İngilizce Euphemism – İngilizce yumuşatılmış 120+ ifade7 min read

İngilizce euphemism, öfemizim, hüsnütabir sanatı kulağa çok olumsuz gelmeden olumsuz şeyleringilizce euphemism hakkında konuşmak için kullanabileceğimiz kelimelerdir (ya da deyimlerdir).

Bunları kullanıyoruz çünkü belirli bir olumsuz kelime veya kelime öbeği kullanmak istemiyoruz.

İnsanları daha iyi hissettiriyorlar ve bu da insanları daha az gücendirdiğimiz anlamına geliyor.

 

İngilizce euphemism – İngilizce yumuşatılmış ifadeler

EuphemismTürkçesiActual expressionTürkçesi
adultyetişkin içerikpornographic, or related to sexpornografik veya seksle ilgili
Adult beveragesyetişkin içecekleribeer or liquorbira veya likör
afternoon delightöğleden sonra keyfidaytime sexgündüz seks
agingyaşlanmagetting oldyaşlanmak
au naturalau doğalnaked or nudeçıplak
between jobsişler arasındaunemployed, or without a jobişsiz
big-bonediri kemiklilargebüyük
birds and the beeskuşlar ve arılarhow babies are madebebeklerin nasıl yapıldığı
bottomaltbuttockskalça
break windrüzgar kırmakpass gas or fartgaz çıkarmak veya osurmak
Butt Burppopo geğirmekfartosuruk
capital punishmentölüm cezasıthe death penaltyölüm cezası
casualtieskayıplarvictims, or people killed or injured in wars and accidentskurbanlar veya savaşlarda ve kazalarda ölen veya yaralanan insanlar
Categorical InaccuracyKategorik Yanlışlıkcalling someone liarbirine yalancı demek
challengedzorlu yaşamı olanmore limited mentally or physically than most peoplezihinsel veya fiziksel olarak çoğu insandan daha sınırlı
chose to resignistifa etmeyi seçtibeing given no alternative other than to quit or get firedistifa etmek veya kovulmaktan başka alternatif verilmemesi
comfort stopkonfor durağıa short break on a journey to allow travellers to go to the toiletyolcuların tuvalete gitmesine izin vermek için yolculukta kısa bir mola
considering optionsseçenekleri göz önünde bulunduruyorunable to find a jobiş bulamamak
correctional facilityıslahevijail or prisonhapis veya hapishane
creative differencesyaratıcı farklılıklarproblems among musicians, dancers, writers, actors, etc. that make it difficult or impossible for them to work togethermüzisyenler, dansçılar, yazarlar, oyuncular vb. arasında birlikte çalışmayı zorlaştıran veya imkansız kılan sorunlar
curvykıvrımlıfatyağ
datingflörtregularly having sexdüzenli olarak seks yapmak
deceasedmerhumdeadölü
developing countrygelişen ülkea third-world or impoverished nationüçüncü dünya veya yoksul bir ulus
dismissazletmekto fire someone from their jobbirini işinden kovmak
doing itonu yapmakhaving sexseks yapmak
downsizedküçültülmüşfiredişten çıkarmak
economicalekonomikcheapucuz
Economical with the truthGerçek hakkında ekonomikliaryalancı
economically disadvantagedekonomik olarak dezavantajlıpoor or impoverishedfakir
embarking on a journey of self-discoverykendini keşfetme yolculuğuna çıkmakjoblessişsiz
euthanizeötenazi yapmakto kill an unwanted animalistenmeyen bir hayvanı öldürmek
expectingbekliyorto be pregnanthamile olmak
experiencedTecrübelioldyaşlı
explicitaçıkshowing or describing sexual actscinsel eylemleri gösteren veya açıklayan
family jewelsAile mücevherleritesticlestestisler
family planningaile Planlamasıoften used as a euphemism for birth control or using contraceptivesgenellikle doğum kontrolü veya kontraseptif kullanımı için bir örtmece olarak kullanılır
financially fortunatefinansal olarak şanslıspoiledbozuk
frugaltutumlucheapucuz
full-figuredtam vücutlu(esp. of a woman) fat, overweight or obese(özellikle bir kadın için) şişman, fazla kilolu veya obez
getting ondevam edenold or elderlyyaşlı
go to the bathroomtuvalete gitmekto urinate and/or defecate, esp. in a toiletidrar yapmak ve/veya dışkılamak, özellikle. tuvalette
going all the waytüm yol boyunca gitmekhaving sexseks yapmak
going to third baseüçüncü aşamaya gidiyorsexual touchingcinsel dokunma
golden yearsaltın yıllarold ageihtiyarlık
hanky pankyfooling around; could be “making out” or sexboş boş gezmek; sevişmek veya seks olabilir
highly strungson derece sinirlipoorly behavedkötü davranılmış
in a family wayaile yolundapregnanthamile
indisposedisteksizin the bathroombanyoda
inquisitivemeraklıasking questions incessantlydurmadan soru sormak
issuessorunlaremotional problemsduygusal problemler
lategeç kalanused instead of “dead” or “deceased” when mentioning a dead personÖlen bir kişiden bahsederken “ölü” veya “merhum” yerine kullanılır
lay offişten çıkarmakto fire a workerbir işçiyi işten çıkarmak
left the companyşirketten ayrıldıquit, walked off the job or got firedistifa etti, işten ayrıldı veya kovuldu
let gobırakmakto fire a workerbir işçiyi işten çıkarmak
letting someone gobirinin gitmesine izin vermekfiring an employeebir çalışanı kovmak
likes to shopalışveriş yapmayı severchronic overspendingkronik aşırı harcama
loss of lifecan kaybımany deathsbirçok ölüm
Lost his marblesbilyelerini kaybettisuffer from mental illnessakıl hastalığından muzdarip
make lovesevişmekto have sexseks yapmak
making whoopeeötmehaving sexseks yapmak
manhooderkeklikthe male sex organserkek cinsel organları
marital aidevlilik yardımıa sex aid or sex toyseks yardımı veya seks oyuncağı
merryşendrunksarhoş
my position was eliminatedkonumum elendiI got firedkovuldum
nature callsDoğa çağırıyorneeding to urinate or defecateidrara çıkma veya dışkılama ihtiyacı
negative cash flownegatif nakit akışıin debtborç içinde
number onebir numaraurine, or liquid waste from the bodyidrar veya vücuttan sıvı atık
number twoiki numaralıfaeces, or solid waste from the bodydışkı veya vücuttan katı atık
on the gameoyundato be working as a prostitutefahişe olarak çalışmak
On the streetsSokaklardahomelessevsiz
otherwise engagedaksi takdirde nişanlıdoing something elsebaşka bir şey yapmak
otherwise occupiedaksi takdirde meşgulbusyMeşgul
outspokenaçık sözlübossyotoriter
outstanding paymentolağanüstü ödemepast-due billvadesi geçmiş fatura
over-employedaşırı istihdamin a job that is beyond one’s capabilitieskapasitesinin ötesinde bir işte
overzealousAşırı duyarlıaggressiveagresif
pass awaygöçmekto dieölmek
pass windrüzgarı geçmekto release gas from the anus or the “bottom”anüsten veya “alttan” gaz çıkarmak
person of interestİlgili kişia criminal suspectbir suçlu zanlısı
petiteminyonshortkısa
powder your noseburnunu pudralago to the toilettuvalete gitmek
precociouserken gelişmişbadly behavedkötü davranılmış
pre-ownedikinci elused or second-handkullanılmış veya ikinci el
private partsözel parçalara person’s sex organs or “genitals”bir kişinin cinsel organları veya “cinsel organları”
pursuing other opportunitiesdiğer fırsatları kovalamakquitting or being firedistifa etmek veya kovulmak
put downyere koymakto kill an animal, esp. one of no commercial valuebir hayvanı öldürmek, özellikle ticari değeri olmayan
put to sleepuyutmakto kill an animal, esp. a sick, injured or very old petbir hayvanı öldürmek, özellikle hasta, yaralı veya çok yaşlı bir evcil hayvan
relieve oneselfrahatlamakto go to the toilet, esp. to urinatetuvalete gitmek, özellikle işemek
relocation centeryeniden yerleştirme merkeziprison camphapishane kampı
restroomtuvaleta public toiletumumi tuvalet
running a little behindbiraz geride koşmaklategeç
sanitary padhijyenik peda menstrual padadet pedi
sanitation workertemizlik işçisigarbage or rubbish collectorçöp veya çöp toplayıcı
seasonedterbiyelioldeskimiş
seeing (sb)birini görmekto be in a sexual relationshipcinsel ilişkiye girmek
senior citizenyaşlıan old personyaşlı bir insan
sleep with sbsb ile uyumakto have sex with somebodybiriyle seks yapmak
sleeping aroundetrafta uyumakcheating on one’s partnerpartnerini aldatmak
sleeping withile uyumakhaving sex withile seks yapmak
snifflesburun çekmerunny noseburun akması
specialözelconforming with expectationsbeklentilere uygun
sweetenertatlandırıcıa briberüşvet
taking an early retirementerken emekli olmaklosing one’s jobişini kaybetmek
terminatedsonlandırılmışmurderedöldürülmüş
terminationsonlandırmaabortionkürtaj
that time of the monthayın o zamanımenstruationadet
the big Cbüyük Ccancerkanser
the facts of lifehayatın gerçekleriinformation about sex and sexual reproductioncinsiyet ve eşeyli üreme hakkında bilgi
thriftytutumlucheapucuz
time of the monthayın zamanımenstruatingadet görmek
tinkleçınlamaurinateişemek
truth-challengedgerçeğe meydan okuyandishonestsahtekâr
unavailablekullanım dışınot hereburada değil
under the weatherhavanın altındasick or illhasta
under-employedeksik istihdamin a job that is below a person’s career levelkişinin kariyer seviyesinin altında olan bir işte
uniqueeşsizodd or weirdgarip ya da garip
upside-downTepe taklakowing more on an asset than it is worthbir varlığa değerinden daha fazla borçlu olmak
visit the ladies’ roombayanlar tuvaletini ziyaret etgo to the bathroomtuvalete gitmek
wardrobe malfunctiongardırop arızasıa problem with clothing that allows breasts, buttocks or genitals to be seengöğüslerin, kalçaların veya cinsel organların görülmesine izin veren giysilerle ilgili bir sorun
well-fediyi beslenmişoverweightkilolu
with childçocuklupregnanthamile
working girlçalışan kıza female prostitutebir kadın fahişe

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir