İngilizce Cümle Başlangıcı (Sentence starters) 175+’lik liste9 min read

Bir yabancıyla konuşurken birden her şeyin aklınızdan uçup gittiği olmuş mudur? Öylesine donupcümle başlangıcı kaldığınız? Cümleye başlayamadığınız ve bir cümle başlangıcına ihtiyaç duyduğunuz bir an?

Bu durum yabancı dil anksiyetesi olan birçoğumuzda olan bir tıkanma.

Ve rahatlayın ki sadece Türklere özgü değil, Arjantinden Japonya’ya herkesin yaşadığı bir tıkanma.

En iyi ilacı ise hazır cümle başlangıcı bilmek.

Tam bu zamanlarda hazır cümle başlangıçları müthiş yardımcı.

İngilizce hazır cümle başlangıçları, cümlenin geri kalanını tanıtan, tipik olarak virgülle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleridir.

Cümleyi başlatan kelimeler, yazarken en önemli kelimelerden bazılarıdır: Cümlenin ne hakkında olduğunu ortaya koyarlar, böylece okuyucu ne bekleyeceğini bilir.

Fikirleri ifade etmek için bir cümleye başlamak ya da ifade etmek için kelimeler bulmak bazen zor olabilir. İngilizce hazır cümle başlangıçlarını deneyin.

İngilizce Cümle Başlangıçları

Genel ifadeler

1Let me…Bana …. izin ver.
2Can I………..Yapabilir miyim.
3Why not………neden olmasın.
4Because…Çünkü…
5In fact…Aslında…
6I think…Bence…(düşünüyorum ki…)
7Actually…Aslında…
8Surprise…Sürpriz…
9How come…Nasıl olur…Nasıl oldu da… Nasıl oluyor da…
10Yes, but…Evet ama…
11Well, um…Şey…
12After all…Nihayetinde…
13I disagree…….Katılmıyorum.
14Guess what…Ne oldu tahmin et…
15By the way…Bu arada…
16In my case…Benim durumumda…
17I’d prefer…Tercih ederim…
18As a result…Sonuç olarak…
19For example…Örneğin…
20My idea is …Benim fikrim…
21Do you know…Biliyor musunuz…
22In her case…Onun durumunda…
23I am afraid…Korkuyorum…
24I think that…Bence…
25I agree that…Şuna katılıyorum ki…
26First of all…Öncelikle…
27The point is…Önemli olan…
28To be honest…Dürüst olmak gerekirse…
29But actually…Ama aslında…
30So, in short…Yani kısaca…
31It looks like…Görünüşe göre…
32In my opinion…Bence…
33If i were you…Senin yerinde olsam…
34Why don’t you…neden olmasın…
35Possibly, but…Muhtemelen, ama…
36So in the end…Yani sonunda…
37In my opinion…Bence…
38According to X…X’e göre…
39In other words…Başka bir deyişle…
40Dont forget to…….unutma.
41The problem is…Problem şu…
42Our plan is to…Planımız…
43What i mean is…Demek istediğim … dir…
44But what about…Ama ne hakkında…
45Without a doubt…Şüphesiz…
46Some people say…Bazıları diyor ki…
47If you remember…Hatırlarsan…
48I disagree with …Katılmıyorum …
49Belive it or not…İnan ya da inanma…
50Do you know what…Ne var biliyor musun…
51In my experience…Tecrübelerime göre…
52So you mean that…Yani demek istediğin…
53But unfortunately…Ama maalesef…
54I am intrested in…ben …..ilgileniyorum.
55Could you tell me…Bana ….söyleyebilir misiniz.
56And another thing…Bir şey daha…
57Many people think…Pek çok insan düşünür…
58Do you mind if I……Eğer sizi rahatsız etmezse……
59The main reason is…Asıl sebep…
60Between you and me…Seninle benim aramda…
61What bothers me is…Beni rahatsız eden şey…
62The real problem is…Asıl sorun…
63What i am saying is…Benim söylediğim…
64Can you explain why…Bana ….nedenini açıklayabilir misin.
65No, i am afraid not…Hayır, korkarım ki…
66I personally believe…Kişisel olarak ….inanıyorum.
67..then…next…..sonra…sonraki…
68So you’re saying that…Yani diyorsun ki…
69Dont misunderstand me…beni yanlış anlama…
70That’s not what i said…Ben öyle demedim…
71I don’t understand why…neden anlamıyorum…
72Do you really think so…Gerçekten böyle mi düşünüyorsun…
73I don’t understand why…neden …..anlamıyorum.
74Basically, Ali is saying….Temel olarak, Ali diyor ki….
75I agree with Y because……Y’ye katılıyorum çünkü……
76To cut long story short…Uzun lafın kısası…
77It may sound strange but…Garip gelebilir ama…
78I don’t understand why….……neden olduğunu anlamıyorum.
79What I’m trying to say is…Söylemeye çalıştığım şey…
80I think that…for example…Bence… mesela…
81What i am trying to say is…söylemeye çalıştığım şey…
82What i am worried about is…Endişelendiğim şey…
83I have to think about that…Bunu düşünmeliyim…
84I have always believed that…Her zaman buna inandım…
85I am not really interested in…Gerçekten ilgilenmiyorum…
86In my opinion….in addition…Bence/fikrimce …. ek olarak …
87Excuse me for interrupting but…Böldüğüm için özür dilerim ama…
88What surprised me was…because…Beni şaşırtan şey… çünkü…
89When I was a child,I used to think that…Ben çocukken, şöyle düşünürdüm…

 

Essayleri bitirme için cümle başlangıçları

1Overall . . .Etraflıca . . .
2To review . . .İncelersek . . .
3In short . . .Kısacası . . .
4In summary . . .Özetle . . .
5All in all . . .Her şeyi hesaba katarak . . .
6By and large . . .Genel olarak . . .
7On the whole . . .Her şey hesaba katılırsa . . .
8To summarize . . .Özetlersek . . .
9In conclusion . . .Sonuç olarak . . .
10To wrap things up . . .Toparlamak gerekirse. . .
11All things considered . . .Her şey düşünüldüğünde . . .
12Putting it all together . . .Hepsini bir araya koyduğumuzda . . .

 

Sıralı şeyler ve listeler için cümle başlangıçları

1After that . . .Daha sonrasında . . .
2Afterwards . . .Daha sonrasında . . .
3Eventually . . .Sonunda . . .
4First . . ., Second . . ., Third . . ., etc.Birinci . . ., İkinci . . ., Üçüncü . . ., vesaire.
5Later . . .Daha sonra . . .
6Moving on . . .Devam edersek . . .
7Next . . .Sonraki . . .
8Subsequently . . .daha sonra . . .
9Then . . .Daha sonra . . .

 

Karşılaştırmalar için cümle başlangıçları

1Again . . .Tekrar . . .
2Likewise . . .Aynı şekilde . . .
3Similarly . . .Benzer şekilde . . .
4In the same way . . .Aynı şekilde . . .
5Along those lines . . .Benzer bir bağlamda. . .

 

Detaylandırma ve yeni noktalar eklemek için cümle başlangıçları

1Additionally . . .Bunlara ek olarak . . .
2Also . . .Ayrıca . . .
3Even more important . . .Hatta daha önemlisi . . .
4Furthermore . . .Üstelik . . .
5Just as important . . .Aynı derecede önemli. . .
6Moreover . . .Dahası . . .

 

Örnek sunmak için cümle başlangıçları

1For example . . .Örneğin . . .
2For instance . . .Örneğin . . .
3Specifically . . .özellikle . . .
4This is evidenced by . . .Bu, …..tarafından kanıtlanmaktadır.
5To illustrate . . .…..gösterirsek. . .
6We can see this in . . .…..içinde bunu görebiliriz. . .

 

Zıtlık belirtmek için cümle başlangıçları

1Yet . . .Henüz . . .
2Still . . .Hala . . .
3Rather . . .Yerine . . .
4However . . .Fakat . . .
5Instead . . .Yerine . . .
6Although . . .…Rağmen . . .
7Otherwise . . .Aksi takdirde . . .
8Conversely . . .tersine . . .
9Then again . . .Sonra tekrardan . . .
10In contrast . . .Tersine . . .
11Despite that . . .Buna rağmen . . .
12Nevertheless . . .Yine de . . .
13Notwithstanding . . .buna rağmen . . .
14On the contrary . . .Aksine . . .
15On the other hand . . .Diğer taraftan . . .

 

Sebep ve sonuç kurmak için cümle başlangıçları

1Hence . . .Buradan . . .
2Due to . . .Dolayı . . .
3Therefore . . .Öyleyse . . .
4Accordingly . . .Buna göre . . .
5As a result . . .Sonuç olarak . . .
6That is why . . .Bu yüzden . . .
7Consequently . . .Sonuç olarak . . .
8For this reason . . .Bu yüzden . . .
9This means that . . .Bu şu demek . . .

 

Vurgu için cümle başlangıçları

1Indeed . . .Aslında . . .
2Namely . . .Yani . . .
3As usual . . .Her zaman olduğu gibi . . .
4Above all . . .Her şeyden önce. . .
5Certainly . . .Kesinlikle . . .
6Of course . . .Elbette . . .
7Obviously . . .Açıkça . . .
8Undoubtedly . . .şüphesiz . . .
9Generally speaking . . .Genel konuşursak. . .

 

Referans için cümle başlangıçları

1As seen by . . .…tarafından görüldüğü gibi. . .
2According to . . .….. göre . . .
3As explained by . . .….tarafından açıklandığı gibi. . .
4With regards to . . .…ile ilgili olarak. . .
5Based on the findings of . . .…bulgularına dayanmaktadır. . .

 

Genel kabul görmüş konsepter için cümle başlangıçları

1Recently . . .Son zamanlarda . . .
2Initially . . .İlk olarak . . .
3Until now . . .Şimdiye kadar . . .
4Customarily . . .geleneksel olarak. . .
5In the past . . .Geçmişte . . .
6Historically . . .Tarihsel olarak. . .
7Traditionally . . .Geleneksel olarak. . .
8Conventionally . . .Geleneksel olarak. . .

Belirsizlik göstermek için cümle başlangıçları

1Perhaps . . .Belki . . .
2Arguably . . .Tartışılır biçimde . . .
3It may be that . . .O olabilir . . .
4While debatable . . .…tartışmalı iken. . .
5It’s possible that . . .… mümkün . . .
6Although not proven . . .Kanıtlanmamış olsa da. . .

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir