there is no need to touch them
18DualÇiftThe meeting with the Chairman will serve dual purpose.DuelDüelloDo you think we should duel over this?
19DisburseharcamakI disbursed the EMI for our houseDisperseYaymakSeeds can be dispersed with the storms
20DamBarajThe torrential rain might burst the damDamnLanet etmekShe treated her badly and she will be damned to hell for it
21DieÖlmekDoctors said she will die as she is suffering from cancerDyeBoyaShe dyed her hair pink
22EavesaçakThe wild bees usually nest under the eaves of the buildingEveHavvaOn the eve of her birthday we have planned a surprise
23EyeGözShe is blind in one eyeAyeevetAye! you are right here and they are searching for you all over.
24Finedpara cezasıHe was fined 10 thousands rupees for driving without a helmet.FindBulmakI could find myself new topics to write articles
25FlairYetenekShe had the flair for writingFlareParlamaA flare of something went through her face when she met an accident
26FrancFrankHe might be from France as I can see the currency Franc in his walletFrankFrankShe is frank and open-hearted
27GaityürüyüşWe saw the gait (walking style) of a Cheetah in the zooGateGeçitThe guard opened the gate and let the students in the school
28HewhavlamakThe carpenters will hew the logs with an axeHuerenk tonuThe hue of the prism is like the rainbow in the sky
29HolyKutsalKashi is a holy place and a tourist attraction as wellWhollyTamamenThe claims from the insurance is wholly without the interest
30IsletAdacıkThe islet of Santa Clara is worth visitingEyeletkuşgözüHe saw the kidnappers from the eyelet of the wall in his room

 

Sesteş (Benzer sesli) Kelime listesi

noword1Türkçesiword 2Türkçesi
1abelhabilablehünerli
2accedekabul etmekexceedaşmak
3accentaksanascentyükseliş
4acceptkabul etmekexcepthariç
5adreklamaddeklemek
6adaptadapte olmakadoptevlat edinmek
7additionekeditionbaskı
8addsekleradzkeser
9advicetavsiyeadviseöğüt vermek
10aeriehavaAiryHavadar
11affectetkilemekeffectetki
12affectedetkileneneffectedetkili
13aidyardımaideyardımcı
14ailhastaAlebira
15airhavaheirmirasçı
16aislekoridorisleada
17alebiraailhasta
18allTümüawlbız
19allreadyher şey hazıralreadyçoktan
20alltogetherhep birliktealtogethertamamen
21allwaystüm yollaralwaysHer zaman
22allowedizin verilmişaloudyüksek sesle
23almssadakaarmssilâh
24altaraltaralterdeğiştirmek
25amenddeğiştirmekemenddüzeltmek
26antkarıncaaunthala
27ante-ön-anti-anti
28apatiteapatitappetiteiştah
29appraisedeğerlendirmekapprisehaber vermek
30apprisehaber vermekapprizebilgilendirmek
31arcyayarkgemi
32aren’tdeğilaunthala
33arielarielaerialanten
34arkgemiarcyay
35arrantdüzenlierranthatalı
36ascentyükselişassentonay
37assistanceyardımassistantsasistanlar
38ateyemek yedieightsekiz
39atomatomadamadam
40attendancekatılımAttendantsgörevliler
41augerburguauguralamet
42aughthiçbir şeyoughtgerekir
43aukaukorcork
44auralişitselOralOral
45awayuzakaweightartmak
46awehuşuoar, or, orekürek veya cevher
47awlbızallTümü
48axbaltaactseylemler
49axelbaltaaxleaks
50axesbaltalarAxiseksen
51ayeevetEyeGöz
52baaevetbahbah
53baalBaalbail — balekefalet – balya
54badkötübadebade
55bailkefaletle ödemekBaleBalya
56baityembatebatmak
57baitedyemlenmişbateddövülmüş
58baizeçuhabayskoylar
59baldkelBawledhaykırdı
60balebalyabaal — bailbaal – kefalet
61balltopBawlhaykırış
62balledtoplanmışbawled — baldkel – kel
63bandbantbannedyasaklandı
64bardozanBarredçubuklu
65bareçıplakBearAyı
66barkhavlamakbarquebarikat
67baronbaronbarrenkısır
68basalbaz alınanbasilreyhan
69basetemelBassBas
70basedtemellibasteyağlamak
71basesbazlarbasistemel
72basilreyhanbasalbaz alınan
73basistemelbasesbazlar
74baskgüneşlenmekbasquebask dili
75bassbasbasetemel
76basteyağlamakbasedtemelli
77batebatmakbaityem
78bateddövülmüşbaitedyemlenmiş
79bawlhaykırmakballtop
80baykoybeybey
81bazaarÇarşıbizarretuhaf
82beolmakbeebal arısı
83beachsahilbeechkayın
84beanfasulyebeenolmuştur
85bearayıbareçıplak
86beatvurmakbeetpancar
87beaugüzelbowyay
88beenolmuşturbinçöp Kutusu
89beerbirabierbier
90beetpancarbeatvurmak
91belbelbell, belleçan, güzel
92bellzilbellegüzellik
93bellegüzellikbellzil
94berrydutBuryGömmek
95berthyatakbirthdoğum
96besideyanındabesidesAyrıca
97betterdaha iyibettorbahisçi
98bibönlükbibbönlük
99bightgecebite, byteısırmak, bayt
100billedfaturalandırılanbuildinşa etmek
101binçöp Kutusubeenolmuştur
102birdkuşburredçapaklı
103birthdoğumberthyatak
104biteısırmakbyte — bightbayt – bayt
105bittenısırıldıbitternbalaban
106bizarretuhafbazaarÇarşı
107blewpatladıBlueMavi
108blocblokblockengellemek
109bluemaviblewpatladı
110boardomuzboredelik
111boardpanoboredsıkılmış
112boarderyatılıBorderSınır
113boldgözü pekBowledBoğuk
114bolderdaha cesurBoulderaşınmış kaya parçası
115bombbombabombe — balmbomba – melisa
116boosyuhalamaboozeiçki
117bootiepatikBootyganimet
118bordersınırboarderyatılı
119boredelikboardomuz
120boredsıkılmışboardpano
121borndoğmakbornekarşılanmış
122boroughilçeburro — burrowburro – oyuk
123boughdalBowYay
124bouillonbulyonbullionkülçe
125bowyayboughdal
126boyerkek çocukbuoyşamandıra
127braesütyenbrayanırmak
128braidsaç örgüsübrayedanırdı
129braisebuğulamabraysanırmak
130brakefrenbreakkırmak
131brayedanırdıbraidsaç örgüsü
132braysanırmakbraisebuğulama
133breachçiğnemebreechmakat
134breadekmekbredyetiştirilmiş
135breakkırmakbrakefren
136bredyetiştirilmişbreadekmek
137breechmakatbreachçiğneme
138breweddemlenmişbrooddamızlık
139brewsbiralarbruiseçürük
140bridalgelinbridledizgin
141broachbroşbroochbroş
142browskaşlarBrowseAraştır
143burburburrçapak
144burroeşekburrow — boroughoyuk – ilçe
145burygömmekberrydut
146bussedkalabalıkbustbaskın yapmak
147butAncakbuttpopo
148buysatın almakbyile
149buyeralıcıbyrebyre
150bytebaytbight — biteısırmak – ısırmak
151cacheönbellekcashpeşin
152caddiecaddycaddycaddy
153cainkaincanebaston
154calendartakvimcalendertakvim
155callAramacaulyara
156callousduygusuzCallusnasır
157cannontopcanonkanon
158canterdörtnalCantorCantor
159canvastuvalcanvassaraştırmak
160capitalbaşkentcapitolbaşkent
161caratkıratCarrotHavuç
162caretşapkacaratkırat
163cariesçürükcarriestaşır
164carolilahiCarrelçalışma odası
165castdökümCasteKast
166castertekercastortekerlek
167caughtyakalanmışcourtmahkeme
168causenedencawsgaklar
169cawgakcore, corpsçekirdek, kolordu
170cedarsedirseedermibzer
171cedebırakmakseedtohum
172ceilingtavansealingsızdırmazlık
173cellhücresellsatmak
174cellarkilersellersatıcı
175censerbuhurdancensor, sensorsansür, sensör
176censorsansürsensorsensör
177censusnüfus sayımısensesduyular
178centsentscentkoku
179centssentscents — sensekokular – duyu
180cerealmısır gevreğiserialseri
181ceresceresseriesseri
182cessiondevretmesessionoturum
183chanceşanschantsilahiler
184chasedkovalanmışchasteiffetli
185chauffeurşoförshofarŞofar
186cheapucuzcheepcıvıltı
187checkkontrol etmekchequekontrol etmek
188cheepcıvıltıcheapucuz
189chewsçiğniyorchooseseçmek
190chicşıksheikşeyh
191chileşilichilly — chilisoğuk – biber
192chiliAcı biberchillysoğuk
193choirkoroquireistemek
194chooseseçmekchewsçiğniyor
195choralkoroCoralMercan
196chuteolukshootfilm çekmek
197citeanmaksightgörünüş
198clacktakırtıclaqueşakşakçılık
199clambertırmanmakclammer — clamorclammer – yaygara
200claqueşakşakçılıkclacktakırtı
201clausemaddeclawspençeler
202clewyumakclueipucu
203clicktıklamakcliqueklik
204climbtırmanmakclimeiklim
205cliqueklikclicktıklamak
206closekapalıclotheskıyafetler
207clueipucuclewyumak
208coalkömürcolekara lahana
209coarsekabaCourseKurs
210coatkabancoteFildişi
211coaxikna etmekcokesavanak
212codekodseedtohum
213cofferskasalarcoughersöksürenler
214coignuydurmakcoinmadeni para
215cokeskoklarcoaxikna etmek
216colecolecoalkömür
217collardkaralahanacollaredyakalı
218colonelalbaykernelçekirdek
219commandemretmekcommendövmek
220complacentkendini beğenmişcomplaisanthoşgörülü
221complementTamamlayıcıComplimentİltifat
222cookakacoupdarbe
223cooliehamalcouleekuru çay yatağı
224coopkümescoupeiki kişilik araba
225copspolislercopsekoru
226coralmercanchoralkoro
227cordkordonchordakor
228coreçekirdekcorpskolordu
229coredÖzlüchord — cordakor – kordon
230corpskolorducoreçekirdek
231coughersöksürenlercofferskasalar
232couleecouleecooliehamal
233councilkonseycounseldanışman
234coupdarbecookaka
235coursekurscoarsekaba
236courseryarışçıcoarserdaha kaba
237cousinkuzencozendolandırmak
238cowardkorkakcoweredkorkmuş
239coyNazlıkoikoiler
240craftzanaatkraftkraft
241crapekrepcrepekrep
242crawlsürünmekkraalyerli köyü
243creakgıcırtıcreekdere
244crewelmürettebatcruelacımasız
245crewsmürettebatcruisedolaşmak
246cueistekaQueueSıra
247curbzapt etmekkerbzapt etmek
248currantfrenk üzümüCurrentAkım
249cygnetkuğu yavrusuSignetmühür
250cymbolzilsymbolsembol
251dambarajdamnlanet etmek
252daneDanimarkalıdeigntenezzül etmek
253daysgünlerdazeşaşkınlık
254dearSayındeergeyik
255defusedetkisiz hale getirilmişdiffuseddağınık
256deigntenezzül etmekdaneDanimarkalı
257denseyoğundentsezikler
258descentinişdissentmuhalefet
259desertçölDessertTatlı
260devisertasarımcıdivisorbölen
261dewçiydo — dueyapmak – nedeniyle
262dieölmekdyeboya
263diffuseddağınıkdefusedetkisiz hale getirilmiş
264disburseharcamakdisperseyaymak
265discreetihtiyatlıDiscreteAyrık
266discussedtartışıldıdisgustiğrenme
267disperseyaymakdisburseharcamak
268dissentmuhalefetdescentiniş
269doegeyikdoughhamur
270doesyapmakDozeUyuklamak
271doneTamamlandıDunDun
272douseıslatmakdowsesu içmek
273drafttaslakdraughttaslak
274dualçiftdueldüello
275ductkanalduckedeğildi
276ductskanallarducksördekler
277duevadesi dolmuşdew — doçiğ – yap
278dueldüellodualçift
279dunbozdoneTamamlandı
280dyeboyadieölmek
281dyeingboyamadyingölme
282earnpara kazanmakurnvazo
283eavesaçakevehavva
284editionbaskıadditionek
285educeeğitmekadduceanlatmak
286eekeekekeeke
287eeryürkütücüeyrieyuva
288effectetkiaffectetkilemek
289effectedetkiliaffectedetkilenen
290eightsekizateyemek yedi
291ekehadieekestonya para birimi
292elicitçıkarmakillicityasadışı
293eludekaçmakalludeima etmek
294erranthatalıarrantdüzenli
295evehavvaeavesaçak
296ewekoyunyou — yewsen – porsuk
297eweskoyunlaryews — useporsuklar – kullanın
298exceedaşmakaccedekabul etmek
299excepthariçacceptkabul etmek
300eyegöziBen
301eyeletkuşgözüisletadacık
302factsgerçeklerfaxfaks
303fahfahfaruzak
304faintbayılmakfeintçalım
305fairadilfareÜcret
306fairyperiferryferibot
307fareÜcretfairadil
308fartherdaha uzağafatherbaba
309fatekaderfetebayram
310faunfaunafawnGeyik yavrusu
311faxfaksfactsgerçekler
312fayfayfeyfey
313fazeaşamaphasefaz
314featbaşarıfeetayak
315feintçalımfaintbayılmak
316fendssavurmakfensfens
317ferrulebaşlıkferuleyüksük
318ferryferibotfairyperi
319fetebayramfatekader
320fewbir kaçphewvay
321fiancénişanlıfiancéenişanlı
322fieafphifi
323filedosyaphialküçük şişe
324findbulmakfinedpara cezası
325firköknarFurKürk
326fisherbalıkçıFissureçatlak
327fizzvızıltıphizfizik
328flairyetenekflareparlama
329flawkusurfloorzemin
330fleaPirefleekaçmak
331flewuçtuflu — fluegrip – baca
332flexesnekflecksbenekler
333flierel ilanıflyerel ilanı
334flockssürülerphloxfloksa
335floekütleflowakış
336flourunflowerçiçek
337flowerçiçekflourun
338flunezleflue — flewbaca – uçtu
339foaledyavrufoldkatlamak
340foolaptalfulltam dolu
341foriçinFourdört
342foreönfourdört
343forewordönsözForwardİleri
344fortkalefortekuvvet
345forthilerifourthdördüncü
346forwardileriforewordönsöz
347foulfaulfowlkümes hayvanı
348fourdörtfore — forön – için
349fourthdördüncüforthileri
350fowlkümes hayvanıfoulfaul
351francfrangıfrankFrank
352frayskavgalarPhraseİfade etmek
353freezedonmakFriezefriz
354friarkeşişFryerFritöz
355furkürkfirköknar
356furskürklerfurzekürk
357gaffgafgaffegaf
358gailgailgalefırtına
359gaityürüyüşgategeçit
360galefırtınagailgail
361galipotgalipotgallipotgalipot
362gallopdörtnalagalopgalop dansı
363gamblekumargambolsıçrama
364gategeçitgaityürüyüş
365gayseşcinsellergazebakış
366geljeljelljöle
367genegenjeankot pantolon
368gibealay etmekjibeşaka
369gildyaldızGuildLonca
370giltyaldızlıGuiltSuç
371girocirogyrodöner kebap
372gnawkemirmeknorne de
373gneissgnaysniceGüzel
374gnugnuknew — newyeni biliyordu
375gofergofergophersincap
376goredboynuzlanmışgourdkabak
377gorillagorilguerillagerilla
378gourdkabakgoredboynuzlanmış
379gradeseviyegrayedgrileşmiş
380graftaşılamagraphedgrafikli
381grahamgrahamgramgram
382grateızgaragreatHarika
383greavebaldırgrieveüzülmek
384greeceYunanistangreasegres
385greysgrilergrazeotlatmak
386grillızgaragrilleızgara
387grislytüyler ürperticigrizzlyboz ayı
388groaniniltigrownbüyümüş
389guerillagerillagorillagoril
390guessedtahminguestmisafir
391guildloncagildyaldız
392guilderloncagilderyaldız
393guiltsuçgiltyaldızlı
394guisekılıkGuysÇocuklar
395gymspor salonujimjim
396haildoluhalehale
397hairsaçHaretavşan
398halehalehaildolu
399hallsalonHaulÇekmek
400halveyarıya indirmekhavesahip olmak
401handmadeel yapımıhandmaidcariye
402handsomeYakışıklıhansomfayton
403hangarhangarhangeraskı
404harterkek geyikHeartKalp
405hawhahhoar, whorekırağı, fahişe
406haysamanheyHey
407hayssamanlarhazepus
408he’do yapardıheedönemsemek
409he’llcehennemheal — heeliyileşmek – topuk
410healiyileştirmekheeltopuk
411hearduymakhereBurada
412heardduyulmuşherdsürü
413heartkalpharterkek geyik
414he’dyapardıheedönemsemek
415heirmirasçıAirHava
416hereBuradahearduymak
417heroineroinheroinekadın kahraman
418hertzhertzhurtsacıtmak
419hewıvır zıvırhue — hughton – huh
420heyHeyhaysaman
421hiMERHABAhighyüksek
422higherdaha yüksekhirekiralamak
423himohymnilahi
424hirekiralamakhigherdaha yüksek
425hohohoeçapa
426hoardzulahordekalabalık
427hoarseboğukhorseatış
428hoeçapahoho
429hoesçapalarhosehortum
430holdtutmakholeddelikli
431holedelikwholetüm
432holeddelikliholdtutmak
433holeydelikliholy, whollykutsal, tamamen
434holykutsalWhollyTamamen
435hostelpansiyonHostileDüşmanca
436hoursaatourbizim
437huerenk tonuhugh — hewhuh – huh
438humerushumerushumorousnükteli, komik
439hurtsacıtmakhertzhertz
440hymnilahihimo
441iBenaye — eyeevet – göz
442i’dİDeyedgözlü
443i’llhastaaisle — islekoridor – ada
444idleBoştaidolidol
445iniçindeinnHan
446incidenceinsidansincidentsolaylar
447incitetetiklemekinsightiç yüzü
448intenseyoğunintentsniyetler
449isletadacıkEyeletkuşgözü
450itsonunit’sonun
451illicityasadışıelicitçıkarmak
452illusionyanılsamaallusionkinaye
453illusiveyanıltıcıallusive — elusiveimalı – anlaşılması zor
454iniçindeinnHan
455incitetetiklemekinsightiç yüzü
456indictsuçlamakinditeindisite
457innHaniniçinde
458innocencemasumiyetinnocentsmasumlar
459it’sonunitsonun
460jamreçeljambsöve
461jeankot pantolongenegen
462jeanskotGenesgenler
463jelljölegeljel
464jewelmücevherjoulejul
465jibeşakagibealay etmek
466jimjimgymspor salonu
467karatkıratcarat — carrot — caretkırat — havuç — şapka
468kernelçekirdekcolonelalbay
469keyanahtarquayiskele
470knapbeceriksizliknapkestirme
471knavedüzenbaznavenef
472kneadyoğurmakkneed — needdiz çöktü – ihtiyaç
473knewbiliyordunewyeni
474knightşövalyenightgece
475knitörgü örmekNitSirke
476knobdüğmenobnob
477knockvurnockgece
478knotdüğümnotOlumsuz
479knowBilmeknoHAYIR
480knowsbilirNoseBurun
481laagerlaagerlagerbira
482laclaklackeksiklik
483lacksyoksunlaxgevşek
484laddermerdivenlatterikincisi
485ladedolulaidkoydu
486lainyatmışlaneLane
487lamlamlambkuzu
488lamalamaLlamaLama
489lapsturlarLapsezaman aşımı
490larvalarvalavalav
491laselazerlazetembellik
492lawkanunloreirfan
493laysermekLeiLei
494laysbırakırlaze — leistembellik – leis
495lealealeelee
496leachsızmakleechsülük
497leadyol göstermekledneden olmuş
498leaksızıntıleekpırasa
499leaneğilmeklienhaciz
500leasedkiralanmışleasten az
501ledneden olmuşleadyol göstermek
502leeleelealea
503leechsülükleachsızmak
504lessenazaltmaklessonders
505leveebentLevyvergi
506liaryalancılier — lyrelier – lir
507licencelisanslicenselisans
508lichenlikenlikenbenzetmek
509lickeryalayıcıliquorlikör
510lieyalanlyesodalı su
511lienhacizleaneğilmek
512lieryalancılyre — liarlir – yalancı
513lieuyerineloulou
514likenbenzetmeklichenliken
515linksbağlantılarlynxvaşak
516literaldeğişmezlittoralkıyı
517loloLowDüşük
518loadyükLodekütük
519lochgöllockkilit
520lochsgöllerlocks — loxkilitler – lox
521lockkilitlochgöl
522lockskilitlerlox — lochslox – göller
523lodedamarlowed — loadalçaltılmış – yük
524loneyalnızloanborç
525loopdöngüloupebüyüteç
526lootganimetlutelavta
527losekaybetmekloosegevşetmek
528louloulieuyerine
529lowDüşüklolo
530lowedalçaltılmışload — lodeyük – damar
531madderdaha çılgınmatterkonu
532madeyapılmışmaidhizmetçi
533mailpostamaleerkek
534mainanamane — maineyele – ana
535maizemısırmazeLabirent
536maleerkekmailposta
537mallalışveriş merkezimaultokmak
538mannakudret helvasımannerbiçim
539mannerbiçimManorMalikane
540mantelşömine rafıMantleÖrtü
541marcmarşmarkişaret
542marekısrakmayorBelediye Başkanı
543markişaretmarcmarş
544marryevlenmekmerry — maryneşeli – mary
545marshalmareşalmartialdövüş
546martensansarmartinkırlangıç
547maryMarymarry — merryevlenmek – neşeli
548maskmaskeMasquemaske
549massedtoplumastdirek
550matmatmattemat
551matterkonumadderdaha çılgın
552mawağızmoreDaha
553meBenmimi
554meanAnlammienmien
555meatetmeettanışmak
556medalmadalyametal — mettle —metal — cesaret —
557meettanışmakmete — meatmete – et
558merryşenmary — marrymary – evlenmek
559metalmetalmettle — meddle —cesaret – karışmak –
560metemetemeat — meetet – tanışmak
561meteormeteormeatierdaha etli
562metermetremetremetre
563mewlmiyavlamakMulekatır
564mewsmewsMuseİlham perisi
565mightbelkiMiteAkar
566mincekıymaMintsdarphane
567mindakılMinedmayınlı
568minermadenciMinorKüçük
569mintsdarphanemincekıyma
570missalduamissilefüze
571missedkaçırıldımistsis
572missesözlüyormrs.bayan.
573missilefüzemissaldua
574miteakarmightbelki
575moaniniltimownbiçilmiş
576moathendekmotezerre
577modemodmowedbiçilmiş
578moodmodmooedalaylı
579moorbozkırmoreDaha
580moosegeyikmousseköpük
581mornsabahmournYas tutmak
582morningSabahmourningyas
583motezerremoathendek
584mournYas tutmakmornsabah
585mourningyasmorningSabah
586mousseköpükmoosegeyik
587mowedbiçilmişmodemod
588mownbiçilmişmoaninilti
589mrs.bayan.missesözlüyor
590mucousmukozamucusmukus
591mulekatırmewlmiyavlamak
592musclekasmusselmidye
593mustardhardalmusteredtoplanmış
594napkestirmeknapbeceriksizlik
595navaldeniznavelgöbek
596navenefknavedüzenbaz
597navelgöbeknavaldeniz
598nayhayırneighkomşu
599needihtiyaçknead — kneedyoğurmak – diz çöktü
600neighkomşunayhayır
601newyenignu — knewgnu – biliyordu
602niceGüzelnieceyeğen
603nickersçentiklerknickerskısa pantolon
604nieceyeğenniceGüzel
605nighyakınnyeevet
606nightgeceknightşövalye
607nitsirkeknitörgü örmek
608noHAYIRKnowBilmek
609nonehiçbirinunrahibe
610noseburunKnowsbilir
611notOlumsuzKnotDüğüm
612nunrahibenonehiçbiri
613oarkürekor — oreveya – cevher
614odododdgarip
615odegazelowedborçlu
616ohahowesahip olmak
617onebirwonkazanmak
618oralOralAuralişitsel
619ourbizimHourSaat
620overdoabartmakoverduevadesi geçmiş
621overseasdenizaşırıoverseesnezaret eder
622owesahip olmakohah
623owedborçluodegazel
624pacedtempolupasteyapıştırmak
625packedpaketlenmişpactanlaşma
626packspaketlerpaxSulh
627paeanşarkıpaeon — peonpeon – şakacı
628pailkovapalesolgun
629painağrıpanebölme
630pairçiftpare — pearpare – armut
631palatedamakpalette — palletpalet — palet
632palesolgunpailkova
633palettepaletPalletPalet
634parishbucakperishyok olmak
635parlaymüzakereparleygörüşme
636pascalpaskalpaschalPaskalya
637passedgeçtipastgeçmiş
638pasteyapıştırmakpacedtempolu
639patenpatenpatten, patterndesen, desen
640patiencesabırpatientshastalar
641pattedokşadıpaddedyastıklı
642paulPaulpallsolgunluk
643pauseDuraklatpawspençeler
644pawnpiyonpornporno
645peabezelyepeeişemek
646peacebarışpieceparça
647peakdoruğa ulaşmakpeek — piquegöz atmak – pike
648pealçan sesipeelsoymak
649peararmutpair — pareçift – pare
650pearlincipurlters örgü
651peasbezelyepeesişemek
652peatturbapeteküçük
653pedalpedalpeddle — petalseyyar satıcı – petal
654peeişemekpeabezelye
655peekdikizlemekpique — peakpike – zirve
656peelsoymakpealçan sesi
657peerakranpieriskele
658peesişemekpeasbezelye
659pekoepekoepicotpiko
660penancekefaretpennantsflamalar
661peonpiyonpaean — paeonpaean – paeon
662perbaşınapurrmırlamak
663perishyok olmakparishbucak
664pervadenüfuz etmekpurveyedsağlanan
665petaltaç yaprağıpedal — peddlepedal çevirmek
666peteküçükpeatturba
667petrelkuşpetrolbenzin
668pewsırapughpuf
669phasefazfazeaşama
670phewvayfewbir kaç
671philfilfilldoldurmak
672phraseifade etmekFraysFrays
673pipipieturta
674picapikapikapika
675pidginPislikpigeongüvercin
676pieturtapipi
677pieceparçapeacebarış
678pieriskelepeerakran
679pigeongüvercinpidginPislik
680pilatepilatespilotpilot
681piquepikepeak — peekzirve – gözetleme
682pistilpistilpistoltabanca
683placeyerplaicepisi
684plainovaplaneuçak
685plaitörgüPlatePlaka
686planeuçakplainova
687pleaslütfenPleaseLütfen
688plumErikplumbçekül
689polekutuppollanket
690poofpufpouffepuf
691poorfakirpourdökün
692poregözenekpourdökün
693practicepratikpractisepratik
694praiseövmekprays — preysdua eder – avlar
695praydua etmekpreykurban
696praysdua ederpreys — praiseavlar – övgü
697precedenceöncelikprecedentsemsaller
698premierbaşbakanpremiereprömiyer
699presencemevcudiyetpresentshediyeler
700preykurbanpraydua etmek
701preysavlarpraise — praysövgü – dua eder
702pridegururpriedmeraklı
703priesgözetlemekPrizeÖdül
704primerastarprimmerastar
705princeprensprintsbaskılar
706principalmüdürprincipleprensip
707profitkârprophetpeygamber
708quartslitrequartzkuvars
709queanqueanqueenkraliçe
710queuesıracueisteka
711quinceayvaquintsbeşli
712quireistemekchoirkoro
713rabbetyivrabbittavşan
714rackrafwrackenkaz
715rainyağmurreign — reinsaltanat – dizginlemek
716raiseartırmakrays — razeışınlar – yerle bir etme
717raprapwrapdürüm
718rappedrap yaptırapt — wrappedrapt – sarılmış
719rapperrapçıwrappersarıcı
720raptmestwrapped — rappedsarılmış – rap
721rawçiğroarkükreme
722raysışınlarraze — raiseyerle bir etmek – yükseltmek
723readOkumakreedkamış
724realgerçekreelmakara
725redkırmızıReadOkumak
726reedkamışreadOkumak
727reekpis kokuluwreakkırmak
728reelmakararealgerçek
729reignsaltanatrein — raindizginlemek – yağmur
730residenceKonutresidentssakinler
731restdinlenmekwrestgüreşmek
732retchöğürmekwretchsefil
733reviewgözden geçirmekrevuerevü
734rheumromatizmaroomoda
735riggerdonanımcırigortitizlik
736rightSağrite — writeayin – yazmak
737rigortitizlikriggerdonanımcı
738ringyüzükwringsıkmak
739riteayinwrite — rightdoğru yazmak
740roadyolrode — rowedbinmek – kürek çekmek
741roamdolaşmakromeRoma
742rodeBinmekrowed — roadkürekli – yol
743roekaracarowsıra
744rolerolrollrulo
745romeRomaroamdolaşmak
746roorooroux, ruemeyane, rue
747roodyolrudekaba
748roomodarheumromatizma
749roomeroda görevlisirumorsöylenti
750rootkökrouterota
751rosegülrowssıralar
752rotarotarotorrotor
753roteezberciwroteyazdı
754roughkabarufffırfır
755rouseuyandırmakRowsSatırlar
756rowssıralarrosegül
757rudekabaruedmahvolmuş
758rueruerouxmeyane
759ruedmahvolmuşrudekaba
760rufffırfırroughkaba
761rumorsöylentiroomeroda görevlisi
762rungbasamakWrungsıkılmış
763ryeÇavdarWryalaycı
764sackesesackçuval
765sachetpoşetsashaykısa yolculuk
766sackçuvalsackese
767sacksçuvallarsaxsaksafon
768saildenize açılmaksalesatış
769salesatışsaildenize açılmak
770saneaklı başındaseinesen nehri
771sarisarisorryÜzgünüm
772sashaysashaysachetpoşet
773satirehicivsatyrsatir
774sauceSossourcekaynak
775saverkurtarıcısavortadını çıkarmak
776sawtesteresoar, soreuçmak, ağrılı
777saxsaksafonsacksçuvallar
778scenesahneseengörülen
779scentkokusent — centgönderilen — cent
780scentskokularsense — centsduyu – sent
781scullkürekskullkafatası
782seadenizseeGörmek
783sealingsızdırmazlıkceilingtavan
784seamdikişseemgözükmek
785searkavurmakseer — seregörücü – sere
786seasdenizlersees — seizegörür – ele geçirmek
787seeGörmekseadeniz
788seedtohumcedebırakmak
789seedermibzercedarsedir
790seemgözükmekseamdikiş
791seengörülenscenesahne
792seerkahinsere — searsere – sararmak
793seesgörürseize — seasele geçirmek – denizler
794seineseinesaneaklı başında
795seizekapmakseas — seesdenizler – görür
796sellsatmakcellhücre
797sellersatıcıcellarkiler
798sensealgıcents — scentssent – kokular
799sensorsensörcensorsansür
800sentgönderilmişcent — scentsent – koku
801sereserserisear — seersar – görücü
802serfserfsurfsörf
803sergeşayaksurgekabarmak
804serialsericerealmısır gevreği
805seriessericeresbir turuncu tonu
806sessionoturumCessionyetki
807sewdikmeksowekmek
808shakesallamaksheikhşeyh
809shearkırpmaksheersırf
810shearnkırkmakSheerşeffaf
811sheikşeyhChicŞık
812shoeayakkabıshookov
813shofarŞofarchauffeurşoför
814shoneparladıshowngösterilen
815shookovshoeayakkabı
816shootfilm çekmekchuteoluk
817shoresahilsureElbette
818showngösterilenshoneparladı
819sicaynensickhasta
820sidetarafsighediçini çekti
821sidedtaraflısighted — citedgörüşlü – alıntı
822sighediçini çektisidetaraf
823sighsiç çekişlersizeboyut
824sightgörünüşsite — citesite — alıntı
825sightedgörüşlücited — sidedalıntılanmış – taraflı
826signimzasinesinüs
827signetmühürcygnetkuğu yavrusu
828sinkatmaksyncsenkronizasyon
829siouxsiyularsueDava açmak
830sitealancite — sightalıntı – görüş
831sizeboyutsighsiç çekişler
832skullkafatasıscullkürek
833slayöldürmeksleighkızak
834sleightçabuklukslighthafif
835slewçevirmekslue — sloughslue – slough
836slighthafifsleightçabukluk
837sloeyaban eriğislowyavaş
838soaruçmaksoreyara
839soaredyükseldiswordkılıç
840soldsatılmışsoledtaban
841soleayak tabanısoulruh
842soledtabansoldsatılmış
843somebazısumtoplam
844sonoğulsungüneş
845sootissuituygun olmak
846soreyarasoaruçmak
847sorryÜzgünümsarisari
848sortdüzenlemeksoughtaranan
849soulruhsoleayak tabanı
850sowekmeksew — sodikmek – yani
851spaspaspardövüşmek
852spademaçaspayedkısırlaştırılmış
853staidvakurstayedkaldı
854stairmerdivenstarebakmak
855stairsmerdivenStaresbakışlar
856stakekazıksteakbiftek
857stalksapstorkleylek
858starebakmakstairmerdiven
859stationarysabitstationeryKırtasiye
860stayedkaldıstaidvakur
861steakbiftekstakekazık
862stealhırsızlık yapmaksteelçelik
863stepadımsteppebozkır
864stilestilestylestil
865storeykatlıstoryhikaye
866straightdümdüzstraitboğaz
867straighteneddoğruldustraitenedsıkılmış
868stylestilstilestile
869succouryardımSuckerenayi
870sueDava açmaksiouxsiyular
871suedesüetswayedsallandı
872suitesüitsweettatlı
873sumtoplamsomebazı
874sungüneşsonoğul
875sundaedondurmasundayPazar
876surfsörfserfserf
877surgekabarmaksergeşayak
878swatezmekswotdövmek
879swayedsallandısuedesüet
880sweettatlısuitesüit
881swordkılıçsoaredyükseldi
882symbolsembolcymbalzil
883syncsenkronizasyonsinkatmak
884tackedraptiyetactincelik
885tacksçivilertaxvergi
886tactinceliktackedraptiye
887tailkuyruktalemasal
888talemasaltailkuyruk
889talkkonuşmaktorquetork
890taperkonikTapirTapir
891taredarateargöz yaşı
892taughtöğretilentautgergin
893taupeboz kahverengitopetop
894tautgergintaughtöğretilen
895taxvergitacksçiviler
896tetetea, teeçay, tişört
897teaçayteetişört
898teamtakımteemkalabalık
899teargöz yaşıtieraşama
900teasçaylartease — teeskızdırmak – tees
901teetişörtteaçay
902teemkalabalıkteamtakım
903teestişörtteas — teaseçaylar – kızdırmak
904tendseğilimitensonlarca
905tensegergintentsçadırlar
906terceterastersekısa ve öz
907ternsumruturndönüş
908terryhavlutarrykatranlı
909thaitaylandlıtiebağlamak
910theironlarınThereOrada
911theirsonlarınthere’svar
912thereOrasıthey’re — theironlar onların
913there’svartheirsonların
914they’reonlartheir – thereonların orada
915they’re– theironlar onlarınthereOrası
916threwattıthroughbaşından sonuna kadar
917throessancılarthrowsatar
918thronetahtthrownatılmış
919thymeKekikTimeZaman
920tictikTickkene
921tidegelgittiedbağlı
922tiebağlamakthaitaylandlı
923tiedbağlıtidegelgit
924tieraşamateargöz yaşı
925tigresskaplantigristigris
926timberkerestetimbretını
927timezamanthymeKekik
928tireyorulmaktyreyorulmak
929toiletoo — twoçok – iki
930toadkarakurbağasıtoed — towedparmaklı – çekili
931toeayak parmağıtowçekme
932toedparmaklıtowed — toadçekili – kurbağa
933toldsöylenmiştolledparalı
934toletoletollGeçiş ücreti
935tontontunakort
936toofazlatwo — toiki – için
937toolalettulletül
938topetoptaupeboz kahverengi
939tortortoreyırttı
940torthaksız fiiltorteTurta
941tortuousdolambaçlıtorturouseziyetli
942toughzorlutufftüf
943towçekmetoeayak parmağı
944towedçekilditoad — toedkurbağa – parmaklı
945trackedizlenentractyol
946tradertüccartraitorhain
947troopbirliktroupetopluluk
948trussedkafeslitrustgüven
949tubatubatuberyumru
950turndönüşternsumru
951tutorözel öğretmentooter — tudortooter – tudor
952tuxsmokintucksyığınlar
953twoikito – tooiçin – de
954uddermemeuttersöylemek
955undogeri almaunduegereksiz
956urnvazoearnpara kazanmak
957usekullanmakewes — yewskoyunlar – porsuklar
958uttersöylemekuddermeme
959vainboşunavane — veinkanat – damar
960valancesaçakvalencedeğerlik
961valevaleveilduvak
962vanepervanevein — vaindamar – boşuna
963varyçeşitliveryçok
964veilduvakvalevale
965veindamarvain — vaneboşuna – kanat
966venousvenözvenusVenüs
967vialşişevileaşağılık
968viceyardımcısıvisemengene
969vileaşağılıkvialşişe
970visemengeneviceyardımcısı
971wadebatmakweighedtartılmış
972waderkuşatmacıwaitergarson
973wailferyatwhale — walebalina – balina
974wailsferyatlarwales — whalesGaller – balinalar
975wainboşverwane — wayneazalan – wayne
976waistbelwasteatık
977waitBeklemekweightağırlık
978waiveferagatWaveDalga
979walebalçıkwail — whaleağla – balina
980walesGallerwhales — wailsbalinalar – feryatlar
981walkyürümekwokwok
982wallduvarwaululuma
983waneazalmakwayne — wainwayne – wain
984wantistekwontalışkanlık
985warsavaşworegiydi
986wareeşyawear — wheregiymek – nerede
987wareseşyalarwhere’s — wearsnerede – giyer
988warnuyarmakWornAşınmış
989wartsiğilwortşıra
990wattvatwhatNe
991waxbalmumuwhacksvuruşlar
992wayyolweigh — wheytartmak – peynir altı suyu
993wayneyolwain — wanewain – zayıflamak
994waysyollarweighsağırlık
995weBizweeçiş
996we’devlenmekweedesrar
997we’llPekiwheelteker
998we’vebizdeweaveörgü
999weakzayıfweekhafta
1000wealiyiwe’ll, wheelyapacağız, tekerlek
1001weansütten kesmekweenween
1002weargiymekwhere — warenerede – eşya
1003wearsgiyerwares — where’smallar – nerede
1004weatherhava durumuwhether — wetherolsun – olsun
1005weaveörgüwe’vebizde
1006weaverdokumacıweeverBiz daima
1007we’devlenmekweedesrar
1008weekhaftaweakzayıf
1009weighsağırlıkwaysyollar
1010weightağırlıkwaitBeklemek
1011weirbentwe’rebiz
1012werevardıwhirpırlamak
1013wetıslakwhetuyandırmak
1014wetherhava olsunweather — whetherhava durumu – ister
1015whacksvuruşlarwaxbalmumu
1016whalebalinawale — wailwale – feryat
1017whalesbalinalarwails — walesferyatlar – galler
1018whealduğultuwheeledtekerlekli
1019wheeltekerwe’llPeki
1020whereNeresiware — weareşya – giymek
1021where’sneredewears — waresgiyer – mallar
1022whetuyandırmakwetıslak
1023whichHangiwitchcadı
1024whigkırbaçwigperuk
1025whilesırasındawilekurnaz
1026whinesızlanmakwineşarap
1027whinedsızlandıwind — winedrüzgar – şarap
1028whirpırlamakwerevardı
1029whirlgirdapwhorlağırşak
1030whirredvızıldadıwordkelime
1031whitkatiyenwitzekâ
1032whitebeyazwightağırlık
1033who’skimwhosekimin
1034whoavay canınawoevah
1035wholetümholedelik
1036whollytamamenholey — holydelikli – kutsal
1037whoopçığlıkhoopçember
1038whorledfahişeworld — whirleddünya – döndü
1039who’skimwhosekimin
1040wilekurnazwhilesırasında
1041windrüzgârwined — whinedwined – sızlandı
1042wineşarapwhinesızlanmak
1043winedşarapwhined — windsızlandı – rüzgar
1044witchcadıwhichHangi
1045woevahwhoavay canına
1046wokwokwalkyürümek
1047wonkazanmakonebir
1048woododunwouldistemek
1049wrapdürümRapRap
1050wrappedsarılıRappedtecavüz
1051wrappersarıcırapperrapçı
1052wreakkırmakreekpis kokulu
1053wrestgüreşmekrestdinlenmek
1054wretchsefilretchöğürmek
1055wringsıkmakringyüzük
1056writeyazmakright — ritesağ – ayin
1057wroteyazdıroteezberci
1058wrungsıkılmışrungbasamak
1059wryalaycıryeÇavdar
1060yawyalpalamayore, your, you’reeski, senin, sen
1061yewporsukewe — youkoyun – sen
1062yewsporsuklaruse — eweskullanım – koyunlar
1063yokeboyundurukyolkyumurta sarısı
1064yoreeskiyoursenin
1065you’llyapacaksınyulenoel
1066yourseninyou’re — yoresen – eski
1067yulenoelyou’llyapacaksın

 

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz Kendinizi test edin

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir